• Aktuality

      • Konzultace ve třech

      • 31. 10. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       zveme vás na konzultace ve třech (učitel-rodič-žák), které budou probíhat ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v době od 13:00 do 17:30 hodin.

       Časy konzultací si prosím rezervujte prostřednictvím školního informačního systému EduPage. Návod na rezervaci naleznete zde: http://help.edupage.info/?p=u38/u179/e1769&lang_id=2

       Těšíme se na setkání.

     • Přespávačka ve škole
      • Přespávačka ve škole

      • 31. 10. 2022
      • Barbora Malíšková, Martina Vaculová

       Přespávačka ve škole byla pro mnohé z páťáků velkým snem. A protože se snažíme vytvořit spolupracující kolektiv, děti dostaly šanci si tento sen splnit v neděli 25. října.

       Sešli jsme se odpoledne, zahráli si vybíjenou na čerstvém vzduchu, uspořádali diskotéku a došlo i na stezku odvahy. Při té mnozí ocenili nejen strašidelnou atmosféru, ale i společné luštění šifry.

       Druhý den jsme celý strávili společně při třídnických hodinách. Měli jsme čas na výzdobu třídy, hry i badminton.

     • Podzimní tvoření z přírodnin
      • Podzimní tvoření z přírodnin

      • 31. 10. 2022
      • Hana Šimková

       S žáky 4. třídy jsme využili krásného počasí a vyrazili ve výtvarné výchově ven tvořit z přírodnin v okolí školy. Žáci měli za úkol už při cestě na vybrané místo sbírat různé přírodniny (listí, dřevo, kamínky apod.), které by mohli využít ve svém výtvoru. Žáci se rozdělili do skupin. Vytvořili bunkr, ptačí hnízda, přístav, ale i lišku vedle stromu a králíka.

       Zadaný úkol se jim podařil splnit na jedničku, posuďte sami ve fotogalerii.

     • Hrátky se statickou elektřinou
      • Hrátky se statickou elektřinou

      • 31. 10. 2022
      • Hana Pospíšilová

       Jako každý rok si začínající fyzici z 6. třídy ukázali na několika zábavných pokusech, jak se nabíjí tělesa a co pak umí. Největší radost vyvolaly závody v koulení plechovky přitahováním nabitou tyčí nebo pokus přichytit nabitý balónek na stěnu učebny.

       Zdatným experimentátorům tímto vřele děkujeme za jejich vědecké nasazení!

     • Podzim ve třídě Rybiček
      • Podzim ve třídě Rybiček

      • 31. 10. 2022
      • Lenka Janochová

       Nejmenší děti ve třídě Rybiček se docela dobře adaptovali na nové prostředí i na paní učitelky a podzim si užíváme všemi smysly.

       Rádi cvičíme v tělocvičně, kde máme dostatek prostoru a pomůcek k pohybovým aktivitám, při kterých si rozvíjíme hrubou motoriku a koordinaci, kterou ještě nemáme zcela osvojenou. Moc rádi ve třídě ve výtvarném koutku vyrábíme a malujeme si. Učíme se postupně pravidla naší třídy a nové básničky a písničky. Letošní krásné podzimní počasí využíváme k pobytu venku u školy na kamínkovém hřišti, na hřišti u tělocvičny a procházkám po okolí Kašavy.

       Těšíme se každý den do školky na nové zážitky a nové aktivity.

     • Šesťáci vyráběli roboty
      • Šesťáci vyráběli roboty

      • 26. 10. 2022
      • Zdeňka Krmášková, Hana Metelo

       Pátek 21. říjen byl šesťáky nedočkavě vyhlížen. Čekal je výlet do Bystřice pod Hostýnem a exkurze v dílnách Střední školy nábytkářské a obchodní. Jeden den měli možnost naši žáci nasávat atmosféru této školy.

       Žáci se rozdělili do dvou pracovních skupin. Byla jim vysvětlena práce s jednotlivými nástroji, přidělen pracovní prostor a už se nedočkavci pustili do práce. Měli totiž před sebou velkou výzvu – zhotovení robota. A tak se měřilo, řezalo, brousilo a výrobky postupně dostávaly požadovaný tvar. Čas vyměřený pro práci uběhl velmi rychle.

       Šesťáci si to moc užili, práce je bavila. Všichni se těší na další návštěvu.

     • Sponzorujeme surikaty v Zoo Zlín
      • Sponzorujeme surikaty v Zoo Zlín

      • 25. 10. 2022
      • Světlana Divilková

       Sedmáci se letos stali sponzory malých afrických šelmiček surikat. Sponzorský dar 1 000 Kč předali zástupcům Zoo Zlín v pondělí 24. října. Peníze získali vlastním přičiněním. Při květnovém tradičním Kácání mája v Kašavě provozovali sedmáci stanoviště s malováním na obličej a vybírali dobrovolný příspěvek právě na surikaty.

       V Zoo Zlín obdrželi sedmáci sponzorský děkovný list, sponzorskou samolepku, která bude mít své místo na dveřích do třídy a surikata se také stala novým třídním maskotem. Kromě toho se dva žáci a jeden dospělý mohou v září 2023 zúčastnit slavnostního Dne sponzorů, během kterého nahlédnou i do chovatelského zázemí.

     • Hledá se: Hvězdný tým
      • Hledá se: Hvězdný tým

      • 21. 10. 2022
      • Eliška Kořenková

       A najít takový, kde by byli jen ti nejrychlejší, nejchytřejší, největší, nejvyšší či nejmenší, prostě ve všem nejlepší, není jen tak. Vlastně je to v podstatě nemožné.

       Je však možné uvědomit si svoje dobré i špatné vlastnosti, to, co můžu přinést týmu, i to, s čím potřebuji pomoct. Před tento náročný úkol byli postaveni čtvrťáci v rámci programu Jak ustát jinakost. Připomněli si, jak důležitá je originalita každého z nás, že každý má nějakou tu „superschopnost“, i když často dobře skrytou. Že je třeba nehodnotit podle prvního dojmu, snažit se poznávat druhé, navzájem se chápat a naslouchat si.

       Čtvrťáci všechny připravené úkoly společně zvládli. Snad tedy i jejich hvězdný tým bude fungovat čím dál lépe díky porozumění a otevřenosti k druhým…

     • Jak se rozdělují směsi – chemie v 8. třídě
      • Jak se rozdělují směsi – chemie v 8. třídě

      • 21. 10. 2022
      • Hana Pospíšilová

       V hodině chemie si děti zkusily několik metod rozdělení složek směsí, o kterých se předtím učily teoreticky.

       Ve skupinkách si navzájem ukázaly, jak se filtruje suspenze, extrahuje tuk ze semen, chromatograficky se zjistí počet barev v černé fixe aj. Nepovedlo se nám jedině vysublimovat kofein z černého čaje, zato jsme „vůní“ spálených čajových lístků vyvolali podezření, že ve škole buď hořelo, nebo někdo kouřil.

       Následky pokusu pak bylo třeba z učebny dobře vyvětrat…

     • Zdravá pětka ve druhé třídě
      • Zdravá pětka ve druhé třídě

      • 21. 10. 2022
      • Petra Drábková

       V úterý 18. 10. jsme se s druháky vzdělávali v oblasti zdravého stravování.

       Preventivní program „ZDRAVÁ PĚTKA“ probíhal dvě vyučovací hodiny, byl velmi zábavný a zajímavý. V první hodině jsme si vyslechli užitečné informace a v druhé části si druháci zasoutěžili. Všechny to moc bavilo.

     • Poznejme své kořeny
      • Poznejme své kořeny

      • 21. 10. 2022
      • Eva Lorencová

       Třeťáci mají pro vás dobrý tip, jak lze trávit dlouhé podzimní večery. Můžete si jako oni namalovat rodinný strom a do něj zakreslit a zapsat jména svých prarodičů či praprarodičů.

       Pátrání po vlastním rodokmenu začíná v rodině. Třeťáci radí nejdříve se zeptat maminky a tatínka na jejich rodiče, na všechny jejich tety a strýce. Potom už vás čeká příjemná návštěva prarodičů. Konečně máte zajímavé téma k hovoru s babičkou, se kterou jinak nemáte moc společného, a ještě jí uděláte radost pozorným nasloucháním. Když si u toho budete zapisovat všechna ta krásná starobylá česká jména, která se ve vaší rodině objevila, zjistíte, jak říkali vašemu prapradědečkovi či praprababičce.

       Všechny žáky třetí třídy pátrání po svých předcích moc bavilo. Jsou to rození detektivové. Vznikly tak krásné rodinné stromy, které dětem odhalily, kam sahají kořeny jejich rodin.

     • Hurá z lavic do přírody
      • Hurá z lavic do přírody

      • 18. 10. 2022
      • Zdeňka Krmášková, Hana Metelová

       Slunečné podzimní počasí láká školáky ven. Šesťáci neodolali a vyzkoušeli si výuku venku.

       Nejprve to byla hodina českého jazyka ve spojení s tělesnou výchovou. Sestavit pověst není jednoduchá záležitost. A když proti sobě soutěží čtyři družstva, tak to je výzva. Kdo bude nejrychlejší? Hodina utekla a bylo potřeba doplnit ztracenou energii.

       Po svačině následovala vycházka do lesa. Nejprve to byla hodina přírodopisu. V lese rostlo značné množství hub, tak si žáci připomněli významné znaky. Rozlišovali houby jedlé, jedovaté i nejedlé. Následovala matematika – vysvětlování zlomků na přírodninách bylo příjemné. Ve výtvarné výchově si žáci vyzkoušeli znázornit kůru dubu, borovice, břízy a modřínu. Výuka v přírodě byla zakončena na louce hrou na molekuly.

       Všichni zapojení účastníci si dopoledne v přírodě hodně užili a naučili se spoustu nových věcí.

     • Druháci už počítají do 100
      • Druháci už počítají do 100

      • 18. 10. 2022
      • Petra Drábková

       Od začátku školního roku udělali druháčci velký pokrok v matematice a začali počítat v oboru čísel do 100. Aby nám to lépe šlo, vzali jsme si na pomoc peníze a zahráli si na obchodníky.

       Každý nejprve musel celý nákup spočítat a poté nachystat v penězích patřičný obnos.

       Zabrousili jsme tak do oblasti finanční gramotnosti. Hra na obchodníky všechny moc bavila a už se těšíme na další podobnou hodinu.

     • Deváťáci jsou dobrá parta…
      • Deváťáci jsou dobrá parta…

      • 17. 10. 2022
      • Lucie Holíková

       Začátkem října do naší deváté třídy zavítal pan Mgr. Ondřej Plaček, metodik prevence z Krajské pedagogicko-psychologické poradny, a to za účelem diagnostiky třídního klimatu. Cílem této aktivity je mapovat vztahy mezi žáky, odhalovat případné problémy a umožnit tak pedagogům v případě jejich výskytu včas zasáhnout. Svou činnost zahájil pan Plaček pozorováním fungování třídy během vzdělávacího procesu, další den žáky aktivně zapojil do her zaměřených na stmelování kolektivu a poté následovaly sociometrické testy.

       Přestože na začátku někteří žáci vyjadřovali pochybnosti o smyslu této činnosti, troufám si říct, že nakonec byli všichni příjemně překvapeni. Díky tomuto programu jsme se navzájem zase o něco více poznali a společně strávený čas si opravdu užili. O to víc nás potěšily výsledky sociometrie, se kterými nás pan Plaček v závěru týdne blíže seznámil. Ukázalo se, že naši deváťáčci, i přes občasné drobné neshody či odlišné názory, tvoří dobrý kolektiv, který je schopen spolupracovat a držet pospolu.

       Jako třídní učitelka Vám přeju, abyste i nadále zůstali dobrou partou, ve které se budete všichni cítit dobře a ve které se budete moci jeden na druhého spolehnout.

     • Fantazii se meze nekladou
      • Fantazii se meze nekladou

      • 17. 10. 2022
      • Eva Lorencová

       Některé děti v naší třetí třídě mají rády televizní seriál Vyprávěj. Nebojte se! Ve vyučování na televizi nekoukáme. Tento seriál byl pouze naší inspirací. Proto jsme se rozhodli, že v hodině slohové výchovy budeme vyprávět podobný příběh podle obrázkové osnovy.

       Děti pracovaly ve skupinách a domlouvaly se, jak obrázky poskládají a jaký příběh vymyslí. To byste se divili, co třeťáci dokázali vytvořit. Úplné scénáře k seriálu.   

       Přestože měla každá skupina obrázky velmi podobné, vymyslela úplně jiný příběh. Jejich hrdinové se potkali, zamilovali a založili rodiny. A jak čas běžel, jejich děti rostly, až vyrostly a najednou měly své životy.  Příběhy rodin se v našich vyprávěních zamotávaly a rozmotávaly jako barevná klubíčka.  Vymýšlení i vyprávění  příběhů nás moc bavilo.

     • 72 hodin pro přírodu
      • 72 hodin pro přírodu

      • 17. 10. 2022
      • Zdeňka Krmášková

       Již tradičně se žáci kašavské školy v říjnu zapojují do celostátního projektu 72 hodin pro přírodu. V České republice se tato akce letos konala již po deváté. Cílem projektu je ukázat lidem, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim v okolí nelíbí. Pobyt v přírodě navíc přispívá ke spolupráci mezi dětmi a vede je i k citlivému vnímání přírody.

       Děti ze školní družiny se v pondělí věnovaly úklidu naučné stezky vedoucí ke studánce Stázičce.  Jejich pracovní nasazení doprovázelo krásné podzimní počasí. 

       Ve středu odpoledne se dobrovolníci ze 4., 5. a 6. třídy věnovali úklidu černé skládky. Počasí bylo opravdu nádherné a brigádníci se věnovali nejen úklidu nepořádku v okolí potoka, ale také pozorovali různé živočichy. Nález mloka skvrnitého byl pro všechny zážitkem. A také maličké myší miminko si vysloužilo velkou pozornost. Příjemné odpoledne bylo zakončeno procházkou lesem a opékáním špekáčků u školy.

       Všichni účastníci si zaslouží za svoji práci velké poděkování.

     • Jak se určuje rychlost – závody s autíčky
      • Jak se určuje rychlost – závody s autíčky

      • 14. 10. 2022
      • Hana Pospíšilová

       V 7. třídě jsme se ve fyzice jednu hodinu bavili počítáním rychlosti. Na chodbě si děti vyměřily dráhu a pak stopovaly, za jak dlouho ji ujedou autíčka jejich dvou spolužáků. Následně jsme spočítali rychlost v metrech za sekundu a z ní rychlost v kilometrech za sekundu. Tak teď už to umíme...

     • Podzimní odpoledne s drakiádou
      • Podzimní odpoledne s drakiádou

      • 14. 10. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V pondělí 10. října se v okolí školy za krásného podzimního počasí uskutečnil již 10. ročník Podzimního odpoledne s drakiádou, které pro děti i dospělé uspořádalo Sdružení rodičů (SRPŠ) ve spolupráci s kašavskou školou.

       Na hřišti poletovali nejenom dráčci, ale i snaživé děti, tatínkové a maminky. A protože i foukalo, tak se většina draků nad hřištěm krásně proletělo.

       Po drakiádě si děti zasoutěžily na stanovištích, které si pro ně připravili zaměstnanci školy - sportovní soutěže, střelba ze vzduchovky, vědomostní poznávačky, podzimní tvoření a hry. Na nebi se kromě draků objevilo i letadlo, které na hřiště shodilo sladké dobroty.

       Děkuji všem rodičům a zaměstnancům školy, kteří se aktivně zapojili do přípravy a organizace krásného podzimního odpoledne.

     • Trávíme čas společně
      • Trávíme čas společně

      • 13. 10. 2022
      • Světlana Divilková

       Práci s třídním kolektivem se snažíme věnovat v průběhu celého školního roku. Například v sedmé třídě si kluci a holky hned v září užili přespávačku ve škole. Vše začalo společným táborákem s rodiči, po setmění následovala stezka odvahy, kterou ochotně nachystali starší spolužáci z deváté třídy a pak už měli sedmáci připraveny vlastní aktivity. Užívali jsme si koncertní vystoupení, fotbalové a sportovní úkoly v tělocvičně a závody s RC modelem.

       V říjnu (10. – 13. 10.) přišel mezi sedmáky metodik prevence Krajské pedagogicko-psychologické poradny Ondřej Plaček, aby pomocí her a dotazníků zmapoval vztahy ve třídě a pomohl nám v plánování dalších vhodných aktivit pro třídní kolektiv. Žáky seznámil s výsledky svého sociometrického šetření a doporučil další postup.

       Další třídní aktivita je naplánována na pondělí před podzimními prázdninami. Sedmáci si přáli výlet do zoo a jejich přání bude splněno. Součástí návštěvy bude i prohlídka zámku Lešná s třídní učitelkou v roli zámecké průvodkyně.

     • Fotbalisté bojovali o body
      • Fotbalisté bojovali o body

      • 12. 10. 2022
      • Petra Drábková

       V pátek 7. 10. 2022 se uskutečnilo v Lůžkovicích na fotbalovém hřišti další sportovní klání v rámci Podřevnické sportovní ligy, do které je zapojeno pět škol z regionu.

       Tentokrát se žáci utkali ve fotbale, a to ve dvou kategoriích: mladší žáci (1.-3. třída) a starší žáci (4.-5.třída). Mezi naše nejúspěšnější hráče patřili a velkou pochvalu si zaslouží David Gavenda (1. třída), David Hroš (4. třída) a Ondřej Čihař (4. třída). Poděkování patří i ostatním našim fotbalistům za reprezentaci školy a získané body do celkového hodnocení škol.