• Aktuality

     • Den bez tabáku
      • Den bez tabáku

      • 22. 6. 2021
      • Aneta Miklová

       Každoročně si 31. května připomínáme Světový den bez tabáku. Letos jsme se tomuto tématu věnovali i na instagramu. Všichni sledující si mohli přečíst informace o tabáku, jaké jsou nejškodlivější způsoby užívání tabáku a rovněž mohli hlasovat, či se podělit o své zkušenosti. Zde se můžete mrknout na výsledky hlasování.

     • Má vaše dítě diagnózu dys… neboli SPU?
      • Má vaše dítě diagnózu dys… neboli SPU?

      • 22. 6. 2021
      • Aneta Miklová

       Máte dítě s „diagnózou“ která má název dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie a jiné dys…? Jedná se o takzvané specifické poruchy učení (SPU). Pokud dítě tyto obtíže má, nezoufejte! Neznamená to hned, že by bylo hloupé a mělo nízké IQ, znamená to jen, že jeho mozek funguje jinak. Informace, které se k němu dostanou, mozek vidí a zpracovává jinou formou, než u ostatních dětí, a proto je potřeba přijít na to, co Vaše dítě potřebuje, jak mu přizpůsobit způsoby učení a jak se ho snažit pochopit.

       Když pochopíme, jak se Vaše dítě dívá na svět, kde a co mu v učení dělá obtíž, je lehčí udělat změny v učení a fungování tak, aby vedlo plnohodnotný život bez zbytečného stresu navíc. I o to se s dětmi snažíme v předmětu speciálně pedagogická péče – pochopit, co je vlastně trápí.

       Podívejte se na přehled toho nejdůležitějšího, co by vám mohlo pomoci. Více (jaké metody využívat při učení, doporučenou literaturu aj.) se můžete taktéž dozvědět na instagramu @specialni_pedagog (Speckar na dědině).

     • Na vědomost se všem dává, že v naší škole byla sláva…
      • Na vědomost se všem dává, že v naší škole byla sláva…

      • 21. 6. 2021
      • Eva Lorencová

       Ve středu 16. června 2021 se část naší školní zahrady proměnila v hradní nádvoří, po kterém se procházeli udatní rytíři a rytířky, šašci, komorné a poddaní. Tuto za“hradní“ slavnost se rozhodli navštívit lidé z "kraje Kašavského", ale také z přilehlých panství - "Vlčkovského" a "Držkovského".

       Udatní rytíři a rytířky, naši prvňáčci, nejprve složili slavnostní slib a potom byli pasování královnou Abecedou a králem Knihoslavem I. na čtenáře.

       Tuto událost oslavili zpěvem a dobrým jídlem, které si připravili nad ohněm, jak už to na starých hradech bývá.

     • Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá
      • Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá

      • 21. 6. 2021
      • Eva Lorencová

       Měsíc červen přinesl nám prvňáčkům mnoho zajímavých akcí. Kromě Malé technické univerzity, kde jsme si mohli postavit své město, přišel na řadu i školní výlet. Vydali jsme se společně do Zoo Zlín - Lešná. Zažili jsme cestu linkovým autobusem bez maminek a tatínků a zahráli jsme si přírodovědnou soutěž na různých stanovištích zahrady. Protože jsme byli moc šikovní, získali jsme od paní učitelky medaili malého zoologa a krokodýli tetování. Společně jsme se na závěr projeli po zoo vláčkem. Chtěli bychom také poděkovat paní vychovatelce Radce Průchové za to, že se na výlet vydala s námi. Bylo to príma!

     • Cesta do Vrzavých skal
      • Cesta do Vrzavých skal

      • 20. 6. 2021
      • Martina Vaculová

       Ve čtvrtek 17. června jsme se přesvědčili, že v lese je chládeček a spousta zajímavých věcí k vidění. Cestou jsme hledali a nalezli mimo jiné choroš, otisk tlapky i ptačí hnízdo. Ve skalách byl čas k odpočinku, opékání přinesených dobrot a ke hrám. Poté jsme uklidili tábořiště i kus lesa, který nám byl pro jeden den tou nejlepší učebnou.

     • Šesťáci v Zoo Zlín
      • Šesťáci v Zoo Zlín

      • 20. 6. 2021
      • Žáci 6. třídy

       Ráno jsme přišli do školy a otestovali jsme se. Jako třída jsme si vybrali třídní výlet do Zoo Zlín - Lešná. Z Kašavy jsme vyrazili autobusem směr Lukov. Z Lukova jsme šli pěšky po cyklostezce až do zoo.

       V zoo jsme se rozdělili do skupinek a plnili jsme pracovní listy o zebře a nosorožci. Viděli jsme spoustu zvířat – žirafy, zebru, hyeny, plameňáky, surikaty atd.

       První sraz jsme měli u obědových stánků, kde jsme se naobědvali. Naše další kroky jsme namířili do nově zrekonstruovaného lanového centra.

       Poté jsme se museli dostavit ke vchodu/východu. Jelikož jsme měli ještě čas, tak jsme si mohli koupit nějaké suvenýry. Potom jsme se vrátili autobusem do Kašavy, čímž náš výlet úspěšně skončil.

     • Sedmáci opakují fyziku venku
      • Sedmáci opakují fyziku venku

      • 15. 6. 2021
      • Hana Pospíšilová

       Pomalu začínají teplé letní dny, a tak je stále obtížnější vydržet ve třídě, i když jsou otevřena všechna okna. Vydali jsme se proto opakovat fyziku před školu. Děti zde na různých místech hledaly lístky papíru s otázkami. Z nabízených odpovědí si vybraly a do svého lístku ve skupině napsaly písmeno tajenky, které příslušelo dané otázce. Tajenka byla naprosto neodhadnutelná, byl to desetimístný tajný kód, který většina z velké části odhalila. Nejtěžší prý bylo domluvit se ve skupině na odpovědi.

     • Praktická matematika
      • Praktická matematika

      • 14. 6. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Sluníčko zastihlo ve čtvrtek ráno osmáky před školou. S sebou měli sešity, kalkulačky, psací potřeby a měřidla. Pomocí měřidla zjišťovali například obvod a délku kmene, odpadkového koše, truhlíku na květiny.

       Každý žák měl za úkol změřit nějaký předmět válcového tvaru. A pak přišlo na řadu opakování vzorců. Nejprve si museli vypočítat poloměr daného předmětu, potom následoval výpočet objemu a povrchu.

       Nechyběly ani převody jednotek na litry. A samozřejmě úvaha, jestli třeba hrníček může mít objem 5 litrů.

       Žáci si vyzkoušeli v praxi, k čemu jsou jim nabyté znalosti z hodin matematiky.

     • Inspirace v Bystřici pod Hostýnem
      • Inspirace v Bystřici pod Hostýnem

      • 14. 6. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Žáci osmého ročníku mají před sebou už poslední rok školní docházky a samozřejmě je čeká volba, co dál. Abychom jim toto rozhodování ulehčili, společně jsme navštívili Střední školu nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Jeden den měli možnost naši žáci nasávat atmosféru této školy.

       Hned po příchodu se žáci seznámili s postupem práce při výrobě hmyzího domečku. A potom už jen měřili, vrtali, stloukali, brousili a v jejich rukou se postupně rýsovaly nové výrobky. Součástí dne byla i prohlídka školních dílen.

       Třešničkou na dortu byla komentovaná výstava výrobků, které zhotovují žáci posledního ročníku této školy. Funkční dřevěné kolo, moderní nábytek inspirovaný filmem Bohemian Rhapsody i repliky nábytku ze zámku v Kroměříži stojí opravdu za viděnou.

       Nám nezbývá, než obdivovat um a šikovnost těchto studentů.

     • Návštěva 3. třídy v ZOO Zlín
      • Návštěva 3. třídy v ZOO Zlín

      • 14. 6. 2021
      • Denisa Tučníková

       „V Africe je pěkně horko!“ O tom jsme se přesvědčili v pondělí 7. 6. během exkurze ve zlínské zoologické zahradě. Před začátkem programu nás čekalo pozvání na zmrzlinu, za které děkujeme paní Bednaříkové, a návštěva zátoky rejnoků. S panem průvodcem jsme zavítali mezi obyvatele pavilonu afrických kopytníků, podívali se do oblasti Etiopie a expozice slonů. Poté jsme se vydali napříč světadíly. Ve škole jsme společné zážitky a postřehy vepsali do myšlenkových map.

     • Výsadba stromků a úklid lesa
      • Výsadba stromků a úklid lesa

      • 11. 6. 2021
      • Zdenka Krmášková

       V naší zemi se hodně rozmohlo vysazování smrkových monokultur, protože smrkové dřevo má velmi výhodné vlastnosti pro opracování. Rozsáhlé smrkové lesy ale poskytují škůdcům dostatek potravy a příhodné podmínky k přemnožení. Kůrovec se objevil i v okolních lesích. Proto bylo nutné začít napadené stromy těžit. Aby bylo možné založit nový les, je potřeba vytěžené místo uklidit.

       Žáci 2. stupně se na jaře zapojili do úklidu lesa po těžbě a výsadby. Pod odborným dohledem správce lesa pana Němce vyčistili část obecního lesa. Ve volném čase si vyzkoušeli i nelehkou práci při výsadbě nových stromů. Vysazovali jedle, borovice, modříny, duby, javory i olše. Většina žáků vykonávala tuto práci poprvé. A tak jsou zase bohatší o zkušenost, jak mají postupovat při výsadbě lesních stromů.

     • Úklid studánek
      • Úklid studánek

      • 11. 6. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Jarní období je pravidelně ve znamení úklidu. I v letošním roce se žáci 8. ročníku domluvili a společně se pustili do práce. Jako mravenci oblehli studánky v okolí. Někdo čistil odtokový kanálek, další trhal plevel, jiní vybírali suché větve. Pomocí hrábí odstranili spadané listí a upravili okolí studánek. Děvčata ometala pavučiny. Při procházce lesem také sbírali odpadky, které tam nevychovaní návštěvníci odhodili. Na závěr své záslužné práce si všichni poseděli u ohně a opekli špekáčky. Všem účastníkům děkujeme za ochotu a pomoc.

     • Týden dětí v mateřské škole
      • Týden dětí v mateřské škole

      • 11. 6. 2021
      • Martina Nedělová

       Kde jinde než v mateřské škole je třeba oslavit Den dětí. My jsme zvolili celý týden oslav, činností vztahujících se ke Dni dětí a výpravu „z pohádky do pohádky“ se skřítkem Bambulínem. S dětmi jsme si povídali, proč slavíme tento den, zda všechny děti slaví na celém světě stejně a jak žijí jinde ve světě.

       Mile nás překvapilo, že děti z naší MŠ velmi dobře věděly, že ne všechny děti na světě se mají dobře, že mnohdy nemají co jíst, kde spát a nemají vše, co chtějí, včetně hraček, pokojíčku, hodných rodičů. A právě proto si také celosvětově Den dětí připomínáme. Cílem je upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby všech dětí. Koukněte na pár okamžiků našeho Dne (týdne) dětí.

       Samozřejmostí byla sladká tečka v podobě návštěvy cukrárny, kde zmrzlina a mlsání nemohlo chybět

     • Škola „naruby“
      • Škola „naruby“

      • 2. 6. 2021
      • Hana Pospíšilová

       Na Den dětí jsme si my učitelé se žáky vyměnili role – děti učily a my jsme sledovali jejich snahu zkusit si toto náročné povolání. Hodiny byly často důkladně připravené včetně pracovních listů na opakování a různých úkolů, i na opakovací hry došlo. Někteří učitelé se chovali opravdu jako žáci – a světe div se, také jako žáci vyrušovali! Ale byla to celé zábava, při které každý poznal něco nového. Kolik dětí by chtělo být učiteli, jsme ovšem nezjistili…

        

       Den dětí v 9. třídě

       Lucie Vyvlečková

       Jako dáreček na Den dětí jsme od našich učitelů všichni dostali možnost si vyzkoušet učit jakékoliv předměty a stát se na 45 minut vyučujícím. V českém jazyce jsme procvičovali pravopisná cvičení a něco málo z literatury s paní učitelkou Kristýnou Mahďákovou a Vandou Uvízlovou.

       Hodina konverzace anglického jazyka pod dozorem Markéty Poľakové se proměnila v hru na osvěžení naší paměti. V matematice se nás ujali učitelé Milan Březík a Jiří Pařenica. Obsahem hodin byla zkouška měření a počítání rozměrů umělého hřiště. Bylo připraveno několik úkolů na výpočet obsahu a objemu. Nakonec nám vše zkontrolovali a ohodnotili.

       Německý jazyk si vzaly na starost Terezie Machalová spolu s Lucií Vyvlečkovou, které si pro nás připravily dva pracovní listy, kde jsme trénovali a procvičovali vše, co jsme se v němčině naučili. V přírodopise si pozici učitele vyzkoušel Jiří Polášek. Jako náplň hodiny byla procházka přírodou. Ovšem po celou dobu jsme byli rozděleni do dvojic a museli jsme zapisovat rodové a druhové jméno rostlin a živočichů, které jsme cestou poznali. Nakonec si Jirka připravil za vítězství odměnu. 

       Myslím, že to byl skvělý nápad ze strany našich vyučujících a všichni si tento den moc užili.

        

     • Kdo si hraje, nezlobí... a učí se
      • Kdo si hraje, nezlobí... a učí se

      • 1. 6. 2021
      • Učitelé ZŠ Kašava

       Světový den her byl vyhlášen v roce 1999 Mezinárodní asociací knihoven hraček (International Toy Library Association). Iniciativa zdůrazňuje význam her v životě nejen v dětském, ale jakémkoli věku. V tomto roce byl zvláště vyzdvihován vliv her na mentální i fyzické zdraví. U dětí má hra specifický význam – pomáhá nenápadně v mnoha zásadních oblastech – socializuje, vede ke komunikaci, trénuje soustředění, představivost i vytrvalost… Díky hrám se každý učí, aniž by si to vůbec uvědomoval.

       Napříč ročníky jsme tak zvláště v pátek 28. května, na kdy je Světový den her stanoven, zařadili do výuky různé hry. Žáci 8. třídy si Den her připomněli v němčině. Zahráli si Bingo, při kterém si procvičovali číslovky. Následovalo Domino s časováním sloves, číslovkami a slovní zásobou. Hodina jim tak uběhla velmi rychle.

       V 7. třídě se karbanilo. Hráli si i šesťáci – Člověče, nezlob se a uč se. Prosadily se také osvědčené deskové a karetní hry.

       Čtvrťáci si hráli ve všech hodinách – vždy tak, aby procvičovali probírané učivo. Pracovali s velkým nasazením, navzájem si pomáhali a povzbuzovali se. Například v angličtině tvořili věty podle obrázku na Story Cubes a tichá pošta se slovíčky byla do poslední chvíle pořádně napínavá.

       Druháci dokonce zorganizovali burzu her. Jejich lákavým upoutávkám na jednotlivé hry šlo jen těžko odolat. Společně se seznámili s pravidly a na různých stanovištích pak měli možnost si představené hry na vlastní kůži vyzkoušet.

       Závěrem nutno podotknout, že si ve škole nehrajeme jen na Světový den her. Různé formy her se objevují ve výuce pravidelně, protože třeba jen obyčejná kostka nebo pexeso dá učení úplně jinou podobu.