• Základní škola a Mateřská škola Kašava se nachází v klidné části obce ve školním přírodním areálu mimo hlavní silnici. Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní výuce a k volnočasovým aktivitám.
    • Kvalitní vzdělávání je na prvním místě. Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům. Vyučující používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.
    • Důležitá je pro nás při vzdělávání spolupráce s rodiči. Vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli a žáky probíhá partnerským způsobem. Již několik let vlastníme titul Rodiče vítáni.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
  • Aktuality

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Naše třída jako stát
    • 2. 12. 2022
    • Hana Šimková

     Žáci 8. třídy tvoří projekt Naše třída jako stát. V občanské výchově si děti zkoušely všechny náležitosti demokratického občana.

     Vymyslely a odhlasovaly si název státu, státní vlajku, národní barvy a napsali i pověst. Další hodiny žáci tvořili vnitřní a vnější funkce státu, které se jim podařily velmi pěkně zformulovat.

    • Naše třída jako stát: Číst více
    • S Rybičkami o lidském těle
    • 2. 12. 2022
    • Lenka Janochová, Renata Zaoralová

     „Svoje tělo rádi máme, a proto si zacvičíme“ - to byla náplň tematického týdne, kdy se děti seznamovaly se svým tělem a opakovali jsme si, co je pro naše tělo zdravé. Hodně jsme cvičili zdravotní a protahovací cviky. S básničkou „Když já se natáhnu“ jsme se protahovali až do stropu 😊.

    • S Rybičkami o lidském těle: Číst více
    • Skupinová práce šesťáků
    • 2. 12. 2022
    • Hana Pospíšilová

     V hodině pracovní výchovy dostaly děti za úkol postavit hrad – jen z kartonových krabic a ruliček. Musely se ve skupinách domluvit nejen na vzhledu, ale i na postupu a rozdělení práce. Byly pak hodnoceny nejen za výsledek, ale především za ochotu spolupracovat.

    • Skupinová práce šesťáků: Číst více
    • Svatý Martin v Rybičkách
    • 1. 12. 2022
    • Lenka Janochová, Renata Zaoralová

     V týdnu, kdy měl přijet Martin na bílém koni, jsme si s nejmenšími dětmi v Rybičkách povídali o legendě, která provází svatého Martina.

     Ale počasí tuto pranostiku nevyplnilo, a naopak bylo moc krásné a teplé počasí, které jsme ještě využili na hrátky s listy na zahradě u mateřské školy.

    • Svatý Martin v Rybičkách: Číst více
    • Vesmírné tvoření
    • 29. 11. 2022
    • Barbora Malíšková

     Tématem, kterým se momentálně zabývají páťáci, je vesmír. Tohle téma je moc baví a rádi se dozvídají nové informace.

     V rámci mezipředmětových vztahů se ve výtvarné výchově žáci rozdělili do čtyř skupin a každá skupinka pracovala na jiném tématu. Každý žák se aktivně a kreativně zapojil.

    • Vesmírné tvoření: Číst více
    • Bobřík informatiky
    • 29. 11. 2022
    • Zdeněk Vlk

     V průběhu listopadu se žáci 4.-9. třídy zapojili do on-line soutěže Bobřík informatiky. Cílem soutěže je u žáků vzbudit zájem o svět technologií, o programování, seznámit je s informatickými otázkami a problémy. Dále u žáků rozvíjí logické a informatické myšlení.

     Úspěšnými řešiteli se stali:

    • Bobřík informatiky: Číst více
    • Přerušení provozu MŠ
    • 28. 11. 2022
    • Zdeněk Vlk

     V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

    • Přerušení provozu MŠ: Číst více
    • Začínáme s druhým cizím jazykem
    • 25. 11. 2022
    • Lucie Holíková

     Žáci na naší škole se od 1. třídy učí angličtinu, od 7. třídy jim k tomu přibude němčina jako druhý cizí jazyk. Jedno známé přísloví sice praví, že každý začátek je těžký, my jsme se ale společně se sedmáky přesvědčili o tom, že tohle pravidlo nemusí platit vždycky. Během dvou měsíců se žáci naučili spoustu nových věcí – přeříkají německou abecedu, umí napočítat do dvaceti, vyjmenovat dny v týdnu, znají názvy barev, německé pozdravy aj. Dokáží se představit, říci kde bydlí, odkud pochází či jaké je jejich telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

    • Začínáme s druhým cizím jazykem: Číst více
   • Zdravá školní jídelna
   • sCOOL web
   • Škola pro demokracii
   • Rodiče vídáti
   • Proškoly.cz
   • Zlínský kraj
   • MAS Vizovicko a Slušovicko
   • Evropská unie
   • eduroam