• Aktuality

     • EDISON - třetí den se zahraničními studenty
      • EDISON - třetí den se zahraničními studenty

      • 28. 2. 2018
      •  

       Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       Třetí den našeho projektu si užili nejvíce žáci vyšších ročníků – Floria se zaměřila na seznámení se svou zemí - Thaiwanem a tradičními pokrmy této země.

       Ernesto vylíčil, jak dokáže být jeho rodná země Costa Rica díky rozmanitosti živočichů velmi nebezpečná.

       Chenglong-Adam dětem ukázal, jak v Číně pečují o jejich národní poklad – medvídky pandy a jak dokážou tito roztomilí tvorové pozlobit své ošetřovatele. Také jsme viděli a slyšeli tradiční čínské nástroje – drnkací, podobný kobze a dvoustrunné housle zvané Er Hu. Hodně jsme si užili praktickou ukázku, jak zacházet s čínským „příborem“ – hůlkami.

       Anuj se tentokrát v osmé třídě pustil do téměř filosofické úvahy, co ho, v jeho zemi – Indii, formovalo, když měl tolik roků co naši žáci – věřit sobě a tomu co dělám, najít si svůj životní cíl a vyzařovat lásku celému svému okolí. Povídání opravdu zaujalo, protože celou dobu všichni pozorně naslouchali. Závěrem jsme atmosféru odlehčili společným tancem.

     • Literární výchova ve 3. třídě
      • Literární výchova ve 3. třídě

      • 28. 2. 2018
      • Šárka Makówková

       FOTOGALERIE

       V hodinách literární výchovy čtou žáci ve třetí třídě nahlas z čítanky, tichým čtením na pokračování ve vybrané knize nebo zjišťují zajímavé informace v odborných encyklopediích. Také recitace básní je součástí těchto hodin. Ve třídě je vybavená knihovnička, ve které si děti mohou vybrat četbu na pokračování.   

     • První schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
      • První schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

      • 28. 2. 2018
      • Zdeněk Vlk

       Protože se pomalu blíží zápis do 1. třídy, který na naší škole proběhne ve čtvrtek 5. 4. 2018, setkali se rodiče budoucích prvňáčků s vedením školy na první informativní schůzce, na které byli seznámeni s informacemi a s průběhem zápisu dětí do 1. třídy.

       Veškeré informace k zápisu jsou k dispozici na školních webových stránkách v rubrice Naše škola > Zápis do 1. třídy.

     • Den otevřených dveří
      • Den otevřených dveří

      • 27. 2. 2018
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Již tradičně v zimním období pořádáme ve škole pro veřejnost Den otevřených dveří. Ten letos připadl na 27. 2. 2018.

       Návštěvníci navštívili výuku v mateřské a základní škole, která byla místy obohacena o aktivity, které si připravili zahraniční stážisti z projektu EDISON. Dále si prohlédli školní prostory a při společném posezení se zaměstnanci školy ochutnali dobroty, které připravily naše šikovné paní kuchařky.

       Děkuji šikovným zaměstnancům a žákům, kteří se aktivně zapojili do přípravy a organizace tohoto dne. Děkuji také všem návštěvníkům, kteří využili této příležitosti a strávili s námi úterní vyučovací den.

     • EDISON - druhý den se zahraničními studenty
      • EDISON - druhý den se zahraničními studenty

      • 27. 2. 2018
      • Marcela Krupíková, Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       V úterý 27. 2. probíhal Den otevřených dveří, takže se někteří rodiče zúčastnili i hodin se zahraničními stážisty.

       Program byl opět nabitý. Prvňáčci zazpívali píseň Ten little fingers, Adam, Rahmadini a Floria (Liang) si pak s nimi zatančili.

       Ernesto nás seznámil s přírodními krásami Costa Ricy, Floria předvedla, jaké mají v Tchaj-wanu zvyky, Anuj si s páťáky zazpíval Eda Sheerana a třeťáky spolu s páťáky naučil Adam (Chenlong) uchopit oříšek hůlkami. Yuhan nám pustila veselé video s pandami a seznámila nás s hlavním městem Číny.

       V odpoledním vyučování se všichni stážisti naučili hru Kin ball a velmi se pobavili.

     • EDISON - první den se zahraničními studenty
      • EDISON - první den se zahraničními studenty

      • 26. 2. 2018
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Už včera 25. 2. přijelo do Kašavy šest zahraničních studentů, aby s námi v rámci projektu EDISON strávili jeden vyučovací týden.

       Dnes jsme se studenty zažili mnoho příjemných chvil, při kterých jsme se vzájemně poznávali a zdokonalovali v anglické konverzaci.

       Ráno proběhlo společné setkání v aule a prohlídka školy za doprovodu žáků, kteří zahraniční studenty ubytovali ve svých domácnostech. Dopoledne se stážisti rozprchli do vyučovacích hodin, aby naše žáky seznámili s místy, kde žijí: Čína, Indie, Indonésie, Tchaj-wan a Costa Rica.

       Odpoledne bylo ve znamení hudby a místních tradic: zatančili jsme si mazurku, polku i waltz, zahraniční studenti si vyzkoušeli kašavský kroj a spolu s žáky 8. a 9. třídy si zahráli na Boomwhackers.

       Více informací o projektu i o studentech naleznete na našich webových stránkách ZDE.

     • Jsme kamarádi - preventivní program
      • Jsme kamarádi - preventivní program

      • 26. 2. 2018
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Jak být kamarád? Proč pomáhat druhým? Jak se k sobě chovat? To všechno si žáci zkusili v rámci preventivního programu – Jsme kamarádi. Díky hrám si nenásilnou formou zopakovali, jak je důležité mít mezi sebou pěkné vztahy, vždy podat pomocnou ruku a držet při sobě. Cíle, které tyto dvě hodiny měly, se díky naší speciální pedagožce určitě naplnily. A budeme doufat, že vzájemná pomoc a kamarádství nám vydrží co nejdéle.

     • Experimentárium v Otrokovicích
      • Experimentárium v Otrokovicích

      • 26. 2. 2018
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V pátek 16. února 2018 navštívili žáci 7., 9. a někteří žáci 8. třídy experimentárium na Střední průmyslové škole Otrokovice. Mohli si tady sami zkusit některé fyzikální principy v praxi, jako např., že použití kladek při zvedání břemen sice ušetří sílu, ale neušetří práci nebo že lze šeptat a přitom posílat zvuk metry vzdálenému kamarádovi, který nás uslyší díky parabolickému přijímači. Viděli ještě spoustu jiných zajímavostí od malých přenosných mikroskopů po model plavebních komor a brýle, které ukáží, jak vidí hmyz, a jistě to obohatilo jejich přírodovědné znalosti.

     • Čteme z knih
      • Čteme z knih

      • 26. 2. 2018
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Naši prvňáci už znají všechna písmena. Není už tedy pro ně žádný problém přečíst knížku. Každý prvňáček přinesl do školy knížku, představil nám ji. Poté jsme se pustili do čtení.

     • Divadlo ve školce
      • Divadlo ve školce

      • 26. 2. 2018
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       V úterý 13. 2. na naše školkáčky a prvňáčky čekalo představení. Při tomto představení jsme viděli několik pohádek a naším úkolem bylo najít ztracenou berušku. 

     • Počítání do 20
      • Počítání do 20

      • 26. 2. 2018
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       V první třídě už začínáme počítat do 20. Desítky nám představují červené perly a jednotky žluté perly. Při názornosti dokážeme učivo lépe pochopit.  

     • Skupinová práce v prvouce
      • Skupinová práce v prvouce

      • 26. 2. 2018
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Prvňáčci začínají pracovat častěji ve skupinkách. Snažíme se dodržovat pravidla práce ve skupinách – pomáháme si, každý se podílí na práci a domlouváme se společně na postupu. V prvouce jsme se učili o České republice. Poskládat mapu naší republiky z krajů nebyl lehký úkol. Hledání vlajky, zpěv hymny a odkrytí tajného města nám zabralo dvě vyučovací hodiny prvouky.

     • Ve školní družině se děti nenudí
      • Ve školní družině se děti nenudí

      • 16. 2. 2018
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Kromě společenských her a malování se snažíme vést děti k výtvarné činnosti – pracujeme s keramickou hlínou, modelínou, nebo moduritem a tvoříme různé ozdoby dle období.

       Dále prohlubujeme vztah k přírodě – pokud je přívětivé počasí, vyrážíme na vycházky, nejlépe někam do přírody. Většina dětí rády sportují, proto často využíváme prostory naší tělocvičny.

       V neposlední řadě myslíme i na kulturu, a tak se za odměnu vydáme i do kina. Tentokrát to byla odměna za pololetní vysvědčení – pohádka Čertoviny, která se dětem moc líbila.

     • Do šesté třídy přilétli motýli
      • Do šesté třídy přilétli motýli

      • 16. 2. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V přírodopise se žáci učí o hmyzu. A i když je venku zima, ve třídě už nastalo jaro. Objevovali jsme proces přeměny housenky v krásného motýla, žasli jsme nad krásou denních motýlů i zajímavostmi ze života nočních motýlů. Stranou nezůstal bourec morušový, bekyně mniška ani mol šatní. Výuku jsme si zpestřili i výtvarně. Z papíru jsme si složili motýly různých tvarů, barev i velikostí. A teď se můžeme těšit na povídání o životě včel, které bude určitě stejně zajímavé.

     • Vzdělávání učitelů matematiky
      • Vzdělávání učitelů matematiky

      • 15. 2. 2018
      • Martin Vávra

       FOTOGALERIE

       V naší škole se nevzdělávají pouze žáci, ale také učitelé. V úterý 13. 2. 2018 byli naši učitelé matematiky na školení Reálné experimenty ve výuce matematiky. Učitelé se naučili některé nové aktivity, které mohou využít ve výuce s žáky.

      • Jarní prázdniny

      • 15. 2. 2018
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       od 19. 2. do 23. 2. 2018 probíhají pro žáky základní školy jarní prázdniny. V tuto dobu bude přerušen provoz školní družiny, školního klubu a zájmových kroužků.

       Provoz mateřské školy a školní jídelny je zachován.

     • Ochutnávka pomazánek
      • Ochutnávka pomazánek

      • 14. 2. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek před pololetními prázdninami připravili žáci šesté a deváté třídy ochutnávku pomazánek. Sešla se pomazánka celerová, cizrnová, česneková, škvarková, vajíčková, rybí, sýrová… Nepřeberné množství druhů a chutí. A tak mohli o velké přestávce všichni ochutnat a získat inspiraci pro další obohacení jídelníčku.

     • Příběhy pana Tydýta
      • Příběhy pana Tydýta

      • 9. 2. 2018
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Tento týden k nám zavítal pan Tydýt. Navštívil 1., 2. třídu a naše školkáčky. Pan Tydýt je nová hračka holčičky Amálky. Staré hračky Tydýta nepřijaly mezi sebe, posmívají se mu a vyhánějí ho od sebe. Pan Tydýt odchází pryč. Hračky si uvědomí své chování k němu. Začnou ho hledat po celém světě. Po dlouhé a náročné cestě najdou pana Tydýta, omluví se mu a stanou se z nich kamarádi. Je vidět, jak důležité je chovat se k sobě hezky, i když jsme rozdílní. Umět se omluvit a odpustit si. Snad se nám to bude dařit i v našem životě.

     • I. pololetí za námi...
      • I. pololetí za námi...

      • 5. 2. 2018
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Čtvrtek 31. 1. 2018 pro naše žáky velmi důležitý, protože se jednalo o poslední den I. pololetí školního roku 2017/2018. Tento den strávili převážně se svými třídními učiteli, se kterými zhodnotili dosavadní školní práci a dostali výpisy vysvědčení.

       Po velké přestávce se ještě uskutečnilo společné setkání všech žáků a učitelů v aule, při kterém bylo ředitelskou pochvalou oceněno 23 žáků.

     • Učíme se potmě
      • Učíme se potmě

      • 5. 2. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve středu dopoledne měli šesťáci besedu s nevidomou paní. Na tuto besedu navazoval i odpolední a večerní program. Žáci si nejprve tvořili dvojice. Pohmatu museli popsat knoflík a najít stejnou dvojici. Bylo to pro ně docela těžké, protože museli začít využívat jiný smysl než zrak. Vůbec si totiž neuvědomujeme, jak jsme na zraku závislí. Potom jsme šli ven. Pozorovali jsme úplněk měsíce, stínohru i večerní oblohu. Následovala večeře, povídání o andělech a soutěž v tělocvičně. Utahaní a unavení jsme se přesunuli do třídy. Zahráli jsme si hru Místo po mé pravici je prázdné i na upíry. A úplně na závěr všichni dostali plný kufr dobrých zpráv. Přiblížila se večerka. Ještě hodinu trvalo, než se všichni uložili ke spánku. Plni zážitků a dojmů nakonec všichni spokojeně usnuli.