• Aktuality

     • Poslední návštěva solné jeskyně
      • Poslední návštěva solné jeskyně

      • 22. 4. 2017
      • Petra Minaříková

       FOTOGALERIE

       Od 13. 3. do 10. 4. jsme navštěvovali solnou jeskyni „Sol Mare Zlín“. Pobyt zde je velmi účinný při onemocnění dýchacích cest, chronické rýmě, astmatu, zánětech krku a nosohltanu, chřipce, angíně a také onemocněních trávicího traktu.

       Při pobytu v inhalačním mořském iglú dochází k vdechování mikroelementů, obsahujících minerály a stopové prvky, které jsou nezbytné pro správnou činnost lidského organismu.

     • Zdravotníci nocují ve škole
      • Zdravotníci nocují ve škole

      • 22. 4. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V úterý 18. dubna se i po vyučování neustále míhaly školními chodbami děti. Těšily se na odpoledne a noc strávenou ve škole netradičním způsobem. Probíhalo tu soustředění členů zdravotnického kroužku. Během odpoledne si v aule žáci zopakovali své znalosti z poskytování první pomoci, protože je zanedlouho čeká tradiční soutěž. Celou dobu všichni soustředěně pracovali a doplňovali si své znalosti. Po náročné práci je čekala večeře. Po večeři a doplnění energie už následovala zábavnější část. Hrály se různé hry, při kterých se všichni moc a moc nasmáli. Nechyběla ani tradiční stezka odvahy, při které musely děti prokázat velký kus statečnosti. Po stezce následovala večerní hygiena a nezbytná pohádka.

       Soustředění se vydařilo a všem se netradiční pobyt ve škole líbil. Poděkování patří nejen členům kroužku za pěkné chování a pozornost, ale i Vendule Fryšarové, Markétě Třískové, Petře Drábkové a Radce Průchové za pomoc a spolupráci.

     • Jedeme na vítězné vlně
      • Jedeme na vítězné vlně

      • 22. 4. 2017
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       Dne 19. dubna se uskutečnil tradiční velikonoční turnaj ve florbalu chlapců. Hostitelem byla jako vždy ZŠ Slušovice. V letošním roce se turnaje v kategorii starších chlapců zúčastnila tři družstva. Pořádající ZŠ Slušovice, ZŠ Štípa a naše škola. Naši školu tentokrát reprezentovali chlapci ze sedmé a osmé třídy. Deváťáci v době konání turnaje konali přijímací zkoušky na střední školy.

       Naši školu reprezentovali tito žáci: Vojta Březík, Karel Ševčík a Tomáš Křižka ze sedmé třídy. Z osmé třídy to byli Honza Marcoň, Míša Štriho, Dan Jurčík a Matěj Horsák.

       Turnaj se hrál dvoukolově, každé družstvo tedy sehrálo čtyři zápasy. Bilance našich chlapců, tři výhry a jedna remíza hovoří za vše. Naši chlapci se stali celkovými vítězi před pořádajícími Slušovicemi. Na třetím místě se umístili chlapci ze Štípy. Nejlepší hráč turnaje Honza Marcoň dal také nejvíce branek.

       Všem chlapcům blahopřejeme za jejich bojovný a kolektivní výkon. Věříme, že v těchto výsledcích budou pokračovat i v příštích letech.

     • Velikonoční výukový program
      • Velikonoční výukový program

      • 22. 4. 2017
      • Pavla Hlavsová

       FOTOGALERIE

       Ve středu 12. 4. 2017 k nám do školy přijela p. Radoňová z Vizovic, která pracuje v Centru pro rodinu a již několik let spolupracuje se školami, nabízí přednášky na křesťanská témata (advent, Sv. Martin, Vánoce, Velikonoce a další). Často zjišťujeme, že i přesto, že je naše kultura postavena na křesťanských základech, tak děti dnes často ani neví a neznají pravou podstatu Velikonoc (a to i bez ohledu na to, zda pochází z rodin křesťanských či nekřesťanských). Je to pro ně často jen svátek jara nebo mrskání děvčat na Velikonoční pondělí. Rádi jsme ji tedy u nás ve škole přivítali a její povídání nám pomohlo uvést děti ke kořenům a do podstaty nadcházejících svátků.

       Její vyprávění bylo poutavé, interaktivní, s použitím různých názorných pomůcek. Nejdříve se setkala s dětmi z první a druhé třídy, následně s dětmi ze třetí třídy. Naši nejmladší žáci se při povídání okamžitě ztišili, velmi pozorně poslouchali a následně s ní i aktivně spolupracovali. Dále se setkala se žáky čtvrté, páté a nakonec šesté třídy. V těchto ročnících byly Velikonoční svátky přiblíženy názornou PowerPointovou prezentací. A i zde se vyprávění líbilo. Chceme jí tímto poděkovat a těšíme se na další spolupráci při jiných tématech.

     • Jarní výzdoba tříd
      • Jarní výzdoba tříd

      • 19. 4. 2017
      • Martin Vávra

       FOTOGALERIE

       Přestože tomu počasí nenasvědčuje, je jaro a žákovský parlament pořádal soutěž nazvanou Jarní výzdoba tříd. Před velikonočními prázdninami členové žákovského parlamentu pečlivě procházeli jednotlivé třídy a hodnotili jejich výzdobu. Kritérií pro hodnocení bylo několik – například originalita, náročnost, celkový dojem, spolupráce celé třídy na výzdobě a další. Vybrat vítěze tedy bylo velmi obtížné.

       Na prvním stupni zvítězily 1. a 4. třída, které obě měly po sečtení hodnocení stejný počet bodů. Na druhém stupni byl vítěz pouze jeden a to 6. třída. Všechny vítězné třídy dostaly od SRPŠ poukázky v hodnotě 300 Kč.

       Moc děkujeme všem devíti třídám ve škole a především všem žákům, kteří se ochotně a dobrovolně zapojili a své třídy krásně vyzdobili.

       Výzdobu tříd si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

     • Projekt NNTB - Nenech to být
      • Projekt NNTB - Nenech to být

      • 18. 4. 2017
      • Martin Vávra

       Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jde o nový nástroj k odhalování šikany ve školách, který funguje na principu schránky důvěry, ale v elektronickém prostředí prostřednictvím webu nebo mobilních aplikací.

       Více informací ...

     • Osmáci si v Bystřici vyrobili krmítko
      • Osmáci si v Bystřici vyrobili krmítko

      • 18. 4. 2017
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Ve středu 12. dubna 2017 se žáci 8. třídy vydali na zkušenou do Bystřice pod Hostýnem s cílem zkusit si práci se dřevem.

       V dílnách někdejší vyhlášené dřevařské průmyslovky, dnes Střední školy nábytkářské a obchodní, se jim ochotně věnovali dva zkušení mistři odborného výcviku, Pavel Blažek a František Jurásek. Kluci i dívky si pod jejich vedením vyrobili z nařezaných dřevěných dílů krmítko pro ptáky. A nebylo to jen tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Bylo třeba vyměřit a zakreslit místa pro otvory, vyvrtat je pevně ukotvenou vrtačkou, přitloukat hřebíčky, šroubovat vruty, řezat bočnice, vrtat důlky, pomáhat kamarádovi s přidržením výrobku a hlavně být přesní a pečliví, aby se dílo zdařilo. Šlo jim to opravdu dobře, však je páni mistři všechny chválili, jak dobře pracují, mladé dámy nevyjímaje.

       Všichni zúčastnění žáci tuto zkušenost tvořit vlastníma rukama pěkný a užitečný výrobek uvítali a oceňovali. Kdo z nich se dá v budoucnu „technickou“ cestou, se ještě neví, ale mnohým z nich absolvovaný workshop napověděl, že by je podobná práce mohla bavit.

     • Jsme ve finále
      • Jsme ve finále

      • 18. 4. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       Již pátým rokem se naše škola zapojuje do soutěže „Sapere - vědět jak žít“. Cílem této soutěže je prokázat znalosti o zdravém životním stylu. Je již tradicí, že naši žáci v této soutěži dosahují velmi pěkných výsledků.

       Ani v letošním roce tomu není jinak. Tým žáků prvního stupně tvořila Markéta Poľaková, Kristýna Mahďáková a Štěpán Červenka. Probojovali se do krajského kola a obsadili krásné druhé místo.

       Druhý stupeň reprezentovala Kristýna Fryšarová, Jiří Topič a Martin Frýza. Velmi netrpělivě jsme očekávali výsledky krajského kola. Tito žáci vybojovali první místo a postupují do finále. Finále se uskuteční ve středu 26. dubna v Praze.

       Všem našim soutěžícím blahopřejeme a finalistům přejeme hodně štěstí a úspěchů v Praze.

       Jsme ve finále - Obrázek 1

       Jsme ve finále - Obrázek 2

     • Poznej a chraň
      • Poznej a chraň

      • 15. 4. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Již několik let se naše škola zapojuje do soutěží s přírodovědnou tematikou, které vyhlašuje Český svaz ochránců přírody - Ekocentrum Čtyřlístek. Letošní téma se týkalo ochrany přírody ve Zlínském kraji. Proto jsme se s našimi žáky zaměřili na chráněné přírodní památky v našem okolí.

       Do soutěže byla vyslána dvě družstva. Žáci šesté třídy - Martin Frýza, Adam Khain a Jan Navrátil jeli sbírat zkušenosti. Druhé družstvo bylo složeno z žáků sedmé třídy. Hanka Mačková, Karolína Šišková a Ondra Synovec prokázali, že jsou již zkušenější a ostřílenější a vybojovali v silné konkurenci 24 družstev krásné šesté místo.

       Blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a velmi pěkné prezentace chráněných přírodních památek.

     • Děti uklízely Kašavu
      • Děti uklízely Kašavu

      • 15. 4. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Projekt Ukliďme Česko

       Blíží se Velikonoce, příroda se halí do barevného šatu. Turista si může vychutnávat nádherně rozkvetlé stromy i svěží zeleň trávy. Ale nesmí jeho oko zabloudit do nepatřičných míst, kde zahlédne spoustu odpadků a nepořádku. Proto se v úterý 11. dubna vydalo 82 žáků naší školy pod vedením pěti dospělých do jarní přírody vyzbrojeno rukavicemi a pytli na odpadky.

       Nejstarší žáci šli čistit koryto Dřevnice. Šesťáci se vydali směrem k Vlčkové, aby vysbírali odpadky podél hlavní silnice. Když uklízeli, projel kolem nich cyklista na kole a bezostyšně vyhodil prázdnou plastovou láhev. Asi se takto chová běžně. Vůbec mu nevadilo, že ten nepořádek za něj musí někdo uklidit. Skupina nejmenších žáků putovala po naučné stezce směrem na Sýkorku.

       Celkem bylo nasbíráno asi 30 pytlů odpadu. Kromě toho byly na hromadách pneumatiky, pletivo, molitan, zbytky kočárků, židlí, křesel i staré plastové nádoby.

       Věřme, že naše děti už nebudou krásu přírody ničit pohozeným odpadem. Všem, kteří se ochotně ve svém volném čase vydali pomoci přírodě, patří velké poděkování.

     • Získali jsme titul ve florbalu
      • Získali jsme titul ve florbalu

      • 11. 4. 2017
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Žáci 5. a 4. třídy se dne 3. 4. 2017 zúčastnili Velikonočního turnaje, pořádané ZŠ Slušovice, ve vybíjené a florbalu. Tým vybíjené byl složen z holek i kluků obou tříd. Zatímco družstvo florbalu bylo pouze chlapeckou záležitostí.

       Oba týmy se snažily hrát nejlépe, jak uměly, a také se jim dařilo vyhrávat cenné body. Vybíjená nám přinesla hlavně radost ze hry. Krásné 6. místo o tom také vypovídá.

       Ovšem tým florbalu ve složení: Jakub Řezníček, Milan Březík, Jan Jurčík, Viktor Kögler, Šimon Maděra a nejmladší Tomáš Sovadina, byl na tom o poznání lépe, vyhrál všechny zápasy a po zásluze se tak stal vítězem celého turnaje. Šampiónem družstva byl Jakub Řezníček s 9 střelenými brankami.

       Gratulujeme vítězům!

     • Pohádkový zápis do 1. třídy
      • Pohádkový zápis do 1. třídy

      • 18. 4. 2017
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       Dne 6. dubna 2017 se uskutečnil na Základní škole Kašava zápis budoucích prvňáčků. Byl to zápis vskutku pohádkový. Po příchodu dětí se jich ve vestibulu školy ujali veselí kašpárci a následně je předali paní učitelce, která děti i s rodiči prováděla pohádkovými stanovišti. Loupežník nechal děti nahlédnout do svého pytle plného rozmanitých kořistí a společně si popovídali. Babičce zase každé z dětí pomohlo napravit škody, které způsobilo nezbedné kotě. Vodníka naučilo každé dítě poznávat barvy a tvary. U čarodějnice si za zazpívanou písničku pohladilo živé morčátko. Karkulka při odhalování dobrůtek z košíčku od babičky každého odměnila. A hloupý Honza se naučil s pomocí dětí poznávat zvířatka žijící v lese a na statku. Panu Králi děti zavazovaly střevíce a Královně navlékaly korálkový náhrdelník.

       Zápisu se zúčastnilo celkem 22 šikovných dětí. Každé z dětí si odneslo za pilné splnění všech úkolů drobné dárečky připravené žáky naší školy. Dětem i rodičům děkujeme za účast a na všechny naše budoucí prvňáčky se od září těší kolektiv učitelů. 

     • Z činnosti Volejbalového kroužku
      • Z činnosti Volejbalového kroužku

      • 9. 4. 2017
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Je to už půl roku, co jsme na naší škole nabídli dětem kroužek „míčové hry“.  Náplní kroužku je naučit děti pohybu s míčem. Kroužek vždy zahajujeme nějakou zábavnou hrou pro zahřátí těla.

       Díky nadšenosti a šikovnosti jsem využila toho, že jsme si stanovili záměr našeho kroužku a postupně se učíme základy volejbalu. Své hodinové sportování si vždy snažíme zpestřit opičí dráhou nebo pohybovou hrou, do které zapojujeme samozřejmě i cvičení s míčem. Je to netradiční a mnohdy i složitější. Největší odměnou je pro nás, když si své naučené techniky volejbalu můžeme vyzkoušet nahrávkami přes síť.

       Za Terezku, Terezku, Johnyho, Karolínku, Markétku, Monču, Lucinku, Rozárku, Verču, Kristýnku, Adrianku a i sama za sebe, mohu říci, že jsme vždy velmi spokojeni, odcházíme s úsměvem na tváři a těšíme na další týden. Sportu zdar!

      • Zápis do 1. třídy 2017/2018 - rozhodnutí

      • 7. 4. 2017
      • Zdeněk Vlk

       Zápis do 1. třídy 2017/2018 - rozhodnutí

       Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

       Registrační číslo

       Výsledek o rozhodnutí

       ZSKAS-021/2017

       přijat/a

       ZSKAS-022/2017

       přijat/a

       ZSKAS-023/2017

       přijat/a

       ZSKAS-024/2017

       přijat/a

       ZSKAS-025/2017

       přijat/a

       ZSKAS-026/2017

       přijat/a

       ZSKAS-027/2017

       přijat/a

       ZSKAS-028/2017

       přijat/a

       ZSKAS-029/2017

       přijat/a

       ZSKAS-030/2017

       přijat/a

       ZSKAS-031/2017

       přijat/a

       ZSKAS-032/2017

       přijat/a

       ZSKAS-033/2017

       přijat/a

       ZSKAS-034/2017

       přijat/a s odkladem

       ZSKAS-035/2017

       přijat/a

       ZSKAS-036/2017

       přijat/a

       ZSKAS-037/2017

       přijat/a

       ZSKAS-038/2017

       přijat/a

       ZSKAS-039/2017

       přijat/a

       ZSKAS-040/2017

       přijat/a

       ZSKAS-041/2017

       přijat/a

       ZSKAS-042/2017

       přijat/a

        

       Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

     • Školkáčci na jarní procházce
      • Školkáčci na jarní procházce

      • 4. 4. 2017
      • Petra Bořutová a Petra Minaříková

       FOTOGALERIE

       Ve středu 29. 3. 2017  jsme šli  na procházku pozorovat probouzející se přírodu, první jarní květiny. Při této příležitosti jsme opět navštívili i prasátka druhu „Mangalica“, koně a kravičky, které chová pan Petr Jarcovják. Přinesli jsme i suché rohlíky, na těch si pochutnaly velké prasata i malé prasátka. Děti obdivovaly, jak malé prasátka od naší poslední návštěvy vyrostly. Pokračovali jsme tentokrát dál po lesní cestě, přišli jsme až na místo kde se páslo stádo krásných koní.

       Děti z této procházky byly velmi nadšené a plné zážitků.

     • Hlasujte pro naše žáky v soutěži „Vím proč“
      • Hlasujte pro naše žáky v soutěži „Vím proč“

      • 3. 4. 2017
      • Zdeněk Vlk

       Žáci 9. třídy se zapojili do soutěže „Vím proč“. Cílem webových stránek a soutěže je pomáhat dětem s učením fyziky a pochopením fyzikálních jevů. Učitelům slouží jako názorná učební pomůcka, která prostřednictvím pokusů vysvětlí konkrétní fyzikální jev.

       Deváťáci se rozdělili do 7 skupin, ve kterých si připravili fyzikální pokus, který následně natočili a sestříhali. Do konce března můžete zveřejněná videa podpořit hlasováním (klikněte u videa na tlačítko HLASOVAT, zadejte svou e-mailovou adresu a následně potvrďtě potvrzovací e-mail v doručené poště).

       Jak se natáčení povedlo, můžete posoudit sami. Výuková videa našich žáků s komentářem odborné poroty jsou zveřejněna zde:

       OCTOVÁ RAKETA - Jiří Kolář, Jan Marušák, Michal Kaška

       HOŘENÍ MOUKY - Michal Kruťa, Jakub Tomáš

       TĚŽIŠTĚ TĚLESA - Kateřina Maděrová, Kristýna Fryšarová

       ČAROVNÁ SKLENIČKA - Martin Knedla, Jindřich Jarcovják

       POKUS SE SVÍČKOU A VODOU - Pavlína Štěpánová, Tereza Sousedíková

       FARAONŮV HAD - Petra Dočkalová, Tereza Langerová, Lucie Štrihová

       LÁVOVÁ LAMPA - Alena Machalová, Vendulka Řezníčková