• Komunitní škola

     • Zájmové kroužky

     • Pravidelné kroužky jsou určeny pro děti předškolního a školního věku. Cílem kroužků je dětem nabídnout smysluplné trávení volného času po vyučování. Kroužky probíhají v budově ZŠ a MŠ Kašava, mezi vedoucími jsou vyučující školy, rodiče i dobrovolníci z řad občanů obce.

       

    • Nabídka Komunitní školy Kašava - 2023/2024

     Přihlášku (k dispozici u třídních učitelů nebo ke stažení ZDE) předejte třídním učitelům do 18. 9. 2023

     Výuka začne probíhat od 2. 10. 2023 / příprava na přijímací zkoušky dle domluvy s vyučujícími

     Kroužky budou otevřeny pouze v případě dostatečného počtu přihlášených dětí.

    • DIVADELNÍ KROUŽEK - Věra Vlková

     • dramatická výchova, práce s poezií, prózou a divadelním scénářem, veřejná vystoupení – max. počet 14 žáků
     • 3.-9. třída           
     • středa, 13:00 – 14:00
     • 390 Kč/pololetí (13 lekcí)
    • SPORŤÁK - Petra Drábková

     • míčové hry, badminton
     • 3.-6. třída           
     • STŘEDA, 13:30 – 14:30
     • 390 Kč/pololetí (13 lekcí)
    • DESKOVÉ HRY - Barbora Malíšková

     • deskové hry
     • 4.-5. třída           
     • středa, 13:00 – 14:00
     • 390 Kč/pololetí (13 lekcí)
    • KLUB PŘÁTEL DIVADLA - Světlana Divilková

     • 4 návštěvy Městského divadla Zlín, více informací na plakátu ZDE  – max. počet 12 žáků
     • 6.-9. třída           
     • dle aktuálního rozpisu divadelních her (4 čtvrtky v sezóně)
     • 260 Kč/4 divadelní představení
    • PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ČESKÝ JAZYK - Světlana Divilková

     • kompletní opakování učiva ČJ, SCIO testy, testy CERMAT
     • 9. třída               
     • středa, 13:05 – 14:40
     • 580 Kč
    • ANGLIČTINA - Hana Kolářová

     • konverzace v anglickém jazyce - max. počet 8 žáků
     • 6.-9. třída           
     • středa, 14:45 – 15:45
     • 900 Kč/pololetí (13 lekcí)
    • PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – MATEMATIKA  - Zdeňka Krmášková

     • kompletní opakování učiva M, SCIO testy, testy CERMAT
     • 9. třída               
     • pondělí, 14:45 – 16:15
     • 580 Kč