VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Zdeněk Vlk

 • ředitel školy, metodik a koordinátor ICT
 • výuka informačních a komunikačních technologií, pracovních činností
 • telefon: +420 731 440 493
 • e-mail: vlk.zdenek@zsamskasava.cz

 

Mgr. Martin Vávra, Ph.D.

 • zástupce ředitele, výchovný poradce, koordinátor školního vzdělávacího programu, koordinátor žákovského parlamentu
 • výuka matematiky
 • telefon: +420 731 440 494
 • e-mail: vavra.martin@zsamskasava.cz

 


 

UČITELÉ

Mgr. Martina Vajďáková

 • třídní učitelka 1. třídy

 • výuka předmětů I. stupně ZŠ

 • e-mail: vajdakova.martina@zsamskasava.cz

 

Mgr. Věra Mitrengová

 • třídní učitelka 2. třídy
 • výuka předmětů I. stupně ZŠ
 • e-mail: mitrengova.vera@zsamskasava.cz

 

Mgr. Šárka Makówková

 • třídní učitelka 3. třídy
 • výuka předmětů I. stupně ZŠ
 • e-mail: makovkowa.sarka@zsamskasava.cz

 

Mgr. Barbora Michálková

 • třídní učitelka 4. třídy, koordinátorka zdravé školní jídelny
 • výuka předmětů I. stupně ZŠ
 • e-mail: michalkova.barbora@zsamskasava.cz

 

Mgr. Pavla Holíková

 • třídní učitelka 5. třídy
 • výuka předmětů I. stupně ZŠ, anglického jazyka
 • e-mail: holikova.pavla@zsamskasava.cz

 

Mgr. Vladimír Drápal

 • třídní učitel 6. třídy
 • výuka matematiky, zeměpisu, tělesné výchovy, občanské výchovy
 • e-mail: drapal.vladimir@zsamskasava.cz

 

Mgr. Hana Pospíšilová

 • třídní učitelka 7. třídy
 • výuka fyziky, chemie, ruského jazyka, výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy, pracovní výchovy, vlastivědy, přírodopisu
 • e-mail: pospisilova.hana@zsamskasava.cz

 

Mgr. Jana Šindelářová

 • třídní učitelka 8. třídy
 • výuka českého jazyka, anglického jazyka, konverzace v angličtině, výtvarné výchovy, pracovní výchovy
 • e-mail: sindelarova.jana@zsamskasava.cz

 

Mgr. Zdeňka Krmášková

 • třídní učitelka 9. třídy, metodik prevence, koordinátor environmentální výchovy
 • výuka matematiky, přírodopisu
 • email: krmaskova.zdenka@zsamskasava.cz

 

Mgr. Tomáš Juříček

 • učitel
 • výuka českého jazyka, dějepisu, výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy, občanské výchovy, pracovní výchovy
 • e-mail: juricek.tomas@zsamskasava.cz

 

Mgr. Lucie Holíková

 • učitelka
 • výuka českého jazyka, německého jazyka
 • e-mail: holikova.lucie@zsamskasava.cz

 

Mgr. Daniela Zezulková

 • učitelka
 • výuka českého jazyka, německého jazyka
 • e-mail: zezulkova.daniela@zsamskasava.cz

 

Klára Černochová, DiS.

 • výuka hudební výchovy
 • e-mail: cernochova.klara@zsamskasava.cz

 

Mario Taravella

 • rodilý mluvčí anglického jazyka
 • výuka anglické konverzace
 • e-mail: taravella.mario@zsamskasava.cz

 


 

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Aneta Miklová

 • školní speciální pedagog
 • e-mail: miklova.aneta@zsamskasava.cz
 • telefon: 601 601 940

 


 

ASISTENTKY PEDAGOGA

Bc. Martina Vaculová

 • asistentka pedagoga v 5. třídě
 • e-mail: vaculova.martina@zsamskasava.cz

 

Petra Drábková

 • asistentka pedagoga v 8. třídě
 • e-mail: drabkova.petra@zsamskasava.cz

 


 

OSTATNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Bc. Naděžda Fraisová, P. Jan Mach

 • výuka zájmového kroužku NÁBOŽENSTVÍ

 


 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Marie Zbranková

 • účetní školy
 • telefon: +420 731 440 491
 • e-mail: zbrankova.marie@zsamskasava.cz

 

Vlastimil Macík

 • školník

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 20. 7. 2018