• Pravidelné aktivity

     • Farmářský den

     • Ve školním roce 2017/2018 se ve škole uskutečnilo projektové vyučování Farmářský den. Tuto akci pořádala naše škola ve spolupráci se spolkem Líska, z.s. a Agrární komorou Zlín.

      Hlavním tématem projektu byl rozvoj pozitivního vnímání zemědělství, původ jídla, zdůraznění významu sezónních a místních surovin pro přípravu pokrmů, zdravá výživa, zdravý životní styl, důraz na regionální produkty, podpora a rozvoj trhu a odbytu biopotravin.

      Dopolední část, která se konala ve škole, byla zaměřena na vzájemné sdílení a učení („děti – dětem“), odpolední část na návsi v Kašavě jako prezentace výstupů práce dětí rodičům a veřejnosti.

      Do obou částí programu byly vloženy ukázky práce farmářů, potravinářských výrobců a řemeslníků.

      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den