• Dotace a granty

     • Ostatní dotace

     • Přírodní učebna u ZŠ v Kašavě

     • Příjemce: Obec Kašava

      Operační program: Státní fond životního prostředí

      Období realizace: 04/2019 - 02/2020

      Dotace: 469 082 Kč (celkové náklady: 551 861 Kč)

      Aktivity projektu:

      Předmětem projektu je venkovní přírodní učebna, která bude vybudována pro potřeby výuky dětí základní školy v Kašavě a je lokalizována do volné plochy před budovou ZŠ.

      Navrhované prvky budou mimo dobu výuky sloužit také široké veřejnosti. Venkovní učebna bude navržena v přírodním duchu s maximálním využitím přírodních materiálů. Plocha zůstane volně přístupná.

       

     • Modernizace odborných učeben v ZŠ a MŠ Kašava

     • Příjemce: Obec Kašava

      Název programu: Integrovaný regionální operační program (47. výzva)

      Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003868

      Období realizace: 

      Dotace: 4 670 166 Kč

      Cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení do 2 odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

      Součástí projektu je také budování prvků bezbariérovosti a zkvalitnění konektivity školy.

      Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.