• Aktuality

     • Čtenářský klub
      • Čtenářský klub

      • 17. 2. 2020
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Ve čtenářském kroužku vládla pohoda.

       Předčítali jsme si úryvky z knih, které se dětem líbily a které je zaujaly. Následně na to každý vypracoval čtenářský list, jak textu porozuměl.

       Nechyběla ani tvorba oblíbených komiksových příběhů doplněných o originální obrázky a psaní příběhů na různá témata.

       Prostě takové příjemně strávené páteční odpoledne.

      • 2. stupeň zhlédl divadelní představení v Městském divadle Zlín

      • 17. 2. 2020
      • Jana Šindelářová


       Letos se podařilo v programu najít divadelní hry, které měly možnost naše žáky nejen pobavit, ale i zaujmout, zároveň si z divadla děti mohly odnést i něco na zamyšlenou.

       29.1.2020 osmička a devítka vesměs kladně hodnotila představení Petr a Lucie, zpracované muzikálovou formou s hudebním doprovodem živé kapely, doprovázející skladbami  Deža Ursinyho.

       13.2.2020 šestku a sedmičku pobavila muzikálová hra Noc na Karlštejně – ne všichni ji znali, a tak se mohli seznámit se zmodernizovanou verzí stejnojmenné divadelní hry Jaroslava Vrchlického

       Všichni naši žáci ukázali, že umí být pohodovými diváky, kteří vědí, jak se v divadle chovat podle „bontonu“. Zaslouží si velkou pochvalu, jak za pěkné slavnostní oblečení, tak za kázeň.

        

     • IQ Play
      • IQ Play

      • 14. 2. 2020
      • Martina Vaculová

       FOTOGALERIE

       Hry a stavebnice děti z družinky baví, proto jsme opět vyrazili do Zlína na výstavu IQ Play. V prostorách Zámku jsme strávili dvě hodiny skvělou zábavou, vyzkoušeli si novinky a pohráli si se stavebnicemi, které mají děti rády. Návštěvu vřele doporučujeme!

     • Mladí kováři v akci
      • Mladí kováři v akci

      • 14. 2. 2020
      • Kateřina Maděrová

       FOTOGALERIE

       Několik ukázek prací žáků z kroužku kování pod vedením p. Marconě. Vypadá to, že kovářské řemeslo v Kašavě snad nezanikne…

     • Na vlně bylinek
      • Na vlně bylinek

      • 13. 2. 2020
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Učivo o léčivých bylinkách jsme zakončili praktickou částí. Uvařili jsme se čtvrťáky čaj z lipového květu, dosladili medem a v chřipkovém období jsme si tak posílili imunitu.

       Čaj všem moc chutnal a někteří byli mile překvapeni, že bylinkový čaj může být tak dobrý.

     • Recitační soutěž ve 3. třídě
      • Recitační soutěž ve 3. třídě

      • 11. 2. 2020
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Dne 5. 2. 2020 proběhla ve 3. třídě recitační soutěž. Žáci si připravili básničky, které pak recitovali před celou třídou. Všichni se moc snažili a recitování dost prožívali, protože postoupit do školního kola je velká událost. Zvítězit ovšem nemůžou všichni, a tak velká gratulace k postupu patří Anežce, Míše a Vojtovi. Pochvalu a poděkování si však zaslouží všichni zúčastnění.
        

     • Interaktivní tabule ve fyzice 9. třídy
      • Interaktivní tabule ve fyzice 9. třídy

      • 7. 2. 2020
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Jak nejrychleji zopakovat zábavnou formou probrané téma, a přitom pracovat ve skupinách a moci si poradit? Lze to díky funkci interaktivní tabule v našem školním programu EduPage. Učitel si „jen“ musí připravit do programu cvičení a otázky, které tam ale zůstanou pro další (letitá) použití. Žáci se pak v hodině rozdělí do skupin a jeden z nich na mobilním telefonu za zadanou skupinu odpovídá na otázky, které se jim ve cvičení zobrazí. Děti se nad odpověďmi radí, a až jsou všechny skupiny hotové, uvidí i správné odpovědi a nakonec výslednou známku. Tu si mohou, nebo nemusí nechat zapsat do klasifikace. Tím odpadá stres a všechny to více baví.

     • preventivka 6.ročník
      • preventivka 6.ročník

      • 7. 2. 2020
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       Šestka se opět neformálně setkala, aby navázala na předchozí preventivku a pokračovala v sebepoznávání, ale také v budování a upevňování přátelské atmosféry kolektivu třídy. Do třídy přibyla dvě nová děvčata Marťa a Natálka, kterým se dařilo zapojit do herních činností a ukázat, že mají chuť se do třídy začlenit a najít ve spolužácích nové kamarády.

       Tato preventivka ukázala, že jsme dobrou partou, ale občas potřebuje každý z nás „pošťouchnout“, aby se neuzavíral do svého světa a ukázal, že má zájem o ostatní spolužáky, pochopit jejich trable a najít cestu, jak jim pomoci. Věřím, že bude náš kolektiv pohodově fungovat i nadále a pokud se řekne škola, že se budeme těšit na sebe navzájem a být rádi spolu.

     • Loučení
      • Loučení

      • 5. 2. 2020
      • Zdenka Krmášková, Hana Metelová

       FOTOGALERIE

       30. leden 2020 byl pro 7. třídu opravdu netradiční. Nejen v tom, že se předávalo pololetní vysvědčení, ale v tento den se také loučili se svou spolužačkou, která se odstěhovala do Zlína. Atmosféra ve třídě byla od rána úžasná. V rámci třídnických hodin si spolužáci pro Sašku připravili hezký den s královským pohoštěním. Celé dopoledne bylo pro všechny opravdu sváteční a nezapomenutelné. Sašce přejeme, aby si na nové škole našla kamarády a aby se jí i nadále dařilo.

     • Opětovný triumf v badmintonu
      • Opětovný triumf v badmintonu

      • 5. 2. 2020
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       V pondělí 3. února se uskutečnilo další kolo Podřevnické sportovní ligy. Hostitelem byla tentokrát kašavská škola a sportovní disciplínou se stal  badminton. Reprezentanti naší školy obhajovali loňské prvenství. Turnaj se hrál systémem každý s každým a výsledky obou věkových kategorií se sčítaly. V letošním roce přijela velmi dobře připravena škola ze Želechovic, kde intenzivně pracuje badmintonový kroužek. A právě družstvo chlapců a dívek ze Želechovic bylo poslední družstvo,  se  kterým jsme se utkali. Souboj skončil nerozhodně, v mladší kategorii vyhrály Želechovice a v kategorii osmé a deváté třídy zvítězili naši borci. Vzhledem k tomu, že ostatní školy jsme porazili suverénně a Želechovice občas nějaký zápas ztratily, byl konečný výsledek jasný. Po roce jsme opět zvítězili  a  díky tomuto vítězství jsme se dostali v celkovém hodnocení do čela Podřevnické ligy. Naši školu úspěšně reprezentovali tito žáci: Tomáš Holík, Šimon Maděra, Martin Pivoda, Sofie Koglerová, Zuzka Rexová, Leona Šarmanová, Jirka Polášek, Matěj Drábek, Adam Khain, Veronika Nedomová a Tereza Bařinková. Všem našim reprezentantům blahopřejeme za předvedený  výkon. Velmi dobře zvládli funkci rozhodčích Sabina Pavelková, Milan Březík a David Hora. Také jim patří poděkování za to, že celý turnaj měl hladký a bezproblémový  průběh.

     • Recyklohraní
      • Recyklohraní

      • 5. 2. 2020
      • Zdenka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Již několik let je naše škola zapojena do Recyklohraní a žáci sbírají použité baterie. V letošním roce bylo nasbíráno rekordní množství. Žáci druhé a třetí třídy přinesli 36 kg, sedmáci nasbírali dokonce 38 kg. Celkové množství odevzdaných baterií dosáhlo 140 kg. Je dobře, že tento odpad nekončí na skládkách, ale opět se využije k dalšímu zpracování.

     • Jak se nám daří v 1. třídě
      • Jak se nám daří v 1. třídě

      • 4. 2. 2020
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Čteme rádi, čteme každý den a jde to poznat. Prvňáčci objevují krásy příběhů nejen ve školní knihovničce, ale také v obecní knihovně. Většina dětí už měla dokonce referát o knize před spolužáky. Podle návodu jsme v prosinci skládali papírové vlaštovky, dělali ovocný salát. Pracujeme rádi ve skupinách a pomáháme si.