• Pravidelné aktivity

     • Tvoření s rodiči

     • Tvoření s rodiči probíhá v základní i mateřské škole v předvánočním období. Společně si děti spolu s rodiči a učiteli vytvoří dekorace, které jsou následně prodávány při vánočním kulturním vystoupení. Výtěžek slouží k financování dětských aktivit a nákupu pomůcek prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy.

      Díky této akci se mají možnost rodiče aktivně zapojit do výuky formou přípravy výrobku a společného tvoření.

      • Tvoření s rodiči
      • Tvoření s rodiči
      • Tvoření s rodiči
      • Tvoření s rodiči
      • Tvoření s rodiči
      • Tvoření s rodiči
      • Tvoření s rodiči
      • Tvoření s rodiči
      • Tvoření s rodiči
      • Tvoření s rodiči
      • Tvoření s rodiči