• Školní družina

     • BELLhop - vyzvedávání dětí

     • Od 1. 3. 2021 je pro vyzvedávání dětí ze školní družiny v provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT (www.neurit.cz).

      Díky čipovému systému BELLhop si vyzvedávající osoby snadno zažádají o vydání dítěte ze školní družiny. Stačí pouze přiložit čip ke dveřnímu terminálu a systém předá žádost právě té paní vychovatelce, která má v daný okamžik dítě na starosti. 

      Kromě zvýšení bezpečnosti provozu školní družiny je dalším významným přínosem systému BELLhop i to, že výrazně šetří čas vychovatelkám v jednotlivých odděleních. Ty se díky tomu mohou daleko více věnovat dětem, čímž se značně zvyšuje kvalita služeb, které školní družina poskytuje.


       
      Jak se čipový systém používá
      1. Čip přiložíte k terminálu u hlavního vchodu do školy (vlevo u zvonku).
      2. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.
      3. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.
      4. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně Vám vychovatelka dítě pošle do šatny. Pokud budete čekat delší dobu, svůj požadavek prosím opakujte, v případě neúspěchu zvoňte na zvonek školní družiny.

       

      Při ztrátě čipu je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vychovatelkám ŠD Ty pak čip v systému deaktivují a nebude tak možné čip zneužít. Pokud dojde k technické poruše čipového systému, použijte stávající zvonky.


       
      Uvolňovací list

      Z důvodů zvýšené bezpečnosti propustí vychovatelky dítě pouze po odevzdání tohoto formuláře podepsaného rodiči, a to v případech, když:

      1. vyzvedávající osoba (rodič, pověřená osoba) dítě mimořádně vyzvedává v době vzdělávacích činností (od 12:30 do 14:30 hodin),
      2. vyzvedávající osoba nepoužije k vyzvednutí dítěte čip (zapomene doma, ztráta čipu, vyzvedává kamarádka apod.).

       

      V případě vyzvedávání dětí v těchto případech počítejte s časovým zdržením. Uvolňovací listy jsou k dispozici v tištěné podobě u vychovatelek školní družiny, ke stažení v elektronické podobě: Uvolňovací list ze školní družiny (PDF).


       
      Informace k terminálu

      Terminál je umístěn u hlavního vchodu do školy, na levé straně u zvonků. Při přiložení čipu k terminálu se mohou na displeji objevit následující informace:

      VE ŠKOLE: Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat 11:40 – 12:30 a 14:30 – 16:00. Po tomto oznámení čekejte na příchod svého dítěte.

      OBĚD – VYČKEJTE: Může se stát, že v době Vašeho vyzvedávání ještě nebudeme po obědě, tehdy se Vám zobrazí tato informace. Žádáme Vás tímto o strpení, než budou děti po obědě. V systému se nám dítě zobrazí, proto nemusíte po nějaké chvíli znovu čipovat. Hned jak to bude možné, dítě pošleme do šatny.

      HŘIŠTĚ PŘED ŠKOLOU: Jedná se o dobu mezi 14:30 – 16:00 hodin, kdy probíhá výuka školní družiny v prostoru fotbalového a víceúčelového hřiště před školou. Po čipnutí si můžete dítě vyzvednout na hřišti (děti budou mít aktovky u sebe, nebude potřeba se vracet zpět do šatny).

      HŘIŠTĚ MŠ: Jedná se o dobu mezi 14:30 – 16:00 hodin, kdy probíhá výuka školní družiny v prostoru dětského hřiště u mateřské školy. Po čipnutí si můžete dítě vyzvednout na hřišti u MŠ (děti budou mít aktovky u sebe, nebude potřeba se vracet zpět do šatny).

      AKCE: Jedná se většinou o celodružinové akce, které probíhají v tělocvičně, jde hl. o karneval, diskotéku apod., v tomto případě se nám informace o čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. V tomto případě Vás prosíme o nové čipnutí v době po skončení akce (vždy bude vyvěšena informace o časech, kdy akce probíhá).

      AKCE – MIMO ŠKOLU: Informace se zobrazí, je-li dítě se svým oddělením na nějaké akci mimo školu. V tomto případě se nám informace o čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. Prosíme Vás, i v tomto případě, o nové čipnutí v době po skončení akce (vždy bude vyvěšena informace o čase, kdy výlet probíhá a předpokládaný návratu).

      NENÍ DOBA VYZVEDÁVÁNÍ: Může se stát v době před předáním dítěte paní učitelkou paní vychovatelce (do 11:40 hodin) nebo v době, kdy se děti nevyzvedávají (12:30 – 14:30 hodin) – v družině probíhají vzdělávací činnosti.

      NENÍ V DRUŽINĚ: Tento stav se ukáže v případě, že paní vychovatelka ještě nepřevzala dítě od paní učitelky. Dále v případě, že dítě již někdo jiný vyzvedl, nebo pokud ten den vůbec nebylo v ŠD.


       

      Ke stažení

      Návod na používání čipového systému BELLhop (PDF)

      Žádanka o čip (PDF)

      Uvolňovací list ze školní družiny (PDF)