• Aktuality

     • Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019
      • Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019

      • 3. 7. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Konec školního roku jsme již tradičně ukončili slavnostně, a to na fotbalovém hřišti před školou. Kromě žáků a zaměstnanců bylo na akci přítomno mnoho rodičů a rodinných příslušníků dětí, pozvaní zástupci obcí a další vzácní hosté.

       Než třídní učitelé předali dětem zasloužené vysvědčení, byli veřejně oceněni žáci třídními a ředitelskými pochvalami. V závěru společného setkání se s absolventy symbolicky rozloučili naši prvňáčci.

       Děkujeme za spolupráci ve školním roce 2018/2019 a všem přejeme krásné léto.

     • Olympijské dny
      • Olympijské dny

      • 2. 7. 2019
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       26. 6. a 27. 6. se v naší škole uskutečnil nultý ročník tzv. Olympijských her. Děvčata a chlapci z celé školy byli rozlosováni do šesti světadílů. Každé družstvo mělo svého vedoucího, který nasazoval závodníky do jednotlivých disciplín.

       Závodilo se v těchto disciplínách: běh na 60 m, dálka, štafetový závod na 4x 250 m, ringo, vybíjená, malá kopaná, badminton a přetahování lanem. Boje byly velmi urputné a závodníci ze sebe vydali naprosto vše.

       Největší soupeřem se ukázalo počasí. Teplota se blížila ke 40 stupňům, ale závodníci vše zvládli. Také učitelé, kteří působili ve funkci rozhodčích, svůj úkol zvládli na výbornou. Zvlášť je třeba poděkovat Petře Slováčkové, která organizovala a řídila sporty v tělocvičně a Tomáši Juříčkovi, který rozhodoval malou kopanou a další sporty, které se konaly venku.

       Poděkování patří také některým žákům deváté třídy, kteří nám při organizaci soutěží pomáhali. Byli to: Lucka Milarová, Tom Křižka, Tom Rexa, Vojta Březík a Ondra Synovec.

       V celkovém hodnocení se na prvním místě umístili žáci reprezentující Asii pod vedením paní učitelky Hany Pospíšilové.

     • Výsledky sběru papíru a baterií
      • Výsledky sběru papíru a baterií

      • 2. 7. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       V květnu proběhl na naší škole sběr starého papíru a kartonu. Žáci naší školy nasbírali celkem 8157 kg této cenné suroviny. Děti z mateřské školy přinesly 15 kg. Celkem bylo do sběrny odvezeno 8172 kg papíru.

       Nejlepší sběrači papíru:

       Štěpán Průcha: 715 kg

       Denisa Geletová: 583 kg

       Matúš Džatko: 576 kg

       Jakub Esterka: 437 kg

       Michal Chudárek: 350 kg

        

       Pořadí tříd ve sběru papíru:

       Třída                      Množství celkem                Průměr na žáka

       2.                            1 750 kg                                 87,5 kg

       1.                            1 561 kg                                 86,7 kg

       4.                               811 kg                                 62,4 kg

       6.                            1 045 kg                                 58,1 kg

       8.                            1 080 kg                                 43,2 kg

       5.                               603 kg                                 40,2 kg

       9.                               691 kg                                 27,6 kg

       3.                               281 kg                                 20,1 kg

       7.                               335 kg                                 16,8 kg

        

       Celoročně probíhá na naší škole také sběr starých baterií. V únoru proběhla na škole velká kampaň, proto se nám podařilo nashromáždit značné množství i této suroviny.

       Nejlépe si opět vedli žáci 2. třídy. Celkem přinesli 3 125 kusů. Jsou jednoznačně nejlepší. Druzí se umístili žáci 6. ročníku. Přinesli 1 894 baterií. Na třetím místě jsou žáci 1. ročníku. Přinesli 387 baterií.

       Všem žákům, kteří se aktivně zapojili do sběru, patří dík. Z baterií i papíru získáme opět cenné druhotnou surovinu.