• Zaměstnanci

     • Zaměstnanci

     •  

      VEDENÍ ŠKOLY

      Mgr. Zdeněk Vlk

      • ředitel školy, metodik a koordinátor ICT
      • výuka informačních a komunikačních technologií, pracovních činností
      • telefon: +420 731 440 493
      • e-mail: vlk.zdenek@zsamskasava.cz

       

      Mgr. Martin Vávra, Ph.D.

      • zástupce ředitele, výchovný poradce, koordinátor školního vzdělávacího programu, koordinátor žákovského parlamentu
      • výuka matematiky
      • telefon: +420 731 440 494
      • e-mail: vavra.martin@zsamskasava.cz

       


       

      UČITELÉ

      Mgr. Martina Vajďáková

      • třídní učitelka 1. třídy

      • výuka předmětů I. stupně ZŠ

      • e-mail: vajdakova.martina@zsamskasava.cz

       

      Mgr. Věra Mitrengová

      • třídní učitelka 2. třídy
      • výuka předmětů I. stupně ZŠ
      • e-mail: mitrengova.vera@zsamskasava.cz

       

      Mgr. Šárka Makówková

      • třídní učitelka 3. třídy
      • výuka předmětů I. stupně ZŠ
      • e-mail: makovkowa.sarka@zsamskasava.cz

       

      Mgr. Barbora Michálková

      • třídní učitelka 4. třídy, koordinátorka zdravé školní jídelny
      • výuka předmětů I. stupně ZŠ
      • e-mail: michalkova.barbora@zsamskasava.cz

       

      Mgr. Pavla Holíková

      • třídní učitelka 5. třídy
      • výuka předmětů I. stupně ZŠ, anglického jazyka
      • e-mail: holikova.pavla@zsamskasava.cz

       

      Mgr. Vladimír Drápal

      • třídní učitel 6. třídy
      • výuka matematiky, zeměpisu, tělesné výchovy, občanské výchovy
      • e-mail: drapal.vladimir@zsamskasava.cz

       

      Mgr. Hana Pospíšilová

      • třídní učitelka 7. třídy
      • výuka fyziky, chemie, ruského jazyka, výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy, pracovní výchovy, vlastivědy, přírodopisu
      • e-mail: pospisilova.hana@zsamskasava.cz

       

      Mgr. Jana Šindelářová

      • třídní učitelka 8. třídy
      • výuka českého jazyka, anglického jazyka, konverzace v angličtině, výtvarné výchovy, pracovní výchovy
      • e-mail: sindelarova.jana@zsamskasava.cz

       

      Mgr. Zdeňka Krmášková

      • třídní učitelka 9. třídy, metodik prevence, koordinátor environmentální výchovy
      • výuka matematiky, přírodopisu
      • email: krmaskova.zdenka@zsamskasava.cz

       

      Mgr. Tomáš Juříček

      • učitel
      • výuka českého jazyka, dějepisu, výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy, občanské výchovy, pracovní výchovy
      • e-mail: juricek.tomas@zsamskasava.cz

       

      Mgr. Lucie Holíková

      • učitelka
      • výuka českého jazyka, německého jazyka
      • e-mail: holikova.lucie@zsamskasava.cz

       

      Mgr. Daniela Zezulková

      • učitelka
      • výuka českého jazyka, německého jazyka
      • e-mail: zezulkova.daniela@zsamskasava.cz

       

      Klára Černochová, DiS.

      • výuka hudební výchovy
      • e-mail: cernochova.klara@zsamskasava.cz

       

      Mario Taravella

      • rodilý mluvčí anglického jazyka
      • výuka anglické konverzace
      • e-mail: taravella.mario@zsamskasava.cz

       


       

      SPECIÁLNÍ PEDAGOG

      Mgr. Aneta Miklová

      • školní speciální pedagog
      • e-mail: miklova.aneta@zsamskasava.cz
      • telefon: 601 601 940

       


       

      ASISTENTKY PEDAGOGA

      Bc. Martina Vaculová

      • asistentka pedagoga v 5. třídě
      • e-mail: vaculova.martina@zsamskasava.cz

       

      Petra Drábková

      • asistentka pedagoga v 8. třídě
      • e-mail: drabkova.petra@zsamskasava.cz

       


       

      OSTATNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

      Bc. Naděžda Fraisová, P. Jan Mach

      • výuka zájmového kroužku NÁBOŽENSTVÍ

       


       

      SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

      Marie Zbranková

      • účetní školy
      • telefon: +420 731 440 491
      • e-mail: zbrankova.marie@zsamskasava.cz

       

      Vlastimil Macík

      • školník