• Aktuality

      • Držíme palce našim deváťákům

      • 12. 4. 2022
      • Zaměstnanci ZŠ a MŠ Kašava

       V úterý 12. 4. a ve středu 13. 4. 2022 se naši žáci 9. třídy účastní přijímacích zkoušek na střední školy.

       Milí deváťáci, věříme, že i tuto nelehkou zkoušku v pohodě zvládnete… Držíme palce!

     • Přerušení provozu MŠ
      • Přerušení provozu MŠ

      • 11. 4. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s ustanovení, §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen z organizačních důvodů dne 14. 4. 2022.

     • Chystáme se na přijímací zkoušky
      • Chystáme se na přijímací zkoušky

      • 11. 4. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Velikonoce jsou před námi a žáci 9. ročníku mají před sebou velkou výzvu. V úterý 12. dubna a ve středu 13. dubna je čeká jednotná přijímací zkouška na střední školy. Zkouška se koná z matematiky a českého jazyka. Všichni žáci měli možnost od září účastnit se ve škole společné přípravy. V pondělí mohli žáci opakovat a procvičovat matematiku, ve středu český jazyk. Někteří pracovali pilně hned od začátku školního roku, jiní měli pocit, že mají před sebou spoustu času. Ale nakonec se všichni houževnatě zakousli do přípravy, aby je u zkoušek nic nezaskočilo a všichni se dostali na vysněné školy.

       Všem žákům přejeme hodně štěstí, pevné nervy a úspěch u zkoušek.

        

        

     • Velikonoční tvoření
      • Velikonoční tvoření

      • 11. 4. 2022
      • Zdenka Krmášková

       V úterý 5. dubna proběhla ve škole netradiční akce zaměřená na Velikonoce. V odpoledních hodinách si zájemci mohli vyzkoušet nové výtvarné techniky a také ověřit svou zručnost.

       A co všechno čekalo na zvídavé řemeslníky? V dílnách si děti spolu s panem ředitelem mohli vyřezat z překližky srdíčko nebo jiný libovolný tvar. V sousední dílně pod vedením Petry Drábkové si zájemci mohli vyzkoušet práci s keramickou hlínou. V první třídě nabízela paní Sluštíková drobné ozdoby z papíru a Šárka Marcoňová učila zdobit kraslice voskovou technikou. Další byla možnost vyzkoušet si pískování s paní Hanou Metelovou a Eliškou Kořenkovou. Velký zájem byl o plstění panenek z ovčí vlny s Klárou Černochovou, pod vedením Lucie Holíkové si děti zhotovily zápichy do květináčů. Poprvé si mnozí mohli vyzkoušet enkaustiku – malování voskem s Denisou Tučníkovou a Martinou Vaculovou. Velký zájem byl o zdobení perníčků pod taktovkou Kateřiny Kubíkové a Evy Lorencové. A nejdéle se zdrželi žáci v aule, kde manželé Minaříkovi vyráběli vlněné beránky z věnečků a paní Jana Vyvlečková pomáhala dětem zhotovit ozdoby z březového proutí.

       O všechny výtvarné činnosti byl velký zájem. Odpoledne uběhlo velmi rychle a někteří žáci odmítali jít domů, dokud neměli hotové všechny nabízené výrobky.

       Všem ochotným rodičům i kolegům patří velký dík za přípravu netradičního odpoledne.

        

        

     • Matematický klokan
      • Matematický klokan

      • 11. 4. 2022
      • Zdenka Krmášková, Eliška Kořenková

       Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje téměř ve 100 zemích světa. Úlohy jsou zaměřeny na logickou i matematickou úvahu. Soutěžící se dělí do kategorií podle věku. Po dvouleté odmlce se letos do soutěže zapojili žáci pátého a devátého ročníku. Z devátého ročníku si nejlépe vedla Leona Šarmanová a z pátého ročníku Jakub Esterka.

        

        

      • Konzultace ve třech

      • 8. 4. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       zveme vás na konzultace ve třech (učitel-rodič-žák), které budou probíhat ve čtvrtek 21. 4. 2022 v době od 13:00 do 17:30 hodin.

       Časy konzultací si prosím rezervujte prostřednictvím školního informačního systému EduPage. Návod na rezervaci naleznete zde: http://help.edupage.info/?p=u38/u179/e1769&lang_id=2

       Těšíme se na setkání.

     • Ředitelské volno pro žáky ZŠ
      • Ředitelské volno pro žáky ZŠ

      • 4. 4. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji na den 3. 6. 2022 z organizačních a personálních důvodů (školení zaměstnanců ZŠ a MŠ) ředitelské volno.

       V tento den bude přerušen i provoz školní družiny a školního klubu. Pro zájemce z řad žáků 1. stupně základní školy bude zajištěno v době od 7 do 16 hodin hlídání dětí v dětském klubu, které zajišťuje Komunitní škola Kašava.

       Provoz mateřské školy je v tento den zachován.

     • Družinka na IQ Play
      • Družinka na IQ Play

      • 2. 4. 2022
      • Martina Vaculová

       Máme rádi hlavolamy, stavebnice a deskové hry. Festival IQ Play nás proto opět přilákal na zlínský zámek. Některé věci jsme již znali z předchozích let, ale našla se spousta novinek, které nás velmi zaujaly.  Tak snad brzy vybavení družinky rozšíříme o nové hry. Nebo přiletí i pár robotických včelek?

     • Vedení obce popřálo učitelům
      • Vedení obce popřálo učitelům

      • 2. 4. 2022
      • Zdeněk Vlk

       U příležitosti Dne učitelů, který si v České republice připomínáme 28. března, naši školu navštívil pan starosta Petr Černoch a paní místostarostka Marie Zbranková.

       Všem učitelkám, učitelům, vychovatelkám a asistentkám pedagogů poděkovali za vzdělávání dětí v mateřské i základní škole v Kašavě a za spolupráci s obcí a místními spolky.

       Děkujeme za milou návštěvu a za povzbuzení k vykonávání učitelské profese.

     • Vycházka na Ondřejovsko
      • Vycházka na Ondřejovsko

      • 2. 4. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Po dvouleté odmlce se v úterý 29. března uskutečnil turistický výlet na Ondřejovsko. Přírodní památka se nachází v jihozápadní části Hostýnských vrchů. Celý hřeben je tvořen pískovcem a slepenci.

       Počasí nám přálo a na vycházku se vydalo 20 dětí. Naše kroky vedly kolem rybníka Bezedník, u kterého jsme si připomněli pověst o ztracených perlách hradní paní. U Rybárky jsme ochutnali čerstvou pramenitou vodu, zkontrolovali kešku a pokračovali dál v cestě. Asi po hodině namáhavého výstupu jsme stanuli na vrcholu Ondřejovska. Výhled do údolí byl velmi pěkný. Na skalách se všichni řádně posilnili a pokračovali po hřebeni až k Baďurovu průsmyku. Pozorovali jsme nejen sněženky, ale i další jarní hajní byliny – nádherné fialové dymnivky, žluté křivatce, bílé zapalice a také jsme objevili sasanku pryskyřníkovitou. Vzhledem k velmi suchému počasí sněženky už pomalu odkvétají. Z hřebenu jsme viděli také odlesněný Hostýn.

       Zpáteční cestu jsme volili kolem studánky Ťúkalky a přes Srnčí dolinky jsme se dostali zpět do Lukova. Na zastávku jsme došli unaveni, ale spokojeni, že jsme překonali lenost a poznali krásy probouzející se přírody.

     • Soutěž POZNEJ A CHRAŇ
      • Soutěž POZNEJ A CHRAŇ

      • 2. 4. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Poznej a chraň! je přírodovědná soutěž pro tříčlenné týmy, kterou organizuje Ekocentrum Čtyřlístek. V mladší kategorii se potkávají žáci 4. a 5. tříd, ve starší kategorii žáci 6. a 7. třídy.

       Soutěž proběhla ve dnech 24. 3. a 25. 3. 2022 v Knihovně Františka Bartoše ve Zlíně a byla zaměřena na lesy ve Zlínském kraji.

       Soutěž se skládala z části teoretické v podobě písemného testu a části praktické, ve které družstva poznávala přírodniny z daného tematického okruhu.

       Naše škola do soutěže vyslala družstvo šesťáků i sedmáků. V konkurenci 20 družstev se naši soutěžící umístili ve druhé polovině.

       Na prvním stupni bylo 10 soutěžních družstev. Žáci pátého ročníku obsadili druhou příčku. Čtvrťáci pod vedením paní učitelky Tučníkové v oblastním kole zvítězili. Obě družstva postupují do krajského kola, které se uskuteční 21. dubna.

       Pravidelně bývá také vyhlášen i nepovinný „domácí“ úkol pro oblastní kolo, ve kterém je oceněn nejlepší tým. Čtvrťáci byli oceněni i za domácí úkol.

       Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím týmům přejeme hodně štěstí v krajském kole.

        

       Poznej a chraň! očima dětí

       Václav Vesecký, Adam Bednařík, Mariana Klosová

       Soutěž se skládala ze dvou částí - poznávačky a testu. Poznávačka byla docela jednoduchá, pár věcí jsme nevěděli, ale dalo se to. Test už byl těžší a v otázce: Jak se jmenuje borovicový les? nám pomohla hymna. Po poznávačce a testu byla přestávka v knihovně. V soutěži plakátů jsme vyhráli, plakáty byly jen tři. Jinak jsme vyhráli se 137 body a postupujeme do krajského kola.