• Aktuality

     • Výuka venku
      • Výuka venku

      • 21. 9. 2023
      • Věra Vlková

       Sluníčko nás táhne ven zatím každou hodinu tělocviku. Proto jsme toho využili a spojili si pohyb venku i s prvoukou. Děti se v terénu učily poznávat dopravní značky a předpisy, kterými se musí řídit. Pak si své nově nabyté vědomosti mohly vyzkoušet při běhací hře, kdy třídily značky dle druhu a musely se ve skupině domlouvat a připomínat si, co už vědí.

       Ani v pracovní výchově nesedíme ve škole, ale už jsme se vrhli do úklidu okolí školy. Kromě viditelného výsledku jsme měli i příjemný pocit z dobře odvedené práce, která nás opravdu těší.

     • Zkoumáme skupenství látek
      • Zkoumáme skupenství látek

      • 20. 9. 2023
      • Hana Pospíšilová

       Ve fyzice v 6. třídě jsme objevovali některé vlastnosti skupenství látek. Vynechali jsme plazmu (plamen) a zjistili jsme, že zatímco plyn je stlačitelný, kapalinu v PET lahvi nezmáčkne ani ten největší silák. Pozorovali jsme, že plyn v balónku se zahřátím rozpíná, tedy zvětšuje objem, a ochlazením se zase zmenší. Plyn lze dokonce „přelévat“ pod vodou!

       Pokusů jsme provedli více, a teď si budeme svoje poznatky lépe pamatovat. Všem ochotným experimentátorům děkujeme.

     • Vodácký kurz na Dyji
      • Vodácký kurz na Dyji

      • 19. 9. 2023
      • Vanesa Lachová, žákyně 9. třídy

       V pondělí 11. září jsme se vydali na vodácký kurz do Znojma. Hned po příjezdu jsme měli rozchod na znojemském náměstí. Poté jsme navštívili znojemské podzemí, kterým nás provedla paní průvodkyně. Pak jsme mířili přímo do kempu, kde jsme si postavili stany a usadili se. Za chvíli nás čekal první výcvik na lodi, učili jsme se nejpotřebnější věci. Velmi nečekaně jsme se k večeru vydali do kina na Kazmův film. Došli jsme zpátky do stanu a večer si jen povídali.

       Další den ráno jsme měli budík na 7 hodinu ráno, v 9 jsme vyjížděli na první plavbu, čekalo nás 15 kilometrů a asi 5 jezů. Všechny jsme všichni zvládli. Kolem dvanácté hodiny jsme dojeli na oběd, pořádně nabrat sílu na pokračování v jízdě. Kolem páté hodiny jsme dojeli do dalšího kempu v Krhovicích, ve kterém jsme do druhého dne přespávali.

       Ve středu jsme opět vstávali kolem sedmé ráno a kolem deváté vyjížděli. Řeka nebyla už tak klidná, a proto se jelo o něco líp než předešlý den. Čekalo nás 12 kilometrů. Po cestě jsme si taky hráli na gondoliéry (jeli jsme na lodích ve stoje) a šlo nám to dost dobře. Jakmile jsme dojeli do úplného cíle, čekalo nás čištění a odnášení lodí. Pak jsme se všichni museli dát do pořádku. Už na nás čekalo auto, které nás zavezlo na vlakové nádraží. Jeli jsme nadvakrát, a proto jsme měli trochu obavy, že nestihneme vlak, každopádně jsme ho stihli a celý výlet jsme si moc užili.

     • Prázdninové příměstské tábory
      • Prázdninové příměstské tábory

      • 15. 9. 2023
      • Kateřina Maděrová

       Jako každý rok i tentokrát pořádala Komunitní škola Kašava z.s. letní příměstské tábory.

       Děti tak mohly prožít dobrodružství na táboře Divoký západ 17. – 21. 7. 2023 nebo na ostrově Madagaskar 28. 8. – 1. 9. 2023.

       Tábory byly realizovány z projektu Podpora komunitního života na území MAS Vizovicko a Slušovicko spolufinancovaného Evropskou unií.

     • Sedmáci nocují ve škole
      • Sedmáci nocují ve škole

      • 15. 9. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       Školní rok ještě ani pořádně nezačal a sedmáci již měli první přespávačku. Využili krásného letního počasí a hned v úterý 5. září se sešli k prvním společným zážitkům.

       Slunečné odpoledne je provázelo cestou na Vrzavky. Vycházka to nebyla jen tak lecjaká. Jedním z úkolů bylo využít přírodního materiálu a postavit jednoduchý příbytek. Další zkouška byla zaměřena na výkon. Na cestě ležely poražené stromy a tak se nabízel vrh kládou. Bylo ale potřeba šetřit síly a dorazit až ke skalám. Někteří byli znaveni u skal méně, jiní více. Odměnou všem byl výhled do okolí. Zpět se už vraceli za šera. Sluneční paprsky ozařovaly velmi zajímavě les a tak vznikaly velmi kouzelné fotografie. Na louce děvčata předvedla své gymnastické schopnosti. Na ohništi si nocležníci opekli špekáčky a zahráli večerní hry v přírodě.

       Na závěr dne starší spolužáci pro sedmáky ještě připravili stezku odvahy. Po vyhlášení večerky bylo během chvilky slyšet jen pravidelné oddechování. Ve středu pokračoval program hrami a tvorbou třídních pravidel.

       Věřme, že sedmáci jsou dobrým kolektivem, který si společných chvil užívá.

     • Vycházka do přírody
      • Vycházka do přírody

      • 15. 9. 2023
      • Barbora Malíšková

       Ve středu 6. září jsme si ve 4. třídě stanovili třídní pravidla, kterými se budeme řídit. Venku bylo opravdu hezky, proto jsme vyrazili ven do přírody na Vinohrádek. Děti si stavěly bunkry, společně jsme si zahráli hru „Já tě chytím“ a poté jsme se vrátili zpátky do školy. 

       Přeji dětem hodně štěstí a úspěchů ve školním roce 2023/2024.😊

     • Přerušení provozu MŠ - 22. 9. 2023
      • Přerušení provozu MŠ - 22. 9. 2023

      • 7. 9. 2023
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s ustanovením §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen z organizačních důvodů (školení všech zaměstnanců školy) dne 22. 9. 2023.

       Přerušení provozu mateřské školy

     • Ředitelské volno - 22. 9. 2023
      • Ředitelské volno - 22. 9. 2023

      • 7. 9. 2023
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Základní školy a Mateřské školy Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, vyhlašuje z organizačních důvodů (školení všech zaměstnanců školy) na den 22. 9. 2023 ředitelské volno pro žáky základní školy.

       V tento bude přerušen i provoz mateřské školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny.

       Žákům 1. stupně základní školy bude nabídnuta možnost hlídání dětí v době od 7:00 do 16:00 hodin, které bezúplatně zajistí spolek Komunitní škola Kašava, z. s.

       Ředitelské volno pro žáky základní školy

     • Zahájení školního roku 2023/2024
      • Zahájení školního roku 2023/2024

      • 4. 9. 2023
      • Zdeněk Vlk

       První školní den jsme již tradičně zahájili venku před školou, kde jsme se sešli všichni žáci, zaměstnanci, rodiče a pozvaní hosté.

       Největší pozornost byla věnována prvňáčkům, kterých se ve školním roce 2023/2024 sešlo 32. Ve dvou třídách se jim při vzdělávání budou věnovat paní učitelky Eva Lorencová a Michaela Baťová.

       Všem žákům přeji v novém školním roce mnoho úspěchů a zážitků v rámci třídních kolektivů, rodičům a učitelům radost a trpělivost při vzdělávání.