• Aktuality

     • Přerušení provozu MŠ - od 16. 3. 2020
      • Přerušení provozu MŠ - od 16. 3. 2020

      • 13. 3. 2020
      • Mgr. Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       v souladu s ustanovení, §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen ode dne 16. 3. 2020 na dobu neurčitou z preventivních důvodů v souvislosti s epidemiologickou situací.

       Potvrzenou Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si můžete vyzvednout v mateřské škole v pondělí 16. 3. a v úterý 17. 3. 2020 v době od 10:00 do 16:30 hodin. V jiné termíny prosím kontaktujte ředitele školy na tel. 731 440 493.

     • Zrušení výuky v ZŠ - od středy 11. 3. 2020
      • Zrušení výuky v ZŠ - od středy 11. 3. 2020

      • 10. 3. 2020
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       Ministerstvo zdravotnictví dne 10. 3. 2020 vydalo mimořádné opatření, které mimo jiné zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

       Od středy 11. 3. 2020 bude z tohoto důvodu přerušena výuka na základní škole, a to na dobu neurčitou. Bude přerušen i provoz školní družiny, školního klubu, dětského klubu a zájmových kroužků. Provoz mateřské školy zůstává zachován.

       Děkuji za pochopení.

        

       Dokumetny ke stažení

       Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - uzavření škol

        

     • Přípravný kurs k přijímacím zkouškám
      • Přípravný kurs k přijímacím zkouškám

      • 10. 3. 2020
      • Daniela Zezulková

       FOTOGALERIE

       Dnešním dnem začaly pro děti Zlínského kraje jarní prázdniny. My, žáci 9. ročníku v Kašavě, jsme se však dnes intenzívně připravovali k přijímacím zkouškám z jazyka českého. Sešlo se nás dnes 11 a 5 vyučovacích hodin jsme se poctivě věnovali různým úkolům z češtiny. Nejprve jsme důkladně procvičovali pravopisné jevy, potom jsme se zaměřili na didaktický test střední obtížnosti. Ten jsme vypracovávali 60 minut a později jsme test i vyhodnotili. Nejlepší z nás dosáhli 40 bodů z 50 možných. Shodli jsme se na tom, že čas strávený ve škole byl efektivně využitý a snad nám ta dnešní píle bude u přijímacího řízení prospěšná.

     • Školní kolo recitační soutěže II. stupně
      • Školní kolo recitační soutěže II. stupně

      • 9. 3. 2020
      • Daniela Zezulková

       FOTOGALERIE

       27. 2. 2020 se v naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže II. stupně. Celkem se zúčastnilo 16 recitátorů a recitátorek. Pětičlenná porota hodnotila zejména celkový dojem z přednesu a vhodný výběr uměleckého textu.

                       V mladší kategorii (žáci VI. a VII. ročníku) zvítězil Tomáš Perdoch ze 6. třídy, na 2. místě se umístila Rozálie Santo ze 6. třídy  a na 3. místě Tereza Makovičková ze 6. třídy.

                         Ve starší kategorii (žáci VIII. a IX. ročníku) zvítězil Jiří Polášek z 8. třídy, 2. místo si vybojovala Lucie Vyvlečková z 8. třídy a 3. místo obsadila Sabina Pavelková z 9. třídy. Všem vítězům upřímně gratulujeme!

     • Let´s go shopping!
      • Let´s go shopping!

      • 9. 3. 2020
      • Petra Slováčová

       FOTOGALERIE

       V hodinách angličtiny se často učíme hrou, zpíváme a tančíme. V předešlé lekci jsme se učili slovíčka a fráze používané při nakupování. Rozdělili jsme se do skupinek, děti si s paní třídní učitelkou v hodinách výtvarné výchovy vyrobili rekvizity a už se mohlo „šopovat“. A jak se nám to líbilo, můžete vidět na fotografiích.

     • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky
      • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

      • 9. 3. 2020
      • Zdenka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Čas je velmi neúprosný a termín přijímacích zkoušek se nezadržitelně blíží. Naší snahou je, aby žáci byli na zkoušky připraveni co nejlépe. Pravidelná příprava probíhá jednou za čtrnáct dní ve středu. Ale protože se to žákům zdálo nedostatečné, dohodli jsme se, že se sejdeme i o jarních prázdninách. V úterý 3. 3. přišlo do školy 15 žáků, aby si ověřili své znalosti a vědomosti nezbytné ke zkouškám. Nejprve si napsali didaktický test. Následovalo řešení vlastností úhlů. Neminul je ani objem těles a obvod rovinného obrazce. V půl dvanácté bylo zřejmé, že mozkové závity už potřebují odpočinek. Dopřáli jsme si tedy oběd. Dopoledne bylo náročné, ale určitě přínosné.

     • Bruslení 1. stupeň
      • Bruslení 1. stupeň

      • 9. 3. 2020
      • Drábková Petra

       FOTOGALERIE

       K provozování zimních sportů nám počasí letos vůbec nepřeje, a tak místo lyžování a bobování jsme si zajeli zabruslit na zimní stadion do Vsetína.  

       Jako první dostali množnost bruslení žáci 1. – 4. třídy. Na led vyrazili bruslaři i  začátečníci, kteří se snažili udržet na ledě pomocí hrazdiček.  I když si většina odvezla i Modřinu na památku, přesto se těšíme na další skvělý zážitek z bruslení.

       Tímto bych chtěla poděkovat panu Hradilovi za zorganizování akce.

     • Okrskové kolo recitační soutěže
      • Okrskové kolo recitační soutěže

      • 9. 3. 2020
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Ve středu 26. 2. 2020 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili okrskového kola v recitační soutěži. Recitační soutěž Rýmařík pro nás uspořádala ZŠ Lukov a zúčastnili se jí recitátoři z Lukova, Kašavy, Fryštáku a Štípy. Konkurence byla veliká, všechny předvedené výkony byly na velmi vysoké úrovni. Přesto se žákům naší školy podařilo vybojovat dvě 3. místa. V kategorii nejmladších si medaili vybojovala Barunka Procházková a v kategorii 2. -3. třída byl z naší školy nejlepší Vašík Vesecký. Naši školu dále reprezentovali Olík Spurný, Barunka Šarmanová, Janička Krčmová a Filípek Štelc. Všem recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.