• Aktuality

     • Vánoční akce Žákovského parlamentu
      • Vánoční akce Žákovského parlamentu

      • 28. 12. 2017
      • 7, 1, 2018

       Martin Vávra

       V posledním školním týdnu v roce 2017, před Vánoci, uspořádal Žákovský parlament několik zajímavých akcí:

        

       Ochutnávku vánočního cukroví

       • Každá třída, od 5. do 9. ročníku, si jeden den připravila ochurnávku vánočního cukroví pro své spolužáky. Cukroví bylo vynikající :-)

       Vánoční turnaj ve florbalu

       • Turnaj byl určený pro žáky 2. stupně. Zúčastnil se také učitelský tým, ale díky velmi silným soupeřům skončil až na 3. místě.

       Vánoční výzdoba tříd

       • Žákovský parlament hodnotil soutěž Vánoční výzdoba tříd, které se zúčastnily všechny třídy. Jako třídy, které měly nejlepší výzdobu byly zvoleny 1. a 9. třída. Všem třídám moc děkujeme za účast, výzdoba byla úžasná ve všech třídách.

       Podívejte se do fotogalerie, jak jsme si to na akcích užili.

       Fotogalerie - Ochutnávka vánočního cukroví

       Fotogalerie - Hodnocení vánoční výzdoby tříd

     • Poslední předvánoční den
      • Poslední předvánoční den

      • 23. 12. 2017
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Dva dny před Vánocemi ve škole panovala sváteční atmosféra. Žáci trávili celé vyučování se svými třídními učiteli u vánočních stromečků, ve všech třídách vonělo cukroví, nechyběly hry a předávání vánočních dárečků.

       Také jsme se v tento den všichni sešli v aule, kde byly vyhodnoceny soutěže a byly předány ocenění žákům, kteří doposud „sesbírali“ nejvíce pochval. V závěru nechyběl již tradiční společný zpěv vánočních koled.

     • Předvánoční čas ve třídě Kočiček
      • Předvánoční čas ve třídě Kočiček

      • 23. 12. 2017
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       V týdnu před Vánocemi jsme šli na procházku po Kašavě a navštívili místního kováře pana Marconě. Básní „Kovej, kovej, kováříčku“ jsme mu vykouzlili úsměv na tváři. S velkým zájmem jsme sledovali, jak mu jde práce od ruky. V průběhu naší návštěvy vyráběl srdíčka, která daroval paním učitelkám.

       Další den jsme trávili celé dopoledne ve školce. Navštívil nás totiž Ježíšek a donesl nám stromeček, který jsme si museli nazdobit sami. Ke zdobení stromečku nám hrály koledy. Moc jsme si tento den užili.

       Přípravy na besídku vrcholí, a proto jsme si od všech básniček a písniček trošku odpočinuli a tvořili jsme vánoční papírová sněžítka. Zapouštěli jsme barvičky do klovatiny a sledovali, jak se kapky barvy mění na překrásné sněhové vločky.

     • Vánoční tvoření s rodiči v MŠ
      • Vánoční tvoření s rodiči v MŠ

      • 23. 12. 2017
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Ve školce se 18. 12. a 19. 12. sešli kromě dětí také rodiče, aby se společně pustili do vánočního tvoření. Nechyběla také vystoupení dětí, která si pro rodiče děti připravily pod vedením paní učitelek.

     • Preventivní program Jsme kamarádi
      • Preventivní program Jsme kamarádi

      • 23. 12. 2017
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Páťáci si prostřednictvím preventivního programu „Jsme spolu, jsme kamarádi“ připomněli, jak je důležité být „na jedné lodi“ a pracovat jako tým. Dvě hodiny plné her a zajímavých aktivit si pro ně připravila speciální pedagožka Aneta Miklová.

     • Holky zatančily seniorům na Burešově
      • Holky zatančily seniorům na Burešově

      • 22. 12. 2017
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Holky, které navštěvují pod vedením Andrey Jurčíkové zájmový kroužek Aerobik, udělaly svým tanečním vystoupením radost seniorům v Domově pro seniory Burešov ve Zlíně. Ve čtvrtek 21. 12. 2017 seniorům na vánoční besídce nejenom zatančily, ale i zazpívaly několik vánočních písní a koled.

       Děkuji paní Jurčíkové a Sovadinové za organizaci a zprostředkování této krásné akce, na které holky svým vystoupením rozzářily oči mnoha seniorů ve Zlíně.

     • Netradiční geometrie
      • Netradiční geometrie

      • 22. 12. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 21. prosince jsme hodinu matematiky v 7. třídě věnovali opakování geometrických tvarů a konstrukci trojúhelníků. K opakování jsme využili barevné papíry, nůžky a lepidlo. A tak vznikla velmi zdařilá vánoční přáníčka. Poslední vyučovací hodina byla netradiční, ale velmi rychle uběhla.

     • Nebezpečí na internetu
      • Nebezpečí na internetu

      • 21. 12. 2017
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Součástí výuky v předmětu Informační a komunikační technologie jsou také témata zabývající se bezpečností na internetu. O tom se v prosinci přesvědčili šesťáci, kteří se při skupinovém vyučování seznamovali s tématy netolismus, kyberšikana, kybegrooming, sexting a kybestalking.

       Žáci si k tématům informace vyhledávali, zpracovávali a formou prezentace před třídou o nebezpečí na internetu informovali své spolužáky.

       Věřím, že si rizika spojená s užíváním internetu děti uvědomily, a v budoucnu se nebezpečným situacím budou vyhýbat.

     • Školní kolo Olympiády z českého jazyka
      • Školní kolo Olympiády z českého jazyka

      • 20. 12. 2017
      • Dana Zezulková

       FOTOGALERIE

       Koncem měsíce listopadu si mohli naši nejstarší žáci vyzkoušet plnění úkolů Olympiády v českém jazyce. Tato soutěž se skládá vždy ze dvou částí a těžko říct, která je vlastně těžší. I výsledky jednotlivců prokázaly, že někomu je bližší plnit gramatické zapeklité úkoly a pro někoho zase napsat slohovou práci v omezeném rozsahu na dané téma. Letos se školního kola zúčastnilo 16 předem vybraných dětí z VIII.a IX. ročníku.Byli to: Karolína Šišková, Lucie Milarová, Hana Mačková, Karel Ševčík, Filip Doležal, Marcela Krupíková, Jiří Topič, Nela Nedomová, Kristýna Grbič, Jarek Pařenica, Jakub Čáň, Hana Červenková, Matyáš Polák, Daniel Pekař, Michael Štriho

       a Jan Marcoň.

       V mluvnické části si nejlépe vedla Marcela Krupíková se ziskem 16 bodů, jen o bod méně získali hned tři účastníci: Lucie Milarová, Karolína Šišková a Jiří Topič a pomyslné třetí místo obsadily Hana Mačková a Nela Nedomová se ziskem 14 bodů.

       Slohovou práci na téma Stalo se to minulý týden napsalo poutavě několik dívek i chlapců.

       Nejzajímavější příběh vytvořila Karolina Šišková a získala plný počet 10 bodů, velmi zajímavé příběhy vymysleli také Kristýna Grbič a Karel Ševčík se ztrátou jednoho bodu a opět pomyslné třetí místo se ziskem 8 bodů obsadily Hana Mačková a Marcela Krupíková.

       Body za obě části soutěže se však sčítají a vždy zamíchají trochu celkovým pořadím účastníků soutěže. Letos vyhrála Karolina Šišková z VIII. třídy se ziskem 25 bodů, 2. místo obsadila Marcela Krupíková se ziskem 24 bodů a na 3. místo dosáhli Lucie Milarová a Jiří Topič se ziskem 23 bodů.

     • Záleží na úhlu pohledu
      • Záleží na úhlu pohledu

      • 18. 12. 2017
      • Aneta Miklová

       FOTOGALERIE

       Jak jste se na vozík dostal? Jaké je to žít s postižením? Může mít člověk na vozíku rodinu, zájmy, pracovat? Mohou lidé na vozíku sportovat, a jak jsou uzpůsobeny sportovní aktivity? Mohou lidé na vozíku jít za zábavou? A není hloupé říci jít a chodit v blízkosti člověka, který vozík využívá? Na takové otázky a mnohé další se žáci 8. a 9. třídy mohli zeptat Toma Helíska v  rámci speciálně pedagogického programu.

     • Desetinná čísla
      • Desetinná čísla

      • 15. 12. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V pátek 15. prosince se učebna šesťáků proměnila na nákupní centrum. Běhen krátké chvilky tu bylo osm prodejniček. Žáci se proměnili na prodavače a zákazníky. Chodili mezi jednotlivými obchůdky a „nakupovali“. Na nákup dostali 500 Kč. Prodavači museli sčítat položky a vypočítat správný zůstatek. Po určité době se skupiny vyměnily. A tak si během jedné hodiny žáci zopakovali sčítání a odčítání desetinných čísel a někteří se dokonce naučili desetinná čísla i násobit. Bylo to zábavné a hodina velmi rychle uběhla.

     • (Ne)Tradiční vánoční posezení
      • (Ne)Tradiční vánoční posezení

      • 15. 12. 2017
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 14. 12. 2017 proběhlo v Orlovně (Ne)Tradiční vánoční posezení. Sešli se zde žáci, jejich rodinní příslušníci a přátelé, učitelé a pozvaní hosté, aby si v předvánočním období užili trochu kultury v podání našich žáků a zaměstnanců školy.

       Děkuji všem šikovným žákům a učitelům, kteří se na akci podíleli, a paní učitelce Černochové za celkovou organizaci této vydařené akce. Děkuji také rodičům a SRPŠ, kteří se s ochotou zapojili do předvánočního tvoření a organizace vánočního posezení.

       Na posezení nechyběla dobrá káva, občerstvení a regionální dobroty, které byly připraveny v rámci projektu "Na Valašsku zdravě jíme, podle rad babiček vaříme", který je spolufinancován z dotace Zlínského kraje.

        

     • Do školky už přišel Ježíšek
      • Do školky už přišel Ježíšek

      • 15. 12. 2017
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Děti ve školce jsou tak hodné, že už dárky od Ježíška dostaly v pátek 15. 12. 2017: hračky, knihy, stolní a výukové hry a jiné dárky, které všem dětem udělaly velkou radost.

     • Páťáci tvořili komix
      • Páťáci tvořili komix

      • 14. 12. 2017
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Páťáci se v českém i anglickém jazyce rádi učí ve dvojicích či malých skupinkách, vyhledávají informace na internetu a procvičují si učivo i online. V literární výchově tvořili komix a velmi se u toho bavili. Nakonec prezentovali před třídou.

       Saška a paní asistentka M. Vaculová vytvořily v pracovních činnostech krásný adventní věnec.

     • Starověký Egypt
      • Starověký Egypt

      • 13. 12. 2017
      • Tomáš Juříček

       FOTOGALERIE

       Historii se žáci nemusí učit pouze v hodinách dějepisu, ale také v jiných předmětech. Šesťáci a sedmáci se v hodinách výtvarné výchovy věnovali tématu Starověký Egypt. Prostřednictvím svých výtvorů si upevnili dosavadní znalosti z tohoto období.

     • Předvánoční tvoření s rodiči
      • Předvánoční tvoření s rodiči

      • 12. 12. 2017
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       V úterý 12. 12. nám ve škole zpříjemnilo výuku dvacet rodičů (maminky i tatínkové), kteří se ve třídách aktivně zapojili do předvánočního tvoření. Ve všech třídách se vyráběly vánoční dekorace, které budou následně prodávány při čtvrtečním (Ne)Tradičním vánočním posezením v Orlovně. Výtěžek z prodeje použije Sdružení rodičů a přátel školy k financování vzdělávacích aktivit školy.

       Všem přítomným rodičům děkuji za to, že si na nás udělali čas a přišli si s námi užít toto projektové dopoledne.

     • Kuchtíme podle receptu
      • Kuchtíme podle receptu

      • 12. 12. 2017
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Naši prvňáčci už umí kuchtit podle receptu. Umí si celý recept přečíst bez pomoci paní učitelky. Hezky pracují ve skupinkách. Svůj ovocný salát nesli ochutnat i dalším učitelům. Příště zkusíme připravit jídlo podle náročnějšího receptu. Dobrou chuť.