• Aktuality

     • Mise: Tajemný ostrov
      • Mise: Tajemný ostrov

      • 22. 3. 2022
      • Eliška Kořenková

       Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.

       Tuto tajemnou zprávu rozluštili páťáci při náročné výpravě na tajemný ostrov. Aby se mise mohli vůbec zúčastnit, museli složit několik zkoušek, při nichž prokázali, že jsou hodni tak náročné plavby.

       Nalodili se tedy všichni, nicméně tím jejich dobrodružství teprve začínalo. Společně hledali, popisovali a také zachraňovali vzácné rostliny. Museli se pro ně ponořit do hlubokých roklí, projít do bažiny a vyšplhat na skálu. Nic z toho by nešlo, kdyby společně nevymysleli strategii, kdyby nespolupracovali.

       Nejnáročnější úkol je čekal na konci, kdy potřebovali přeplout na druhý ostrov. Jenže lodě postupně potápěli zákeřní Akustoidi. Jen díky poctivé práci a vzájemné pomoci se to podařilo a vše dobře dopadlo.

     • Sedmáci zkoumají rostliny
      • Sedmáci zkoumají rostliny

      • 22. 3. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Přírodopis v sedmé třídě je ve druhém pololetí zaměřen na botaniku. Proto si žáci zopakovali znalosti o buňce a pokračovali v získávání vědomostí o výtrusných rostlinách. Vzhledem k tomu, že se příroda pomalu probouzí, hledají možnosti, co by mohli zkoumat. Pod lupou si prohlédli porostnici mnohotvárnou i mechy. Pozorovali příchytná vlákna i štět s tobolkou. Ve třídě si založili mechárium.

       V další hodině je čekaly kvetoucí rostliny. Hledali rozdíly mezi sněženkou a bledulí. V závěru hodiny si vyzkoušeli, jestli je možné změnit barvu květu. Pomocí inkoustu obarvili na modro květ sněženky. A už se těší, které rostlinky budou pozorovat v dalších hodinách.

     • Recitátoři na 2. stupni
      • Recitátoři na 2. stupni

      • 22. 3. 2022
      • Jana Šindelářová

       Po dvou letech jsme se opět v rámci výuky literatury vrátili k recitaci básní, bylo možné prezentovat i prózu. Žáci si připravili přednes básní podle vlastního výběru a také mohli porovnat své výkony jak v třídních kolech, tak i v kole školním, kam postoupili ti nejlepší ze všech ročníků 2. stupně.

       Soutěžilo se ve dvou kategoriích – šesťáci se sedmáky a osmáci s deváťáky. A jak to dopadlo?

        

       Mladší kategorie

       1. místo - Filip Štelc

       2. místo - Pavla Holíková

       3. místo – Radim Mahďák

        

       Starší kategorie

       1. místo – Tomáš Perdoch

       2. místo – David Chmelík

       3. místo - Rozálie-Emily Santo, Jaroslav Holý

        

       Vítězům blahopřejeme, všem soutěžícím děkujeme za účast.

       Závěrem lze dodat, že všichni recitátoři si vybrali kvalitní, pestré a poutavé básně, za což si zaslouží velkou pochvalu!

       Těšíme se na další příjemný umělecký zážitek.

                                                                                                                               

     • Okrskové kolo recitační soutěže v Lukově
      • Okrskové kolo recitační soutěže v Lukově

      • 22. 3. 2022
      • Pavla Holíková

       Po dvouleté covidové odmlce se naši žáci konečně mohli zúčastnit okrskového kola recitační soutěže v Lukově. V konkurenci recitátorů ze 4 škol - Kašava, Štípa, Fryšták, Lukov, se nejlépe umístili naši nejmladší - na 1. místě Marek Moučka a na 3. místě Amálie Doubravská. V další kategorii obsadila 3. místo Pavlína Křížková. V kategorii nejstarších (4. a 5. třída) rozhodoval divadelní výkon, zajímavé básničky a těsné skóre. Stupně vítězů nám unikly jen o vlásek.

       Děkujeme moc všem žákům za vzornou reprezentaci školy a lukovské škole za organizaci a bohatý kulturní program.

        

     • Den otevřených dveří
      • Den otevřených dveří

      • 22. 3. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V úterý 8. 3. 2022 jsme po dvouleté pauze otevřeli školu pro veřejnost. Měli jste možnost nahlédnout do výuky v mateřské a základní škole, prohlédnout si prostory školy, neformálně si povykládat se zaměstnanci a také ochutnat zdravé a chutné dobroty, které připravili naše šikovné paní kuchařky.

       Odpolední vzdělávací směnu si vyzkoušeli naši prvňáčci s paní učitelkou Petrou Drábkovou při ukázkové vyučovací hodině. Přítomným rodičům ukázali, co všechno už se ve škole naučili.

       Děkujeme všem návštěvníkům, že jste naši školu navštívili. A pokud vám to nevyšlo, tak nás kontaktujte – rádi se s vámi ve škole potkáme v jiný termín.

     • Žáček, Šiktanc, Šrut, Rais a další na skok u nás v aule
      • Žáček, Šiktanc, Šrut, Rais a další na skok u nás v aule

      • 12. 3. 2022
      • učitelky I. stupně

       Po dvouleté odmlce se v tomto školním roce opět podařilo zorganizovat školní kolo recitační soutěže pro žáky prvního stupně.

       Z třídních kol bylo nominováno celkem dvacet recitátorů. V pestrém výběru básní zazněly básně vtipné i vážné, moderní i ty, které se už učili i naši rodiče.

       Všichni soutěžící, přestože se potýkali s trémou, podali skvělé výkony. V první kategorii (1. třída) se zapojilo hned sedm žáků. Na nejlepších příčkách se umístili T. Procházková, A. Doubravská a vítězem byl M. Moučka.

       Druhou kategorii (2. a 3. třída) ovládla P. Křížková, druhé místo patří B. Procházkové a třetí D. Hrošovi.

       V nejstarší kategorii (4. a 5. třída) rozhodovaly opravdu drobnosti. Třetí příčka připadla V. Doubravské, druhou obsadil V. Vesecký. Nejlepší výkon v této kategorii podal J. Esterka.

       Přestávky, během nichž porota sčítala body, vyplnili hudebními a tanečními čísly páťáci a prvňáci a pokaždé strhli ke zpěvu i tanci celý sál.

       Všem zúčastněným děkujeme za krásná představení. Dvěma nejlepším recitátorům z druhé a třetí kategorie přejeme hodně štěstí při reprezentaci naší školy v okrskovém kole v Lukově.

        

        

     • Dětský karneval ve školce
      • Dětský karneval ve školce

      • 9. 3. 2022
      • Martina Nedělová

       Celý týden od 21. do 24. února se děti v MŠ připravovaly na maškarní karneval. S dětmi jsme si povídali, jak to na takovém karnevale vypadá, co se tam dělá a samozřejmě o maskách, které bezesporu k takovému veselí patří. Tvořili jsme zvířecí karnevalové masky, zdobili čepice klaunů a mnoho dalších činností.

       Ve čtvrtek 24. února ve školce vypukla ta pravá zábava.  Děti se při ranním příchodu vítaly v maškarních čepicích, převlecích, maskách a pravý „školkový karneval“ mohl začít. Všichni měli  nějakou masku a mohli  začít společným tanečkem. Užili jsme si spoustu legrace, zábavy, tancování a stolu plného dobrot. Děti byly nadšené a pro nás učitelky bylo největší odměnou vidět dětskou radost a smích.

     • Psí trápení
      • Psí trápení

      • 9. 3. 2022
      • Martina Nedělová

       Na konci února k nám do MŠ přijeli divadelníci s vystoupením – Psí trápení. Dějem nás provázel, pejsek, který hledal do svého domečku nájemníka. Postupně nabídl ubytování kachně, kočce, králíkovi, myšce i s blechami. Ovšem žádný nebyl dle jeho představ - kachna měla pořád zablácené nohy, kočka byla moc nobl, králík pořád dupal, myš měla blechy a všichni se stále škrabali. Nakonec byla nejlepším nájemníkem moucha, tichá a nenáročná. Představení bylo poučné, zábavné a veterinářka lovící blechy s lupou měla velký úspěch. Děti se celé představení skvěle bavily, děj byl doprovázen melodických písničkami a těšíme na další představení divadelníků  s pohádkami z kufru.

        

        

     • Pohádkový zápis do 1. třídy
      • Pohádkový zápis do 1. třídy

      • 1. 3. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

       srdečně Vás a Vaše děti zveme na Pohádkový zápis do 1. třídy, který se uskuteční ve středu 27. dubna 2022.

       Podrobnosti k zápisu se dozvíte na informační schůzce, která proběhne ve středu 16. 3. 2022 od 16:00 hodin ve školní jídelně. Jste srdečně zváni.

       Další informace jsou zveřejněny na školních webových stránkách v rubrice Žáci a rodiče > Zápis do 1. třídy.

     • Pravda nebo lež?
      • Pravda nebo lež?

      • 1. 3. 2022
      • Zdeněk Vlk

       S deváťáky jsme v hodině informatiky vedli diskuzi na téma dezinformace – čemu na internetu i mimo něj věřit, jak informace zpracovávat a také kde si jejich pravdivost ověřovat. Samozřejmě jsme se dotkli i dezinformačních zpráv z války na Ukrajině, které jsou aktuálně šířeny na internetu.

       A jak si ověřovat informace na internetu Vám napoví krátké vzdělávací video na webu www.e-bezpeci.cz.

     • Prvňáčci a lidské tělo
      • Prvňáčci a lidské tělo

      • 28. 2. 2022
      • Petra Drábková

       Na závěr prvního pololetí jsme si vyzkoušeli dvouhodinovou skupinovou práci. 

       V prvouce jsme probírali části lidského těla, a protože to děti bavilo, zabrousili jsme i hlouběji. Na pomoc jsme si přizvali do třídy nového spolužáka, na kterém jsme se to všechno učili. Byl to kostlivec Arnošt, kterého si děti se zálibou prohlížely. Prvňáčci jsou třída zvídavých šikulů a tak jsme se naučili i důležité lidské orgány, které děti Arnoštovi přidělávaly na správná místa.

       První velká skupinová práce dopadla velmi dobře. Děti se tak učí vzájemné pomoci, naslouchání si, toleranci a určitému respektu. Spolupráce byla úžasná!

     • První schůze žákovského parlamentu
      • První schůze žákovského parlamentu

      • 25. 2. 2022
      • Barbora Geherová

       Po uvolnění nařízení vlády bylo možné dne 22. února uskutečnit první zasedání Žákovského parlamentu. Setkali jsme se v plném počtu čtrnácti zvolených kandidátů z řad žáků třetí až deváté třídy.

       Žáci byli seznámeni se svými povinnostmi, které pramení z účasti v ŽP, odměněni „předbíhačkami“ a nastavili jsme si pravidla setkávání. Zvolili jsme první témata, které parlamenťáci projednají se svými třídami a domluvili si datum příštího setkání.

       Myslím, že již nyní můžu říci, že se celá škola těší na tematicky laděné dny i sportovní akce.

        

        

     • Lyžařský kurz dětí z mateřské školy na Trojáku
      • Lyžařský kurz dětí z mateřské školy na Trojáku

      • 25. 2. 2022
      • Martina Nedělová

       V termínu 14. - 18. 2. 2022 se zúčastnilo 16 dětí z naší MŠ pětidenního lyžařského kurzu na Trojáku. Výuka pod vedením instruktorů z lyžařské školy trvala každý den od 9 do 11.45 hodin, s krátkou pauzou na svačinku a čaj. Náplní kurzu byla skupinová výuka lyžování, která byla přizpůsobena těm nejmenším dětem ve věku 4 – 7 let. Všechny děti zvládly základy stability na lyžích, jízdu na vleku –laně, obloučky, brždění a na konci týdne všichni lyžovali na velkém svahu jako profíci.

     • S družinkou do kina
      • S družinkou do kina

      • 25. 2. 2022
      • vychovatelky ŠD

       Ve středu 16. února vyrazili 4 dospěláci a téměř 40 dětí  brzy po obědě z Kašavy do Zlína. Děti se těšily na film Encanto (a nákup pochutin), dospělí doufali, že vše proběhne hladce:-) A přesně tak se i stalo.  Animovaný muzikál pobavil opravdu všechny. A když nám zbyl čas, děti spálily kalorie z popcornu na hřišti v parku Komenského.

       Na závěr musíme poděkovat paní Zbrankové za pomoc při akci.

       Zúčastněné mládeži tímto vyslovujeme pochvalu za vzorné chování!

        

     • Jarní tábor
      • Jarní tábor

      • 25. 2. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V době jarních prázdnin probíhal ve škole pro děti 1. stupně jarní tábor. Vedoucí tábora Adéla a Iveta si pro děti připravily pestrý program plný her nejen v tělocvičně, ale i venku.

       Tábor se uskutečnil díky projektu Dětský klub II. pod Komunitní školou Kašava.

       Plánujeme také letní příměstské tábory, které budou pro děti 1. stupně probíhat v době hlavních prázdnin – od 11. 7. do 15. 7. 2022 a od 22. 8 do 26. 8. 2022.

        

        

     • Hurá na prázdniny...
      • Hurá na prázdniny...

      • 3. 2. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V letošním školním roce jsme první pololetí zakončili předáváním vysvědčení, které připadlo na pondělí 31. ledna 2022. I přes nejrůznější překážky, způsobené covidovou pandemií, byla oproti minulému školnímu roku výuka minimálně přerušována a děti dosáhly velmi dobrých vzdělávacích úspěchů. A to nejen v podobě pěkného hodnocení v průběhu vzdělávání, ale také aktivní účastí na preventivních, stmelovacích a jiných aktivitách, které vedly k lepší spolupráci a atmosféře ve třídních kolektivech.

       Pozitivních výsledků dosáhli také žáci 5. - 9. třídy při listopadovém srovnávacím testování České školní inspekce, do kterého se naše škola dobrovolně přihlásila spolu s 885 základními školami.

       Za první pololetí udělili učitelé a učitelky 684 pochval, třídní učitelky ocenily pochvalou třídního učitele celkem 116 dětí, pochvalou ředitele školy se může chlubit 31 dětí.

       Děkuji všem aktivním žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům za spolupráci při vzdělávání a přeji zasloužený odpočinek v době pololetních a jarních prázdnin.

     • Návštěvní den v místní knihovně
      • Návštěvní den v místní knihovně

      • 3. 2. 2022
      • Jana Šindelářová

       Čtvrteční dopoledne strávil celý druhý stupeň v rámci učiva českého jazyka v místní knihovně.

       Jednotlivé třídy se postupně vystřídaly v příjemném prostředí mezi knížkami a vyslechly si zajímavé informace o vzniku a činnosti knihovny od jejího prvopočátku do dnešní doby.

       Paní knihovnice Rochlová nám také ukázala knižní unikáty, nejstarším byly svázané noviny z konce 19. století. Po historickém úvodu měli žáci možnost se individuálně seznámit s knižním fondem, někteří využili nabídky a odnesli si vybranou knížku na přečtení domů.

       V dalším období plánujeme žánrové či tematické besedy, kdy budeme pracovat s ukázkami z s vybraných titulů. Věřím, že to bude příjemná práce!