• Aktuality

      • Preventivní aktivity v 1. pololetí

      • 1. 3. 2023
      • Kateřina Maděrová

       Během 1. pololetí na naší škole probíhaly dva projekty „Škola v pohodě“ a „Podpora sebeobrany“. Díky realizaci pilotního projektu sebeobrany pro žáky 6. – 9. tříd si žáci mohli zdokonalit fyzickou i psychickou připravenost včas odhalit nebezpečí, ubránit se mu a zároveň napomohl uvědomit si respektovat hranice jak své vlastní, tak i těch druhých. Děti si tak užívaly hodiny tělocviku plné pohybu, smíchu a praktických rad od trenéra Jiu-Jitsu pana Ondřeje Bárty, který žáky dokáže opravdově zaujmout a cenné rady názorně předat.

       Souběžně probíhal na škole ještě další projekt „Škola v pohodě“ zaměřen na preventivní programy. Díky němu se mohly ve třídách realizovat programy na stmelování třídy či na různá témata spadající do oblasti rizikového chování (šikana, násilí, záškoláctví, drogové závislosti, alkoholismus, vandalismus, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání, rasismus a patologické hráčství).

       Těší nás nejen to, že programy se na škole daří realizovat, ale především, že děti se do nich rádi zapojují a někdy i sami přinášejí nápady na další témata, čehož si velmi ceníme.

       Projekty „Škola v pohodě“ a „Podpora sebeobrany“ jsou spolufinancovány Zlínským krajem.

     • Prvňáci se učí spolupracovat
      • Prvňáci se učí spolupracovat

      • 1. 3. 2023
      • Věra Vlková

       Prvňáci už si přečtou, co potřebují. Dovedou počítat i náročnější úkoly a neustále si rozšiřují obzor. Proto jsme jeden den věnovali propojení všeho dohromady a děti se zaměřily na práci ve skupině, kde uplatnily své dovednosti a znalosti podle svých možností.

       Žáci byli rozděleni do základních skupin. Každý člen obdržel lístek se šifrou. Z každé skupinky se shromáždili k sobě ti, kteří mají stejnou zprávu, a společně ji řešili. Aby si ji mohli přečíst, potřebovali spočítat příklady, které byly na chodbě. Následně s výsledkem zajít k bankéři pro správné písmenko. Po vyluštění se vrátil každý zpět do své základní skupiny, aby „svou troškou přidal do mlýna“. Tak získala každá skupina cennou informaci.

       Tím práce nekončila. Následoval brainstorming, kdy děti měly dávat dohromady všechny informace, které o daném tématu ví. Následně každá skupina pracovala s textem, který je obohatil. A protože jednotlivé skupiny měly různé texty, pomocí střídání členů se postupně všichni vzájemně naučili i informace ostatních skupin. Výsledkem bylo nejen velké množství zajímavostí ze života pštrosa dvouprstého, ale hlavně zkušenost se spoluprací v různých skupinách, různými způsoby a také zjištění, že každý člen má ve skupině nezaměnitelné místo.

     • Školkový karneval
      • Školkový karneval

      • 1. 3. 2023
      • Martina Nedělová

       Na páteční ráno 24. února se všechny děti mateřské školy obzvlášť těšily, protože na ně ve školce čekal maškarní karneval plný her, soutěží a tancování. Třídy byly vyzdobeny balónky, barevnými fáborky a papírovými girlandami. Pak už se jen čekalo, až se dostaví děti ve svých kostýmech.

       Sešly se překrásné masky. Víly, princezny, Elzy, mažoretky, indiáni, fotbalisté, včelky, piráti, Buzz Rakeťák , Harry Potter a mnoho dalších. Následoval karnevalový rej, kde se jednotlivé masky představovaly a účastnily se různých her a soutěží.

       Za účast byli všichni odměněni malou sladkostí a moc si to společně užili.