• Pravidelné aktivity

     • Recitační a pěvecké soutěže

     • Recitační a pěvecké soutěže organizujeme pro děti zvlášť pro první a zvlášť pro druhý stupeň základní školy. Pěvecké soutěže jsou zpravidla nepostupové, ti nejšikovnější z recitační soutěže postupují do okrskového kola, případně do okresního či krajského kola. Tradičně jsou naši žáci velice dobře připraveni a jsou schopni se svou šikovností probojovat až do krajského kola, které se koná v Uherském Hradišti.

      Cílem recitačních a pěveckých soutěží je vést děti k vystupování na veřejnosti, k rozvoji řeči a slovní zásoby, ke správnému přednesu a zpěvu textů a písní.

      • Recitační a pěvecké soutěže
      • Recitační a pěvecké soutěže
      • Recitační a pěvecké soutěže
      • Recitační a pěvecké soutěže
      • Recitační a pěvecké soutěže
      • Recitační a pěvecké soutěže
      • Recitační a pěvecké soutěže
      • Recitační a pěvecké soutěže
      • Recitační a pěvecké soutěže