• Aktuality

     • Školní rok 2020/2021 je u konce
      • Školní rok 2020/2021 je u konce

      • 30. 6. 2021
      • Světlana Divilková

       Prostranství před školní budovou se ve středu 30. června stalo místem velkého loučení. Nejlepší žáci byli oceněni pochvalami třídního učitele a pochvalami ředitele školy. Deváťáci, kteří stojí před novými studijními výzvami, poděkovali pedagogům i ostatním zaměstnancům školy a na památku dostali od prvňáčků symbolickou placku „Jsem absolvent“.

       Předávání vysvědčení a vzájemné loučení se pak rovněž odehrálo pod širým nebem. V budově školy totiž byla zahájena rekonstrukce elektroinstalace, která potrvá po celé prázdniny.  

       Na děti teď čekají dva měsíce letních radovánek, slunce, nových zážitků a třeba i nových přátelství.

       Přejeme krásné prázdniny.

     • Závěrečná opékačka sedmáků
      • Závěrečná opékačka sedmáků

      • 30. 6. 2021
      • Jana Šindelářová

       Po pondělním úklidu klestí v části lesa, kde je plánovaná výsadba nových stromků, se sedmáci rozhodli relaxovat. Nejprve se opekly špekáčky a jiné dobroty na Vinohrádku, pak jsme se zchladili ve splavu místního potoka a nakonec jsme se osvěžili zmrzlinou v cukrárně u Šarmanů. Lepší zakončení letošního roku jsme si nemohli přát, léto budiž pochváleno!

     • Zavlažování dětí
      • Zavlažování dětí

      • 30. 6. 2021
      • Vychovatelky ŠD

       Jak jinak si poradit v horkých a dusných dnech, než se zásobit vodou a vyrazit na vodní bitvu. Původně jsme začaly jen s dětmi z družinky, ale ani sedmáci neodolali a důkladně se zmáčeli. A hned nám bylo líp:-)

     • Přecházíme na 2. stupeň
      • Přecházíme na 2. stupeň

      • 30. 6. 2021
      • Petra Drábková

       Tak už se z nás stávají šesťáci. Pomalu a jistě se loučíme s prvním stupněm a také s paní učitelkou. Rozlučkový rituál jsme si dokonale užili při přespání ve škole, kdy jsme naši „SKVĚLOU BANDU„ stvrdili svými podpisy na památná trička. Byl to jeden z nejúžasnějších dnů.

     • Návštěva 3. třídy v záchranném centru Hošťálková
      • Návštěva 3. třídy v záchranném centru Hošťálková

      • 30. 6. 2021
      • Denisa Tučníková

       V pátek 25. 6. jsme s žáky z třetí třídy navštívili záchrannou stanici pro zvířata v Hošťálkové. V záchranném centru pečují o zvířata, která se již nemohou vrátit do volné přírody.

       Paní průvodkyně nás seznámila s příběhy jednotlivých zvířat. V průběhu výukového programu jsme viděli např. kobylu, sýčka nebo vydru, u kterých jsme si zopakovali vyjmenovaná slova a dozvěděli se spoustu zajímavostí.

     • Páťáci v pracovním procesu
      • Páťáci v pracovním procesu

      • 30. 6. 2021
      • Petra Drábková

       V pracovní výchově využíváme pěkné počasí a chodíme zušlechťovat okolí naší krásné školy. Okopáváme, plejeme, čistíme chodníky …… musíme říct, že práce nás nejen šlechtí, ale i docela bavi.

     • Výšlap na přehradu
      • Výšlap na přehradu

      • 30. 6. 2021
      • Petra Drábková

       V úterý 22. 6. jsme měli naplánovaný výlet na slušovickou přehradu, ale počasí nám VŮBEC nepřálo. A tak jsme vyrazili až po ranní hrůzostrašné bouřce a lijáku. Trasu jsme museli malinko pozměnit, ale na přehradu jsme dorazili. Krásná příroda nám vše vynahradila, i když chvílemi jsme byli jako jedna blátivá koule. Cestou jsme pozorovali stopy zvířat, vypracovali pracovní listy o přírodě a také jsme viděli spoustu ryb.

     • Bezpečně na kole
      • Bezpečně na kole

      • 29. 6. 2021
      • Eliška Kořenková, Petra Drábková

       Správně ukázat při odbočování, projet kruhový objezd nebo dát přednost vozidlům na hlavní cestě… Teoretickou i praktickou znalost dopravních předpisů museli prokázat čtvrťáci a páťáci na dopravním hřišti ve Zlíně-Malenovicích, pokud chtěli získat Průkaz mladého cyklisty.

       Nebylo to jednoduché, pozornému oku pana školitele neunikla sebemenší chyba. Ti, kteří všechny otázky v testu i zkušební jízdy zvládli, odjížděli spokojení s průkazem v kapse.

       Ostatní musí ještě trochu trénovat a své znalosti doplnit, aby nejen na dopravním hřišti, ale především na silnicích věděli, co a jak.

     • Absolventský ples
      • Absolventský ples

      • 29. 6. 2021
      • Klára Černochová

       Psal se 24. květen 2021, žáci netrpělivě sedíc v lavicích a čekající na verdikt vlády. V 7:43 místního času vcházím do třídy a oznamuji, že ples bude. Zvedá se vlna jásotu, nadšení ale i strachu z tance (převážně u chlapců).

       Hlavou mi problesklo, kolik věcí musíme za měsíc stihnout. Jídlo, pití, výzdoba, pozvánky - byly pouhou drobností. Téměř nadlidský úkol padl na dívky, které vzaly útokem svatební salony a půjčovny společenských šatů, aby si rezervovaly ty nejkrásnější princeznovské šaty.

       Ráno 25. června už se napětí dá krájet. Zasedací pořádek, ozvučení, dekorace, naplnění bufetu. Přichází první rána – onemocněl jeden z tanečníků, co teď… voláme zálohu v podobě třídního učitele Drápala, který se za pouhých 15 minut naučí celou sestavu – bravo! Jinak jde vše podle plánu.

       V 18:00 se začíná plnit sál. Nepřišly dívky a chlapci, nýbrž dámy a pánové – vskutku skvostný pohled na mladé gentlemany, doprovázející svou dámu na parket. Poslední zkouška slavnostního waltzu a jdeme na to.

       Rodiče a hosté jsou usazeni, moderátorka si bere slovo a volá na parket naše absolventy. Kráčejí s grácií a pokorou. Zaznívají první zvuky waltzu a všichni se dají do tance, přesně tak, jak jsme nacvičovali. Mám slzy na krajíčku, ale plakat nemohu, ještě ne. Tanec končí a začíná vyřazení, kdy každý dostává šerpu a diplom Absolventa. Zde jejich cesta končí. Poté už celý ples nabírá rychlý spád. Dojemné proslovy k učitelům i rodičům, píseň rodičů i půlnoční překvapení v podobě tance na témata Walta Disneyho.

       Co bylo dále, už každý vnímal podle sebe. Radost, smutek či únava byly ale očividné. Je to za námi. Mnoho zážitků, vzpomínek a slz dojetí však nikdo nezapomeneme.

       Celý ples byl přesně jako oni – vtipný, energický a od srdce.

     • Výuka první pomoci
      • Výuka první pomoci

      • 29. 6. 2021
      • Hana Metelová, Zdenka Krmášková

       Téměř poslední školní den šli žáci 8. ročníku na vycházku do lesa. Chtěli dojít k místu, kde v roce 1944 havarovalo letadlo. Aby jejich cesta nebyla fádní, zaměřili se na prohloubení praktických znalostí z poskytování první pomoci. Cestou na Vančici si vyzkoušeli transport raněného. Pokračovalo ošetření poraněného lokte, kolena nebo kotníku. Nezapomnělo se ani na tepenné krvácení či ošetření otevřené zlomeniny a popálenin. Protože prázdniny jsou na dosah, byla důležitá informace, co dělat při úpalu nebo jak postupovat při uštknutí zmijí. Věřme, že během prázdnin nic z toho potřebovat nebudou a že se jim všechna možná poranění budou vyhýbat.

     • Úklid klestí
      • Úklid klestí

      • 29. 6. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Bezohledný kůrovec navštívil i lesy v našem okolí. Proto bylo potřeba poškozené stromy vytěžit. Na těžbu dřeva v lese se v dnešní době používá převážně těžká mechanizace. Těžká mechanizace ale způsobuje zhutňování půdy, narušené svahy nevsakují vodu do půdy a rychle ji odvádějí z lesa pryč. Dochází tak k erozi půdy a vysychání lesa. Proto je potřeba vytěžený les uklidit.

       Úkolem žáků 7. a 8. třídy byla kumulace klestí. Kumulace spočívala v odnášení klestu na hromady. Klestí se během několika let rozpadne a stane se zase součástí půdy. Na takto připravené ploše bude založena nová oplocenka. A někteří žáci se již těší, že se budou moci zapojit do výsadby nových stromků.

     • Vysvědčení. Strašák nebo příležitost k ocenění?!
      • Vysvědčení. Strašák nebo příležitost k ocenění?!

      • 29. 6. 2021
      • Aneta Miklová

       Pro děti, rodiče i učitele byly poslední dva roky extrémně náročné. Rodiče často pracují z domu, děti byly měsíce odkázány na distanční výuku. Je to úplně nová situace, která na nás na všechny klade nepřiměřené nároky. A to bychom si měli uvědomit s nadcházejícím školním hodnocením.

       Bohužel i tak budou mít některé děti strach vysvědčení doma ukázat. Nárůst telefonátů na dětských linkách pomoci svědčí o tom, že škola a známkování jsou pro děti stále jedním z nejvíce stresujících faktorů. Buďme k dětem i k sobě shovívaví!

       @centrumlocika

     • Poznáváme Hostýnské vrchy
      • Poznáváme Hostýnské vrchy

      • 26. 6. 2021
      • Hana Metelová a Zdenka Krmášková

       Ve čtvrtek ráno osmáky vítalo sluníčko svými paprsky na autobusové zastávce. Čekalo je nové dobrodružství – návštěva Hostýna. Po drobných peripetiích se všichni dostali autobusem na památnou horu.

       Postupně si připomněli historii Vodní kaple, pak následovala návštěva rozhledny, povídání o větrné elektrárně. Nezapomněli ani na prohlídku Křížové cesty od Dušana Jurkoviče a návštěvu baziliky.

       Po dostatečném občerstvení se vydali turisté na zpáteční cestu k domovu. Cesta vedla přes Skalný, Klapinov a Holý vrch přes Držkovou do Kašavy.

       Při drobném škádlení a veselém povídání cesta rychle ubíhala. Bouřky poutníky nedohnaly a téměř všechny donesly nezraněné, ale unavené nohy domů.

     • Za mlhou hustou je... rozhledna
      • Za mlhou hustou je... rozhledna

      • 26. 6. 2021
      • Eliška Kořenková

       Když jsme ráno vyráželi z polojasné Kašavy, byli jsme moc rádi, že nám (jako pár třídám o den dříve) nezkřížila plány bouřka. V batohu svačinu a pláštěnku a už jsme nasedali do autobusu směr Troják.

       Pohodlnou cestou jsme se vydali k rozhledně Maruška. Že rozhledy nebudou ideální, jsme tušili od začátku. Hory byly zahaleny v mlze. Výhodou ale bylo, že jsme i díky tomu měli celou naplánovanou trasu jen pro sebe.

       Všichni šlapali, seč jim síly stačily, plnili úkoly a kilometry ubíhaly. Jak jsme postupně klesali směrem k Hošťálkové, mlhy ubývalo. Po příjezdu do Kašavy po ní pak už nebylo ani památky.

       Navzdory zdánlivě nevlídnému počasí se výlet nad očekávání vydařil. Třeba se na Marušku někdy vydáme znovu a užijeme si i ty krásné výhledy.

     • Sedmáci v Rožnově pod Radhoštěm
      • Sedmáci v Rožnově pod Radhoštěm

      • 25. 6. 2021
      • Světlana Divilková

       Unikátní skanzen lidové architektury v Rožnově pod Radhoštěm byl hlavním cílem letošního výletu sedmé třídy. Sedmáci toho ale za jediný den stihli daleko víc. Z autobusového nádraží v Rožnově se nejdřív vydali na kopec nad městečkem, kde stojí krásná dřevěná Jurkovičova rozhledna. Na jejím vrcholu někteří překonávali závrať, ale výhledy do valašské krajiny stály za to.

       Po krátkém a svižném sestupu z kopce už na výletníky čekala komentovaná prohlídka Mlýnské doliny. Tamní expozice dokazuje, že naši předkové uměli hospodařit velmi promyšleně, šetrně a ekologicky, přestože se ve škole neučili environmentální výchovu. Všechny stroje v hamru (což je velká kovárna), menší kovárně, na valše, ve mlýně i na pile byly poháněny pouze vodou, a to díky promyšlenému systému vodních náhonů. Navíc většina strojů byla zkonstruována ze dřeva a zužitkováno bylo vše, co z výroby vycházelo, včetně „odpadu“. Například pláty slisovaných slupek lněného a konopného semínka, které zůstávaly po lisování oleje, se dávaly jako krmivo dobytku.

       Z Mlýnské doliny pokračovali žáci na prohlídku Dřevěného městečka, a potom už následoval odpolední program ve znamení zábavy a sportovních výkonů. Atrakce v Gibon parku měly děti skoro samy pro sebe, dalších návštěvníků tam mnoho nebylo. Po adrenalinovém zážitku v lanovém centru se sedmáci rozprchli na nejrůznější atrakce a užili si dvě hodiny podle své chuti.

       Velké poděkování patří třídní učitelce Janě Šindelářové, která celý tento skvělý výlet naplánovala!

     • Má-li náš les zdravý být, musíme strom zasadit
      • Má-li náš les zdravý být, musíme strom zasadit

      • 25. 6. 2021
      • Zdenka Krmášková

       V loňském i letošním školním roce se zapojovali žáci naší školy průběžně do plnění aktivit v rámci projektu podporovaného Zlínským krajem – Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2020. V průběhu roku se žáci podíleli na úklidu lesa i na vysazování nových stromů. V jarních měsících se také pustili do úklidu a čištění studánek. Ve vyučovacích hodinách zpracovávali žáci poznatky o lese a jeho funkcích – vyplňovali pracovní listy, řešili křížovky i osmisměrky. V rámci vyučovacích hodin se učili poznávat a rozlišovat jednotlivé druhy stromů.

       Při vernisáži výstavy fotografií se zapojili do velmi zdařilé akce i žáci ZUŠ, kteří výstavu zpestřili i drobnými hudebními vstupy. I v současné době je možné výstavu shlédnout ve vestibulu školy.

       Ve spolupráci se Střední školou nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem žáci vyrobili krmítka a budky pro ptáky. Žáci 8. ročníku se v rámci exkurze učili zacházet s nástroji potřebnými pro opracování dřeva.

       Vycházky do lesa se staly velmi vyhledávanými a žáci se tak prostřednictvím různých aktivit naučili mnoho nového a zajímavého nejen o lese, ale poznali i širší okolí svého bydliště.

     • Na kole na Rusavu
      • Na kole na Rusavu

      • 25. 6. 2021
      • Vladimír Drápal

       V úterý 22. června vyrazila devátá třída na plánovaný výlet na kolech na Rusavu. Ráno byla situace velmi nejasná, protože v době plánovaného odjezdu nad Kašavou zuřila bouřka. Počasí se nakonec umoudřilo, a tak jsme s hodinovým zpožděním vyrazili vstříc novým zážitkům. Pedagogický dozor tvořili Bára Geherová a třídní učitel Vladimír Drápal.

       Elektrokolo, na kterém vedoucí jel, se ukázalo jako špatný pomocník. V nejdelším kopci přestal fungovat elektromotor a tak 25 kg těžký stroj musel zvládnout vlastními silami. To se mu díky výborné fyzické kondici podařilo. Při jízdě z kopce již motor plně pracoval. Cílem 12 km daleké cesty bylo rusavské koupaliště. Na koupaliště nás pustili dvě hodiny před oficiálním otevřením a to díky Báře Geherové, která svým neformálním vystupováním zapůsobila na správce koupaliště. A tak na koupališti, kde bylo v neděli 1100 návštěvníků, se nás koupalo 15. K dispozici jsme měli jak tobogán, tak i perličku.

       Došlo také na závody v plavání. Pěkné třetí místo ze čtyř účastníků obsadil pan učitel. Původně myslel na lepší umístění, ale zapomněl, že už mu není 50. Slunce svítilo a tak se nám z koupaliště ani nechtělo. Cesta zpět proběhla v pohodě a na poslední společnou akci budou deváťáci určitě dlouho vzpomínat.

     • Laser Game Zlín
      • Laser Game Zlín

      • 23. 6. 2021
      • Žáci 6. třídy

       V pondělí 21. června jsme se vydali autobusem do Zlína. Z autobusového nádraží jsme vyrazili směr zimní stadion, kde se nachází Laser Game aréna. Vedoucí arény nás přivítal a poslal nás do šaten, kde jsme se mohli převléct. Oblékli jsme si vesty, vzali zbraně a pán nám vysvětlil, jak je používat. Hráli jsme tři hry, a kdo chtěl, si mohl koupit i čtvrtou. Potom jsme přešli na náměstí Míru, kde jsme měli rozchod na oběd. Po hodině jsme se sešli u kašny na náměstí a vyrazili společně na nádraží, odkud jsme jeli domů.

     • Preventivní programy online i přímo ve třídách
      • Preventivní programy online i přímo ve třídách

      • 22. 6. 2021
      • Aneta Miklová

       Virtuální klobouk

       V měsíci květnu absolvovaly děti od 4. do 9. třídy online preventivní programy s názvem Virtuální klobouk. Jelikož byla situace vzhledem k epidemii Covid-19 nepředvídatelná a termín otevření škol zůstávál nejasný, volila jsem výběr preventivních programů tak, abychom byli připraveni na vše.

       Začali jsme tedy s prevencí online. V červnu následovaly připravené preventivky prezenční formou. Pojďme se však nejdříve podívat na online preventivky. O čem byly a jak probíhaly?

       Než se děti připojily do videkonference, vyplňovaly malý dotazník na téma, kterého se program týkal. Mohly rovněž napsat otázky, které je u daného tématu zajímaly a kolegové z P-centra Olomouc (centra primární prevence) na všechny otázky odpověděli.

       Děti byly úžasné, byly otevřené, komunikativní a nebály se zeptat, když je něco zajímalo.

       Pokud byste chtěli o nabízených tématech  vědět více, můžete se seznámit s preventivními programy na youtube kanále:

       https://www.youtube.com/watch?v=X7JBixr6Vss&list=PLoBBxPXtn5dD3_OcSLrKbukRyDAAi_BA7&index=2.

       Každého preventivního programu se společně s dětmi a lektory účastnil třídní učitel, speciální pedagog, a pokud je ve třídě asistent i asistent pedagoga.

       Témata byla následující:

       4. a 5. třída – On-line Karkulka

       6. a 7. třída – Zachycen v sociální síti

       8. třída – Počítač a volný čas

       9. třída – Drogová prevence

        

       Prezenční preventivní programy

       V průběhu června děti čekaly preventivní programy prezenční. Tyto programy vedl Mgr. Ondřej Plaček z krajské pedagogicko-psychologické poradny.

       Děti se tak mohly dozvědět něco o zdravém životním stylu, bezpečnosti na internetu, prevenci alkoholu nebo kouření, o netolismus (chorobné závislosti na internetu) a jak mu předcházet.

       Preventivního programu se účastnil třídní učitel, asistent pedagoga a speciální pedagog (který byl přítomen alespoň online).