• Školní družina

     • Úplata

     • Úplatu vybírá v hotovosti vychovatelka školní družiny pololetně (listopad, květen) - termín je oznámen prostřednictvím zprávy školního informačního systému EduPage.

    • Měsíční úplataCena
     Pravidelná odpolední docházka100 Kč
     Nepravidelná docházka (1x - 2x týdně)50 Kč