• Základní škola a Mateřská škola Kašava se nachází v klidné části obce ve školním přírodním areálu mimo hlavní silnici. Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní výuce a k volnočasovým aktivitám.
    • Kvalitní vzdělávání je na prvním místě. Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům. Vyučující používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.
    • Důležitá je pro nás při vzdělávání spolupráce s rodiči. Vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli a žáky probíhá partnerským způsobem. Již několik let vlastníme titul Rodiče vítáni.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
  • Aktuality

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Výuka venku

    • 21. 9. 2023
    • Věra Vlková

     Sluníčko nás táhne ven zatím každou hodinu tělocviku. Proto jsme toho využili a spojili si pohyb venku i s prvoukou. Děti se v terénu učily poznávat dopravní značky a předpisy, kterými se musí řídit. Pak si své nově nabyté vědomosti mohly vyzkoušet při běhací hře, kdy třídily značky dle druhu a musely se ve skupině domlouvat a připomínat si, co už vědí.

    • Výuka venku: Číst více
    • Zkoumáme skupenství látek

    • 20. 9. 2023
    • Hana Pospíšilová

     Ve fyzice v 6. třídě jsme objevovali některé vlastnosti skupenství látek. Vynechali jsme plazmu (plamen) a zjistili jsme, že zatímco plyn je stlačitelný, kapalinu v PET lahvi nezmáčkne ani ten největší silák. Pozorovali jsme, že plyn v balónku se zahřátím rozpíná, tedy zvětšuje objem, a ochlazením se zase zmenší. Plyn lze dokonce „přelévat“ pod vodou!

    • Zkoumáme skupenství látek: Číst více
    • Vodácký kurz na Dyji

    • 19. 9. 2023
    • Vanesa Lachová, žákyně 9. třídy

     V pondělí 11. září jsme se vydali na vodácký kurz do Znojma. Hned po příjezdu jsme měli rozchod na znojemském náměstí. Poté jsme navštívili znojemské podzemí, kterým nás provedla paní průvodkyně. Pak jsme mířili přímo do kempu, kde jsme si postavili stany a usadili se. Za chvíli nás čekal první výcvik na lodi, učili jsme se nejpotřebnější věci. Velmi nečekaně jsme se k večeru vydali do kina na Kazmův film. Došli jsme zpátky do stanu a večer si jen povídali.

    • Vodácký kurz na Dyji: Číst více
    • Prázdninové příměstské tábory

    • 15. 9. 2023
    • Kateřina Maděrová

     Jako každý rok i tentokrát pořádala Komunitní škola Kašava z.s. letní příměstské tábory.

     Děti tak mohly prožít dobrodružství na táboře Divoký západ 17. – 21. 7. 2023 nebo na ostrově Madagaskar 28. 8. – 1. 9. 2023.

     Tábory byly realizovány z projektu Podpora komunitního života na území MAS Vizovicko a Slušovicko spolufinancovaného Evropskou unií.

    • Prázdninové příměstské tábory: Číst více
    • Sedmáci nocují ve škole

    • 15. 9. 2023
    • Zdeňka Krmášková

     Školní rok ještě ani pořádně nezačal a sedmáci již měli první přespávačku. Využili krásného letního počasí a hned v úterý 5. září se sešli k prvním společným zážitkům.

     Slunečné odpoledne je provázelo cestou na Vrzavky. Vycházka to nebyla jen tak lecjaká. Jedním z úkolů bylo využít přírodního materiálu a postavit jednoduchý příbytek. Další zkouška byla zaměřena na výkon. Na cestě ležely poražené stromy a tak se nabízel vrh kládou. Bylo ale potřeba šetřit síly a dorazit až ke skalám. Někteří byli znaveni u skal méně, jiní více. Odměnou všem byl výhled do okolí. Zpět se už vraceli za šera. Sluneční paprsky ozařovaly velmi zajímavě les a tak vznikaly velmi kouzelné fotografie. Na louce děvčata předvedla své gymnastické schopnosti. Na ohništi si nocležníci opekli špekáčky a zahráli večerní hry v přírodě.

    • Sedmáci nocují ve škole: Číst více
    • Vycházka do přírody

    • 15. 9. 2023
    • Barbora Malíšková

     Ve středu 6. září jsme si ve 4. třídě stanovili třídní pravidla, kterými se budeme řídit. Venku bylo opravdu hezky, proto jsme vyrazili ven do přírody na Vinohrádek. Děti si stavěly bunkry, společně jsme si zahráli hru „Já tě chytím“ a poté jsme se vrátili zpátky do školy.

     Přeji dětem hodně štěstí a úspěchů ve školním roce 2023/2024.😊

    • Vycházka do přírody: Číst více
    • Přerušení provozu MŠ - 22. 9. 2023

    • 7. 9. 2023
    • Zdeněk Vlk

     V souladu s ustanovením §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

    • Přerušení provozu MŠ - 22. 9. 2023: Číst více
    • Ředitelské volno - 22. 9. 2023

    • 7. 9. 2023
    • Zdeněk Vlk

     V souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Základní školy a Mateřské školy Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, vyhlašuje z organizačních důvodů (školení všech zaměstnanců školy) na den 22. 9. 2023 ředitelské volno pro žáky základní školy.

    • Ředitelské volno - 22. 9. 2023: Číst více
   • Zdravá školní jídelna
   • sCOOL web
   • Škola pro demokracii
   • Rodiče vídáti
   • Proškoly.cz
   • Zlínský kraj
   • MAS Vizovicko a Slušovicko
   • Evropská unie
   • eduroam