• Aktuality

     • Společně za seniory
      • Společně za seniory

      • 27. 4. 2018
      • Klára Černochová

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek jsme se opět po čase vydali rozveselit seniory do domova na zlínský Burešov. V krásném počtu 36 dětí jsme se zúčastnili jejich stavění Májky, tentokrát spojené s pálením čarodějnic a zaplnili kulturní program téměř na hodinku společného zpívání a tančení.

       Vše zahájilo Slunéčko, pokračovaly mažoretky a dvě zumbové skupiny, kdy ledy prolomila nejmladší účastnice (3 roky), ze které nikdo nespustil oči. I když je to z ruky, moc rádi na Burešov jezdíme. Hlavně proto, že přesně víme, co nás na konci čeká za odměnu: radost v očích dědečků a babiček, když jim ty všední dny zpestříme – a to je k nezaplacení. 

       Děkuji Markétě Třískové za vynikající spoluorganizaci a Pepovi Kolářovi za jako vždy bezpečnou a pohodovou dopravu.

     • Vycházka do přírody
      • Vycházka do přírody

      • 26. 4. 2018
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Za krásného slunečného počasí trávíme pobyt venku nejraději v přírodě, kde můžeme pozorovat měnící se krajinu. Nejen, že sledujeme, jaké rostlinky nám právě na jaře rostou, ale také si všímáme zvířátek, žijících v lese. Na vycházce do přírody se nám podařilo vidět zajíce, motýly, broučky, ale také i ovce s jehňátky a krávy s telátky.

       Po cestě do školky děti natrhaly krásné kytičky, které nám zdobí školku.

     • Solná jeskyně
      • Solná jeskyně

      • 26. 4. 2018
      • Petra Bořutová a Dagmar Chrastinová

       FOTOGALERIE

       V rámci ozdravného programu děti z mateřské školy navštívily v 2. pololetí 6 krát solnou jeskyni ve Zlíně. Tyto návštěvy slouží jako prevence proti nachlazení, rýmě a alergiím.

       Tento ozdravný program se dětem moc líbil a vždy si to náramně užily.

     • Kreslení mimo školu
      • Kreslení mimo školu

      • 26. 4. 2018
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       Dívky z osmé a deváté třídy využily krásného počasí, aby obdivovaly a poté přenesly na papír kouzlo jarní přírody.

     • Čteme i venku
      • Čteme i venku

      • 24. 4. 2018
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       Pokud je krásné počasí, opouštíme naši druhou třídu a jdeme se věnovat výuce čtení ven. Kromě čerstvého vzduchu si užíváme i jarní přírodu. Moc si přejeme, ať nám počasí dlouho vydrží příznivě nakloněno a  těšíme se na další čtenářské výpravy do říše fantazie.

     • Šesťáci zkoumají přírodu
      • Šesťáci zkoumají přírodu

      • 24. 4. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V hodinách přírodopisu jsou šesťáci vedeni k praktickému poznávání přírody. O včele medonosné již mají velmi dobré znalosti. K tomu určitě přispěla i ochutnávka medu a skládání puzzle. Neméně zajímavá byla i hodina, kdy žáci zjišťovali, jaká barviva jsou obsažena v rostlinách. Kromě chlorofylu objevili karoten a další barviva. Při této činnosti si vysvětlili i fotosyntézu. Nezapomněli ani na význam rostlin pro život na planetě. A v krásném jarním počasí se vydali poznávat rostliny, které kvetou v okolí školy.

     • Úklid Černého potoka
      • Úklid Černého potoka

      • 20. 4. 2018
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Kluci se v pracovních činnostech vrhli na úklid nepořádku, který se nacházel v Černém potoku a jeho okolí. Podařilo se nám vyčistit úsek v okolí fotbalového hřiště směrem k ústí potoka do Dřevnice. Nepořádku bylo opravdu hodně, podařilo se nám naplnit několik odpadkových pytlů.

       Děkuji klukům za nasazení při úklidu potoka a jeho okolí.

       Akce Úklid Černého potoka je spolufinancována Zlinským krajem a je součástí projektu Na Valašsku zdravě jíme, podkle rad babiček vaříme.

     • Páťákoviny
      • Páťákoviny

      • 20. 4. 2018
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 19. 4. proběhla akce Páťákoviny v ZŠ Lukov - dopoledne plné zábavy, sportu a her, jejímž hlavním cílem je seznámit potenciální spolužáky z Lukova, Kašavy a Fryštáku. Děkujeme za skvěle připravené aktivity zaměstnancům ZŠ Lukov, hlavně p.uč Lubovi a Petrovi, a paní ředitelce a ostatním za milé přijetí.  Pro lukovské kamarády chystáme podobnou akci za 14 dní. Věříme, že společné zážitky všem usnadní přechod na 2. stupeň a pomůžou v navázání dobrých vztahů.

     • Návštěva kravína
      • Návštěva kravína

      • 19. 4. 2018
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Využili jsme krásného počasí k procházce do kravína v Kašavě. K vidění zde byly krávy, býci a také nově narozená telátka, která jsme si mohli pohladit. Po zpáteční cestě do školky, jsme se prošli lesem a loukami, kde jsme hledali květinky, které jsme pojmenovávali. Pár jsme si jich také natrhali do vázičky. Byla to moc hezká procházka.

     • Poznej a chraň
      • Poznej a chraň

      • 19. 4. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek uspořádal již 20. ročník ekologické soutěže

       POZNEJ A CHRAŇ!  Naši školu reprezentovala dvě družstva ve složení Jirka Polášek, Jirka Pařenica a Matěj Drábek ze šesté třídy, Martin Frýza, Honza Navrátil a Adam Khain ze sedmé třídy. Letošní téma bylo zaměřeno na „Život ve vzduchu.“

       Soutěž byla složena z testu a praktické části. Soutěžící museli prokázat znalosti z následujících oblastí:

       • Živočichové ve Zlínském kraji - ptáci, hmyz a netopýři
       • Rostliny ve Zlínském kraji – opylení a šíření semen větrem, fotosyntéza
       • Vzduch – bioindikátory, fyzikální a chemické vlastnosti vzduchu, vliv člověka

       Naši soutěžící na medaili sice nedosáhli, ale určitě si rozšířili své znalosti o přírodě.

     • Žijeme tradicemi
      • Žijeme tradicemi

      • 19. 4. 2018
      • Klára Černochová

       FOTOGALERIE

       Před nedávnem jsme v hudební výchově s šesťáky probírali jarní a velikonoční zvyky a tradice u nás na Valašsku, povídali si o tom, co se dodržuje u dětí doma či na vesnici a zda by některou z tradic chtěli obnovit nebo vyzkoušet. Hlasování přineslo nejvíce bodů vynášení Mařeny – symbolu zimy a zmaru. A tak jsme společně vyráběli, ovazovali, zdobili, kýchali a nakonec za zpěvu písně a bouřlivého jásotu a pokřikování hodili Mařenu do potoka a symbolicky tak zimu uzavřeli a přivítali jaro. Zvláštní je, že poté co jsme tak učinili, vysvitlo naplno sluníčko a my se vraceli do školy s úsměvem na rtech.

      • Poprvé na Vančici

      • 19. 4. 2018
      • Vladimír Drápal

       Dnes poprvé po zimních měsících jsme v tělocviku vyrazili do terénu. Chlapci ze šesté  a sedmé třídy zjišťovali, jak jsou na tom po zimě s fyzickou kondicí. Odpověď jim dal kopec Vančica, který vždy velmi dobře prověří fyzickou připravenost. Bylo to po zimě opravdu náročné, ale byli i takoví, kteří Vančicu zdolali bez jediné zastávky. Počasí bylo nádherné a tak jsme si  všichni ještě na louce zaposilovali. Shodli jsme se, že až příště poběžíme na Vančicu, vezmeme s sebou míč a na louce odehrajeme fotbalový zápas.

      • Výsledky voleb do školské rady

      • 17. 4. 2018
      • Zdeněk Vlk

       Začátkem 2. pololetí proběhly volby do školské rady s následujícími výsledky:

       • zástupcem zákonných zástupců žáků základní školy byla zvolena paní Jana Holá
       • zástupcem pedagogických pracovníků základní školy byla zvolena Mgr. Pavla Holíková
       • zástupcem zřizovatele školy byl zvolen pan Jaroslav Holý

       Všem zvoleným zástupcům gratuluji a těším se na spolupráci.

       Více informací o činnosti školské rady naleznete na školních webových stránkách v rubrice Naše škola > Školská rada.

     • Exkurze - SŠ nábytkářská v Bystřici
      • Exkurze - SŠ nábytkářská v Bystřici

      • 16. 4. 2018
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       Již druhým rokem pořádá Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem projekt praktické výuky, zaměřený na volbu povolání. Žáci 8. ročníku se ve středu 11. 4. vydali do Bystřice, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli svou zručnost při práci s dřevěným materiálem.

       Přivítal nás p. Blažek, mistr odborného výcviku, který nám nejprve ukázal vybavení školních dílen. Po rozdělení žáků na dvě skupiny se jedné nadále věnoval a společně, podobně jako druhá skupina s druhým vyučujícím, jsme zhotovili podle plánku ptačí krmítko.

       Z nachystaného materiálu jsme postupně podle vzoru tvořili úspěšně finální výrobek. Každý z nás si odnesl nejen krásné ptačí krmítko, ale také první základní informace o možnostech studia na této škole. V reprezentační vile školy jsme mohli obdivovat opravdu nádherně a precizně zhotovené kusy nábytku, které vyrobili studenti této školy jako výstupní maturitní práci.

       Tato praktická exkurze se nám velmi líbila, určitě se budeme těšit na další takovéto seznámení s dalšími školami.

     • Hra na školu
      • Hra na školu

      • 13. 4. 2018
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Zaměstnání ve třídě Kočiček jsme si zpestřili hrou na školu. Děti se touto hrou učily jaká je role učitele, jak musí hezky mluvit celou větou, aby mu ostatní děti rozuměly. Během hry si také osvojovaly naučené poznatky o domácích zvířatech, které jsou aktuálním tématem v MŠ.

       Na závěr týdne jsme si šli protáhnout svá těla do velké školní tělocvičny. Zahráli jsme si společnou hru na „myšky“ a také míčové hry.

     • McDonald´s Cup 2018
      • McDonald´s Cup 2018

      • 11. 4. 2018
      • Tomáš Juříček

       FOTOGALERIE

       V úterý 10. 4. 2018 se naši žáci zúčastnili fotbalového turnaje McDonald´s Cup na fotbalovém hřišti ve Fryštáku. Soutěžila osmičlenná družstva ve dvou kategoriích - mladší žáci (1. - 3. třída) a starší žáci (4. - 5. třída). Bohužel se našim dvěma týmům příliš nevedlo a nakonec obsadily 4. a 5. místo. Děti si každopádně pohyb na čerstvém vzduchu užily. Děkuji všem za jejich účast a nasazení.

     • Konzultace ve třech
      • Konzultace ve třech

      • 10. 4. 2018
      • Vážení rodiče, milí žáci,
       srdečně Vás zveme na konzultace ve třech (učitel - rodič - žák), které proběhnou 19.04.2018 v čase 13:00 - 18:00.

       Rezervujte si, prosím, v EduPage čas u každého učitele, se kterým se budete chtít potkat. Upozorňujeme, že i když budete mít rezervaci, může dojít ke zpoždění.

       Postup rezervace:
       1) V EduPage klepněte v nabídce vlevo na KOMUNIKACE a potom na KONZULTAČNÍ HODINY.
       2) Klepněte na nabídku s konkrétním učitelem.
       3) Vyberte si čas a klepněte na tlačítko rezervovat.

       Budeme se těšit na společné setkání.

       Pracovníci ZŠ a MŠ Kašava

     • Pohádkový zápis do 1. třídy
      • Pohádkový zápis do 1. třídy

      • 10. 4. 2018
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Děti z okolních mateřských škol se dostavily v hojném počtu. Byla pro ně připravena různá stanoviště, kde si zkoušely vše, co se doposud naučily. Vyzkoušely si psaní, poznávání barev, zavazování tkaniček, skládání příběhu a vyprávění a jednoduché počítání. Děti byly nadšené. Za doprovodu p. učitelek z 1. stupně navštěvovaly stanoviště, kde na ně kromě úkolu čekala i pohádková bytost, která je tím úkolem provázela. Setkaly se s ježibabou, vodníkem, králem a královnou, Honzou, loupežníkem Lotrandem i Karkulkou. Zápis si děti moc užily, odnesly si spoustu zážitků a malé upomínkové předměty, které jim budou připomínat tento významný den.

        Na viděnou v 1. třídě

     • Rozhodnutí - Zápis do 1. třídy 2018/2019
      • Rozhodnutí - Zápis do 1. třídy 2018/2019

      • 9. 4. 2018
      • Zdeněk Vlk

       Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

       Rozhodnutí - Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 (PDF)

     • Symfonická báseň v praxi
      • Symfonická báseň v praxi

      • 6. 4. 2018
      • Klára Černochová

       FOTOGALERIE

       Když se řekne Bedřich Smetana, asi každému se vybaví - Má Vlast. Málo kdo však ví, co tato symfonická báseň obsahuje, co popisuje a o co v ní vlastně skladateli šlo. Žáci 7. ročníku toto poznávali nejen poslechem, ale zapojili vlastní fantazii při tvorbě jednotlivých částí celé „Mé Vlasti“ včetně nejznámější části Vltava, kterou zpracovali jako obrovský obraz nádherné české země, od pramenů, přes krásy přírody, tradiční svatební veselici, pohádkové víly a historii až po Prahu.

       Děkuji všem žákům za projevenou kreativitu a doufám, že sem jim „Má Vlast“ vryla tímto netradičním způsobem do paměti.