• Aktuality

      • Our village Kašava

      • 20. 6. 2022
      • Eliška Kořenková

       Téma My town v učebnici angličtiny přímo vybízelo vydat se ven a procvičit co umíme v terénu. A my jsme tuto výzvu přijali.

       Učení cizího jazyka je dlouhý proces, jsme teprve na začátku. Přesto ale, poskládáme-li všechno dohromady, zvládneme už v angličtině vyjádřit spoustu věcí. Třeba jednoduše popsat naši obec.

       Připravili jsme si pár vět o Kašavě a vytvořili krátká videa na konkrétních místech, jichž se týkají. Kromě samotné angličtiny bylo cílem také procvičit pečlivou výslovnost, práci s hlasem a projev tak, aby výsledná nahrávka byla srozumitelná. Slyšet a vidět se na videu není vždy příjemné, nicméně při učení jazyka je i toto cesta, jak se zlepšit.

       Víme, že máme ještě hodně na čem pracovat. I tak bychom se rádi podělili o výsledek naší práce…Let us introduce you our village!

     • Do Olomouce za zábavou i poznáním
      • Do Olomouce za zábavou i poznáním

      • 19. 6. 2022
      • Eliška Kořenková

       Obdivovat druhou nejvyšší kostelní věž v ČR, přiblížit se místu, kde po meči vymřeli Přemyslovci, rozhlédnout se po pro nás nezvykle nížinaté Hané, poznávat v Pevnosti poznání, nadchnout se na Přírodovědecké fakultě, vidět viset zloděje na římse nebo ochutnat jednorožčí zmrzlinu…a ještě mnohem víc zvládli páťáci během své výpravy do Olomouce.

       Co všechno zažili a jaké o tom sepsali zprávy, si přečtěte a prohlédněte v přiložených fotografiích.

     • Učíme se venku
      • Učíme se venku

      • 19. 6. 2022
      • Martina Vaculová a Pavla Holíková

       V pondělí 13. června se žáci ze 3. a 4. třídy zúčastnili projektového dne, který pro ně připravily lektorky z organizace Líska. Venku před školou si děti mohly prohloubit své znalosti nejen z přírodovědy. Lektorky s sebou totiž dovezly spoustu vzdělávacích materiálů, dalekohledy, lupy do ruky i krabičkové na chytání a pozorování hmyzu, šablony pro výrobu masek ptáků, puzzle a mnoho dalšího.  Děkujeme paní učitelce Krmáškové za zprostředkování a dětem za aktivitu. Ani deštík je v učení venku nevyrušil.

       Pokud máte rádi přírodu, podívejte se na: https://www.liska-evvo.cz/

        

     • Výlet do Olomouce a do ZOO na Svatém Kopečku
      • Výlet do Olomouce a do ZOO na Svatém Kopečku

      • 19. 6. 2022
      • Žáci 7. třídy

       Ve čtvrtek 9. 6. jsme se vypravili na školní výlet do Olomouce. Autobusem jsme se dopravili na vlakové nádraží a čekali jsme na vlak, který měl zpoždění. Náš první zážitek byla ZOO, poté jsme navštívili památky. Janička nám o nich řekla nějaké zajímavosti, bylo to velice obohacující. Výlet jsme zakončili v nákupním centru Šantovka. Díky bohu se nám nikdo neztratil. Domů jsme se dopravili autobusem, kde jsme se moc bavili. Byl to výborný výlet. Děkujeme paní učitelce za příjemně prožitý čtvrtek, doufáme, že si to zase zopakujeme.

     • Vodní cesta ze Znojma do Hrádku
      • Vodní cesta ze Znojma do Hrádku

      • 18. 6. 2022
      • Světlana Divilková

       Háček, zadák, cvaknout se. Tyto a další slangové výrazy, ale hlavně vodácké dovednosti si během tří červnových dní osvojila parta osmáků ze ZŠ Kašava na řece Dyji.

       Hlavní organizátor pobytu Vladimír Drápal naplánoval skvělý program, který neměl žádná „hluchá“ místa. První den ve Znojmě stihli osmáci kromě nácviku ovládání lodi také prohlídku tajemného znojemské podzemí a filmové představení v kině.

       Po oba následující dny, kdy se ze suchozemců stali vodáci, bylo nebe bez mráčku a osmáci zvládli cestu ze Znojma do Hrádku ve výborném čase. Na vodě i na souši dokázali, že jsou skvělá parta. Obstáli na výbornou ve všech náročných situacích a získali velkou pochvalu i od zkušené vodácké instruktorky Jany. Skvělá nálada a letní pohoda je zřejmá i z fotografií.

     • Radostné šití v 5. třídě
      • Radostné šití v 5. třídě

      • 17. 6. 2022
      • Hana Pospíšilová

       V hodinách pracovní výchovy se děti nejprve naučily šít tzv. zadním stehem. Byla to velká práce, mnohým to ze začátku nešlo, ale nakonec všichni po několika hodinách šití zvládli. Teď tuto dovednost děti využily a ušily si krásné výrobky – myši s oušky a ocáskem. Jejich tvůrci a paní učitelka z nich měli takovou radost, že jsme je museli vyfotit a zveřejnit.

     • Plavecká soutěž
      • Plavecká soutěž

      • 17. 6. 2022
      • Nikola Dlabajová, Kateřina Kubíková

       Dne 16. června vyrazili vybraní žáci III. třídy na plavecké závody o Stříbrný věnec. Závodů se zúčastnili Tobias Tkadlec, Jakub Výboh, Matěj Janata, Linda Pokrupová a Barbora Šarmanová. Soutěžili v disciplínách: znak, prsa, kraul a štafeta. Do finále se dostala Barbora Šarmanová a Matěj Janata. Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.

     • Poezie z novinových titulků
      • Poezie z novinových titulků

      • 10. 6. 2022
      • Světlana Divilková

       Učivo o světové poezii 20. století jsme v deváté třídě uzavřeli vlastní básnickou tvorbou. Deváťáci si přinesli noviny a měli za úkol z novinových titulků vytvořit báseň. Díla byla většinou velmi povedená, ovšem některá nelze veřejně publikovat. V Kašavě se nám zřejmě rodí noví básníci-beatníci.

       Vysvětlení pojmu beatníci najdete například zde: https://www.odmaturuj.cz/literatura/beatnici/

        

     • Koncert cimbálové muziky
      • Koncert cimbálové muziky

      • 7. 6. 2022
      • Tomáš Juříček

       V úterý 7. června 2022 naši školu po čase navštívila Cimbálová muzika Réva. Ve svém vystoupení seznámili její členové žáky základní školy Kašava s různými hudebními nástroji. Stejně tak s rozmanitými hudebními žánry. V průběhu hraní navíc žáci mohli soutěžit o drobné ceny.

     • Deváťáci v Jeseníkách
      • Deváťáci v Jeseníkách

      • 7. 6. 2022
      • Zdenka Krmášková

       V pondělí 30. května vyjeli deváťáci na svůj poslední výlet na základní škole. Čekala je pestrá směsice poznatků. Nejprve fárali do dolu v Landeku. Následovala zastávka u dělostřelecké tvrze ve Smolkově a pěchotní srub v Milostovicích. Tam si mohli prohlédnout, jak byl takový srub vybaven pro případ boje. První den byl zakončen ubytováním v Bělé pod Pradědem. V úterý se vstávalo docela brzy, aby turisté stihli autobus na Hvězdu a odtud přípoj na Ovčárnu. A už následovala pěší turistika. Návštěva Pradědu, zastávka na Švýcárně a úchvatné scenérie Vysokého vodopádu. Den byl zakončen návštěvou Jeseníku.

       Třetí den se výletníci přesunuli do Zlatých Hor. Ve skanzenu si mnozí vyzkoušeli rýžování zlata. Třešničkou na dortu byla návštěva Poštovní štoly. Výborný průvodce dokázal poutavě vysvětlit, jak naši předkové dobývali rudy – zlato, měď, zinek, síru i železo. Zastávkou na poutním místě u Panny Marie Pomocné se všichni rozloučili s kouzelným místem naší vlasti. Nezbytná zastávka na jídlo, poslední přesuny v autech a značně unaveni, ale bez zranění se všichni vrátili domů. Velké díky patří paní Holé, Gargulákové i panu Holubovi za pomoc při organizaci výletu.

     • Čtvrťáci uspěli!
      • Čtvrťáci uspěli!

      • 7. 6. 2022
      • Martina Vaculová

       Žáci III. a IV. ročníku se 26. 5. vypravili na dopravní hřiště ve Zlíně. Třeťáci se seznamovali se všemi záludnostmi, které je mohou v budoucnu na silnici překvapit. Na koloběžkách, kolech nebo čtyřkolkách projížděli dopravním hřištěm a trénovali např. pohyb na kruhovém objezdu, zastavení na stopku nebo přejíždění z pruhu do pruhu. Také si „nanečisto“ vyzkoušeli test znalostí.

       Čtvrťáci přijeli s větší zodpovědností. Test i jízdu na kole museli zvládnout s minimem chyb! Domácí příprava se ukázala jako podstatná – a většina žáků IV. třídy si nakonec zasloužila své první řidičské oprávnění – průkaz cyklisty. Přejeme jim hlavně cestování bez nehod a věříme, že se v silničním provozu jen tak neztratí.

       Ukázky testů a otevírací dobu pro veřejnost můžete najít na www.ddhzlin.cz.

     • Kácání mája a dětský den
      • Kácání mája a dětský den

      • 2. 6. 2022
      • Světlana Divilková

       Na konci května se v Kašavě uskutečnilo tradiční Kácání máj a dětský den. Na programu sobotního odpoledne se podíleli také žáci a učitelé z naší základní a mateřské školy. Pro návštěvníky byly připraveny tvořivé dílny, stanoviště se sportovními úkoly, malování na obličej a další zábavné aktivity. Odpoledne vystoupily na pódiu děti ze školky a z prvního stupně základní školy. Slunce nakonec zvítězilo nad bouřkovými mraky a celý den se velmi vydařil.

       Děkujeme všem organizátorům, účinkujícím i hostům, kteří se akce zúčastnili a pomohli vytvořit příjemnou atmosféru.

     • Vodní svět a příroda na dosah
      • Vodní svět a příroda na dosah

      • 2. 6. 2022
      • Eva Lorencová, Petra Drábková, Pavla Holíková

       Vodní svět a příroda na dosah. Skrze prosklený tunel nás obklopila scenérie vodního světa tak, jak jsme jej ještě neznali. Prošli jsme si naučnou zahradu, plnou rozmanitých bylin, keřů a stromů typických pro oblast Bílých Karpat a Chřibských vrchů. Celý areál botanické a sladkovodní expozice Živá voda Modrá jsme měli možnost navštívit na školním výletě první, druhé a třetí třídy naší školy s paní učitelkou Drábkovou, Holíkovou, Lorencovou a Kubíkovou. Mohli jsme se proběhnout po dřevěné lávce nad výběhem s majestátními pratury, živými svědky dávné historie…

       Stejně tak i náš další program, Velehrad, na nás dýchl historií. Místo, na které již po staletí proudí tisíce poutníků a které bylo prohlášeno za národní kulturní památku, se nám moc líbilo. Užívali jsme si jeho atmosféru nejen při návštěvě baziliky, ale i při relaxačním pobytu na dětském hřišti.  

       Školní výlet se nám velice vydařil. Užili jsme si ho v krásném počasí, bez úrazů a problémů, ve zdraví a s dobrou náladou. Za to vše děkují žáci 1.- 3.třídy.

     • Zápis do mateřské školy 2022/2023 - rozhodnutí o přijetí
      • Zápis do mateřské školy 2022/2023 - rozhodnutí o přijetí

      • 1. 6. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, rozhodla ve věci řízení přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 svým ředitelem podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

       O přijetí dítěte je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.  Přijatým dětem není rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce si může požádat ředitele školy o jeho vydání.

       Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno v písemné podobě zákonným zástupcům.

        

       Poučení:

       Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

       Rozhodnutí o přijetí - zápis do mateřské školy 2022/2023

     • Výlet za brněnskými pověstmi
      • Výlet za brněnskými pověstmi

      • 1. 6. 2022
      • Žáci 6. třídy

       Poslední májový den absolvovali šesťáci výlet do Brna. Hlavním tématem výletu byly brněnské pověsti. A těch jsme během dvouhodinové prohlídky města vyslechli opravdu spoustu. Hlavně těch strašidelných. Odpoledne jsme zvládli ještě hodinovou prohlídku kasemat hradu Špilberk. A jak se nám výlet vydařil? Na výčet všech zajímavostí a vydařených momentů nám druhý den téměř nestačila tabule.

       Ostatně posuďte sami. Zde je několik zprávu z výletu.

        

       Výlet do Brna

       Tomáš Hora

       Se třídou jsme jeli na školní výlet do Brna. Hned ve vlaku se nám líbilo, protože byla sranda a vlakem moc nejezdíme. Jak jsme přijeli, tak jsme došli na místo srazu s paní průvodkyní. Po cestě tam jsme viděli černý McLaren. Líbil se mi brněnský „drak“, nebo krokodýl. Visí tam 600 let a říká se, že když spadne, tak na Brno přijde něco špatného. Pak jsme šli na hrad Špilberk. Líbily se mi tam úzké cesty, třikrát pálené cihly, které držely lépe než normální. Na některých místech ve zdi jsou skály. Šetří tak materiál a je to také pevné. Vězni, kteří nepracovali, dostávali na jídlo každý den chleba, kysané zelí a vodu. Vězni, kteří pracovali, dostávali to samé, ale 3x za týden dostávali teplé jídlo. To byl např. guláš. Výlet se mi celkově líbil.

        

       Výlet do Brna

       Hana Marušáková

       Jeli jsme se třídou do Brna. Jako první jsme šli na starou radnici, kde nás paní průvodkyně Matulová seznámila s pověstí o brněnském drakovi – krokodýlovi. Dále jsme s ní obešli památky Brna a poslechli si pověsti, jako třeba o krvavé hraběnce, nebo založení Brna. Pak jsme měli půl hodiny rozchod a šli jsme nakupovat.

       Následovně jsme dorazili k branám hradu Špilberk, kde se nás po chvíli čekání ujal průvodce. Hrad neměl žádnou barokní výbavu, protože sloužil hlavně vojákům. Průvodce nás celým hradem provedl. Bohužel jsme ale neviděli žádné kosti a mrtvoly. Chtěli jsme se jít podívat do kapucínské hrobky, ale nebylo nám všem 12 let, a tak jsme tam nešli. Výlet byl super a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Super byl taky výlet vlakem.

        

       Třídní výlet do Brna

       Kryštof Kráčalík

       Do Brna jsme jeli vlakem a už cesta vlakem byla dobrá. Viděli jsme: McLaren, portál radnice, hrad Špilberk, starou radnici, neviditelný kostel, krysí kanál, hladomornu, márnici, mučírnu, hlavu ve zdi, popsanou dlažbu, trpaslíka, anděly, holuby. Dál mě zaujalo: chléb, voda, kyselé zelí, zazdění lidé, mučící nástroje, malé chodby, nedobytná pevnost, vraždící hraběnka, lego za 1 haléř a morový sloup.