• Aktuality

     • Seznamujeme se s obyvateli ptačí říše
      • Seznamujeme se s obyvateli ptačí říše

      • 31. 1. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V hodinách přírodopisu se sedmáci učí o ptactvu. Aby se žákům nabyté poznatky lépe pamatovaly, využívali jsme velkou školní sbírku. Do lavice žáci dostali jednoho zástupce ptačího druhu a ostatním spolužákům potom popsali nejdůležitější znaky. Hlavu si lámali i s vystřihovánkou. Úkolem bylo vystřihnout jednotlivé díly a správně je sestavit dohromady. Kdo byl s prací hotov, mohl hrát pexetrio. Některé žáky zaujala i osmisměrka. O méně známých druzích ptactva vyhledávali poznatky na internetu. Zpestřením byla i hra, kdy měli žáci zapsat názvy ptačích zástupců na dané písmeno.  V hodinách jsme si také povídali o zimním přikrmování ptactva a významu ptáků pro naši přírodu.

     • Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
      • Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

      • 30. 1. 2018
      • Jana Šindelářová

       Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu.OČJ je postupovou soutěží a skládá se z několika soutěžních kol, zadání je rozděleno do dvou částí (gramatika: 60 minut a sloh: 60 minut).

       V letošním roce se okresní kolo konalo 29.1. 2018 na Gymnáziu a jazykové škole s právem stát. jazyk. zkoušky ve Zlíně. Z naší školy se soutěže zúčastnila Karolína Šišková z 8. třídy. Jako jedna z nejmladších účastnic si nevedla nejhůře - mezi 64 soutěžícími obsadila pěkné 32. Vzhledem k vysoké náročnosti zadání této soutěže to je velmi hezké umístění. Karolíně moc děkujeme za účast v soutěži a věříme, že to není její konečné slovo.

     • Podřevnická liga - badminton
      • Podřevnická liga - badminton

      • 30. 1. 2018
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       V pondělí 30. ledna se konalo další kolo Podřevnické ligy za účasti škol ze Slušovic, Trnavy, Štípy a naší školy. Tentokrát byl na řadě badminton. Soutěžilo se v kategorii mladších a starších žáků. Družstvo tvořili dva chlapci a dvě dívky. Naši školu reprezentovali v kategorii mladších žáků Terezka Bařinková, Monika Třísková, Adam Khain a Matěj Drábek. Ve vyrovnaném souboji o první místo rozhodl jediný míč. Tentokrát měli více štěstí žáci ze Štípy a tak celkově porazili naše borce 3 : 2. Naše družstvo skončilo na pěkném druhém místě. V kategorii starších žáků družstvo ve složení Nela Nedomová, Hanka Mačková, Honza Marcoň a Tomáš Křižka suverénně zvítězilo ve všech zápasech a zaslouženě obsadilo první místo. V celkovém hodnocení získalo naše družstvo stejný počet bodů jako družstvo Štípy. Všem našim sportovcům blahopřejeme k velmi dobrému výkonu, který na turnaji podali. V dlouhodobé tabulce jsme momentálně na druhém místě, bod za družstvem Štípy. Příští kolo se bude konat v únoru ve Štípě a bude to florbal děvčat. Doufáme, že po tomto kole se naše škola dostane do čela soutěže.

     • Běžný den ve škole
      • Běžný den ve škole

      • 30. 1. 2018
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Ve škole se učíme i formou hry. Písmenka se dají učit i pomocí pexesa, vymýšlení slov, hledání písmenek. V matematice děti pracují i u tabule a snaží se tak ostatním vysvětlit, jak vypočítali daný příklad či úlohu. Taky hrajeme na matematického krále či královnu.

     • Naši prvňáčci
      • Naši prvňáčci

      • 30. 1. 2018
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       V matematice se dá počítat i s plácačkami na mouchy. Taky jsme hledali ukrytá čísla v egyptských pyramidách. V české jazyce kroužkujeme písmena z dopisu od prasátek pro lepší zapamatování tvarů. V první třídě se prostě nenudíme.

     • Školní klub nezmrznul
      • Školní klub nezmrznul

      • 29. 1. 2018
      • Martina Vaculová

       FOTOGALERIE

       Ve školním klubu využíváme nejen nové stolní hry a hrajeme velmi oblíbený ping – pong, ale umíme se vyřádit i venku. Tentokrát vyrazili ven šesťáci a sedmáci.

     • Cestování na internetu
      • Cestování na internetu

      • 25. 1. 2018
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       V hodinách ICT se páťáci učí prakticky využívat internet. V úterý 23. 1. to bylo na téma CESTOVÁNÍ. Na internetové stránce www.idos.cz se učili vyhledávat autobusové a vlakové spoje, zjišťovali, jak dlouho pojedou a kolik je to bude stát.
       Autem se také vydali ze svého bydliště do DinoParku ve Vyškově. Museli vyhledat nejrychlejší cestu, zjistit délku a dobu trvání trasy a kterými obcemi vede. Vše a další informace vyhledávali na webech www.mapy.cz a www.google.cz/maps. 
       Příště budeme cestovat dál: podíváme se prostřednictvím aplikace Street View na 3D pohled Prahy, Paříže, New Yorku a jiných zajímavých míst ve světě.
        

     • Výuka v laboratořích
      • Výuka v laboratořích

      • 25. 1. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Jak vypadá výuka na vysoké škole? Na tuto otázku hledali odpověď naši žáci v úterý 16. a 23. ledna v laboratořích na UTB ve Zlíně. Čekala je práce s mikroskopy. Většina žáků pracovala s mikroskopy poprvé. Nejprve si prohlédli trvalý preparát – křídlo mouchy, různé plísně, mechy i pylové zrno. Potom se pustili do zkoumání buněk cibule, mrkve, jablka, jader dýně i škrobových zrn. V další části zkoumali život v senném nálevu. Jedné skupině se podařilo prohlédnout si pod mikroskopem trepku a další prvoky. Druhá skupinka už měla senný nálev chudší. Naši žáci měli možnost seznámit se i s mikroskopem, který vše přenášel na obrazovku počítače. Byla to velmi zajímavá zkušenost.

       Práce žáky bavila a všichni se zaujetím zkoumali připravené vzorky.  Čas vymezený pro laboratoř velmi rychle uběhl a nám nezbylo, než se rozloučit. Žáci byli naprosto vzorní a za své chování si zaslouží pochvalu.

       Děkujeme za zprostředkování návštěvy paní docentce Buňkové a těšíme se na další spolupráci.

     • Angličtina trochu jinak
      • Angličtina trochu jinak

      • 24. 1. 2018
      • Šárka Makówková

       FOTOGALERIE

       Zpívat písničky v anglickém jazyce děti moc baví, a tak jsme si k písničce vymysleli i pohybový doprovod. Žáci si odpočinuli od sezení v lavicích a protáhli tělo spontánním pohybem.

     • My Family
      • My Family

      • 24. 1. 2018
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Páťáci si vyzkoušeli první miniprojekt v cizím jazyce. Svá díla prezentovali v angličtině před spolužáky a všichni byli oceněni potleskem a pochvalou.

     • Lyžařský kurz 2018 v Čenkovicích
      • Lyžařský kurz 2018 v Čenkovicích

      • 23. 1. 2018
      • Vladimír Drápal

       Od 14.1. do 19.1. 2018 se uskutečnil výcvikový lyžařský kurz v Čenkovicích. Zúčastnilo se ho 48 žáků od šesté do deváté třídy. Instruktory tvořili jak pedagogové ze školy, tak externí instruktoři lyžování. Žáci byli rozděleni dle výkonnosti do šesti družstev. Nejlepší lyžaře vedl Zdeněk Vlk, druhé družstvo měl na starosti Vladimír Drápal, třetí vedla s přehledem Petra Lukešová, čtvrté Kristýna Kocháňová, páté družstvo měla na starosti Katka Robenková a poslední šesté družstvo vedla  Aneta Miklová. O zdraví celého kurzu se starala Martina Vajďáková. Dík patří kromě pedagogického sboru  také řidiči autobusu panu Kolářovi, který nám v průběhu týdne pomáhal při výchovné práci.

       Sněhové podmínky po celou dobu kurzu byly docela dobré, horší to bylo s počasím. Slunce nám tentokrát moc nepřálo, ale i poněkud horší počasí nám nebránilo v každodenním lyžování.

       Ubytování a stravování splnily naše představy, i když v důsledku nedostatku pracovníků v hotelu trvalo vydávání stravy déle, než bychom očekávali.

       Lyžařský výcvik byl zakončen závodem ve slalomu. V kategorii chlapců zvítězil Honza Marcoň před Filipem Doležalem a Tadeášem Vyvlečkou. V kategorii děvčat velmi těsně zvítězila Nela Nedomová před sestrou Veronikou. Na třetím místě se umístila Hanka Červenková.

       Závodu se zúčastnili všichni žáci a všichni dojeli do cíle. Při závěrečném hodnocení byly také oceněny dvě žákyně, které udělaly největší pokrok ve výuce lyžování. Oceněny byly Markéta Topičová a Tereza Bařinková.

       Smůlu měla Kika Mahďáková, která měla vysoké teploty a musel i si pro ni přijet rodiče. A jediné zranění palce levé ruky utrpěl Marek Lukáš.

       Na závěr mohu konstatovat, že lyžařský kurz v lednu 2018 v Čenkovicích  měl velmi dobrou úroveň, o kterou se stejnou měrou zasloužili žáci školy spolu s pedagogickým sborem. Všichni se již těšíme na příští lyžařský kurz, který by se měl uskutečnit v lednu 2019.

     • Bobování
      • Bobování

      • 23. 1. 2018
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Bobovali jsme, všichni, sníh byl zledovatělý, naštěstí nikdo nezahynul. 1., 3. a 5. třída v akci - bobování na bobech i bez (maminky prominou), andělíčci i bitva o hrad.  

     • Zimní krajina
      • Zimní krajina

      • 22. 1. 2018
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Protože moc sněhu za okny nebylo, po Vánocích jsme s dětmi ve 3. třídě začali vyrábět zimní krajinku alespoň z papíru, kuchyňských utěrek, papírových ruliček a vaty. Děti pracovaly ve skupinkách a samy vymýšlely, jak umístit domečky, stromky, kam dát plot. Práce je bavila a šla jim pěkně od ruky. Posuďte výsledek práce tří skupin.

     • Tělocvik na sněhu
      • Tělocvik na sněhu

      • 19. 1. 2018
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       Dnes jsme využili dobré sněhové podmínky a v tělocviku jsme si pořádně zadováděli. Bobování, koulovaná a stavění sněhuláků.

     • LVK Čenkovice - Obří slalom
      • LVK Čenkovice - Obří slalom

      • 18. 1. 2018
      • Filip Doležal, Matěj Adámek, Patrik Macík a Marek Lukáš

       FOTOGALERIE

       Dnešní den začal tak, že jsme ráno všechny děcka vzbudili v 7:26. Snídaně byla jako vždycky výtečná, náramně jsme se nacpali. Poté jsme šli lyžovat. Oběd byl ještě lepší. Odpoledne proběhly závody ve slalomu. Byla to velká zábava. No a pak si Marek ještě "skorozlomil" palec. Večer nás ještě čekalo slavnostní vyhlášení výsledků obřího slalomu a závěrečné tanečky. A to je tak všechno, co se odehrálo ve čtvrtek 18. 1. 2018.

     • Online procvičování
      • Online procvičování

      • 18. 1. 2018
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       I my, kteří jsme zůstali v teple školy a domova, nezahálíme. Procvičujeme napříč spektrem- angličtinu, hlavně slovíčka a poslechy, matematiku i pravopisná cvičení. Ve fotodokumentaci 4., 8. a 9.třída.

     • LVK Čenkovice - SKI & COOP
      • LVK Čenkovice - SKI & COOP

      • 17. 1. 2018
      • Pavlína Skybová, Nela Nedomová, Hana Červenková a Hana Mačková

       FOTOGALERIE

       Dnešní den začal tak, že jsme ráno všechny děcka vzbudily v 7:30. Poté jsme celé dopoledne aktivně lyžovali a připravovali se na čtvrteční závody. Dali jsme si vynikající oběd, a celé odpoledne jsme odpočívali, jelikož byl 3. den našeho zájezdu. Někteří šli do obchodu COOP a jiní lenošili na hotelu. Navečeřeli jsme se a zbytek večera jsme si užívali.

     • LVK Čenkovice - Zasněžený den
      • LVK Čenkovice - Zasněžený den

      • 16. 1. 2018
      • Marcela Krupíková, Terezie Machalová a Markéta Poľaková

       FOTOGALERIE

        

       Druhý den nás probudil krásný budíček, po kterém následovala snídaně. Pak jsme všichni hupli na lyže a sjeli jsme si pár svahů. Sněhové podmínky byly lepší, než včera. Do rána totiž napadl čerstvý sníh a v průběhu dne stále padal a padal...

       Ve 12:30 nás čekal oběd, po kterém následoval krátký odpočinek. Po odpoledním lyžování jsme měli volno a ve 20:00 jsme měli menší diskotéku.

     • LVK Čenkovice - První lyžovačka
      • LVK Čenkovice - První lyžovačka

      • 15. 1. 2018
      • Jiří Polášek, David Hora a Tadeáš Vyvlečka

       FOTOGALERIE

       Náš první den na lyžáku jsme začali tím, že jsme se vzbudili v 7:30 a v 8:30 nás čekala snídaně.

       V 9:15 jsme všichni byli nastoupeni před chatou a učitelé nám podali všechny instrukce k dnešnímu dnu. Poté jsme vyjeli lanovkou nahoru, kde nás čekalo rozřazení do jednotlivých skupin. Jak nás rozřadili do skupin, tak si nás přebrali učitelé.

       Po lyžování jsme se vrátili do chaty a v 12:30 jsme poobědvali.  Po obědě jsme měli krátký oddech. Po polední přestávce jsme se vrátili na svah. Poté jsme dojeli k chatě a v 18:30 nás čekala večeře. V 22:00 jsme měli večerku.

       Dnešní den jsme si všichni užili.

     • LVK Čenkovice - Příjezd do Čenkovic
      • LVK Čenkovice - Příjezd do Čenkovic

      • 14. 1. 2018
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       První den lyžařského kurzu je téměř za námi – v pořádku jsme dorazili do Čenkovic do Rekreačního střediska Atlas. Děkujeme hlavně panu řidiči Kolářovi, který nás bezpečně dovezl do cíle.

       Ubytovali jsme se, dobře povečeřeli a než začne večerka, máme osobní volno.

       Podmínky na lyžování jsou na svahu Buková Hora dobré, těšíme se na zítřejší lyžování.