• Aktuality

     • Poslední týden v 1. třídě
      • Poslední týden v 1. třídě

      • 7. 7. 2023
      • Věra Vlková

       Poslední středu a čtvrtek jsme si užili naplno. Cestou na plavání jsme se šli podívat na štěňátka. V plavání děti zažily plavecké závody plné adrenalinu, kde mohly ukázat, co vše se naučily. Odpoledne jsme se sešli i s rodiči na hřišti. Zahráli jsme si pár her, zazpívali, opekli špekáčky a pustili prezentaci z našeho školního výletu. Děti se rozloučily s rodiči, kteří odešli domů. No, a nám pak patřila celá škola. Po uhašení ohně a uklizení jsme si ve třídě vybalili spacáky a zahráli si hry v pyžamkách. Následovalo čištění zubů, několik pohádek a písniček a pak se už spinkalo až do rána.

       Po vydatné snídani jsme vše uklidili a vydali se na naši exkurzi do ZOO. Autobus nás vyložil u brány, kde na nás čekal náš doprovod v podobě paní Bednaříkové. Prošli jsme téměř celou ZOO, děti si vyhrály na hřišti, dostali jsme párek v rohlíku i zmrzlinku, a nakonec zbyl i čas na nákup suvenýru.

       Počasí nám přálo a tento náš druhý výlet jsme si plně užili.

       Děkuji jménem všech prvňáčků za dobroty ke snídani a paní Bednaříkové ještě za občerstvení v ZOO.

     • Hurá do neznáma
      • Hurá do neznáma

      • 7. 7. 2023
      • Věra Vlková

       Celý den déšť, jedna hodina sucha, pak silné deště a bouřky… Tak vypadala předpověď počasí na náš první školní výlet. Ale děti chtěly jet za všech podmínek. Tak jsme šli do toho.

       Z domu si přinesly materiál, který si ve skupinkách rozdělily, nafasovaly kotlík, bombu a vařič a dozvěděly se, že pojedeme tam, kam dojede objednaný mikrobus, než mu dojde nafta. Však jídlo i kotlíky máme... Nastalo tichu, údivy, ale nikdo se nezaleknul. Pan řidič jel, kam ho kola vezla, až se dokodrcal do Kladerub.

       Když jsme vysedali z autobusu, atmosféra byla prodchnutá nejistotou. Vydali jsme se hledat místo, kde by nás nechali uvařit si aspoň něco k jídlu. Jako z pohádky se nám vynořil starý statek. Vrata nám otevřela paní, která nás srdečně přijala a nabídla nám upečený chleba se solí. Provedla nás stavením – ukázala nám starodávné stroje (mlátičku, fukar, …), zavedla nás do výminku s černou kuchyní, nahlédli jsme do starých chlévů, navštívili jsme sýpku. Najednou se na statku začaly objevovat různé zprávy a úkoly. Díky nim jsme získali rodinný recept na guláš a chleba. Děti krájely, loupaly, hnětly, vařily a pekly. Po výborném obědě se objevovaly další indicie, které nás dovedly k pokladu. V něm byl materiál na tvoření. Každý si tak mohl vyrobit svíčku z voňavých mezistěn, odlít si přírodní mýdlo, vrtat nebozízkem a vypalovat vzory do dřeva. Děti běhaly, luštily, pracovaly a hlavně spolupracovaly. Byli jsme už připraveni na to, že budeme muset na statku přenocovat, když se ozval pan řidič, že už se mu podařilo sehnat naftu a může nás odvézt domů.

       Celý výlet byl jedno velké překvapení, které jsme si plně užili. A světe div se, nezmokli jsme, i když jsme byli stále venku.

     • Obhajoba absolventských prací
      • Obhajoba absolventských prací

      • 4. 7. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Ještě před koncem školního roku měli žáci 9. třídy před sebou náročný úkol – před komisí a spolužáky obhájit své absolventské práce, na kterých pracovali od začátku školního roku.

       Všichni se na obhajobu své závěrečné práce velmi dobře připravili. Komise složená z pedagogických pracovníků prezentace žáků hodnotila velmi pozitivně.

       Žáci vypracováním dokazují schopnost dlouhodobější samostatné práce, vyhledávání a zpracování informací, integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, napsat vlastní úvahu na dané téma, výtvarného a grafického zpracování tématu, vyjádření v cizím jazyku, zpracovat text pomocí textového programu a prezentovat svou práci před veřejností.

     • Příroda naostro
      • Příroda naostro

      • 4. 7. 2023
      • Zdeňka Krmášková a žáci 6. třídy

       Poslední červnový týden odjížděli šesťáci za dobrodružstvím do Krásenska. Čekaly je tři dny naplněné nevšedními zážitky.

       Hned po příjezdu to byl boj s povlékáním postelí. Následoval pěší přesun na louku, kde zkoumali a lovili hmyz, motýly a další bezobratlé živočichy. U blízkého rybníka si oblékli broďáky a vyrazili lovit vodní živočichy. Po večeři je čekal táborák a hry na hřišti. V úterý ráno se přesunuli do Jedovnice, aby se seznámili se zajímavostmi Moravského krasu. Návštěva větrného mlýna v Rudicích pomohla objasnit mnohé záludné otázky lektorů při procházce Rudickým propadáním. V lomu Seč hledali geody, otisky pravěkých rostlin nebo mohli vyzkoušet teplotu vody v jezírku. Po pozdním obědě na Rychtě je zaujal velký bublifuk a večer byl zakončen stezkou odvahy.

       I středeční program byl zajímavý. Hned ráno žáky čekala hra zaměřená na potravní řetězce. A celý pobyt byl zakončen povídáním o nevšedních mazlíčcích. Chameleon, želva, kobra i další živočichové se těšili velkému zájmu. Šesťáci těžko hledali odpověď na otázku, co bylo nejlepší.

       Všichni se vrátili nabiti novými dojmy a zážitky.

     • Mokré vysvědčení
      • Mokré vysvědčení

      • 4. 7. 2023
      • Petra Drábková

       Na konci června byl poslední plavací den pro druháky. Všech 10 lekcí zvládli s přehledem a na vysvědčení se bylo radost podívat, protože všichni plavci dostali velkou 1. Dnešní lekce byla náročná, protože byla plná závodů. Děti plavaly štafety všech stylů, které se během lekcí naučily. O pořádné povzbuzování nebyla nouze a na bazéně tak bylo velmi rušno.

     • Zvířátko ve třídě
      • Zvířátko ve třídě

      • 4. 7. 2023
      • Petra Drábková

       Snaha a aktivita se vyplatí! Za nasbírané pochvaly si děti mohly vybrat odměny v podobě kartiček s několika možnostmi. A tak si někteří vzali kartičku s názvem „Zvíře do třídy“. V jeden den se nám tak ve třídě sešel křeček, králík a také poník. Ten teda nebyl ve třídě, ale užili jsme si ho venku.

       Děti představily svoje domácí mazlíčky nejen ve třídě, ale vzbudily zájem po celé škole. A jako bonbónek bylo hřebelcování, čištění kopyt a závěrečná jízda na poníkovi.

     • Čtecí strom ve 2. třídě
      • Čtecí strom ve 2. třídě

      • 4. 7. 2023
      • Petra Drábková

       Celý školní rok se druháci snažili zdokonalovat ve čtení a to tím, že si vybírali knížky, které je zaujaly a bavily, aby jich přečetli co nejvíce. Díky jejich píli se jim podařilo zaplnit celý náš čtecí strom sovičkami, které získali za každou přečtenou knihu.

       Moc chci všechny pochválit za velké pokroky. JEN TAK  DÁL...

     • Pasování prvňáčků na čtenáře
      • Pasování prvňáčků na čtenáře

      • 4. 7. 2023
      • Věra Vlková

       Nechce se tomu ani věřit, ale první rok našich nejmladších žáků už končí. Důkazem bylo i pasování prvňáčků do řádu čtenářů. Žáci byli králi představeni. Potom před ním a královnou musely dokázat, že si pasování opravdu zaslouží. Poté, co každý přečetl část pohádky, společně odříkali Slib čtenáře.

       Následovala ta očekávaná chvíle. Každý pokleknul a král ho pasoval mečem mezi čtenáře. Jako upomínku každý obdržel dekret, který mu má tento slavnostní den a jejich slib připomínat.

     • Kamarádi z ptačí říše
      • Kamarádi z ptačí říše

      • 4. 7. 2023
      • Eliška Kořenková

       Česká společnost ornitologická každoročně vybírá jeden druh ptáka, který se pro daný rok stane Ptákem roku. Udělením tohoto čestného titulu se snaží představit široké veřejnosti druhy více či méně známé, často však druhy, které mohou být nějakým způsobem ohroženy například kvůli úbytku vhodných přirozených hnízdišť.

       Pro rok 2023 byl vybrán polák velký – celkem nenápadný vodní pták podobný kachně. Přiblížit tuto iniciativu snaží také společnost Líska, do jejíž výzvy Kamarádi z ptačí říše jsme se se čtvrťáky v jaře zapojili. Za úkol bylo zjistit informace o ptákovi roku a výtvarně či literárně toto téma zpracovat. Čtvrťáci propojili kresbu a různé drobné literární útvary do velké koláže. Navíc měli možnost využít nabyté znalosti také v přírodovědě v tématu zaměřeném na ekosystém rybník, do něhož polák velký patří.

       Na začátku června dostali za svoji práci drobnou odměnu v podobě lízátek, nálepek s obrázky ptáků, přehledu na našem území častých ptačích druhů a třeba také podložky s přehledem dalších akcí Lísky.

     • Závěr školního roku u sedmáků
      • Závěr školního roku u sedmáků

      • 4. 7. 2023
      • Světlana Divilková

       Poslední červnový týden měli sedmáci hodně pestrý. V pondělí navštívili Domov pro seniory v Lukově, kde si s klienty zahráli deskovky. V úterý pro ně byl připraven preventivní program Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. Celé středeční dopoledne strávili na výšlapu z Lukova, kolem letiště Štípa, k větrnému mlýnu na Větřáku a potom ke kostelu ve Štípě. A prohlédli si také interiér větrného mlýna, kde je majitel seznámil s historií mlynářské rodiny i technickými zajímavostmi stavby. Ve čtvrtek se žáci vydali do Zlína na film Flash do Golden Apple Cinama, kde v předsálí potkali svou bývalou spolužačku Sofii Moroz. Týden utekl jako voda a v pátek už se mohlo rozdávat vysvědčení.