• Pravidelné aktivity

     • Návštěva koncertů a divadla

     • Součástí výuky na prvním i druhém stupni základní školy jsou návštěvy koncertů a divadelních představení. Díky široké nabídky Filharmonie Bohuslava Martinů a ve Zlíně a Městského divadla Zlín se každoročně naši žáci zúčastní vzdělávacích kulturních a hudebních vystoupení, které rozvíjí fantazii a estetické vnímání. 

      Se zážitky a poznatky z koncertů a divadelních představení učitelé následně pracují s dětmi v rámci výuky hudební výchovy a českého jazyka.