• Aktuality

     • Přijeli k nám divadelníci z Hradce
      • Přijeli k nám divadelníci z Hradce

      • 29. 5. 2017
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       Po několika letech k nám v pátek 26. 5. 2017 opět zavítala herecká dvojice z osvědčeného Divadélka pro školy z Hradce Králové. Oba protagonisté předvedli velmi zdařilá představení jak pro malé diváky, tak pro žáky starší.

       Menší děti se zasmály s veverkou Zrzečkou a jejími kamarády a pomohly jí vyčistit zaneřáděný les. Po skončení představení nechali herci děti, aby si vyzkoušely maňáskové loutky, koukly se do zákulisí nebo si jen s nimi povídaly.

       Pro starší čekalo příjemné překvapení v podobě Literárního cestopisu. S velkou nadsázkou a velmi vtipně nám hlavní protagonisté přiblížili světoznámé divadelní hry  – Shakespearova Hamleta, Moliérova Zdravého nemocného, Goldoniho Sluhu dvou pánů, Rostandova veršovaného Cyrana z Bergeracu a Maryšu bratří Mrštíků. I když všechna vybraná díla nebyla komediemi, stačili jsme se dobře bavit a smát se, ale nebyla nouze ani o vážné momenty. Šedesát minut uplynulo jako voda a bylo až s podivem, že i starší obecenstvo se zvedalo z židliček jen pomalu.

       Za hodnotný zážitek a poučení děkujeme Tomáši Klementovi a Alexandru Andrejsovi, přejeme jim hodně dalších hereckých úspěchů a věříme, že jsme se neviděli naposledy. Někdy příště na shledanou!

     • Páťákoviny v Lukově
      • Páťákoviny v Lukově

      • 29. 5. 2017
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Dne 23. 5. 2017 se naši páťáci zúčastnili sportovního dopoledne na ZŠ Lukov. Akce byla směřována k seznámení se budoucích spolužáků ze ZŠ Lukov a ZŠ Fryšták.

       Žáci byli náhodně promíchání do družstev, aby se poznali a společně se naučili spolupracovat. Nejprve se seznamovali pří plnění úkolů v podobě šifry a malování svých erbů. Poté byly připraveny sportovní hry družstev v tělocvičně – opičí dráha, slalom, střelba na cíl či plnění obratnosti se lžičkou a míčkem. Vůbec nešlo o výkony nebo o vítězství, důležitější bylo, navázat nová přátelství, což se určitě podařilo a akce měla úspěch.

       Moc se nám na Lukově líbilo a budeme se těšit, že se s některými žáky potkáme u nás na ZŠ v Kašavě.

     • Pasování prvňáčků na čtenáře
      • Pasování prvňáčků na čtenáře

      • 29. 5. 2017
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 18. května se jako každý rok uskutečnilo slavnostní „Pasování prvňáčků“ na čtenáře. Král Knihomol podrobil děti těžké zkoušce čtení. Jeho krutost je pověstná v celém  království. Kdo neumí číst, je o hlavu kratší. Naštěstí se ale pasování zúčastnili samí šikovní prvňáčci, kteří všem dokázali, že si zaslouží být právoplatnými členy knihomolského společenství.

       Všem našim malým čtenářům přejeme, ať v knihách zažijí spoustu nádherných příběhů. Za účast děkuji všem přítomným hostům. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci spolupodíleli.

     • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
      • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

      • 29. 5. 2017
      • Zdeněk Vlk

       Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

       Registrační číslo

       Výsledek o rozhodnutí

       MSKAS-078/2017

       nepřijat/a

       MSKAS-079/2017

       přijat/a

       MSKAS-080/2017

       přijat/a

       MSKAS-081/2017

       přijat/a

       MSKAS-082/2017

       přijat/a

       MSKAS-083/2017

       přijat/a

       MSKAS-084/2017

       přijat/a

       MSKAS-085/2017

       přijat/a

       MSKAS-086/2017

       přijat/a

       MSKAS-087/2017

       přijat/a se zkušebním pobytem na 1 měsíc

       MSKAS-088/2017

       přijat/a

       MSKAS-089/2017

       přijat/a

       MSKAS-090/2017

       přijat/a se zkušebním pobytem na 1 měsíc

       MSKAS-091/2017

       přijat/a

        

       Poučení:

       Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

       Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání (pdf)

     • Dotazníky pro rodiče ZŠ
      • Dotazníky pro rodiče ZŠ

      • 26. 5. 2017
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníků "Koncepce školy 2017", které jsou zveřejněny po přihlášení v informačním systému EduPage. Zabývají se tématy Spolupráce, Výuka, Informace a zázemí.

       I když vyplňujete dotazník pod přihlášeným účtem na EduPage, jsou Vaše odpovědi anonymní. Veškeré informace jsou zpracovány automaticky a hromadně za celou školu. Vyplnění všech dotazníků vám nezabere více jak 20 min.

       Všechny tři dotazníky naleznete po přihlášení do EduPage v rubrice Průzkumy, vyplňovat je můžete do 30. 6. 2017.

       Váš názor nás zajímá – odpovědi z dotazníku mohou vést ke zlepšení fungování školy.

       Děkujeme za spolupráci.

       Názorný návod na vyplnění dotazníků (PDF)

        

     • Soutěžní den Integrovaného záchranného systému
      • Soutěžní den Integrovaného záchranného systému

      • 22. 5. 2017
      • Marcela Krupíková

       FOTOGALERIE

       V úterý 16. 5. se z osmé třídy zúčastnilo 5 žáků soutěžního dne IZS. Byli to: Dan Jurčík, Marcela Krupíková, Nela Nedomová, Michal Štriho a Jiří Topič. Soutěž se konala u Popovic v zábavním parku Amfík Bukovina. Soutěž byla zaměřena na složky IZS - záchrannou službu, armádu, policii a hasiče.

       Ráno v 6:55 přijel autobus, který nás dovezl na místo soutěže. Než jsme vstoupili do parku, byla k nám přidělena studentka zdravotnické školy, která nás po celý den měla na starosti. Jelikož nás bylo pouze pět a chyběl nám jeden soutěžící, naše vedoucí nám ve většině úkolů pomáhala. Program byl rozdělen na dvě části. Po splnění první části jsme šli na oběd. Po obědě jsme měli krátkou přestávku a po ní jsme pokračovali v úkolech. Když každý tým měl dokončeny všechny úkoly, všichni jsme se shromáždili na trávníku u malého jezírka. Zde probíhala ukázka bojového umění vojáků v praxi. Jakmile ukázka skončila, přesunuli jsme se k pódiu a posadili se na lavičky. Tam jsme měli ještě jednu a také poslední ukázku hasičů. Po ukázce pořadatelka vyhlásila výsledky soutěže. My jsme se umístili na  jedenáctém místě. Celkem se do soutěžního dne zapojilo 19 družstev.

       Na závěr jsme se rozloučili s naší úžasnou vedoucí a vyrazili domů.

     • Deváťáci jsou přijati na střední školy
      • Deváťáci jsou přijati na střední školy

      • 20. 5. 2017
      • Zdeněk Vlk

       Poslední měsíc byl pro naše budoucí absolventy jeden z nejnáročnějších za celou školní docházku. Probíhaly totiž přijímací zkoušky na střední školy. Těžká dřena se vyplatila, všichni žáci 9. třídy se na vysněné střední školy úspěšně dostali.

       Přehled středních škol, na které byli deváťáci ZŠ a MŠ Kašava přijati:

       Název střední školy

       Obor

       Přijatí žáci

       Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

       Čtyřleté studium

       2

       Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

       Čtyřleté studium

       1

       Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

       Předškolní a mimoškolní pedagogika

       3

       Střední škola pedagogická a sociální Zlín,  s.r.o 

       Předškolní a mimoškolní pedagogika

       2

       Střední škola Kostka, s.r.o.

       Předškolní a mimoškolní pedagogika

       1

       Střední policejní škola v Holešově

       Kriminalistika

       1

       Střední průmyslová škola Zlín

       Strojírenství

       1

       Střední průmyslová škola polytechnická

       Reprodukční grafik pro média

       1

       Střední průmyslová škola polytechnická

       Ekonomika a podnikání

       1

       Střední průmyslová škola polytechnická

       Mechanik seřizovač

       2

       Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

       Zemědělec a farmář

       1

        

       Všem žákům 9. třídy přejeme na nové škole mnoho studijních i osobních úspěchů.

     • Vzdělávací program ve Vlčkové
      • Vzdělávací program ve Vlčkové

      • 19. 5. 2017
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       I tento týden vycházíme směr Vlčková (na výstavu, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz ZO Vlčková). Tentokrát však v jiné sestavě tříd. Jsou zde mladší žáci naší školy – druháci, třeťáci a čtvrťáci.

       Vyrážíme po druhé vyučovací hodině. Počasí je krásné. Procházíme malebnou krajinou zdejších kopců, kde potkáváme i lesní zvířata. Ve Vlčkové nás přivítal pan Pol´ák a provedl nás postupně celou výstavou. Potom děti plnily kvíz, ochutnávaly med, dozvěděly se plno zajímavostí o chovu včel a celkově i o práci na zahradě.

       Ve Vlčkové se nám líbilo a budeme se těšit na další podobný vzdělávací program.   

     • Kašavský běh - 23. ročník
      • Kašavský běh - 23. ročník

      • 19. 5. 2017
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       Dne 17. 5. proběhl již 23. ročník přespolního běhu, který nazýváme Kašavský běh. Letošního závodu se zúčastnilo 120 závodníků z pěti škol. O medaile přijeli bojovat žáci a žákyně z Fryštáku, Štípy, Lukova, Trnavy a z naší pořádající školy.

       V každé z pěti kategorií mohli nastoupit tři závodníci z každé školy. Takřka všechny školy obsadily všech pět kategorií. Žáci z prvního stupně běželi okruh kolem fotbalového hřiště, žáci druhého stupně běželi okruh, který je zavedl do nedalekého lesa. Letošní závody měly výbornou úroveň, bylo překonáno sedm z patnácti traťových rekordů.

       V první kategorii chlapců (1. třída) se z našich závodníků nejlépe umístil Tomáš Hora, který obsadil 4. místo. Vít Skalník byl devátý a David Krampota třináctý. U děvčat Hanka Marušáková obsadila  sedmé místo a Ema Roháčková byla devátá.

       Ve druhé kategorii chlapců (2. a 3. třída) Skončil Tomáš Sovadina desátý, jedenáctý byl Petr Skyba a třináctý Petr Štelc. U děvčat v této druhé kategorii skončila na krásném třetím místě Anička Michalíková, čtvrtá byla Kája Průchová a pátá Lucka Třísková.

       Ve třetí kategorii chlapců (4. a 5. třída) se za třetí místo dostal na bednu Kuba Řezníček, Dan Gargulák skončil šestý a Šimon Maděra osmý. U děvčat v této kategorii skončila na čtvrtém místě Terezka Machalová,  hned za ní doběhla Zuzka Rexová a na sedmém místě byla klasifikována Monika Třísková.

       Třetí místo jsme slavili také ve čtvrté kategorii chlapců (6. a 7. třída), kdy ve vyrovnaném souboji na cílové pásce zvítězil Štěpán Průcha nad Filipem Doležalem, na kterého zbyla „bramborová" medaile (čtvrté místo). Milan Michalík doběhl jako sedmý. V této kategorii dívek jsme zažili jedno z nejpříjemnějších překvapení. Na krásném třetím místě doběhla Nina Vašíková z šesté třídy. Pavlína Skybová skončila osmá a Hanička Marušáková dvanáctá.

       V nejstarší, páté kategorii chlapců (8. a 9. třída), slavil triumf Michal Kaška, který suverénně zvítězil s náskokem 30 sekund před druhým závodníkem.  Honza Marušák skončil šestý a Jindra Jarcovják sedmý.

       Všem našim závodníkům blahopřejeme k výborným výkonům, které na trati podali. Vedoucí jednotlivých škol si pochvalovali organizaci i vysokou úroveň závodu. Všichni slíbili, že se příští rok opět do Kašavy na konání 24. ročníku dostaví.

       Na závěr chci poděkovat vyučujícím a žákům osmé a deváté třídy, kteří se hlavní měrou zasloužili o bezproblémový a hladký průběh závodu.

       Výsledková listina Kašavského běhuKašavský běh - 23. ročník - Obrázek 1

       Rekordy Kašavského běhu

       Kašavský běh byl podpořen finančními prostředky z Fondu Zlínského kraje - MaS01-17 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2017.

     • Návštěva výstavy ve Vlčkové
      • Návštěva výstavy ve Vlčkové

      • 16. 5. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 11. května žáci osmého ročníku navštívili výstavu ve Vlčkové, kterou uspořádal Český zahrádkářský svaz ZO Vlčková. Pěšky se vydali z Kašavy přes Vančici do Vlčkové. Počasí jim přálo, po dlouhé době konečně hřálo sluníčko.

       Po příchodu na výstavu museli žáci nejprve vyplnit test. Tím si rozšířili své znalosti v oblasti zemědělství i včelařství. Prohlédli si různé druhy košíků, motyky, vazby ze sušených květin, ochutnali med a na závěr je čekala sladká odměna. Výstava byla velmi pěkně připravená a ve spojení s turistickou vycházkou to bylo příjemně strávené odpoledne.

     • Soutěž hlídek mladých zdravotníků
      • Soutěž hlídek mladých zdravotníků

      • 16. 5. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       Každoročně na naší škole pracuje kroužek Mladých zdravotníků I. či II. stupně. Při pravidelných setkáváních se děti učí nejen teoreticky, ale hlavně prakticky poskytnout předlékařskou první pomoc. Důraz je kladen nejen na stavy bezprostředně ohrožující život, ale i na stavy úrazové a neúrazové. Své síly již tradičně měří v oblastním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků, kterou pořádá Oblastní spolek ČČK Zlín každý rok v květnu. I letos se naší žáci této soutěže zúčastnili. Vůbec nevadí, že nezískali žádnou medaili. Důležité je, že umí poskytnout první pomoc.

       Děkujeme všem soutěžícím i doprovodu z řad MS ČČK Kašava za vzornou reprezentaci v této soutěži.

       Soutěž hlídek mladých zdravotníků - Obrázek 1Soutěž hlídek mladých zdravotníků - Obrázek 2Soutěž hlídek mladých zdravotníků - Obrázek 3

     • Preventivní program Nebezpečí alkoholu
      • Preventivní program Nebezpečí alkoholu

      • 16. 5. 2017
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V pátek 12. května 2017 se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili vzdělávacího programu připraveného Oddělením sociálně-právní ochrany dětí ve Zlíně (OSPOD) o nebezpečí spojeném se zneužíváním omamných a psychotropních látek, obzvláště alkoholu.

       Děti se dozvěděly, že ačkoliv jde o běžně užívanou látku, alkohol patří mezi tzv. tvrdé drogy stejně jako např. heroin nebo kokain. Jeho užívání je pro nezletilé osoby nelegální. Když je žák na veřejnosti přistižen při pití alkoholu, má to pro něj nepříjemné následky v podobě vyšetřování na policii, pohovoru s rodiči, případně návštěv kurátora. Nejčastějším následkem pití alkoholu mládeží jsou totiž nehody, při kterých může jít i o život, nebo rychle nastupující opilost, bezvědomí a pobyt v nemocnici.

       Žáky program zaujal, zvláště pak srovnání množství alkoholu v pivu, vínu a destilátech. Jak se dozvěděli, vypít jedno dvanáctistupňové pivo je stejné jako vypít skleničku vína nebo „panáka“ tvrdého alkoholu a má to pro organismus i stejné následky.

     • Hlasujte pro náš web
      • Hlasujte pro náš web

      • 14. 5. 2017
      • Zdeněk Vlk

       Po roční odmlce jsme naše webové stránky opět přihlásili do soutěže o nejlepší školní webové stránky sCOOL web 2017. I letos se naše webová prezentace školy probojovala mezi 27 nejlepších. O konečném vítězi rozhodne odborná porota.

       Soutěžíme také o cenu veřejnosti. Svůj hlas můžete našim webovým stránkám přidělit ZDE.

       Děkujeme za podporu.

      • První stupeň na koncertu ve Zlíně

      • 14. 5. 2017
      • Věra Mitrengová

       Ve středu 10. 5. 2017 se žáci prvního stupně zúčastnili výchovného koncertu ve Zlíně. Tématický zaměřený zážitek se celý nesl v duchu nadpřirozena, vesmíru, mimozemšťanů a UFO. Celý program byl velmi originální a žáci se prostřednictvím mimozemského průvodce (a dirigenta v jedné osobě) postupně seznamovali s mnoha zajímavými místy.

       Navštívili  například Španělsko, Rakousko, Egypt, ale také Malenovice. Všude, kde mimozemšťan spolu s dětmi přistál, zazněly ladné melodie, které nás doslova přenesly do onoho zajímavého období a místa. Doslova jsme cestovali časem a prostorem.

       Zážitek to byl velkolepý a těšíme se za rok na shledanou na další hudební dobrodružství.

     • Duben - měsíc fazole
      • Duben - měsíc fazole

      • 14. 5. 2017
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Fazole je jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších luštěnin. I my jsme jí věnovali jeden celý měsíc. Má tolik výživově hodnotných látek – od bílkovin až po vlákninu, že rozhodně patří do ZDRAVÉ JÍDELNY. Nutno dodat, že fazole lze upravit na mnoho způsobů, není to jen nejznámější z pokrmů…fazolová polévka, je to také fazolový guláš, fazolky na smetaně či fazole na mexický způsob. To a mnoho dalšího jsme ochutnali v naší ZDRAVÉ JÍDELNĚ. Opět naše paní kuchařky nezahálely a připravovaly chutná jídla po celý měsíc.

       Musíme pochválit také žáky, kteří výtvarně zapracovali fazole do krásných mozaik a vytvořili z nich vskutku krásné obrázky.

       A hurá na kedluben, která nás bude provázet měsícem květnem!

     • Fotbalový turnaj McDonald´s CUP
      • Fotbalový turnaj McDonald´s CUP

      • 14. 5. 2017
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Dne 4. 5. 2017 se mladší žáci 1. – 3. třídy a starší žáci 4. – 5. třídy zúčastnili McDonald´s Cup turnaje ve Fryštáku. Zastoupení jsme měli genderově vyvážené, hráli jak chlapci, tak i děvčata.

       Tým mladších reprezentovali tito žáci: Filip Štelc, Vlastík David, Anička Michalíková, Kája Průchová, Štěpán Červenka, Petr Skyba, Tomáš Sovadina a Marek Toufar.

       Za tým starších žáků nastoupili: Dan Gargulák, Jarek Holý, Šimon Maděra, Terka Machalová, Lea Šarmanová, Milda Březík, Tom Chlup, Matěj Drábek, Honza Jurčík a Kuba Řezníček.

       Oba týmy se rvaly o body jako lvi, hrály srdcem a s velkým nasazením. Ovšem ne vždy stálo štěstí na naší straně. Mladší žáci bohužel nevyhráli ani jeden zápas. Starším žákům se vedlo o poznání lépe, jeden zápas vyhráli a jeden uhráli na remízu. Nakonec získali krásnou bramborovou medaili a my jim z celého srdce GRATULUJEME!

       Podporujme v dětech lásku ke hře a sportu a připomeňme známé MOTTO: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

     • Pěvecká soutěž na 1. stupni
      • Pěvecká soutěž na 1. stupni

      • 14. 5. 2017
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 27. dubna se aula rozezněla dětským zpěvem.  Probíhala zde pěvecká soutěž dětí z prvního stupně.  Soutěž byla rozdělena do 3 kategorií. V první kategorii zpívali naši nejmladší. Další zahrnovala naše druháky a třeťáky. V poslední kategorii vystupovali nejstarší z prvního stupně, tedy čtvrťáci a páťáci.

       Porota měla velmi těžké rozhodování, protože děti zpívaly moc pěkně. Ale nakonec rozhodla.  V první kategorii se na stupních vítězů umístili: Ema Roháčková, Matěj Smýkal a Hana Marušáková.  Ve druhé: Lucie Třísková, Pavla Holíková a Rozálie Emily Santo. A v poslední: Lucie Vyvlečková, Tereza Krčmová a Sofie Köglerová. Soutěž se nám líbila. Těšíme se na další ročník.

     • Společně jde všechno lépe
      • Společně jde všechno lépe

      • 10. 5. 2017
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       V úterý 9. 5. k nám do školy zavítali žáci 5. třídy z lukovské školy na společné projektové vyučování „Společně jde všechno lépe“. Spolu s našimi páťáky byli promícháni do pěti týmů, které se podle mapy pohybovaly po škole a plnily zadané úkoly.

       Aktivity byly pestré: žáci si ve skupinách vyzkoušeli připravit chemický pokus „Faraonův had“, vyhledávali na internetu, zahráli si na boomwhackers, na chvíli se stali v natáčecím studiu reportéry školních novin a zastříleli si ze vzduchovky. V závěru nechyběly ani sportovní hry v tělocvičně, při kterých páťáci z Lukova a Kašavy museli prokázat schopnost vzájemně spolupracovat a domluvit se.

       Spolupráce se zdařila, těšíme se na další společnou akci Páťákoviny, kterou pro páťáky z Lukova, Kašavy a Fryštáku pořádá ZŠ Lukov.

     • Máme 4. místo v republice
      • Máme 4. místo v republice

      • 2. 5. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve středu 26. dubna se vydali vítězové krajského kola vědomostní soutěže „Sapere – vědět jak žít“ do Prahy, aby se utkali v celostátním finále s vítězi ostatních krajů. Ranní budíček tahal soutěžící již ve tři hodiny ráno z postele. O půl deváté jsme byli na místě, v historickém areálu Emauzy, kde se konala soutěž. V devět hodin vše vypuklo. Na programu bylo nejprve hudební vystoupení a napětí se stupňovalo. Po prvním semifinále se naši bojovníci trochu uklidnili, protože si vedli velmi dobře a postoupili do finále. I přes brzké ranní vstávání, nervozitu a únavu vybojovali krásné 4. místo v republice!

       A kdo hájil barvy Zlínského kraje? Kapitánem týmu byla Kristýna Fryšarová, které zdatně sekundovali Jiří Topič a Martin Frýza. Náhradníkem byl Daniel Jurčík.

       Po skončení soutěže se společně vydali do Zetka. Odměnou za krásný výsledek bylo setkání s Jirkou Králem.

       I přes nepříznivé počasí jsme neodolali památkám a prošli jsme se po Staroměstském náměstí, Karlově mostě a na závěr ještě i po Václavském náměstí. Řádně unavení jsme usedli do vlaku a vydali se na zpáteční cestu k domovu.

       Děkuji soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a také ochotným rodinným příslušníkům, kteří zajistili dopravu do Otrokovic a zpět.

     • Osmáci si ustlali ve škole
      • Osmáci si ustlali ve škole

      • 2. 5. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 27. dubna se v pět hodin odpoledne sešli osmáci zpět ve škole, aby se společně připravili na nadcházející soutěže. Nejprve je čekalo školení první pomoci. Zopakovali si kardiopulmonální resuscitaci, první pomoc při tepenném i žilním krvácení, ošetření popálenin, zlomenin a postup při spoustě dalších poranění. Všichni víme, jak je poskytnutí první pomoci důležité.

       Potom následovala zábavná část – zahráli si několik her, při kterých se všichni moc nasmáli.

       Závěr dne patřil paní Jurčíkové, která s sebou přivezla tejpovací pásky.  Vysvětlila žákům, jak se s páskami pracuje a k čemu se používají. Pásky zlepšují funkci svalů, kloubů a šlach. Podporují také stabilitu a cit při pohybu. Všichni si pak vzájemně vyzkoušeli tejpování zápěstí a kolena.  

       Společně strávený čas velmi rychle uplynul. Tak se šlo spát, protože všechny čekal další pracovní den.