• Aktuality

     • Prázdninová školička
      • Prázdninová školička

      • 24. 7. 2020
      • Petra Lukešová

       FOTOGALERIE

       V době 13. 7. – 17. 7. 2020 se uskutečnil tábor „Prázdninová školička“.

       V pondělí jsme se všichni seznámili, rozdělili se do dvou týmů. Tyto týmy si vymyslely název a pokřik (MODŘÍ TYGŘI, ČERVENÍ TYGŘI).  Aby naše týmy byly od sebe co nejlépe rozeznatelné, tak si děti nabatikovaly trička a vyrobily vlajku. Poté začaly soutěže, ve kterých se všichni účastnili a sbírali klíče na záchranu lva Alexe.

       V úterý nás čekal celodenní výlet do ZOO Lešná. Zde jsme si rozšířili své znalosti o jednotlivých zvířatech a splnili úkoly, které nás celou zoo provázely.

       Ve středu jsme se vydali na túru na Vinohrádek. Zde proběhly opět týmové soutěže a hledání klíčů.

       Z důvodu nepříznivého počasí jsme ve čtvrtek dopoledne šli na obhlídku našeho území, hledání klíčů, týmové hry a později odpoledne jsme vyrazili na túru. Po celou cestu děti plnily úkoly a hrály hry. Po příchodu do MŠ jsme si na večeři dali špekáčky a domácí buchty. Dále následovala pyžamová párty, a pak už hurááááá do pelíšků.

       V pátek ráno po snídani děti našly poslední klíče a dopis, kde byly instrukce, jak lva Alex zachránit. Po splnění všech úkolů jsme si zašli na sladkou odměnu do cukrárny. Po návratu do školky děti našly odměnu od lva Alexe.

       Celý týden se vydařil, děti byly moc hodné, plnily všechny úkoly s plným nasazením. Moc bychom také chtěly poděkovat Vendi Řezníčkové a Alči Machalové za celotýdenní výpomoc s táborem.

     • Pomohli jsme přírodě, pomohli jsme sobě
      • Pomohli jsme přírodě, pomohli jsme sobě

      • 13. 7. 2020
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       V pátek 26. 6. 2020 nám konečně počasí přálo a naši páťáci mohli uskutečnit již tak dlouho plánovanou akci! Všichni jsme byli plni očekávání, zda jejich úsilí bude odměněno. Zda si jejich blízcí, kamarádi, spolužáci, občané Kašavy, najdou čas a přijdou pomoci přírodě, a tím samozřejmě také sobě. 

       Bohužel účast byla velmi nízká. Přesto tato skutečnost nikoho neodradila. Rozdělili jsme se do pracovních skupin a vydali se do nedalekých lesů a luk. Během necelých dvou hodin se nám podařilo i v tak malém počtu nasbírat vozík plný odpadu. S dobrým pocitem, že jsme alespoň maličko přírodě ulevili, jsme si za odměnu dali guláš, limču a někteří i pivo!

       Mnohokrát děkuji mým páťákům, že zvládli veškerou organizaci tak velké akce! Děkuji za jejich tvořivost, úsilí a především za hlavní myšlenku, která byla při zrodu akce úplně zásadní – uvědomit si, že bez přírody bychom tady nebyli, že je důležité o ni pečovat a vážit si jí.

       Dále velmi děkuji panu starostovi za finanční příspěvek, panu řediteli a paní učitelce Kláře Černochové za velkou pomoc při organizaci. Největší dík patří Vám všem, kteří jste přišli a přiložili ruce k dílu, moc si toho já i moji páťáci vážíme! Děkujeme..