• Aktuality

     • Matematická znaménka
      • Matematická znaménka

      • 29. 11. 2017
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Při porovnávání čísel jsme v první třídě využili matematická znaménka – a to z dětí. Dětem se porovnávání lépe procvičilo i zapamatovalo.

     • Čtvrťáci na poště
      • Čtvrťáci na poště

      • 29. 11. 2017
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       V rámci výuky slohu, jsme s naší 4. třídou navštívili poštu. Žáci se učili komunikaci, správné formulaci otázek, na které se chtěli zeptat, ale také slušnému chování. Úkolem bylo zjistit, co nejvíce informací o složenkách - která k čemu slouží, jak se vyplňuje a její využití v běžném životě. Ve škole žáci zjištěné informace předávali svým spolužákům.

     • Tučňáci na Arše
      • Tučňáci na Arše

      • 29. 11. 2017
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Dne 16. listopadu žáci 4., 5. a 6. třídy navštívili divadelní představení Tučňáci na Arše v Městském divadle Zlín. Cesta za kulturou obnáší, nejen se společensky obléct, ale umět se i vhodně chovat. To vše je našim žákům známo, a tak se i stalo. Rozšířili jsme si obzory na poli divadelní činohry, která patří taktéž do našeho vzdělávacího plánu. Ohodnotili jsme herecké výkony, krásné kostýmy a skvěle odvedenou práci režisérky. Pohádka byla poučná s odkazem na Starý zákon a biblické příběhy. Ve škole jsme pohádku ještě dlouho rozebírali.

     • Praktické využití nerostů
      • Praktické využití nerostů

      • 29. 11. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V přírodopise v deváté třídě se žáci učili o nerostech. V pondělí 27. listopadu je čekala plná učebna nejrůznějších předmětů z běžného života. Každý žák si vylosoval jeden lístek. Pak musel najít předměty z určeného materiálu a přiřadit správně i výchozí surovinu. Žáci se přesvědčili, že se s nerosty denně setkávají. V další části hodiny si zkusili seřadit jednotlivé kroky od získávání surovin až po ukončení životnosti výrobků. A viděli, že spousta věcí nemusí končit na skládce, ale dá se znovu využít. Ať už jsou to barevné kovy, železo nebo sklo. Správným přístupem mohou šetřit naše životní prostředí i cenné nerostné suroviny.

     • Jednání Žákovského parlamentu
      • Jednání Žákovského parlamentu

      • 29. 11. 2017
      • Martin Vávra

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhlo jednání Žákovského parlamentu. Celé jednání vedli žáci devátého ročníku. Byl pozván také pan ředitel, se kterým byly projednány návrhy a připomínky žáků z minulého setkání. V závěru jednání se parlament domluvil, které akce proběhnou v měsíci prosinci. Zápis z jednání si můžete prohlédnout v následujícím odkaze: 

     • Ladíme se na vánoční svátky
      • Ladíme se na vánoční svátky

      • 29. 11. 2017
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       V pondělí si druháčci v pracovní výchově začali vytvářet první vánoční dekorace. Při poslechu vánočních melodií si namotávali stromečky z vlny. Práce jim šla pěkně od ruky a rodiče se mohou těšit na krásný doplněk domů.

     • Aktuality z výuky geometrie
      • Aktuality z výuky geometrie

      • 29. 11. 2017
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       V geometrii se druháčci učí jednotky délky.  A tak měří, co se dá. Měří si prsty, lavice, sešity, nábytek... no prostě všechno, co se změřit dá. Měřit ve třídě už není co, a tak vyrážíme i dále do prostor školy.

     • Co s posledním rokem?
      • Co s posledním rokem?

      • 27. 11. 2017
      • Martin Vávra

       FOTOGALERIE

       Co s posledním rokem…??? To řešili deváťáci při preventivním programu, který byl zaměřený především na přicházející změny v devátém ročníku – blížící se přijímací zkoušky, potom změna školy, změna třídního kolektivu a mnoho dalších nových věcí. Cílem programu bylo žáky částečně na tyto změny připravit, ukázat jim možnosti jak je zvládnout a povzbudit deváťáky, aby vše zvládli co nejlépe.

     • Do Zlína za kulturou
      • Do Zlína za kulturou

      • 22. 11. 2017
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       Ve středu 22.11.2017 naši nejmenší školáci (prvňáčci, druháčci a třeťáčci) navštívili divadelní představení Jája a Pája. Pohádka se dětem moc líbila a všichni jsme se výborně bavili.

      • Podřevnická liga - vybíjená

      • 20. 11. 2017
      • Petra Drábková

       Další klání Podřevnické ligy, tentokrát ve vybíjené, se uskutečnilo 16.11.2017 ve Štípě. Mezi naše školní reprezentanty byli vybráni žáci ze 4. a  5. ročníku. I přes velkou snahu našich sportovců se nám nepodařilo obsadit první místa, ale NEVADÍ! Přípravy na další soutěž jsou v plném proudu, protože již začátkem prosince nás čeká další sportovní klání, a to - RINGO v Trnavě.

       Tak nám držte pěsti

     • Knížky s námi kamarádí
      • Knížky s námi kamarádí

      • 16. 11. 2017
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       Každý čtvrtek odpoledne se scházíme v žákovské knihovně a seznamujeme se s novými příběhy knižních postav. Kromě čtení spolu řešíme i úkoly, které nám pomáhají zapamatovat si přečtený příběh a poznat něco nového.

     • Čtenářská dílna
      • Čtenářská dílna

      • 16. 11. 2017
      • Dana Zezulková

       FOTOGALERIE

       Ve středu dopoledne 15. 11. mohl náhodný návštěvník naší školy uvidět neobvyklou věc. Sedmáci neseděli v hodině českého jazyka v lavicích, ale věnovali se četbě vlastnoručně vybraných knih na chodbě na sedačkách. V další fázi hodiny si už opět ve třídě sdělovali navzájem dojmy z četby a ty pak ještě zprostředkovali všem ostatním spolužákům.Vybrali si v každé knize nějakou zajímavou myšlenku, kterou okomentovali vlastními slovy na pracovní list. Cílem každé takové čtenářské dílny by měla být chuť si dotyčnou knihu vypůjčit a přečíst. Dnes si po skončení hodiny odneslo 10 žáků VII.třídy domů čerstvě rozečtenou knihu. Přeji hodně čtenářských zážitků!

     • Sázení krokusů
      • Sázení krokusů

      • 16. 11. 2017
      • Tomáš Juříček

       FOTOGALERIE

       V úterý 14. listopadu se žáci naší školy v hodině pracovní výchovy nevěnovali pouze hrabání listí. Čtvrťáci a šesťáci se pokusili zasadit cibulky krokusů, které mají v rámci projektu KROKUS připomenout dětské oběti holocaustu za druhé světové války. Žluté květy těchto rostlin mají symbolizovat Davidovu hvězdu, kterou byli Židé za války označeni na svém oděvu. Pokud se vše podaří, měly by vykvést na konci ledna. 27. ledna je při tom Mezinárodní den památky obětí holocaustu.

     • Pythagorova věta
      • Pythagorova věta

      • 16. 11. 2017
      • Martin Vávra

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 15.11.2017 jsme v matematice v 8. třídě opakovali Pythagorovu větu. Žáci byli rozděleni do skupin. Každá skupina měla za úkol vyřešit jednu slovní úlohu a potom ji u tabule prezentovat a objasnit ostatním. Až na některé drobné nedostatky, se všem skupinkám dařilo příklady správně vyřešit.

       Pythagorova věta je v praxi využívána především v oblasti stavebnictví (architekty, stavebníky, malíři, obkladači, dlaždiči, klempíři nebo truhláři), ale také například v optice a dalších technických oborech.

     • Komunikujeme v digitálním světě
      • Komunikujeme v digitálním světě

      • 15. 11. 2017
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Páťáci si tento týden v hodině ICT připomněli, jaké jsou možnosti komunikace mezi lidmi. Ve skupinkách řešili, jak je nevhodnější řešit různé situace z reálného života – jestli prostřednictvím e-mailu, SMS, videochatu, sociálních sítí či jiných digitálních prostředků nebo osobně. V závěru jsme se všichni shodli, že pokud je to možné, je nejlepší zvolit tu nejstarší metodu, a to rozhovor „z očí do očí“.

     • Chemie - soli kyselin
      • Chemie - soli kyselin

      • 15. 11. 2017
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Dnes se deváťáci zapotili, ale vcelku ochotně, když se u tabule a pod namířeným foťákem předvedli, jak zvládli sestavování vzorců a názvů solí anorganických kyselin. Následovala totiž písemka, kterou většina bez problémů „dala“. A všichni chápou, že je lepší zažít těžkosti na „cvičišti“ základní školy, aby pak na „bojišti“ střední školy měli klid a pohodu.

     • Dělení směsí v 8. třídě
      • Dělení směsí v 8. třídě

      • 14. 11. 2017
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V pátek 10. 11. 2017 se osmáci v hodině chemie pustili do dělení různých směsí. Nejprve si u vyučující vyzvedli pomůcky a chemikálie, podle návodu sestavili aparaturu, namíchali směs. Naučili se tak, co v praxi obnáší rozdělit emulzi, suspenzi, barvu fixy na jednotlivé složky, vyluhovat tuk ze semínek aj. Přes počáteční ostych se všichni zapojili a pracovali s plným nasazením.

      • Získali jsme významné ocenění

      • 13. 11. 2017
      • Zdeněk Vlk

       Dne 7. 11. 2017 se naše škola dočkala významného ocenění za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji v roce 2017. Slavnostní předávání se uskutečnilo na konferenci o environmentální výchově ve Zlíně.

       Tímto děkuji koordinátorce Zdeňce Krmáškové, aktivním zaměstnancům a šikovným žákům za realizaci nejrůznějších projektů a vzdělávacích aktivit v oblastech ochrany přírody.

       Brožura Cena EVVO 2017


     • Strašidelný den
      • Strašidelný den

      • 10. 11. 2017
      • Martin Vávra

       FOTOGALERIE

       Pokud jste byli ve středu 8. 11. 2017 ve škole, je možné, že jste se báli. Důvodem samozřejmě nebyli učitelé, ale strašidla, která se po celé škole objevovala. Žákovský parlament uspořádal akci strašidelný den, jejímž cílem bylo pobavit se a zažít legraci. Pokud jste ve škole nebyli, můžete se podívat do fotogalerie, jak to tady vypadalo.

     • Když kamarád stůně
      • Když kamarád stůně

      • 10. 11. 2017
      • Petra Lukešová

       FOTOGALERIE

       V MŠ jsme se seznámili s různými nemocemi, procvičili základní barvy pomocí her. Dále jsme natrénovali správný úchop pastelky, obtahování dle šablony, trpělivost a pečlivost při práci.