• Aktuality

     • Volby do žákovského parlamentu
      • Volby do žákovského parlamentu

      • 24. 10. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Již 7. rok vybírají žáci naší školy své zástupce do žákovského parlamentu. Letos byly volby vyhlášeny na den 23. 10. 2019.

       Žáci vybírali hned z 35 kandidátů, kteří měli možnost svůj volební program prezentovat ve volební kampani. I když byly volby dobrovolné, zúčastnila se jich většina žáků z naší školy (87% volební účast). Nejtěžší práce čekala na volební komisi po skončení hlasování – zkontrolovat platnost volebních lístků a spočítat hlasy přidělené jednotlivým kandidátům.

       Děkuji všem žákům, kteří ve volbách kandidovali. Dále volební komisi za hladký a bezproblémový průběh voleb. Výsledky budou včas zveřejněny.

     • Výuka v podzimní přírodě
      • Výuka v podzimní přírodě

      • 22. 10. 2019
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Teplé podzimní dny nás plně vyzývají k výuce v terénu. Velmi rádi se pohybujeme v přírodě, poznáváme ji a zažíváme nejedno dobrodružství.

       V minulém týdnu jsme se v hodině TV a VV rozhodli navštívit další stanoviště Naučné stezky Kašava – Teplici. Naše cesta je vždy akční, chvilku běžíme, chvilku hrajeme hry, poznáváme rostliny a živočichy. Co nás však při posledním průzkumu našeho okolí překvapilo a přerušilo naše plány? Stádo krav, které nám úplně zatarasilo cestu!! Sesedli jsme se do našeho oblíbeného kroužku a řešili krizový plán. Padlo několik variant a návrhů, jak situaci řešit. Snažili jsme se společně vybrat tu nejlepší.

       A jak to všechno dopadlo? J Vydali jsme se, kam nás nohy táhly. Poprvé jsme navštívili studánku Stázičku a dorazili na nám již známé louky, kde jsme vytáhli výkresy, tužky a pastelky a snažili se výtvarně zachytit přenádhernou podzimní přírodu v okolí Kašavy. Jak krásně se páťáci měli, můžete vidět na fotografiích.

     • Školní klub
      • Školní klub

      • 22. 10. 2019
      • Bára Geherová

       FOTOGALERIE

       Co děláme ve školním klubu? Čím vyplňujeme čas? Někteří se připravují na další hodinu, testy, či zkoušení, jiní relaxují u šachu. V tomto krásném počasí babího léta chodíme hrát fotbal, či na víceúčelové hřiště „rozhoupat“ kosti. Nejednou za týden se vydáváme do místního obchodu zlepšit si den nějakou tou mňamkou.Ať je ještě hodně takových krásných dní. To přejeme i Vám.

     • Kovářství - první setkání
      • Kovářství - první setkání

      • 22. 10. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 17. 10. 2019 proběhla první lekce kroužku Kovářství, který vede pan Stanislav Marcoň. Kluci se první hodinu seznamovali s prostředím kovářské dílny, s vybavením a materiály, které budou při kování používat.

     • Hudebka jinak
      • Hudebka jinak

      • 17. 10. 2019
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Dnešní hodina hudební výchovy ve 3. třídě byla malinko netradiční a to v tom, že hodinu vedl jeden ze žáků, který si pro své spolužáky připravil ukázku hudebních nástrojů, na které sám hraje.Toník nám nejprve popsal nástroje a poté zahrál krátkou ukázku. Jako první představil klarinet, pak následovalo ukulele a na závěr jsme to rozjeli s akordeonem.

       Hodina měla super náboj a Toníkovi tímto děkujeme – byl SUPER.

     • Práce s mapou
      • Práce s mapou

      • 17. 10. 2019
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Práce s kompasem? Co je to měřítko na mapě? Co je rovník a poledník? A spoustu dalších zajímavých otázek si dnes zodpověděli a vyzkoušeli žáci 4. třídy při skupinové práci, která byla zaměřena na práci s mapou a kompasem v přírodě a také se zeměpisnou mapou a glóbusem.

       Aby si toho co nejvíce zapamatovali, pustili jsme se do praktické části, která žáky velmi bavila.

     • Fyzika v 9. třídě
      • Fyzika v 9. třídě

      • 17. 10. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V 9. třídě jsme využili naše nové počítače v učebně, a kterých jsme si nasimulovali zapojení spotřebičů. Žáci se naučili, jak propojit spotřebiče do série i paralelně, nastavit jejich odpor i jak na nich změřit napětí a proud. Pomocí tohoto fyzikálního apletu si sestavili funkční elektrické obvody v krátkém čase a provedli měření, jehož výsledky si zapsali do sešitu. Z nich pak vyvodili obecné zákonitosti pro jednotlivá zapojení – např. že při paralelním zapojení spotřebičů v domácnosti je na každém spotřebiči stejné napětí jako ve zdroji (zásuvce), kdežto u série se napětí na spotřebiči sníží.

     • Vyrábíme křížaly v 6. třídě
      • Vyrábíme křížaly v 6. třídě

      • 17. 10. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V hodinách pracovní výchovy v 6. třídě se děti naučily, jak se vyrábějí křížaly. Pan školník s pomocníkem nám opatřil padaná jablíčka, která pak žáci nakrájeli, proti zhnědnutí namočili v kyselé vodě a dali sušit. Přitom se pochopitelně také sladkými plody nakrmili a užili si zábavu. Kromě toho museli také spolupracovat a pomáhat si navzájem.

     • Den pokusů
      • Den pokusů

      • 16. 10. 2019
      • Pavla Holíková, Radka Průchová

       FOTOGALERIE

       V pátek 11. 10. 2019, na přání dětí, proběhl v 1. třídě „Den pokusů“. Pavel a Matěj předvedli pokusy se sodou, kyselinou citronovou a přečerpáváním vody. Paní učitelky přispěly „kouzly“ s barvou a olejem a zkusili jsme si i také „sopku“ ze sody a octa.

     • Divadelní představení Pat a Mat
      • Divadelní představení Pat a Mat

      • 16. 10. 2019
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Po roce jsme opět zavítali do Městského divadla ve Zlíně. Žáci 3., 4. a 5. třídy shlédli divadelní představení oblíbených večerníčkových hrdinů Pata a Mata.

       Představení se nám líbilo a těšíme se na další kulturní zážitek.

        

     • Sloh v 9. třídě
      • Sloh v 9. třídě

      • 11. 10. 2019
      • Daniela Zezulková

       FOTOGALERIE

       V hodině slohu si deváťáci zkoušeli zahrát si krátké scénky – v obchodě, v kině atd. Přinesli si k tomu různé rekvizity. Ukázali jsme si prakticky, jak vypadá nepřipravený rozhovor mezi zákazníkem a obsluhujícím personálem. Docela jsme se při tom i zasmáli.
        

     • Lesní pedagogika
      • Lesní pedagogika

      • 11. 10. 2019
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Dne 9. 10. 2019 se žáci 3. Třídy vypravili na zajímavou exkurzi , pořádanou LČR na Lukov. V budově LČR si lektoři připravili poznávací program o našich lesích. Na třech stanovištích si po skupinkách rozdělení žáci zkusili poznávat ptáky a jejich hlasy, rozpoznat podle srsti a stop lesní zvířata, zatroubit jako jelen, pohladit si vycpanou lišku či veverku, zjistit jak vypadá kůrovec a vytvořit si o něm kartičku, nebo si složit puzzle zvířat a ptáků. Hodina a půl utekla jako voda a žáci dozvěděli tolik nových informaci, že ještě ve škole o tom dlouze diskutovali.

     • Úspěšný biatlon
      • Úspěšný biatlon

      • 11. 10. 2019
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       V úterý 8. října pokračovala Podřevnická liga další soutěží. Tentokrát nás přivítala základní škola ze Štípy. Soutěžilo se v letním biatlonu. Závodníci museli absolvovat okruhy na velkých koloběžkách a v průběhu této jízdy stříleli z laserové pušky. Střílelo se  5 ran vleže a pět ran vestoje. Za každý chybný výstřel se jelo trestné kolo. Soutěžily dvě kategorie smíšených družstev. Každé družstvo tvořili dva chlapci a dvě dívky. Výsledný čas se vypočítal součtem časů obou družstev. Zvítězilo družstvo s nejnižším časem.

       Družstvo  mladší kategorie (6. a 7. třída) tvořili: Kája Průchová Erika Kráčalíková, Šimon Maděra a Martin Pivoda. Ve starší kategorii (8. a 9. třída) naši školu reprezentovali: Hanka Marušáková, Sabina Pavelková, Kuba Řezníček a Štěpán Průcha.

       Po velkém boji obsadili naši závodníci krásné druhé místo za vítěznou Štípou. Všem závodníkům blahopřejeme za předvedený výkon a doufáme, že i další soutěže budou  pro naši školu úspěšné.

     • Voda - život v každé kapce
      • Voda - život v každé kapce

      • 7. 10. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve středu 2. října se žáci 7. ročníku zapojili do projektové výuky na téma „Voda - život v každé kapce.“ Pomocí krátké videoprojekce si žáci připomněli základní poznatky o vodě. Odkud se bere, kam mizí, jaké jsou její vlastnosti. Společně vyplnili pracovní list a vysvětlili si, jak se voda v přírodě přirozeně čistí.  Sestavili si filtrační soustavu a vyzkoušeli si filtrování vody. Ve třídě jim zůstala tři akvária s různě čistou vodou. Žáci mají sledovat, jaké změny nastanou. Voda je téma velmi diskutované. Snad tato zajímavá hodina přispěla k tomu, že si všichni uvědomili, jak je důležité chránit čistotu našich toků.

     • Fyzika v 6. třídě
      • Fyzika v 6. třídě

      • 7. 10. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V 6. třídě si děti v hodině fyziky vyzkoušely, jaké jsou některé vlastnosti plynů a kapalin. Zatímco prázdnou PET lahev naplněnou jen vzduchem zmáčkly velmi snadno, lahev naplněnou vodou už ani ten nejsilnější ze třídy nestlačil. Také zjistily, že i plyn – oxid uhličitý vytvořený z octa a sody – teče, protože jeho vrstva nalitá do skleničky zhasila svíčku. Dařilo se také přelévání vzduchu z jedné kádinky do druhé pod vodou a i další pokusy.

     • Oddělování složek směsí
      • Oddělování složek směsí

      • 7. 10. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V chemii dostaly vybrané skupinky žáků za úkol podle návodu sestavit aparaturu a předvést třídě, jak by rozdělily některé směsi. Žáci si tak zkusili oddělit pomocí dělicí nálevky složky emulze (voda a olej), oddestilovat vodu z roztoku manganistanu draselného a přefiltrovat suspenzi (vodu a písek). Ne vše se podařilo, hlavně se však podařilo vysvětlit podstaty dějů, které jsme viděli.

     • Finále zdravotnické olympiády
      • Finále zdravotnické olympiády

      • 7. 10. 2019
      • Zdeňka Krmášková, Hana Metelová

       FOTOGALERIE

       Dne 2. 10. 2019 se na SZŠ  a VOŠ zdravotní  Zlín uskutečnilo finálové kolo  Zdravotnické olympiády, do kterého z naší školy postoupila žákyně 9. ročníku Barbora Adámková. Soutěžící měli za úkol prakticky poskytnout první pomoc, vyhledat zraněného, poznávat živočichy, rostliny a plnit spoustu dalších úkolů. Olympiáda nebyla jednoduchá, ale určitě soutěžící obohatila o nové poznatky. Děkujeme Báře za vzornou reprezentaci školy.

       Na závěr bohatého programu si všichni mohli prohlédnout prostory celé školy. Všem doporučujeme navštívit školu ve „Dnech otevřených dveří.“

     • Vzdělávání učitelů
      • Vzdělávání učitelů

      • 4. 10. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Ve škole se vzdělávají také učitelé. Hned začátkem školního roku si prošli několika semináři pro celou sborovnu, díky kterým se pedagogičtí zaměstnanci neustále zdokonalují ve své učitelské profesi:

       28. 8. 2019          Základy první pomoci (lektorka Tereza Dragúňová)

       30. 8. 2019          Budování týmu (lektorka Martina Frýdlová)

       3. 10. 2019          Šikana (lektor Marek Mikláš)

       Další semináře, školení a kurzy probíhají dle individuálních potřeb, a to s cílem profesního rozvoje všech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců.