• Aktuality

     • Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2023/2024
      • Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2023/2024

      • 3. 5. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve věci řízení přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 následovně:

       Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

       Zápis do 1. třídy 2023/2024 - seznam přijatých dětí

     • Čarodějnický rej ve školce
      • Čarodějnický rej ve školce

      • 3. 5. 2023
      • Martina Nedělová

       U nás v mateřské škole jsme uspořádali čarodějnický rej v pátek 28.4. V tento den se ve školce slétlo velké množství čarodějnic a čarodějů, někteří opravdu na koštěti přiletěli.

       Celý den se nesl v duchu povídání o čarodějnicích, jak vypadá, jak by se mohla jmenovat, hledali jsme pohádky, kde čarodějnice vystupuje např. Perníková chaloupka, Malá mořská víla, Honza málem králem. Povídali si o dobru a zlu, tvořili košťata, soutěžili v čarodějnických disciplínách nejen ve třídě, ale i venku na školní zahradě, létali na koštěti slalom mezi pavouky, krysami, hady a pavučinami.

       Nakonec byli všichni odměněni diplomem pro čaroděje a někteří také leteckým průkazem :D.

     • Pohádkový zápis do 1. třídy
      • Pohádkový zápis do 1. třídy

      • 3. 5. 2023
      • Věra Vlková

       19. dubna se přízemí školy proměnilo v pohádkovou říši. Každého předškoláka uvítali kašpárci, kteří ho doprovodili i s rodiči do třídy. Zde se setkali s panem ředitelem a ujala se jich paní učitelka.

       Postupně si děti prošly stanoviště, kde na ně čekaly pohádkové postavy. Tak mohly děti potkat čarodějnici, se kterou si procvičily jazýčky a uvařily čarovný lektvar. Pomohly Červené Karkulce roztřídit věci v košíčku. Vodník se pochlubil svými „úlovky“ v podobě geometrických tvarů různých barev. Královně seřadily a převyprávěly roztrhanou pohádku a navlékly jí korále. U loupežníka se nebály, ale spolu s ním zjišťovaly a počítaly, co vše uloupil. Hloupého Honzu naučily poznávat zvířata a jejich rodiny a staré babičce byly pomocníky při „pletení“ různých vzorů.

       Budoucí prvňáčci si pak mohli vybrat pamětní dáreček v podobě placky, motýlka a lízátka. Před odchodem měli možnost vyfotit se s rodiči a kašpárky před pamětní stěnou. Dětem určitě zůstane krásná vzpomínka na jejich zápis.

       Děkuji všem žákům, kteří byli aktivně zapojeni do organizace zápisu.