• Aktuality

     • Den otevřených dveří
      • Den otevřených dveří

      • 28. 4. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Ve škole i školce jsme v úterý 25. 4. 2023 měli Den otevřených dveří – a k vidění toho bylo tentokrát opravdu hodně. Kromě prohlídky školy a výuky se návštěvníci mohli aktivně zapojit do aktivit, které si na chodbách připravili žáci školy: pokusy, on-line vzdělávání, práce s mikroskopem, ukázka 3D tisku, robotů a dalších vzdělávacích aktivit a pomůcek, které běžně využíváme při vzdělávání na naší škole.

       Již tradičně byla pro hosty připravena ochutnávka dobrot ze školní jídelny, kterou připravily paní kuchařky. Den otevřených dveří zakončila odpolední ukázková hodina v 1. třídě.

       Děkujeme za hojnou účast a věříme, že vám v naší kašavské škole líbilo.

        

     • Návštěva krajské galerie ve Zlíně
      • Návštěva krajské galerie ve Zlíně

      • 27. 4. 2023
      • Štěpán Červenka, 9. třída

       Ve středu 26. dubna jsme se vydali do Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Lektor, který nás provázel skoro celou zlínskou galerií, se velice dobře poslouchal a seznámil nás s různými obrazy z období surrealismu. Poté jsme se pohodlně usadili a dostali jsme za úkol vyprázdnit a osvobodit svou mysl, když jsme tak učinili vybrali jsme si jeden ze tří obrazů a měli jsme popsat, co v něm vidíme. A nakonec jsme ze slov, která jsme viděli v obraze, poskládali nějakou myšlenku, někteří i báseň. Bylo to zajímavé, dozvěděli jsme se hodně informací o surrealismu, myslím si, že si to všichni užili a každý si z galerie něco odnesl.

      • Letní příměstské tábory

      • 27. 4. 2023
      • Kateřina Maděrová

       Vážení rodiče a žáci,

       v době hlavních prázdnin pořádá Komunitní škola Kašava, z. s. dva příměstké tábory, které jsou určeny pro děti navštěvující 1. - 6. třídu.

       Podrobnější informace k táborům jsou zveřejněny na webu školy v rubrice O škole>Komunitní škola>Příměstský tábor.

       Děti můžete na tábory přihlašovat do 31. 5. 2023.

     • Těšíme se do školy
      • Těšíme se do školy

      • 27. 4. 2023
      • Veronika Hlaváčová, Alexandra Gášková

       Ve čtvrtek 13. 4. jsme se s našimi předškoláky šli podívat do 1. třídy v rámci projektu „Do školy se těšíme“.

       Děti měly možnost se podívat, jak probíhá výuka ve škole a následně si to i vyzkoušet. Předškoláci zasedli do školních lavic a společně s paní učitelkou první třídy vypracovávali pracovní list a plnili zábavné úkoly. Všechny děti se velmi snažily a připravená výuka je moc bavila.

     • Druháci a Den Země
      • Druháci a Den Země

      • 27. 4. 2023
      • Petra Drábková

       22. dubna probíhá celosvětová událost, která nese název „Den Země“. Tento den je věnovaný planetě Zemi. Cílem dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, možné nápravy a v první řadě preventivní řešení ekologických problémů.

       A tak jsme se s druháky pustili do celodenního projektu, kde uplatnili své znalosti z oblasti ochrany životního prostředí. Nápady na realizaci byly znamenité a konečný výsledek vynikající.

       Protože se jednalo o skupinovou práci, procvičili si také vzájemnou pomoc, spolupráci, umění se dohodnout a rozdělit práci tak, aby se na konečném výsledku podílel každý.

     • Projekt Zdravá 5
      • Projekt Zdravá 5

      • 27. 4. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       Zdravá 5 je celorepublikový vzdělávací program pro školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

       V březnu vyhlásila Zdravá 5 kuchařskou soutěž, do které se mohly přihlásit tříčlenné týmy ze základních škol. Za naši školu se neohroženě pustila do výzvy trojice děvčat ze 6. třídy – Vaneska Doubravská, Míša Křížková a Anežka Morávková. Soutěžní recept byl vybrán ze školní kuchařky Zapomenuté recepty našich babiček.

       Děvčata si připravila potřebné suroviny pro pohankový nákyp, oblékla slušivé zástěrky a pustila se do vaření. Součástí soutěže bylo i zdobení a servírování pokrmu. Všechny úkoly zvládla děvčata naprosto bravurně. A teď nezbývá než čekat, jak bude jejich snaha porotou oceněna.

     • Delfínci v Městské knihovně Zlín
      • Delfínci v Městské knihovně Zlín

      • 21. 4. 2023
      • Veronika Hlaváčová, Alexandra Gášková

       S našimi předškoláky jsme se vydali navštívit Městskou knihovnu ve Zlíně. Hned u vstupu do knihovny nás přivítala milá paní knihovnice, která nás provedla knihovnou.

       Děti seznámila s rozdělením a umístěním knih v dětském oddělení. Paní knihovnice měla pro děti přichystanou přednášku o lidském těle. Předškoláci pečlivě poslouchali a plnili zadané úkoly k tématu. Po splnění všech úkolů, měli děti možnost si prohlédnout i některé dětské publikace.

       Dětem se návštěva v knihovně moc líbila a určitě sem rády znovu zavítají.

     • Outsider aneb jak z toho ven
      • Outsider aneb jak z toho ven

      • 21. 4. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       V úterý 11. dubna za žáky 6. třídy zavítali lektoři ze Sdružení D z Olomouce. Jejich program začínal zajímavým úkolem – zjistit, co mají žáci s ostatními lidmi ve třídě společného. Na tuto aktivitu navázal příběh Zdeňka, který neustále čelil násilnickým útokům Michalovy party. Při příběhu doslova naskakovala husí kůže, jak někdo dovede ubližovat. 

       Program nabídl žákům možnost nanečisto prožít a procítit, jak je nesnadné vymanit se z rozbujelé šikany. Žáci se zamýšleli nad možnostmi pomoci obětem násilí a nad způsoby, jak pracovat s agresorem a obnovit zdraví kolektivu.

       Během programu si děti vyzkoušely hry pro navázání spolupráce, trénink empatie, vytváření živých obrazů, improvizaci i řešení modelových situací.

       Doufejme, že šesťáci si v kolektivu dobře rozumí a nikdy se nedostanou do podobné situace jako Zdeněk.

     • Vítáme jaro ve třídě předškoláků
      • Vítáme jaro ve třídě předškoláků

      • 21. 4. 2023
      • Veronika Hlaváčová, Alexandra Gášková

       A je to tady! S měsícem březnem přicházejí první jarní dny, na které jsme se všichni tak moc těšili. Po dlouhé zimě se konečně začíná probouzet příroda a vysvitne i sluníčko.

       S našimi předškoláky jsme využili krásné jarní dny k procházkám a poznávání. Venku jsme poznávali jarní květiny, pozorovali probouzející se přírodu a také zvířátka s mláďaty. Příznivé jarní počasí jsme využili k výuce na čerstvém vzduchu. Na školním hřišti se děti učily zábavnou formou hry poznávat a pojmenovávat domácí zvířata a jejich mláďata.

     • Pravěk v muzeu
      • Pravěk v muzeu

      • 19. 4. 2023
      • Zdeňka Krmášková, Hana Metelová

       Ve čtvrtek 13. dubna žáci 6. ročníku jeli do Zlína do muzea. Očekávala je RNDr., PhDr. Jana Langová, která si pro naše žáky připravila program zaměřený na pravěk. Nejprve si všichni účastníci připomněli život v době kamenné, bronzové i železné. Potom následovala část, na kterou se všichni moc těšili. Mohli si zblízka prohlédnout artefakty staré několik tisíc let.  Vyzkoušeli si pěstní klíny nalezené v Maroku. Prohlíželi si stoličku mamuta, pazourky, keramiku z doby kamenné, která ještě nebyla vyráběna na hrnčířském kruhu. Byla nesmírně lehká a velmi pěkně udělaná. Mohli si vzít do ruky pazourky, sekeromlaty a mnohé další předměty.

       Zájem byl i o předměty z doby bronzové. K vidění tu byly sekerky, náramky, zdobené nádoby i keramická botička, která byla nalezena v Malenovicích. Z doby železné si prohlédli házecí sekerky, klíč, meče, zlatou hřivnu, keramiku, nákončí na opasky i gombíky.

       Během programu bylo zodpovězeno i mnoho otázek. Žáci se samozřejmě ptali i na hodnotu vystavovaných věcí. Na závěr programu zhlédli dokument o nálezu zlatého pokladu u Fryštáku. Při této návštěvě si žáci nejen doplnili své znalosti z hodin dějepisu, ale zároveň si utvořili představu o práci archeologa. Před odjezdem do Kašavy navštívili dvě výstavy. První se jmenovala Vajíčko malované, z lásky darované a byla zaměřena na Velikonoce. Druhá výstava nesla název Poklady skryté v podzemí Karpat. Při prohlídce této expozice si prohlédli minerály, které byly nalezeny v našem kraji. Zvláštností byl i meteorit, který spadl u Sazovic.

       Žáci během dopoledne mohli načerpat velké množství zajímavých informací.

     • Povolené uvolnění v osmičce
      • Povolené uvolnění v osmičce

      • 19. 4. 2023
      • Hana Šimková, Nikola Dlabajová

       Ve středu 5. 4. 2023 se uskutečnil v osmé třídě preventivní program na téma Povolené uvolnění. Jak už název napovídá, program byl zaměřen na relaxaci a uvolnění, sebepoznání a wellbeing (duševní pohodu). Žáci zkoumali svoje hranice a zjišťovali, v čem jsou šikovní a co jim jde. Pokusili se ocenit své spolužáky. Ve skupinách postavili kuličkovou dráhu, jen pomocí špejlí, izolepy a papírů. Úkol zvládli hravě. Žáci si program užili a dostatečně se uvolnili.

     • Výroba modelu
      • Výroba modelu

      • 19. 4. 2023
      • Hana Pospíšilová

       Kluci ze 7. třídy patří mezi konstrukčně zdatné mladé muže, a tak se v hodině výtvarné výchovy pustili do výroby vlastních staveb nebo modelů vozidel. Bez použití izolepy, jen s lepidlem a špejlemi spojili kartonové nebo papírové díly a vyrobili tak úžasné bojové vozidlo pěchoty, osobní automobil, dvoudílný autobus s harmonikou uprostřed nebo garáž a další budovy. Ve vozidle BVP byste dokonce uvnitř našli i lavici na sezení mužstva a jiné skryté detaily.

       Budiž všem zúčastněným velká sláva a pochvala za výbornou a kreativní spolupráci!

     • Ukliďme Česko
      • Ukliďme Česko

      • 19. 4. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       Jarní slunečné počasí láká k vycházkám do přírody. Tam ale mnohé návštěvníky čeká nemilé překvapení v podobě nepořádku. Proto bývá pravidelně organizována dobrovolnická úklidová akce Ukliďme Česko, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

       I naše škola se do této aktivity pravidelně zapojuje. V letošním roce se pustili do úklidu žáci všech tříd. Hlavním úkolem byla úprava okolí studánek, vodních toků a Naučné stezky Kašava. Každá třída si vybrala svůj cíl a ve středu 12. dubna, kdy konečně vykouklo sluníčko, všichni vyrazili do přírody.

       Největší množství odpadků sesbírali šesťáci. Šli po naučné stezce na Sýkorku a v Chaloupkách likvidovali černou skládku. Je to místo, kam chodí naši žáci uklízet dost často. Je s podivem, že lidé stále vyhazují nepotřebné věci do přírody. Ještě pořád jim nedochází, že ubližují budoucím generacím. Určitě by netrvalo o mnoho déle, kdyby nepotřebný odpad uložili do kontejneru nebo odvezli do sběrného dvora. Odměnou pro všechny lidi by byla čistá krajina.

       Díky všem, kteří se zapojili do úklidu.

     • Ředitelské volno pro žáky ZŠ
      • Ředitelské volno pro žáky ZŠ

      • 17. 4. 2023
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Základní školy a Mateřské školy Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, vyhlašuje z organizačních a personálních důvodů (školení zaměstnanců základní školy) na den 5. 5. 2023 ředitelské volno pro žáky základní školy.

       V tento bude přerušen i provoz školní družiny. Provoz mateřské školy v den ředitelského volna bude zachován.

       Na tento den bude rodičům žáků 1. stupně bude nabídnuto hlídání dětí v době od 7 do 16 hodin, které zajistí bez úplaty spolek Komunitní škola Kašava, z. s.

       Vyhlášení ředitelského volna pro žáky základní školy (5. 5. 2023)

     • Absolventi na besedě v osmé třídě
      • Absolventi na besedě v osmé třídě

      • 13. 4. 2023
      • Světlana Divilková

       Šestice loňských absolventů zavítala na besedu se žáky 8. třídy. Hlavním smyslem tohoto setkání bylo předání zkušeností s přijímacími zkouškami a studiem na střední škole. Osmáci se totiž budou příští rok rozhodovat, kam dají svou přihlášku. A řad z nich zatím není rozhodnuta. Praktické informace od starších bývalých spolužáků jim snad při tomto rozhodování pomohou. Sestava byla velmi pestrá, besedy se zúčastnili studenti obchodní akademie, gymnázia, střední pedagogické školy a střední zemědělské školy.

       Osmáky zajímala nejenom náročnost studia. Odpověď na toto téma byla jednoznačná: "Na střední škole je potřeba učit se z hodiny na hodinu." Ale ptali se také na vzhled středoškolských učeben. A v tomto případě se všichni účastníci shodli, že kašavská škola vypadá mnohem lépe než většina jejich současných škol. „Nechodíme tam ale kvůli tomu, jak vypadají učebny nebo budova, ale kvůli vědomostem,“ shodli se všichni.

       Děkujeme Zuzce, Adamovi, Patrikovi, Markovi, Martinovi a Šimonovi, že se nám ve svém volném čase věnovali a přejeme hodně energie do dalšího studia!

     • Turistika, vaření v kotlíku a úklid přírody
      • Turistika, vaření v kotlíku a úklid přírody

      • 13. 4. 2023
      • Světlana Divilková

       Tři aktivity v jednom dni zvládli naši sedmáci ve středu 12. dubna. Ráno vyrazili na výšlap z Lukova do Vlčkové (přes hrad, po červené turistické značce na Písečné a dál po modré do Vlčkové). Ve svých batozích kromě svačiny nesli také suroviny a nádobí, které potřebovali na vaření kotlíkové polévky. Kluci a holky se rozdělili do čtyř týmů, ve kterých si sami rozdali úkoly. Někteří se spolehli jen na čínské polévky ze sáčku, zkušenější trampové a zálesáci uvařili velmi chutné polévky s kousky brambor, nakrájenými párky, nebo s anglickou slaninou. Na dochucení použili pestré koření a vítězný tým dokonce utřel do polévky několik stroužků česneku.

       Sedmáci navíc svou túru spojili s úklidem přírody a do plastových pytlů sesbírali odpadky, které ležely podél turistické trasy z hradu do Vlčkové. Stejně jako ostatní třídy ZŠ Kašava se tak v dubnu připojili k celostátní akci Ukliďme Česko.

     • Preventivní program "Kryštofe, neblbni"
      • Preventivní program "Kryštofe, neblbni"

      • 13. 4. 2023
      • Eliška Kořenková

       Když se na nás všechno valí, máme plnou hlavu starostí a do toho nás ještě v hádce urazí nejlepší kamarád… Jak to řešit? S chladnou hlavou? To se snadno řekne, hůř udělá.

       Přesně v takové situaci se s Kryštofem ocitli také čtvrťáci v rámci preventivního programu pod vedením lektorů ze Sdružení D.

       Díky scénkám, v níž také sami účinkovali, zažili, jak jednoduše může člověk druhému ublížit jen pouhým špatně promyšleným slovem. Co to všechno může způsobit a jak těžké je z takové situace dostat se ven. A že pomoc druhého, dobré přátelství a upřímná omluva jsou v takové situaci vždy důležité, protože pak i nepříjemnou situaci dokážeme lépe řešit a lépe se s ní zvládneme vypořádat.