• Aktuality

     • 72 hodin pro přírodu
      • 72 hodin pro přírodu

      • 28. 10. 2021
      • Světlana Divilková

       Žáci kašavské školy se v říjnu zapojili do celostátního projektu 72 hodin pro přírodu. Celý den věnovali úklidu kolem naučné stezky, turistických tras a dalších frekventovaných lesních cest.

       Děti z prvního stupně sbíraly odpadky v katastru obce Kašava. Šesťáci a sedmáci odjeli ráno do Držkové a pak cestou přes Humenec a Vančici došli zpátky do školy. Spolupráce s obecními úřady fungovala na jedničku. Uklízecí čety dostaly pytle na odpad a zaměstnanci obce pak projeli celou trasu, aby pytle naplněné odpadky posbírali. 

       Speciální úkol dostali dva deváťáci. Pomohli paní učitelce s výsadbou nových motýlích keřů na školním pozemku.

       Cílem 72 hodin je ukázat mladý lidem, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.

       Fotografie z této akce pořídily třídní učitelky. Speciální fotoalbum tvoří snímky Alexeje Kycky, žáka 6. třídy.

     • Počtáři v běhu
      • Počtáři v běhu

      • 27. 10. 2021
      • Eliška Kořenková

       Sešit, podložku, mapu, něco na psaní a sportovní boty a – můžeme jít na matematiku. Již několikrát v tomto školním roce si takovou přípravu na výuku vyzkoušeli páťáci, když netrávili hodinu matematiky v lavici, ale venku v okolí školy. Kdo správně spočítal výchozí příklady násobilky, získal indicii o místech, kde byla uložena jednotlivá zadání. Někteří zjistili na vlastní kůži (či spíš nohy), že ještě potřebují pořádně procvičovat, když je nesprávné výsledky několikrát vyslaly na místa, kde žádný příklad ukrytý nebyl… Uznání si rozhodně zasloužili všichni jak za sportovní, tak nakonec i za počtářské výkony. Ani přes dílčí neúspěchy a zjištění, že matematika opravdu může být běh na dlouhou trať, se nikdo nevzdal a všichni celou trasu dokončili. Pomocí grafického měřítka mapy, do níž si zaznamenávali pozice příkladů, nejrychlejší žáci spočítali, že během jedné takové hodiny zvládnou naběhat bezmála kilometr. A to počítáme-li tu nejpřímější trasu, bez „objížděk“ způsobených zmíněnými chybnými výpočty. Někteří jsou už v základních matematických operacích zběhlí, jiní musí ještě trochu trénovat, aby se jen tak nenechali doběhnout třeba při písemném dělení. Každopádně - našlápnuto mají všichni dobře.

     • Druháčci se učí také venku
      • Druháčci se učí také venku

      • 25. 10. 2021
      • Lucie Holíková

       Krásné podzimní počasí nás v prvouce vylákalo ven, kde jsme si mohli zopakovat to, co jsme se s dětmi v předchozích hodinách naučili. Poznávali jsme listnaté i jehličnaté stromy v okolí školy, všímali si tvarů jejich listů a jehličí, hledali jejich plody apod. Na závěr vlastivědné procházky si děti také trochu zaběhaly, když hledaly slova, která se nám z povídání o podzimu někam zatoulala.

     • Přerušení provozu mateřské školy
      • Přerušení provozu mateřské školy

      • 25. 10. 2021
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen v době podzimních prázdnin 27. 10. a 29. 10. 2021 z provozních a organizačních důvodů.

       Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

     • Umíme rozdělit tuto směs? Chemie v 8. třídě
      • Umíme rozdělit tuto směs? Chemie v 8. třídě

      • 19. 10. 2021
      • Hana Pospíšilová

       Dobrovolníci z řad žáků v 8. třídě se rozdělili do skupin a připravili si pro třídu demonstraci několika metod dělení směsí. Zjistili a ostatním vysvětlili, jak se rozděluje emulze v dělicí nálevce, filtruje vodná suspenze nebo extrahuje tuk ze semen pomocí organického rozpouštědla. Snad se jim tyto cizí názvy lépe zapamatují.

     • Zkoumáme možnosti zelektrovaných těles
      • Zkoumáme možnosti zelektrovaných těles

      • 19. 10. 2021
      • Hana Pospíšilová

       Ve fyzice se zkušení experimentátoři z řad žáků přihlásili, že předvedou spolužákům pokusy se statickou elektřinou. Měřením například zjistili, že balónek nabitý třením o plastovou plochu se udrží na stěně po dobu 15 min. Nebo vyzkoušeli, jak je snadné pohybovat lehkou plechovkou pomocí zelektrované tyče nebo přitáhnout touto tyčí malý pramínek vody. Prostě věda je zábava!

     • Čtvrťáci a páťáci na dopravním hřišti
      • Čtvrťáci a páťáci na dopravním hřišti

      • 18. 10. 2021
      • Denisa Tučníková

       Ve čtvrtek 14. října žáci 4. a 5. třídy navštívili dopravní hřiště ve Zlíně-Malenovicích. V teoretické části pod vedením pana Dřevojánka si děti připomněly povinné vybavení kola, základní pravidla bezpečnosti při jízdě na komunikaci a dopravní značky. V praktické části prokázali své znalosti a um cyklisty v „reálném“ provozu. Po úspěšně zvládnutých testech a jízdách mohli žáci 5. třídy získat Průkaz mladého cyklisty.

        

        

     • Sázíme stromy pro budoucnost
      • Sázíme stromy pro budoucnost

      • 18. 10. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Všichni víme, že stromy mají na naší planetě nezastupitelné místo. Neplní jen funkci estetickou, ale také se významně podílejí na kvalitě ovzduší. Často jsou také zdrojem obživy. A tak se žáci 9. ročníku zapojili do sázení stromů. V pracovním vyučování společně zasadili čtyři ovocné stromy. Doufáme, že i v dalších letech se připojí deváťáci do této prospěšné činnosti. Postupně tak vznikne za školou krásný ovocný sad.

        

     • Canisterapie aneb terapie za pomoci psů v naší MŠ
      • Canisterapie aneb terapie za pomoci psů v naší MŠ

      • 18. 10. 2021
      • Martina Nedělová

       Při našem setkání s pejsky Ágneskou a Aničkou, tentokrát na školním hřišti, jsme se zaměřili na rozvoj citových schopností (hlazení, mazlení, komunikace se psem), na rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby), na rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá motorika, házení míčků), relaxaci (vliv na psychiku a duševní rovnováhu).

       Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu a úsměv. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívají se různé druhy plemen, s průkazem původu, ale i bez něj, při vzdělávání za pomoci psů, kde pedagogové využívají pozitivní vliv psů na děti jako součást zážitkové výuky.  Tentokrát si vše s námi užily i nejmenší děti ze třídy Rybiček. Všechny děti byly statečné a těšíme se brzy na setkání v dalším, třeba vánočním, vystoupení.

        

     • Vodník a rytíř
      • Vodník a rytíř

      • 12. 10. 2021
      • Světlana Divilková

       V hodinách českého jazyka a literatury probíráme v šesté třídě literární žánry. Začínáme pohádkami. Jedna z aktivit zahrnovala i práci s pohádkovými postavami. Ze dvanácti různých pohádkových postav byly náhodně vybrány dvě – rytíř a vodník. Děti měly za úkol vymyslet vlastní pohádku s těmito dvěma pohádkovými postavami. Jedna práce byla opravdu mimořádná a rádi bychom ji tímto rozšířili mezi další čtenáře. Jedna spolužačka to ve svém pohotovém komentáři vystihla přesně: „Kdyby rodiče četli svým dětem takové pohádky, tak by je to víc zaujalo.“

       Přejeme příjemné čtení.

        

       Vodník a rytíř

       Napsala Julie Julinová (6. třída)

       Byl jeden královský rytíř, který byl jako králova pravá ruka. Ale po nějaké době se rytíř rozhodl, že pro krále přestane pracovat. Král byl totiž zlý a rytíři se to nelíbilo.

       Jednou ráno šel za králem, aby mu oznámil, že pro něj již nepracuje. Když mu to řekl, král se rozzlobil a vyhnal ho z království.

       Když rytíř překročil hranice království, spatřil malou dřevěnou chaloupku. Měl hlad, a tak šel dovnitř. Uviděl starou babičku. Dala mu jídlo a pití, potom mu řekla: „Když půjdeš dál, je tam rozcestí, vpravo je jezero s vodníkem a vlevo je ohnivý drak. Je na tobě, kam půjdeš.“ Rytíř poděkoval a šel.

       Když přišel k rozcestí, rozmýšlel se, kam půjde. Nakonec zatočil vpravo. Zahlédl velké jezero a uprostřed něj stála vrba, na které seděl vodník. Rytíř na něj zavolal: „Buď zdráv, vodníku. Pomůžeš mi zabít draka a dostat se za mojí ženou?“ Vodník mu řekl, že za ním nejdřív musí doplavat. Rytíř tedy poslechl a připlaval k vodníkovi, vylezl na vrbu a vodník mu řekl: „Pomůžu ti, jen když pomůžeš ty mně.“ „Dobře, s čím tedy potřebuješ pomoci?“ zeptal se rytíř. „Moje dcera ztratila pět zlatých šupin. Najdi je a já ti pomůžu zabít draka.“

       Rytíř tedy poslechl a skočil do vody. Hledal a hledal, až po nějaké době našel první zlatou šupinu mezi kameny. Řekl si, že by potřeboval pomoc. Šel zpět za babičkou do chaloupky a všechno jí to vylíčil. Babička mu dala vodního hada, aby mu pomohl najít zbylé čtyři šupiny. Rytíř tedy poděkoval a šel. Jakmile vlezl do vody, had se mu vysmeknul z rukou a už byl v jezeře. O chvíli později se had vrátil se všemi šupinami zpět k rytíři. Dal mu šupiny a odplazil se zpátky do chaloupky. Rytíř doplaval zpět k vodníkovi a dal mu všech pět šupin. Vodník na něj vykulil oči a řekl: „Dobrá, děkuji ti, svůj úkol jsi splnil. Nyní ti tedy pomůžu zabít draka. Nejdřív se na to ale musíme vybavit.“ Vodník dal rytíři suché oblečení a nový meč a sebe jen polil vodou. Vypravili se tedy za ohnivým drakem.

       Přišli na rozcestí a zatočili vlevo. Vešli do obrovské jeskyně, která smrděla uhlíky a spálenou ovčí vlnou. Drak spal, vodník s rytířem šli co nejtišeji, aby ho nevzbudili. Jenomže rytíři spadl meč a rána draka probudila. Drak se postavil, zhrozil se a řekl: „Kdo mě to vzbudil?! Ať je to kdokoli, zabiju ho!“ A začal boj. Drak se nažhavil a začal chrlit oheň na všechny strany. Vodník s rytířem začali se svým plánem. Rytíř se rozběhl se svým mečem proti drakovi. A jak drak otevřel tlamu, aby vychrlil oheň, rytíř mu zarazil meč mezi jeho horní a spodní patro v jeho tlamě. Tím pádem drak nemohl zavřít tlamu. Vodník vyčaroval z vody kouli, kterou hodil drakovi do tlamy. Drak začal hýkat a sténat. Voda ho zchladila a drak zkameněl. Rytíř poděkoval vodníkovi za pomoc, rozloučil se a odešel za svou ženou.

     • Workshop ve filmové škole
      • Workshop ve filmové škole

      • 11. 10. 2021
      • Zuzana Rexová (9.třída) a Nikola Dlabajová

       V pondělí 4. října měli někteří z nás možnost zúčastnit se workshopu ve Střední filmové škole ve Zlíně na Kudlově. Ve škole na nás čekal velmi bohatý program. Nejprve nám vyučující z této školy představili nejrůznější kamery, fotoaparáty, studia a techniku související s filmovou projekcí.

       Kdo měl zájem, mohl si zkusit práci s kamerou – ze své zkušenosti mohu říct, že to není tak jednoduché, jak to vypadá. Poté jsme si vyzkoušeli, jaké je moderování hlavních zpráv a počasí ve virtuálním studiu. A perličkou na závěr byla práce s kamerou pohybující se na kolejích, které jsme si předtím museli sestavit. Všichni měli možnost si zkusit, jak je zajímavá, ale i těžká práce nejen herců, ale celého televizního týmu. Myslím si, že celý workshop pro nás byl poučný a velmi zajímavý.

       V úterý 5. října se vybraní žáci 8. třídy zúčastnili projektu „Modernizace odborné učebny – Ateliéru Karla Zemana“. Čekal je bohatý program – workshop Filmových triků, workshop na Klíč a interaktivní exkurze. Studenti se dozvěděli, jak se točil film Cesta do pravěku, Ať žijí duchové, Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách až po moderní filmy. Zjistili, jak se tvoří atmosférické, pyrotechnické, ohňové a mechanické efekty. Studenti si zahráli i AZ- kvíz a vyzkoušeli si roli soutěžících, moderátora, osvětlovače, kameramana, zvukaře a režiséra. Pro děti byla tato akce velkým přínosem, odjížděli se spoustou nových zážitků a zkušeností. Budeme se těšit na další pozvání  Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií.

        

     • Hrajeme si s elektrickými náboji
      • Hrajeme si s elektrickými náboji

      • 10. 10. 2021
      • Hana Pospíšilová

       V 6. třídě jsme ve fyzice využili toho, že děti předtím spaly ve škole a měly s sebou ve škole polštářky. Ukázali jsme si tedy s jejich pomocí, jak se třením uvolňuje z látek elektrický náboj. Všichni zkoušeli, komu budou při pokusu „stát“ vlasy nejvíce a dobře se tím bavili. Nejlepší výsledky bádání vidíte na fotkách.

     • Nocování ve škole
      • Nocování ve škole

      • 10. 10. 2021
      • Světlana Divilková

       První říjnový týden jsme se šesťáky zahájili návštěvou kašavské knihovny, kde si děti navzájem předaly pár tipů na zajímavé knihy. Největší událostí tohoto týdne však bylo čtvrteční nocování ve třídě.

       Děti mají se spaním ve škole zkušenosti z minulého školního roku, a tak všichni přišli správně vybavení. Na programu byly nejdřív stmelovací hry, při kterých většině pořádně vyhládlo. Přesunuli jsme se tedy do školní jídelny, kde si děti samy připravily zapékané toasty.

       Potom přišlo na řadu překvapení – do školy za námi přijeli bubeníci s africkými bubny. Každý z nás dostal velký buben djembe a muzicírování mohlo začít. Zvuky bubnů se zřejmě rozléhaly po celém kašavském údolí, s takovou vervou všichni hráli. Pozdě v noci jsme pak usínali ještě celí rozvibrovaní a s bolavými dlaněmi. Děkujeme tímto za skvělou zábavu Radkovi a Lukášovi z organizace Rytmus pro život!

     • Fotbalový turnaj žáků ZŠ
      • Fotbalový turnaj žáků ZŠ

      • 8. 10. 2021
      • Tomáš Juříček

       Ve čtvrtek 7. října 2021 se místo odpolední výuky konal fotbalový turnaj žáků 5. - 9. třídy. Z těchto tříd se rozdělilo 27 žáků do 4 věkově vyvážených družstev, která spolu hrála systémem „každý s každým“. Kvůli nepříznivému počasí se turnaj odehrál v tělocvičně. Celkovým vítězem se stal tým „Chábři“ se ziskem 9 bodů a skóre 18:5. Vítězům gratulujeme a ostatním sportovcům děkujeme za účast!

     • Kariérové poradenství
      • Kariérové poradenství

      • 7. 10. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Kariérové poradenství představuje široké spektrum aktivit zaměřených na poskytování kariérových informací. Ve Zlínském kraji tuto službu zabezpečuje Informační a poradenské středisko Zlín.

       Aby se žáci devátého ročníku v nabídce škol lépe orientovali, využili jsme nabídku IPS. V září přijela na naši školu Mgr. Lenka Piňosová a přiblížila žákům možnosti dalšího studia. V říjnu jsme uspořádali schůzku pro rodiče. Rodiče získali informace o síti středních škol, o studijních a učebních oborech i o podmínkách přijímacího řízení. Získali informace i o burzách středních škol.

       Žákům i jejich rodičům přejeme, aby nabídka naplnila jejich přání a představy o dalším studiu na středních školách.

        

     • Držíme spolu
      • Držíme spolu

      • 7. 10. 2021
      • Zdenka Krmášková, Hana Metelová

       V rámci utužování přátelských vztahů se žáci deváté třídy vydali v pondělí 27. září do Zlína. Cílem bylo vyzkoušet si Laser game a užít si spoustu akční teamové zábavy. Třída se rozdělila do tří skupin a strategie byla jasná. Zvítězit! Všechny síly byly soustředěny na hru a účastníci se pořádně zapotili. Unavení, ale v dobré náladě opouštěli sportoviště. Společně strávené chvíle si moc užili.

     • Adaptační září v 7. třídě
      • Adaptační září v 7. třídě

      • 5. 10. 2021
      • Hana Šimková

       V září jsme se v 7. třídě věnovali stmelení kolektivu. V prvním týdnu jsme byli spolu celé tři dny. První den jsme se přivítali a sdělili jsme si zážitky z prázdnin, další dny jsme věnovali sestavování pravidel a zdobení třídy, aby nám v ní bylo společně dobře.

       Ve čtvrtek 23. 9. jsme vyrazili na výlet do Zlína na motokáry. Další den jsme měli objednaný preventivní program na téma Naše třída, při kterém jsme se lépe poznávali pomocí her. Ráno se moc vydařilo a třída dostala velkou pochvalu za třídní kolektiv.

       V pondělí 27. 9. jsme se ráno věnovali připomenutí pravidel a jejich hodnocení, jak se nám daří je plnit. Další hodinu jsme se dozvěděli něco o sv. Václavovi. Poté jsme se vydali na procházku po kašavské naučné stezce k místu pádu letadla.

       Měsíc jsme zakončili společným spaním ve škole, které jsme strávili turnajem v ping pongu, stezkou odvahy a na dobrou noc jsme shlédli animovanou pohádku o Shrekovi.

      • Kašavský kros

      • 4. 10. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       velké i malé závodníky zveme na 5. ročník terénního běžeckého závodu Kašavský kros. Poběží se v neděli 10. 10. 2021. Jsou připraveny trasy pro běžce všech věkových kategorií.

       Více informací a registrace na webu http://www.kasavskykros.cz.