• Dotace a granty

     • Zlínský kraj

     •  

       

       


       

     • Jdeme na to od lesa - poznáváme řemesla

     • Program: Fond Zlínského kraje - RP04-19 Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2019

      Realizace: 1. 1. 2019 - 31. 5. 2020

      Obdržená dotace: 95 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeňka Krmášková

      Charakteristika projektu:

      Účelem projektu je seznámení s řemesly v nejbližším okolí, poznání a zachování regionálních tradic, rozvoj manuální zručnosti a orientace žáků na možnost budoucího povolání v rámci regionu.

      Hlavním cílem je v návaznosti na aktivity školy a zpracovaný Školní program EVVO podpořit u dětí rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, které povedou k:

      • poznání a zachování regionálních tradic
      • poznávání řemesel v nejbližším okolí (práce se dřevem řezbář, výroba dřevěného uhlí, výroba dřevěného nářadí, práce s proutím, kovářská výroba, výroba keramiky, zdobení kraslic atd.)
      • návratu k rukodělné práci a zvyšování manuální zručnosti u žáků (zhotovení vlastních výrobků)
      • komunikaci mezi dětmi a staršími obyvateli obcí
      • spolupráci v rodinách                                                                                                                                          

      Výstupem bude vytvoření putovní výstavy, která bude využívána při kulturních akcích pořádaných pro veřejnost v regionu Vizovicka a Slušovicka.

       

       

     • Kašavský běh - 25. ročník

     • Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-19 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2019

      Realizace: 23. 5. 2019

      Obdržená dotace: 9 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevníky z okolních škol.

      U dětí školního věku je důležité aktivně rozvíjet pozitivní vztah k pohybu a sportu, který je bude provázet a pozitivně působit na organizmus v období dospělosti. Další cílem meziškolního běhu je zapojit starší žáky do organizace sportovních akcí, čímž se snažíme vychovávat mladou generaci, která v budoucnu bude podobné aktivity samostatně organizovat.

      25. ročníku Kašavského běhu se zúčastnili žáci ze ZŠ a MŠ Kašava, ZŠ Trnava, ZŠ Slušovice, ZŠ Štípa, ZŠ a MŠ Želechovice a ZŠ Lukov.

      Více informací o Kašavském běhu v rubrice: O škole > Pravidelné aktivity > Kašavský běh.

      FOTOGALERIE

       

       

     • Kašavský běh - 24. ročník

     • Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-18 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2018

      Realizace: 23. 5. 2018

      Obdržená dotace: 9 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevníky z okolních škol.

      U dětí školního věku je důležité aktivně rozvíjet pozitivní vztah k pohybu a sportu, který je bude provázet a pozitivně působit na organizmus v období dospělosti. Další cílem meziškolního běhu je zapojit starší žáky do organizace sportovních akcí, čímž se snažíme vychovávat mladou generaci, která v budoucnu bude podobné aktivity samostatně organizovat.

      Fotogalerie

       

     • Na Valašsku zdravě jíme, podle rad babiček vaříme

     • Program: Fond Zlínského kraje - RP04-17 Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2017

      Realizace: 1. 4. 2017 - 28. 2. 2018

      Obdržená dotace: 61 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeňka Krmášková

      Charakteristika projektu:

      Hlavním cílem předkládaného projektu je v návaznosti na aktivity školy a zpracovaný Školní program EVVO podpořit u dětí rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, které povedou k:

      • poznání a zachování regionálních tradic
      • zachování a obnově krajových jídel, včetně zavedení krajových specialit do školní jídelny
      • zpracování kuchařky receptů místních krajových specialit
      • podpoře nakupování u místních zemědělců
      • návratu k využívání tradičních a místních surovin
      • komunikaci mezi dětmi a staršími obyvateli obcí
      • spolupráci v rodinách

      Cíle projektu byly dosaženy prostřednictvím práce žáků ve třídách a v rámci volnočasových aktivit, v rodinách, setkání s partnery projektu a s rodiči, společných akcích pro rodiče a veřejnost.
      Výstupem bylo vydání kuchařky místních krajových receptů a výukového materiálu (pracovního listu). Výstupy byly prezentovány a distribuovány na Rodičovské kavárničce (setkání dětí a veřejnosti s ochutnávkou) a při Vánoční besídce s ochutnávkou, na Farmářském dnu a distribucí kuchařek.

      Regionální kuchařka Zapomenuté recepty našich babiček (PDF)

       

     • Kašavský běh - 23. ročník

     • Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-17 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2017

      Realizace: 17. 5. 2017

      Obdržená dotace: 7 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevníky z okolních škol.

      U dětí školního věku je důležité aktivně rozvíjet pozitivní vztah k pohybu a sportu, který je bude provázet a pozitivně působit na organizmus v období dospělosti. Další cílem meziškolního běhu je zapojit starší žáky do organizace sportovních akcí, čímž se snažíme vychovávat mladou generaci, která v budoucnu bude podobné aktivity samostatně organizovat.

      Fotogalerie

       

     • Kašavský běh - 22. ročník

     • Poskytovatel dotace: Fond mládeže a sportu Zlínského kraje - Neinvestiční dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu

      Realizace: květen 2016

      Obdržená dotace: 6 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Naše škola v květnu 2016 zorganizovala tradiční sportovní soutěž Kašavský běh. Jednalo se již o 22. ročník. Této akce se zúčastnili soutěžící z okolních základních škol – Lukova, Zlína-Štípy, Fryštáku, Trnavy, Želechovic, Ratiboře, Slušovic.

      Cílem akce je přispět ke zlepšení fyzické kondice žáků ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny. Materiální vybavení z této dotace by bylo využíváno v budoucnu nejen při dalších ročnících Kašavského běhu, ale i při jiných sportovních akcích, které by škola pořádala pro okolní a partnerské zahraniční školy.

      Reportáž a fotogalerie

       

     • Kašavský běh - 21. ročník

     •  

      Poskytovatel dotace: Fond mládeže a sportu Zlínského kraje - Neinvestiční dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu

      Realizace: květen 2015

      Obdržená dotace: 7 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Cílem akce je přispět ke zlepšení fyzické kondice žáků ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny. Materiální vybavení z této dotace by bylo využíváno v budoucnu nejen při dalších ročnících Kašavského běhu, ale i při jiných sportovních akcích, které by škola pořádala pro okolní a partnerské zahraniční školy.