• Aktuality

     • Vyrábíme model dýchací soustavy
      • Vyrábíme model dýchací soustavy

      • 29. 3. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V 5. třídě jsme se učili, z čeho se skládá dýchací soustava. A protože bylo nesnadné si představit, jak funguje bránice, vyrobily si děti model plic. Místo plicních laloků jsou balónky, místo průdušek brčka a bránici tvoří část balónku natažená na uřezanou PET lahev. Model vyráběla jen skupinka dětí, zato výsledek ukázala a dala vyzkoušet všem ostatním.

     • Quizlet
      • Quizlet

      • 29. 3. 2019
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Držíme se hesla „Škola hrou“ a při procvičování (nejen) angličtiny využíváme různé zdroje. Tento týden jsme si zkusili hru Quizlet live, v níž náhodně sestavené týmy co nejrychleji určují slovíčka nebo fráze na tabletu či mobilu. Týmy poměřily také znalosti vlajek, hlavních měst, slovní zásobu z německého jazyka.

     • Přání ke Dni učitelů
      • Přání ke Dni učitelů

      • 29. 3. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Každoročně si 28. března připomínáme Den učitelů, který se v České republice a na Slovensku slaví u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského.

       V tento den nám přišli do školy popřát zástupci vedení Obce Kašava pan starosta Josef Jarcovják a místostarosta Petr Černoch.

       Děkuji, že svou přítomností a milým slovem ocenili práci pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří v kašavské škole působí.

     • Ekologická soutěž Poznej a chraň!
      • Ekologická soutěž Poznej a chraň!

      • 29. 3. 2019
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se vybraní žáci 4. a 5. třídy zúčastnili ekologické soutěže Poznej a chraň! Letošní téma bylo všem velmi blízké – Byliny-zvláště bylinky. Soutěž má 2 části – teoretickou a praktickou, kde soutěžící poznávali nejen rostliny, ale také ochutnávali a poznávali bylinkové čaje a čichali sušené bylinky. Žáci soutěžili ve 3-členných týmech. Naši školu reprezentovali tito žáci: Pavla Holíková, Jakub Černoch, Daniel Fiala, Karolína Průchová, Martin Topič a Ondřej Vyvlečka. Žákům se soutěž velmi líbila, nabyli nových zkušeností a vědomostí. Děti se na soutěž pilně připravovaly a velmi dobře zvládly splnit i dobrovolný úkol – vytvořit velký plakát na dané letošní téma. Oba týmy vytvořily krásné hry, které si ve škole určitě brzy zahrajeme. Páťákům se práce natolik vyvedla, že ji porota ocenila jako nejlepší ze všech.

       Všem soutěžícím děkuji za účast a za vzornou reprezentaci školy.

     • Den otevřených dvěří
      • Den otevřených dvěří

      • 29. 3. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       V úterý 19. března v naší škole probíhal Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do výuky základní i mateřské školy, prohlédnout si školní prostory a posedět se zaměstnanci při výtečném občerstvení, které připravily naše šikovné kuchařky.

       Odpoledne proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, kterým byly předány všechny potřebné informace k připravovanému zápisu dětí, který je v naší škole naplánován na 10. 4. 2019.

       Všem, kdo jste v tento den přišli, děkujeme za návštěvu.

      • Broňa Sobotka zdraví naše žáky

      • 29. 3. 2019
      • Pavla Holíková

       Učitelé se stejně jako žáci systematicky vzdělávají, aby drželi krok s moderními směry výuky.

       22. 3. 2019 proběhl seminář "Inspiromat pro učitele anglického jazyka" s legendárním školitelem a nadšeným učitelem Bronislavem Sobotkou z Brna. Jeho videa často používáme pro zpestření a zkvalitnění hodin angličtiny. Broňa natočil video, zdravici, kde chválí naše žáky a jejich úsilí a přeje jim, aby nepolevovali a věnovali se cizímu jazyku, jehož zvládnutí je dnes stejná samozřejmost, jako jezdit na kole:)

     • Učíme se spolupráci a komunikaci
      • Učíme se spolupráci a komunikaci

      • 28. 3. 2019
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Ve 4. třídě se často snažíme zdokonalovat spolupráci a komunikaci ve skupinách či ve dvojicích. V současné době ve vlastivědě pracujeme na dlouhodobějším projektu, každá dvojice si vylosovala danou oblast ČR, kterou zpracuje na velký plakát. Učíme se nejen vybírat důležité informace z textu, ale také graficky a přehledně vytvořit referát. Jako zdroj informací využíváme učebnice, tablety, knihy, mapy, atlasy a odbornou literaturu. Velmi důležitou částí naší práce bude závěrečná prezentace získaných poznatků a informací.

     • První jarní vycházka
      • První jarní vycházka

      • 28. 3. 2019
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       První jarní den, jsme v hodině prvouky,  vyrazili se třeťáky pozorovat probouzející se jarní přírodu. Žáci poslouchali, hledali a zapisovali, co všechno viděli, našli, cítili a slyšeli. A že toho nebylo málo. Prošli jsme si Kašavu a jaro na nás dýchalo z každého koutu. Po návratu do školy, jsme vše výtvarně zapracovali do obrázků s jarní tématikou.

     • Chlebíčky
      • Chlebíčky

      • 27. 3. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Na různé oslavy se často připravují obložené chlebíčky. V šesté třídě přišli žáci s nápadem, že si připraví chlebíčky a oslaví tak příchod jara. Všichni se moc snažili, aby výsledek byl co nejlepší. A i když při přípravě mnozí neodolali a občas něco uzobli,  tak výsledek byl fantastický. Nejen vzhledově, ale i chuťově. A šesťáci byli dokonce tak hodní, že nabídli i kamarádům ve škole. Za svoji práci si zaslouží velkou pochvalu.

     • Hoří cukr?
      • Hoří cukr?

      • 21. 3. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Jak se praví v jednom dnes už klasickém českém filmu: NEHOŘÍ. Zkoušeli jsme to v hodině chemie v 9. třídě a zjistili jsme, že se kostka cukru jen rozteče a maximálně karamelizuje.

       Pak jsme ale posypali cukr popelem a zjistili jsme, že HOŘÍ. Popel totiž zafungoval jako KATALYZÁTOR reakce a umožnil ji. Stalo se to proto, že popel snížil teplotu nutnou k zapálení cukru.

     • Okrskové kolo recitační soutěže
      • Okrskové kolo recitační soutěže

      • 21. 3. 2019
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       V úterý 19. 3. 2019 jsme přivítali hosty ze ZŠ Fryšták. Přijeli soutěžící ze 6. – 9. třídy, aby si poměřili síly v přednesu básní a prózy s našimi žáky v okrskovém kole recitační soutěže. Velmi kvalitní výkony předvedlo 12 soutěžících ve dvou kategoriích, porota, složená z vyučujících ze ZŠ Fryšták a naší školy, neměla lehký úkol rozhodnout, kdo stane na místech vítězů. V mladší kategorii si nakonec odnesli ocenění dva žáci ze ZŠ Fryšták a žákyně naší školy Lucie Vyvlečková. Ve starší kategorii se se shodným počtem bodů umístily na prvním místě dvě soutěžící. Jedna ze ZŠ Fryšták, druhá – Sabina Pavelková, žákyně 8. třídy naší školy. Obě zabodovaly s přednesem prózy a postupují do okresního kola této soutěže, které proběhne 25.3.2019 v Napajedlích.  Sabče přejeme v dalším kole hodně štěstí!

     • Recyklohraní
      • Recyklohraní

      • 20. 3. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V pátek 15. března proběhl na naší škole výukový program Recyklace hrou. Program je zaměřen na pochopení základního principu recyklace prostřednictvím hry a zábavy. Žáci společně s lektory hledali odpovědi na praktické otázky. Například, co uvnitř ukrývá počítač či pračka, kam s nimi, když doslouží, nebo co získáme recyklací jedné baterie a jak díky tomu předejdeme dalšímu znečišťování životního prostředí. Organizátorem je společnost Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Lektorky dětem vysvětlily, že bez recyklace se dnes neobejdeme a že díky ní dokážeme vysloužilému elektro zařízení, použitým bateriím či jinému odpadu dát další šanci na využití. Zajímavý byl i jednoduchý kvíz, kdy žáci odpovídali na otázky napsané na kartičkách. Víte například, že recyklací jedné tiskárny se ušetří 36 kg nebezpečného odpadu, a že uvedené množství nebezpečného odpadu vyprodukuje 9 domácností za rok?

     • Výtvarná výchova v 7. třídě
      • Výtvarná výchova v 7. třídě

      • 19. 3. 2019
      • Tomáš Juříček

       FOTOGALERIE

       V rámci výtvarné výchovy se sedmáci pustili do práce na papírových diorámatech, která mapují důležité okamžiky ze života Karla IV. Zároveň si tak prohloubili své znalosti o tomto významném středověkém státníkovi, které zrovna probíráme v hodinách dějepisu.

     • Tvůrčí psaní
      • Tvůrčí psaní

      • 19. 3. 2019
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       V hodinách slohu jsme si zkusili napsat příběhy na téma rodina. Základem a zároveň předlohou nám byla naše ruka. Žáci pojmenovali a vytvořili fiktivní rodinu za pomocí prstů a dlaně. Příběhy byly vtipné a výstižné zároveň.

     • Zpíváme a tancujeme
      • Zpíváme a tancujeme

      • 18. 3. 2019
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Tanečníci, zpěváci – to jsou naši druháci  :-D

       Tentokrát jsme v hudební výchově procvičili nejen naše hlasivky, ale protáhli i svá těla svižným tancem. Snažili jsme se pochytit správný rytmus a po chvilce už to šlo samo. Bylo to moc fajn a všem se to líbilo.

     • Jarní tábor
      • Jarní tábor

      • 18. 3. 2019
      • Klára Černochová

       FOTOGALERIE

       V době jarních prázdnin letos poprvé probíhal příměstský tábor, který spolufinancoval  evropský sociální fond. Děti vedly dvě vedoucí - Aneta Kocourková a Petra Dočkalová. Pro děti nachystaly spoustu vyrábění, her a dovedností, za což byly děti náležitě odměněny. Mnoho času trávili venku při procházkách a společné zábavě, kdy se děti vzájemně poznávaly a utužily kamarádství, třeba i na dlouhá léta.

      • Úspěch našich děvčat ve florbalu

      • 14. 3. 2019
      • Vladimír Drápal

       V pondělí 11. března se konalo další kolo Podřevnické ligy. Tentokrát se utkaly mladší a starší dívky ve florbalu. Turnaj se konal ve Štípě a zúčastnilo se ho opět pět základních škol (Slušovice, Trnava, Želechovice, Štípa a Kašava).

       Turnaj se hrál systémem každý - s každým a tak každé družstvo odehrálo čtyři zápasy.

       Naše děvčata se zápas od zápasu zlepšovala a v konečném pořadí mladších dívek jsme skončili třetí. Zásluhu na tomto výsledku mají tyto dívky: Terezka Machalová, Lucka Vyvlečková, Terezka Krčmová, Ivana Holá,  Kája Viceníková, Lea Šarmanová a v brance spolehlivě chytala Kika Mahďáková.

       Ještě o stupínek výš, tedy druhé místo získaly starší dívky, které hrály ve složení: Eliška Topičová, Andrea Matušková, Kika Holíková, Hanka Marušáková, Sabina Pavelková, Veronika Nedomová a v bráně velmi dobře chytala Kája Šišková.

       Vzhledem k tomu, že jsme nácviku hry nemohli věnovat mnoho času, je konečný výsledek velmi dobrý a to i díky velké bojovnosti, kterou děvčata nahrazovala drobné technické nedostatky.

       Díky těmto dvěma umístěním se naše škola v Podřevnické lize  umístila na výborném druhém místě za vítěznou školou ze Slušovic. Do celkového hodnocení jsme získali dalších šest bodů (boduje se 8-6-4-2-1 bod) a začínáme stíhat školy na prvních místech.

     • Recitační soutěž pro II. stupeň
      • Recitační soutěž pro II. stupeň

      • 14. 3. 2019
      • Daniela Zezulková a Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       Recitační soutěž ve škole pořádáme každoročně. Letos se uskutečnila 14. 3. 2019. Tradičně mezi sebou soutěží žáci 6. a 7. ročníku ve společné kategorii. Porota ve složení: paní učitelka Jana Šindelářová, Daniela Zezulková a pan učitel Tomáš Juříček přihlíželi při výběru nejlepších recitátorů k těmto aspektům: vhodnost a přiměřená délka uměleckého textu, dramatický projev a celkový dojem z přednesu. Všichni recitátoři mladší kategorie si vybrali básnický text. Na prvních třech místech se umístili: Lucie Vyvlečková, Markéta Pol‘aková a Václav Březík

       Soutěžící z 8. a 9. třídy rovněž preferovali poezii, pouze jedna dívka si vybrala prózu. Úroveň starší kategorie byla vysoká. Nejlépe ze všech soutěžících dopadli: Sabina Pavelková, Lucie Milarová a Tereza Bařinková                                                                                                                                                                

     • Masopust ve školce
      • Masopust ve školce

      • 13. 3. 2019
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Poslední únorový týden jsme ve školce žili Masopustem. Nejen že jsme si vše kolem toho období popovídali, vysvětlili si, proč se toto období slaví, jaký má význam, ale také jsme si ho museli na vlastní kůži prožít, jak jinak než udělat ve školce Masopustní rej masek.

       Celé dopoledne jsme náš „Masopustní rej“ prožili v tělocvičně, kde se naše masky pořádně vyřádily. Byla pro ně připravená rozcvička, opičí dráha s překážkami, slalom s míčky a také diskotéka.

       Medvěd bohužel za námi nepřišel, ale i tak jsme si vše pořádně užili.