• Aktuality

      • Návštěva deváťáků na ÚP ve Zlíně

      • 27. 9. 2018
      • Jana Šindelářová

       Ve čtvrtek 20. 9. 2018  žáci 9. třídy navštívili Úřad práce ve Zlíně, aby se poprvé seznámili s možnostmi studia na středních školách a možnostech dalšího uplatnění v oborech, nad kterými se začínají rozmýšlet. Zanedlouho je čeká podávání přihlášek ke studiu na střední školy a mnohé i přijímací řízení na vybrané obory. Zaměstnankyně ÚP velmi srozumitelně seznámila žáky se strukturou zaměstnanosti v našem regionu, potřebami zaměstnavatelů. Také poskytla podrobné rady ohledně jednotlivých oborů, a tak pomáhala žákům ujasnit si svou volbu povolání. Zároveň nabídla individuální poradenství v profesní orientaci.

     • Výtvarná výchova - grafitti
      • Výtvarná výchova - grafitti

      • 27. 9. 2018
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       Deváťáci si vyzkoušeli, jak by mohla vypadat netradiční výzdoba šedých městských zón pomocí graffiti obrázků, jejichž předlohy vytvářeli.

      • Opět začínáme

      • 27. 9. 2018
      • Vladimír Drápal

       Nastal nový školní rok a v tělesné výchově tak, jako vždy na počátku podzimní výuky, začínáme plnit disciplíny atletického víceboje. První disciplínou byl tzv. Kašavják. Potřebovali jsme vybrat nejlepší běžce pro okresní kolo přespolního běhu v Trnavě. Běžely všechny třídy druhého stupně a u některých žáků bylo poznat, že přes léto trávili více času pasivním odpočinkem, než pohybem. Také horké počasí bylo příčinou někdy pomalejších časů. Přesto byly některé výkony výborné a nejlepšího času dosáhl ze všech tříd Štěpán Průcha z osmé třídy.  Čekají nás další disciplíny a už se těšíme na umělý povrch, kde budeme moci běhat krátké sprinty a skákat do dálky.

     • Sv. Václav
      • Sv. Václav

      • 27. 9. 2018
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       V hodinách vlastivědy se žáci učili o sv. Václavovi – patronu naší země. S blížícím se svátkem tohoto patrona, proběhla v hodinách literatury a pracovní výchovy mezipředmětová výuka. Žáci si přečetli legendu o sv. Václavovi a zpracovali informační tabuli s důležitými informacemi. Každý ze žáků měl jiný úkol. Výsledkem bylo mnoho nových poznatků a upevnění učiva z vlastivědy.

     • Matematika není nuda
      • Matematika není nuda

      • 27. 9. 2018
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Žáci v 5. třídě v hodině matematiky si procvičovali počítání, převody jednotek, zaokrouhlování zábavnou formou. Téma bylo divoká zvířata. Pracovali jsme ve skupinkách a výsledky jsme společně porovnávali. Žákům se dařilo vše správně vypočítat a zároveň procvičit učivo.

     • První hodiny ICT
      • První hodiny ICT

      • 27. 9. 2018
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Naši čtvrťáci počítačovou učebnu znají moc dobře, v rámci vyučovacích předmětů ji navštěvovali již od 1. třídy. Ve čtvrté třídě jsme zahájili výuku v předmětu Informační a komunikační technologie. V prvních hodinách se čtvrťáci seznamují se základní obsluhou počítače a s programy, jako je např. Malování.

       V příštích hodinách se zaměříme na textový editor Word, obsluhu a vyhledávání na internetu, povídat si budeme o nebezpečí na internetu a naučíme se smysluplně využívat mobilní zařízení, jako jsou např. mobilní telefony či tablety.

     • Třídní schůzky v mateřské škole
      • Třídní schůzky v mateřské škole

      • 27. 9. 2018
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       V úterý 25. 9. 2018 proběhly společné třídní schůzky pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu. Kromě provozních informací z MŠ proběhla také beseda na téma logopedie, kterou vedla školní logopedka Mgr. Marcela Ševelová ze Speciálního pedagogického centra Zlín.

      • Svatý Václav

      • 27. 9. 2018
      • Daniela Zezulková

       28. 9. si připomeneme Den české státnosti, proto jsme dnes aktuálně zařadili do literární výchovy povídání o svatém Václavu. To jsme trochu "okořenili" i zpěvem. Třídou se linula melodie jedné z nejstarších duchovních písní z konce 12. století. Propojili jsme tak krásně hudební výchovu a český jazyk.

     • Potravinová pyramida
      • Potravinová pyramida

      • 25. 9. 2018
      • Tomáš Juříček

       FOTOGALERIE

       Žáci 7. třídy si v hodině Výtvarné výchovy připomenuli své znalosti z oblasti Výchovy ke zdraví při vytváření potravinové pyramidy.

     • Hrajeme si s kamarády
      • Hrajeme si s kamarády

      • 25. 9. 2018
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Ve školce si společně nejen hrajeme, ale taky zpíváme, učíme se, tvoříme a cvičíme. Nejvíce nás baví pohybové hry a procházky v okolí školy. Díky pohybovým hrám, procházkám a pobytu venku na školkovém hřišti, si procvičujeme své tělo, svaly a zlepšujeme koordinaci těla.

     • První divadlo ve školce
      • První divadlo ve školce

      • 25. 9. 2018
      • Petra Bořutová a Renata Zaoralová

       FOTOGALERIE

       Slečna Truhlička a pán Truhlík si připravili pro děti pohádkovo-hudebně zpracované představení o tom, jak správně stolovat. Nejen, že se do děje zapojovaly děti se svými radami, kde získat potraviny k uvaření, ale také radami jak správně prostřít stůl. Užili jsme si během představení plno zábavy, zatancovali jsme si a zazpívali.

      • První třídnické hodiny - pravidla

      • 25. 9. 2018
      • Aneta Miklová

       První třídnické hodiny v novém školním roce jsme věnovali nastavení třídních pravidel tak, aby všem bylo ve třídě dobře a bezpečně. Také se diskutovalo o tom, proč jsou pravidla důležitá a kde se s nimi můžeme potkat. Pravidla sestavovali sami žáci společně s třídním učitelem a dopomocí speciálního pedagoga.

     • Čtvrťáci se učí v přírodě
      • Čtvrťáci se učí v přírodě

      • 25. 9. 2018
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Minulý týden jsme využili krásného počasí a vydali se učit ven do přírody. V hodině tělesné a hudební výchovy jsme vyběhli do kopců, cílem se nám stalo jedno ze stanovišť Naučné stezky Kašava – Vinohrádek. Během naší výpravy jsme se naučili a dověděli spoustu nových informací. Z mapy a z naučných cedulí jsme zjistili, že nad naší obcí se nachází zvláště chráněné území - přírodní památka Nad Kašavou, kde se nachází spoustu chráněných druhů. Některé druhy jsme si ukázali na obrázcích, popovídali jsme si o chráněném jehličnanu – jalovci obecném a nakonec jsme si zazpívali lidovou písničku Vysoký jalovec. Po vyběhnutí kopce jsme si na Vinohrádku udělali společnou fotku a přečetli si pověst o propadlém kostele. Poté jsme si zahráli několik pohybových her. Během naší výuky jsme si ukázali různé rostlinné i živočišné druhy, například ocún jesenní, ruměnici pospolnou a na nebi jsme pozorovali káně lesní. Naše cesta z Vinohrádku pokračovala dolů z kopce, kde jsme objevili jezírko z pověsti a za ním parádní dřevěnou pyramidu s ohništěm. Moc se nám na tomto místě líbilo a všichni jsme se shodli, že bychom se zde jednou chtěli společně vrátit.

     • Ruština venku
      • Ruština venku

      • 25. 9. 2018
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Žáci 8. třídy, kteří se učí rusky, využili jednoho z posledních teplých dní a šli se učit ven do školního altánku. Opakovat si slovíčka a fráze v malém kroužku při příjemné teplotě bylo jistě příjemnější než být ve škole. Všem šla práce hezky od ruky, jen focení je vyrušovalo. Škoda, že už léto končí!

     • Exkurze na farmu
      • Exkurze na farmu

      • 25. 9. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V úterý 18. září se vydali žáci sedmého a osmého ročníku v rámci projektu „Pomozte nám zachránit farmáře“ na biofarmu Javorník ve Štítné nad Vláří. Nejprve se seznámili s provozem farmy.  Potom se podívali na zpracování mléka a na závěr byla nejzajímavější část. Čekala je ochutnávka bioproduktů a možnost nákupu biopotravin. Autobus se vracel zpět o několik kilogramů těžší, protože téměř nikdo neváhal a nakoupil výborné sýry, pečivo i mléko.

     • Retro výstava
      • Retro výstava

      • 18. 9. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 13. září se vydali šesťáci na výlet do minulého století. V Domě zahrádkářů ve Vlčkové si mohli prohlédnout asi 350 předmětů, které byly zcela běžné v životě jejich babiček a prababiček. Retro aneb proti proudu času byla moc zajímavá výstava a určitě stála za návštěvu. Po prohlídce se žáci přesunuli do moštárny, kde se právě tlačil mošt. Všichni měli možnost ochutnat čerstvě vylisovanou šťávu. Poslední zajímavostí bylo vaření povidel. Činnost, která se už moc často nevidí. I tady proběhla ochutnávka. Společně jsme tak strávili moc zajímavé a příjemné odpoledne.

     • Rodičovská kavárnička
      • Rodičovská kavárnička

      • 18. 9. 2018
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 13. 9. 2018 po třídních schůzkách se ve školní aule uskutečnilo neformální setkání rodičů a učitelů pod názvem Rodičovská kavárnička. Na úvod byli rodiče seznámeni s novinkami nového školního roku a školního informačního systému EduPage. Následovala diskuze na různá témata a společné posezení nad dobrotami, které pro tuto příležitost nachystaly paní kuchařky spolu se staršími žákyněmi.

       Všem rodičům i vyučujícím děkuji za účast a za příjemné společně strávené odpoledne.

     • Učíme se hrou
      • Učíme se hrou

      • 17. 9. 2018
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       Písmenka abecedy se dají učit všemi smysly. Naši prvňáčci si ze zápalek staví nejen tvary písmenek, ale i obtížnější obrázky.

     • První návštěva obecní knihovny
      • První návštěva obecní knihovny

      • 17. 9. 2018
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       Naši prvňáčci se přišli seznámit s paní Rochlovou a prohlédnout si, jaké knižní poklady na ně čekají ke čtení. Zatím jim vypůjčené knížky, či časopisy můžou předčítat rodiče