• Pravidelné aktivity

     • Kašavský běh

     • Kašavský běh je určen pro děti a mládež školního věku, každoročně se běží v měsíci květu již od roku 1994. Přespolní závod se běží v 11 kategoriích rozdělených podle věku a pohlaví. Cílovými skupinami jsou přihlášení závodníci ze základních škol z Kašavy, Lukova, Fryštáku, Štípy, Slušovic, Trnavy, Želechovic nad Dřevnicí a Ratiboře. Běžně se závodu účastní 100 žáků mladšího školního věku (6 – 10 let) a 50 žáků staršího školního věku (11 – 15 let). Organizačně se na závodu podílí učitelé zúčastněných škol a žáci ZŠ a MŠ Kašava.

      Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevníky z okolních škol. 
      Pořádáním tradičního přespolního běhu chceme dětem a mládeži umožnit zúčastnit se významné sportovní události, motivovat je k pravidelnému pohybu, vést je k využívání nabídek volnočasových aktivit zaměřených na sport.

      Každoročně Kašavský běh podporuje Zlínský kraj formou dotace z výzvy Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu.

      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
      • Kašavský běh
      • přespolní závod pro žáky z regionu
    • Trasa I. kategorie - žáci 1. třídy
    • Trasa II. kategorie - žáci 2. a 3. třídy
    • Trasa III. kategorie - žáci 4. a 5. třídy

    • Trasa IV. a V. kategorie - žáci 6. - 9. třídy