• Aktuality

     • Prvňáčci a lidské tělo
      • Prvňáčci a lidské tělo

      • 28. 2. 2022
      • Petra Drábková

       Na závěr prvního pololetí jsme si vyzkoušeli dvouhodinovou skupinovou práci. 

       V prvouce jsme probírali části lidského těla, a protože to děti bavilo, zabrousili jsme i hlouběji. Na pomoc jsme si přizvali do třídy nového spolužáka, na kterém jsme se to všechno učili. Byl to kostlivec Arnošt, kterého si děti se zálibou prohlížely. Prvňáčci jsou třída zvídavých šikulů a tak jsme se naučili i důležité lidské orgány, které děti Arnoštovi přidělávaly na správná místa.

       První velká skupinová práce dopadla velmi dobře. Děti se tak učí vzájemné pomoci, naslouchání si, toleranci a určitému respektu. Spolupráce byla úžasná!

     • První schůze žákovského parlamentu
      • První schůze žákovského parlamentu

      • 25. 2. 2022
      • Barbora Geherová

       Po uvolnění nařízení vlády bylo možné dne 22. února uskutečnit první zasedání Žákovského parlamentu. Setkali jsme se v plném počtu čtrnácti zvolených kandidátů z řad žáků třetí až deváté třídy.

       Žáci byli seznámeni se svými povinnostmi, které pramení z účasti v ŽP, odměněni „předbíhačkami“ a nastavili jsme si pravidla setkávání. Zvolili jsme první témata, které parlamenťáci projednají se svými třídami a domluvili si datum příštího setkání.

       Myslím, že již nyní můžu říci, že se celá škola těší na tematicky laděné dny i sportovní akce.

        

        

     • Lyžařský kurz dětí z mateřské školy na Trojáku
      • Lyžařský kurz dětí z mateřské školy na Trojáku

      • 25. 2. 2022
      • Martina Nedělová

       V termínu 14. - 18. 2. 2022 se zúčastnilo 16 dětí z naší MŠ pětidenního lyžařského kurzu na Trojáku. Výuka pod vedením instruktorů z lyžařské školy trvala každý den od 9 do 11.45 hodin, s krátkou pauzou na svačinku a čaj. Náplní kurzu byla skupinová výuka lyžování, která byla přizpůsobena těm nejmenším dětem ve věku 4 – 7 let. Všechny děti zvládly základy stability na lyžích, jízdu na vleku –laně, obloučky, brždění a na konci týdne všichni lyžovali na velkém svahu jako profíci.

     • S družinkou do kina
      • S družinkou do kina

      • 25. 2. 2022
      • vychovatelky ŠD

       Ve středu 16. února vyrazili 4 dospěláci a téměř 40 dětí  brzy po obědě z Kašavy do Zlína. Děti se těšily na film Encanto (a nákup pochutin), dospělí doufali, že vše proběhne hladce:-) A přesně tak se i stalo.  Animovaný muzikál pobavil opravdu všechny. A když nám zbyl čas, děti spálily kalorie z popcornu na hřišti v parku Komenského.

       Na závěr musíme poděkovat paní Zbrankové za pomoc při akci.

       Zúčastněné mládeži tímto vyslovujeme pochvalu za vzorné chování!

        

     • Jarní tábor
      • Jarní tábor

      • 25. 2. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V době jarních prázdnin probíhal ve škole pro děti 1. stupně jarní tábor. Vedoucí tábora Adéla a Iveta si pro děti připravily pestrý program plný her nejen v tělocvičně, ale i venku.

       Tábor se uskutečnil díky projektu Dětský klub II. pod Komunitní školou Kašava.

       Plánujeme také letní příměstské tábory, které budou pro děti 1. stupně probíhat v době hlavních prázdnin – od 11. 7. do 15. 7. 2022 a od 22. 8 do 26. 8. 2022.

        

        

     • Hurá na prázdniny...
      • Hurá na prázdniny...

      • 3. 2. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V letošním školním roce jsme první pololetí zakončili předáváním vysvědčení, které připadlo na pondělí 31. ledna 2022. I přes nejrůznější překážky, způsobené covidovou pandemií, byla oproti minulému školnímu roku výuka minimálně přerušována a děti dosáhly velmi dobrých vzdělávacích úspěchů. A to nejen v podobě pěkného hodnocení v průběhu vzdělávání, ale také aktivní účastí na preventivních, stmelovacích a jiných aktivitách, které vedly k lepší spolupráci a atmosféře ve třídních kolektivech.

       Pozitivních výsledků dosáhli také žáci 5. - 9. třídy při listopadovém srovnávacím testování České školní inspekce, do kterého se naše škola dobrovolně přihlásila spolu s 885 základními školami.

       Za první pololetí udělili učitelé a učitelky 684 pochval, třídní učitelky ocenily pochvalou třídního učitele celkem 116 dětí, pochvalou ředitele školy se může chlubit 31 dětí.

       Děkuji všem aktivním žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům za spolupráci při vzdělávání a přeji zasloužený odpočinek v době pololetních a jarních prázdnin.

     • Návštěvní den v místní knihovně
      • Návštěvní den v místní knihovně

      • 3. 2. 2022
      • Jana Šindelářová

       Čtvrteční dopoledne strávil celý druhý stupeň v rámci učiva českého jazyka v místní knihovně.

       Jednotlivé třídy se postupně vystřídaly v příjemném prostředí mezi knížkami a vyslechly si zajímavé informace o vzniku a činnosti knihovny od jejího prvopočátku do dnešní doby.

       Paní knihovnice Rochlová nám také ukázala knižní unikáty, nejstarším byly svázané noviny z konce 19. století. Po historickém úvodu měli žáci možnost se individuálně seznámit s knižním fondem, někteří využili nabídky a odnesli si vybranou knížku na přečtení domů.

       V dalším období plánujeme žánrové či tematické besedy, kdy budeme pracovat s ukázkami z s vybraných titulů. Věřím, že to bude příjemná práce!