• Aktuality

      • Provoz školního klubu

      • 30. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       provoz školního klubu v novém školním roce bude pro přihlášené žáky 2. stupně ZŠ zahájen ve čtvrtek 7. 9. 2023.

       Provozní doba: v době mezi dopoledním a odpoledním vyučování (pondělí, úterý, čtvrtek), po 5. vyučovací hodině (středa), po 4. vyučovací hodině (pátek).

       Přihláška do odpolední družiny: Přihláška do školního klubu

       Vyplněné přihlášky předávejte třídním učitelkám do středy 6. 9. 2023 (vytisknuté přihlášky budou k dispozici i u třídních učitelek).

       V případě, že žák nebude navštěvovat školní klub (nebude do školního klubu písemně přihlášen), bude v době polední přestávky a po skončení vyučování trávit tento čas mimo budovu školy (po tuto dobu škola nemá za dítě odpovědnost).

       Více informací o činnosti školního klubu: O škole > Školní klub

       V případě dotazů kontaktujte pana zástupce Tomáše Juříčka, tel. +420 731 440 494.

      • Provoz školní družiny

      • 30. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       provoz školní družiny v novém školním roce bude pro přihlášené žáky 1. stupně ZŠ zahájen v úterý 5. 9. 2023.

        

       RANNÍ DRUŽINA (Komunitní klub)

       Provozní doba: 6:30 - 7:30 hodin

       Úplata: zdarma (hrazeno z projektu EU)

       Pečovatelka: Hana Santo

       Přihláška do ranní družiny: Přihláška do ranní družiny

       Pro vstup do ranní družiny zvoňte na zvonek DRUŽINA u hlavního vchodu do školy.

        

       ODPOLEDNÍ DRUŽINA

       Provozní doba: 11:20 - 16:30 hodin

       Úplata: O škole > Školní družina > Úplata

       Vychovatelky: Kontakty > Školní družina

       Přihláška do odpolední družiny: Přihláška do odpolední družiny

        

       Vyplněné přihlášky předávejte třídním učitelkám do středy 6. 9. 2023 (vytisknuté přihlášky budou k dispozici i u třídních učitelek).

        

       Více informací o činnosti školní družiny: O škole > Školní družina

       V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní družiny paní vychovatelku Radku Průchovou, tel. +420 731 440 497.

      • Výuka náboženství

      • 30. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       výuka náboženství bude ve školním roce 2023/2024 probíhat následovně:

       1. a 2. třída: úterý 11:25 - 12:10 hodin

       3. třída: úterý 12:15 - 13:00 hodin

       4. a 5. třída: úterý 13:05 - 13:50 hodin

       6. - 9. třída: úterý 14:45 - 15:30 hodin

       Výuka začne probíhat od úterý 12. 9. 2023, vyučující Bc. Adéla Feitová.

       Přihlášky do náboženství budou k vyzvednutí u třídních učitelek nebo si ji můžete stáhnout zde: Přihláška do náboženství 2023/2024.

       Vyplněné přihlášky předávejte třídním učitelkám do pátku 8. 9. 2023.

      • Organizace 1. týdne školního roku 2023/2024

      • 23. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Vážení žáci a rodiče,

       níže Vám přinášíme základní informace o tom, jak budou probíhat první dny nového školního roku:

        

       PONDĚLÍ 4. 9. 2023

       8:00 - Slavnostní zahájení školního roku

       8:30 - Třídnické hodiny

       9:30 - Konec vyučování

       Žákům budou stačit přezůvky, prvňáčci si přinesou i aktovky na učebnice, které tento den dostanou.

       V tento den není v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna.

        

       ÚTERÝ 5. 9. 2023

       V tento den mají žáci I. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

       Od tohoto dne je pro přihlášené žáky v provozu školní jídelna.

       Od tohoto dne je v provozu pro přihlášené žáky I. stupně školní družina, provoz školního klubu pro žáky II. stupně je přerušen.

        

       STŘEDA 6. 9. 2023

       V tento den mají žáci I. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

        

       ČTVRTEK 7. 9. a PÁTEK 8. 9. 2023

       Výuka probíhá dle rozvrhu.

       Od tohoto dne je zahájen pro přihlášené žáky II. stupně provoz školního klubu.

        

       Podrobnější informace k provozu školy a k organizaci výuky budou žákům a rodičům aktuálně zveřejňovány prostřednictvím školního informačního systému EduPage.

     • Slavnostní ukončení školního roku
      • Slavnostní ukončení školního roku

      • 2. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Poslední den školního roku 2022/2023 jsme se žáci a učitelé shromáždili před školou, kde proběhlo závěrečné zhodnocení. Byly uděleny pochvaly třídních učitelů a ředitele školy, rozloučili jsme se s našimi absolventy. Nechyběla také závěrečná píseň v podání pedagogických pracovníků. Vysvědčení a další ocenění si žáci převzali z rukou třídních učitelek v učebnách.

       Děkujeme za účast rodičů a hostů, také za milá slova starostů z obcí Kašava a Držková.

       Všem přejeme krásné prázdniny a dovolenou plnou sluníčka a odpočinku.