• Aktuality

     • Určujeme hustotu mrkve
      • Určujeme hustotu mrkve

      • 21. 3. 2023
      • Hana Pospíšilová

       Po vypočítání mnoha příkladů hustoty látek a souvisejících veličin jsme v 6. třídě přistoupili k praktické ukázce, kdy si děti samy spočítaly hustotu mrkve. Z naměřených hmotností a objemů různých kousků této zeleniny vypočítaly tři hodnoty hustoty a určily z nich průměrnou hustotu. Pracovaly ve skupinách a musely si navzájem radit a pomáhat, aby úkol zvládly, což se většině podařilo.

     • Lyžařský kurz MŠ na Trojáku
      • Lyžařský kurz MŠ na Trojáku

      • 21. 3. 2023
      • Martina Nedělová

       Ve dnech 6. 3.-10. 3. 2023 se 19 dětí z mateřské školy ze tříd Delfínků a Kočiček zúčastnilo lyžařského kurzu na Trojáku.

       Každé ráno nejpozději v 7:15 byl sraz v MŠ, následovala snídaně, kontrola všech věcí a utíkalo se na autobus. Na Trojáku nás čekalo vždy super vyhřáté zázemí. Zde jsme se všichni obuli, nasadili lyžařské boty, helmy, kukly, vesty a šupky na svah.

       První den všichni začali na malém svahu s lanem, ale již po prvních jízdách na malém svahu instruktoři lyžařské školy zjistili, že tento ročník je skvělý a po prvních jízdách většina dětí zamířila na velký svah a vlek vstříc velkému kopci. Ti, co stáli na lyžích poprvé, udělali za první den velký pokrok a velký kopec zdolali následující dny.

       Každý den v polovině výcviku nechyběl vždy teplý čaj, svačinka a také napečené dobrůtky od maminek v podobě buchet, koláčků a jiných dobrot. Celý týden jsme měli krásné počasí, jen ve čtvrtek jsme na chvíli zjistili, že lyžovat se dá i za deště – všichni ale byli neuvěřitelně stateční. Každý lyžař během týdne zvládl velký kopec, jízdu na vleku, obloučky, brždění. Moc nás to bavilo a týden na lyžích jsme si velmi užili.

     • Hudební bitvy ve filharmonii
      • Hudební bitvy ve filharmonii

      • 17. 3. 2023
      • Světlana Divilková

       Řinčení mečů, svist popravčí sekery i útok pomstychtivých dívek ze známé pověsti Dívčí válka. To vše zaznělo v hudebních skladbách přednesených Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, které se zúčastnili žáci naší školy od páté do deváté třídy. Absolutním vrcholem byl souboj se světelnými meči za doprovodu dramatické melodie ze Star Wars. Tato závěrečná skladba nadzvedla ze sedadel snad všechny mladé posluchače, kteří pak finále koncertu nadšeně komentovali ještě při zpáteční cestě do Kašavy. Na koncertu zazněly tyto skladby: J. Sibelius: Finlandia L. van Beethoven: Egmont B. Smetana: Šárka, z cyklu Má vlast M. P. Musorgskij / M. Ravel: Velká brána kyjevská J. Williams: Suita z filmu Star Wars: The Phantom Menace Filharmonii Bohuslava Martinů řídil dirigent Michael Roháč.

     • Konverzační soutěž v anglickém jazyce
      • Konverzační soutěž v anglickém jazyce

      • 17. 3. 2023
      • Pavla Holíková, Eliška Kořenková

       V polovině března se vybraní žáci z šestého a sedmého ročníku utkali ve školním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž je rozdělena na dvě části – poslech a ústní část, kde musí každý soutěžící popsat obrázek, referovat na vylosované téma a také sestavit příběh z obrázků. Mnozí museli kromě cizího jazyka překonat také trému a obavy z toho, že to, co řeknou, nebude dobře. Všichni však podali skvělý výkon, malé chyby se samozřejmě objevily, ale rozhodně nezkazily výborný celkový dojem. Nakonec nejde o bezchybný projev. Jde především o dovednost z toho (zdánlivě!) mála, co umím, pokládat co nejvíce.

       Písemnou i ústní část soutěže nejlépe zvládla Adéla Geletová, která bude naši školu reprezentovat v okresním kole. Další v pořadí byl Matthias Tkadlec a o třetí místo se podělili David Krampota a Antonín Holík. Congratulations!

       Někteří z našich žáků podle testování pomalu atakují jazykovou úroveň B1, požadovanou při maturitní zkoušce. Je však třeba zdůraznit, že žádný z účastníků soutěže by nedosáhl takové kvality bez svého vlastního přičinění – talent, školní učivo a své jazykové dovednosti rozvíjí a rozšiřují pravidelně také samostatně doma různými běžně dostupnými způsoby – čtou knihy v angličtině, sledují filmy v původním znění, aktivně poslouchají písničky, hrají hry…

       Good job. Keep moving forward, guys!

     • Tvořiví druháci
      • Tvořiví druháci

      • 17. 3. 2023
      • Petra Drábková

       Děti ve druhé třídě jsou velmi tvořivé a kreativní. Ve výtvarné a pracovní výchově jsme se místo klasických přáníček k MDŽ pustili rovnou do výroby obrázku na pověšení.

       Protože už vyhlížíme a přivoláváme jaro, ztvárnili jsme rozkvetenou větvičku ovocného stromu.  Při práci jsme si dokonale procvičili jemnou motoriku a přesnost práce se štětcem a barvami.

       Nechali jsme si opravdu všichni na práci záležet, abychom s obrázkem doma udělali velkou radost.

     • Exkurze na zdravotnické škole
      • Exkurze na zdravotnické škole

      • 17. 3. 2023
      • Barbora Geherová

       V úterý 14.3. 2023 se vydalo 16 žáků z 6.,7. a 8. tříd na exkurzi do Střední zdravotnické školy ve Zlíně.

       Střední škola si pro budoucí uchazeče připravila velmi podrobný průřez čtyřletým studiem. Jednotlivé ročníky měly svá stanoviště v šesti třídách.

       Studenti zejména třetích ročníků žáky provedli jednotlivými předměty- ošetřování nemocných, somatologie aj. Naši žáci se tak dozvěděli základy první pomoci, mezioborovou spolupráci, péči o dítě a nemocného. Vyzkoušeli si obvazovat, „hrát“ instrumentáře na sále, vytahovat stehy, manipulovat s novorozenětem i měřit tlak.

       Zpestřením bylo, že si mohli pomocí závaží vyzkoušet, jak se cítí těhotná žena, či starý člověk se zákalem.

       Program byl velmi bohatý a zajímavý. Byl to inspirativní den nejen pro žáky.

     • Pokusy s atmosférickým tlakem
      • Pokusy s atmosférickým tlakem

      • 15. 3. 2023
      • Hana Pospíšilová

       Ve fyzice v 7. třídě si žáci sami připravili několik jednoduchých pokusů, které demonstrovaly vlastnosti plynů. Například ukázali ostatním, že tlak vzduchu udrží papír na sklenici naplněné vodou, jak vzniká podtlak a jak dostat do lahve uvařené vajíčko. Své postupy a pozorování zároveň vysvětlili a spolužáky tímto vystoupením zaujali.

     • Svět nevidomých v 1. třídě
      • Svět nevidomých v 1. třídě

      • 15. 3. 2023
      • Věra Vlková

       První týden března jsme si snažili uvědomovat, jak se cítí lidé kolem nás, kteří nebudou moci vidět probouzející se jaro. V průběhu několika vyučovacích hodin si děti zkusily, jaké to je „nic nevidět“. Hodinu strávily se zavázanýma očima, nesměly mluvit a pouze zažívaly to, co je každodenní skutečností nevidomých. Zkusili se zaměřit na čich a poznat vůně známé i neznáme, vychutnat si kousek chleba či sušenky, hmatem rozpoznávat předměty, orientovat se poslepu v prostoru a osaháváním dlaní spolužáků, které potkají, zjišťovat, které ruce jsou jim příjemné a chtějí s daným člověkem chvíli tančit na hudbu nebo se rozhodnout, že zkusí najít někoho jiného. Měly možnost „prohlédnout“ si tváře pomocí svých prstů. Zaposlouchaly se do Vivaldiho Zimy a Jara a rozvíjely svou představivost. Pod ruky jim přišla kniha psaná Braillovým písmem, plná reliéfních a jinak ztvárněných obrázků. Velmi silným zážitkem pro ně bylo v tichu a temnotě poslouchat slova písně Malý chlapec (Lunetic), který díky svému handicapu zažíval odstrkování a neporozumění.

       Po prožitcích měli žáčci možnost ve skupinách i před třídou mluvit o pocitech, které v nich dané situace vyvolávaly. Diskuse byly velmi živé a plné emocí.

       Následovala videoukázka zaměřená na vodící psy.  Učili se, jak nabídnout pomoc nevidomému – jak ho oslovit a správně převést přes cestu. Seznámili se s Pichtovým strojem, který slouží k psaní bodovým písmem a sami si zkoušeli napsat i přečíst pomocí Braillovy abecedy několik slov. Popovídali jsme si o pomůckách a hračkách, které jsou upravené tak, aby nevidomým posloužily. Je to široké téma a věřím, že tato „ochutnávka“ ukázala dětem něco nového a nasměřovala je správným směrem.

     • Pokusy ve 4. třídě
      • Pokusy ve 4. třídě

      • 15. 3. 2023
      • Hana Šimková

       V lednu a únoru jsme s žáky 4. třídy měřili a prováděli pokusy. Žáci si například vyzkoušeli odhadnout váhu, změřili si vzdálenost lavice od tabule a určili objem některých předmětů. Další hodiny jsme věnovali pokusům. Zkoušeli jsme zvláštnosti svého těla, zkoumání jeho těžiště. Vyzkoušeli jsme si pár pokusů. Stačily nám suroviny, které má každý z nás doma. Zkusili jsme udělat duhu z bonbónů skittles, vytvořit lávovou lampu ze šumivky, a dokonce se nám povedla i „sopka“ pomocí jedlé sody.

       Pochvala patří Terezce Makovičkové (9. třída) a Lucince Třískové (8. třída) za natočení komentovaných videí k pokusům, takže si každý z vás může zkusit pokusy udělat doma. 

     • Festival IQ play
      • Festival IQ play

      • 15. 3. 2023
      • Hana Šimková

       Ve čtvrtek 23. února jsme s žáky 8. třídy navštívili Festival IQ play ve Zlíně. Je to putovní hravá výstava, kde se žáci můžou podívat, ale zároveň si i vyzkoušet hry a hračky vzdělávacího charakteru. Na festivalu jsme objevili smyslové a dřevěné hračky, logické hry, hlavolamy a různé stavebnice. Žáci si spoustu herních aktivit mohli vyzkoušet. Každý si našel činnost, která ho nejvíce bavila nebo zaujala.

     • První jarní paprsky
      • První jarní paprsky

      • 14. 3. 2023
      • Hana Metelová

       Jeden den nás před obědem v družince navštívila žákyně 5. třídy se svým zvířecím kamarádem Kuličkou. Děti se s Kuličkou pomazlily a Marianka ochotně odpověděla na všechny jejich dotazy. Po jídle jsme se chvíli zdrželi ve třídě a poté nás sluneční paprsky vylákaly ven. Venku jsme kreslili křídami, pouštěli letadýlko, protáhli se na průlezkách a za příjemně teplého počasí zahráli spoustu her.

     • Školní kolo recitační soutěže na 2. stupni
      • Školní kolo recitační soutěže na 2. stupni

      • 9. 3. 2023
      • Světlana Divilková

       Úspěšní recitátoři z 2. stupně naší školy se sešli na začátku března, aby před školní komisí a před spolužáky předvedli své umění. V kategorii 6. a 7. třída zvítězil Jakub Esterka s básní Vodník od Karla Jaromíra Erbena, na druhém místě byl Vojtěch Minařík s básní Kytice od téhož autora a o třetí místo se dělil Dominik Foldyna (Čert a Káča od M. Černíka) s Vítem Skalníkem (Zlatá rybka od Miloše Kratochvíla). V kategorii 8. a 9. třída obsadil první místo Tomáš Perdoch, který velmi procítěně přednesl báseň Raport od Fráni Šrámka. Druhé místo získal Filip Štelc s básní Polévka ze sekery od Jiřího Žáčka a třetí místo patřilo Pavle Holíkové, která si vybrala Polednici od Karla Jaromíra Erbena.

       Gratulujeme všem úspěšným recitátorům i ostatním účastníkům soutěže!

     • Recitační soutěž na 1. stupni
      • Recitační soutěž na 1. stupni

      • 6. 3. 2023
      • Učitelky 1. stupně

       Březen – Měsíc knihy, jsme na prvním stupni zahájili stylově – školním kolem recitační soutěže.

       Reprezentanti jednotlivých tříd, kteří vzešli z třídních kol, se sešli ve středu 1. března v aule školy, aby svým spolužákům a učitelům přednesli básně vtipné i vážné, moderní i ty, které se už učili i naši rodiče.

       Všichni soutěžící přeprali trému a podali skvělé výkony.

       V první kategorii (1. třída) se na nejlepších příčkách umístili E. Zbranková, S. Kristová, V. Černoch a vítězem byl E. Sanitrník.

       Druhou kategorii (2. a 3. třída) podruhé v řadě ovládla P. Křížková, druhé místo patří M. Holíkovi a třetí K. Zbrankové.

       V nejstarší kategorii (4. a 5. třída) připadla třetí příčka B. Procházkové, druhou obsadil V. Vesecký. Zasloužené první místo za suverénní výkon v této kategorii patří B. Šarmanové.

       Přestávky, během nichž porota sčítala body, vyplnili hudebními a tanečními čísly prvňáci, druháci a třeťáci.

       Všem zúčastněným děkujeme za krásná představení. Postupujícím recitátorům přejeme hodně štěstí a pevné nervy v okrskovém kole ve Fryštáku.

     • Trampolínový park byl "jen náš"
      • Trampolínový park byl "jen náš"

      • 1. 3. 2023
      • Světlana Divilková

       Báječné místo, kde se můžete vyřádit, objevili sedmáci v Uherském Hradišti. Na konci února se totiž vydali do Střediska výchovné péče Help, aby zde zhodnotili fungování svého třídního kolektivu. Odměnou za "práci" pak byla hodinová návštěva Sportcentra Morava, které se nachází asi patnáct minut chůze od autobusového nádraží. Trampolínový park měli kluci a holky ze sedmé třídy celou hodinu jen pro sebe a odcházeli maximálně nadšení a s jednoznačným přáním: "Tady chceme znovu!" 

      • Preventivní aktivity v 1. pololetí

      • 1. 3. 2023
      • Kateřina Maděrová

       Během 1. pololetí na naší škole probíhaly dva projekty „Škola v pohodě“ a „Podpora sebeobrany“. Díky realizaci pilotního projektu sebeobrany pro žáky 6. – 9. tříd si žáci mohli zdokonalit fyzickou i psychickou připravenost včas odhalit nebezpečí, ubránit se mu a zároveň napomohl uvědomit si respektovat hranice jak své vlastní, tak i těch druhých. Děti si tak užívaly hodiny tělocviku plné pohybu, smíchu a praktických rad od trenéra Jiu-Jitsu pana Ondřeje Bárty, který žáky dokáže opravdově zaujmout a cenné rady názorně předat.

       Souběžně probíhal na škole ještě další projekt „Škola v pohodě“ zaměřen na preventivní programy. Díky němu se mohly ve třídách realizovat programy na stmelování třídy či na různá témata spadající do oblasti rizikového chování (šikana, násilí, záškoláctví, drogové závislosti, alkoholismus, vandalismus, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání, rasismus a patologické hráčství).

       Těší nás nejen to, že programy se na škole daří realizovat, ale především, že děti se do nich rádi zapojují a někdy i sami přinášejí nápady na další témata, čehož si velmi ceníme.

       Projekty „Škola v pohodě“ a „Podpora sebeobrany“ jsou spolufinancovány Zlínským krajem.

     • Prvňáci se učí spolupracovat
      • Prvňáci se učí spolupracovat

      • 1. 3. 2023
      • Věra Vlková

       Prvňáci už si přečtou, co potřebují. Dovedou počítat i náročnější úkoly a neustále si rozšiřují obzor. Proto jsme jeden den věnovali propojení všeho dohromady a děti se zaměřily na práci ve skupině, kde uplatnily své dovednosti a znalosti podle svých možností.

       Žáci byli rozděleni do základních skupin. Každý člen obdržel lístek se šifrou. Z každé skupinky se shromáždili k sobě ti, kteří mají stejnou zprávu, a společně ji řešili. Aby si ji mohli přečíst, potřebovali spočítat příklady, které byly na chodbě. Následně s výsledkem zajít k bankéři pro správné písmenko. Po vyluštění se vrátil každý zpět do své základní skupiny, aby „svou troškou přidal do mlýna“. Tak získala každá skupina cennou informaci.

       Tím práce nekončila. Následoval brainstorming, kdy děti měly dávat dohromady všechny informace, které o daném tématu ví. Následně každá skupina pracovala s textem, který je obohatil. A protože jednotlivé skupiny měly různé texty, pomocí střídání členů se postupně všichni vzájemně naučili i informace ostatních skupin. Výsledkem bylo nejen velké množství zajímavostí ze života pštrosa dvouprstého, ale hlavně zkušenost se spoluprací v různých skupinách, různými způsoby a také zjištění, že každý člen má ve skupině nezaměnitelné místo.

     • Školkový karneval
      • Školkový karneval

      • 1. 3. 2023
      • Martina Nedělová

       Na páteční ráno 24. února se všechny děti mateřské školy obzvlášť těšily, protože na ně ve školce čekal maškarní karneval plný her, soutěží a tancování. Třídy byly vyzdobeny balónky, barevnými fáborky a papírovými girlandami. Pak už se jen čekalo, až se dostaví děti ve svých kostýmech.

       Sešly se překrásné masky. Víly, princezny, Elzy, mažoretky, indiáni, fotbalisté, včelky, piráti, Buzz Rakeťák , Harry Potter a mnoho dalších. Následoval karnevalový rej, kde se jednotlivé masky představovaly a účastnily se různých her a soutěží.

       Za účast byli všichni odměněni malou sladkostí a moc si to společně užili.

     • Seminář Líného učitele
      • Seminář Líného učitele

      • 28. 2. 2023
      • Zdeněk Vlk

       V pondělí 20. 3. 2023 v době ředitelského volna se všichni pedagogičtí pracovníci základní školy pilně učili – a to s lektorem Robertem Čapkem, tzv. Líným učitelem. Ten všechny přítomné seznámil s novými trendy vzdělávání zaměřených na metody výuky, hodnocení a motivaci žáků.

       Seminář byl plný praktických nápadů, které jistě využijeme při vzdělávání v naší škole.

     • Únor v Rybičkách
      • Únor v Rybičkách

      • 28. 2. 2023
      • Lenka Janochová

       Únor bílý, pole sílí.

       Únor v Rybičkách jsme zahájili bílým snížkem a s dětmi jsme se věnovali hlavně svému tělu, zdraví a zimnímu oblečení.

       Cvičení s padákem a barevnými míčky je u dětí moc oblíbené a baví je.

       Opakujeme si počet do pěti a barvičky, cvičíme s míčky na svém těle, procvičujeme si postřeh, hrubou i jemnou motoriku.

       Koulovačka se sněhovými vločkami, které si děti sami vyrobily, děti moc bavilo a pěkně se vyřádily. Pracovní list upevnil u dětí vědomost, jak se v zimě správně obléknout. Venku na zahradě jsme si postavili malého sněhuláčka, kterého děti pojmenovaly „Pepa“.

       Další týden jsme se věnovali ptáčkům v zimě. Písničkou „Kdo to ťuká na okénko“ se děti dozvěděly, že mají ptáčci v zimě hlad, a proto jsme koupili zrníčka a společně jsme jim nasypali do krmítka na zahradě.

       A takové krmítko s ptáčky jsme si vyrobili. Práce dětem trvala déle, ale výsledek se jim moc povedl a děti byly nadšené.

       Chystáme se na karnevalový rej v maskách, který se blíží a těšíme se.

       Hezké dny přejí všem děti z Rybiček a paní učitelky Lenča a Renča :-).