• Speciální pedagog

     • Co nabízím?

     • Speciálně pedagogická péče

      • podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání.

       

      Krizová intervence

      • Rozvádí se mi rodiče?
      • Narodil se mi sourozenec a já z toho nemám radost?
      • Není mi dobře ve třídě?
      • Kamarádi mě pomlouvají?
      • Něco se se mnou děje, a já nevím co?
      • Mám pocit, že mi nikdo nerozumí?
      • Jsem v nové třídě a necítím se v ní dobře?
      • Pohádali jsme se, a je mi z toho blbě?
      • Zasedli si na mě? ….

       

      Rodinné poradenství

      • Máte doma složitou situaci?
      • Dochází v rodině k rozvodu a nevíte jak situaci řešit s dítětem?
      • Je v rodině někdo, kdo je vážně nemocný či došlo v rodině k úmrtí?
      • Máte obavu či tušení, že se s Vaším dítětem něco děje a vy nevíte co?
      • Zhoršil se vašemu dítěti prospěch?
      • Máte doma s dětmi stále opakující se konflikty?

       

      Objasnění specifik práce dětí Se specifickými poruchami učení a práce se zvláštnostmi ve vzdělávání s dítětem se specifickými poruchami učení či zdravotním postižením.

       

      Propojenost s dalšími institucemi

      • komunikace s Pedagogicko-psychologickou poradnou, se Speciálním pedagogickým centrem, s Policií, s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, aj. …

       

      Kontakty na další instituce a zařízení najdete ZDE.