• Jídelna

     • Ceny stravného

     • Aktuální ceník stravného od 1. 3. 2023.

       

      Mateřská škola

      Děti MŠ (2,5 – 6 let)

      60 Kč (přesnídávka 15 Kč, oběd 30 Kč, svačina 15 Kč)

       

      Děti MŠ (7 a více let)

      66 Kč (přesnídávka 17 Kč, oběd 33 Kč, svačina 16 Kč)

       

      Základní škola

      Žáci ZŠ (7 – 10 let)

      33 Kč za oběd

       

      Žáci ZŠ (11 – 14 let)

      35 Kč za oběd

       

      Žáci ZŠ (15 a více let)

      37 Kč za oběd

       

      Cizí strávníci

      96 Kč za oběd

       

      Způsoby platby

      platba inkasem

      platba v hotovosti

       

      MOŽNOST PLATBY INKASEM

      stravné se vybírá zálohovým způsobem na měsíc dopředu

      částka je vypočítána podle předpokládaného množství odebrané stravy následujícího měsíce a od této částky se odečítá případný přeplatek strávníka

      vrácení přeplatku se provádí po ukončení školního roku, případná částka bude odeslána zpět na váš účet

      splatnost je 21. den daného měsíce

      pokud částka nebude uhrazena nejpozději do 25. dne v měsíci, strávník ztrácí nárok na stravu následujícího měsíce; strava bude odhlášena do doby zaplacení dlužné částky

      variabilní symbol bude přidělen v kanceláři při zřizování povolení

       

      Více informací a zřízení inkasní platby u vedoucí školní jídelny:

      Andrea Macíková

      tel.: +420 731 440 495

      e-mail: macikova.andrea@zsamskasava.cz