• Aktuality

     • Z farmy na náš stůl
      • Z farmy na náš stůl

      • 26. 4. 2019
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       V úterý 23. dubna žáci 3. a 4. třídy absolvovali výukový program „Z farmy na náš stůl“. Dvě lektorky z organizace LÍSKA si pro děti připravily zábavný dvouhodinový program, jehož hlavním cílem bylo podpořit pozitivní vnímání zemědělství a zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy. Během první hodiny se žáci prostřednictvím velké deskové hry seznámili s důležitými pravidly při přípravě a skladování potravin a v druhé hodině si ve skupinkách připravili zdravou svačinku. Jedna skupinka připravovala ovesné vločky s jogurtem a marmeládou, další vyráběla výborné smoothie, děti se naučily vyrábět máslo ze smetany a poslední skupinka připravila vynikající pomazánku s pažitkou. Dětem se výukový program velmi líbil a zhodnotily, že se dozvěděly spoustu nových informací. Nejvíce se všem zamlouvala výroba zdravé svačinky.

      • Podřevnická liga - opět úspěch

      • 24. 4. 2019
      • Vladimír Drápal

       Minulý týden se konalo další kolo Podřevnické ligy. Tentokrát nás přivítaly Slušovice, kde se hrál turnaj ve florbalu chlapců. Obsadili jsme obě kategorie, starší a mladší žáky. V kategorii mladších žáků nás reprezentovali tito chlapci: Jarek Holý, Kuba Řezníček, Šimon Maděra, Matěj Drábek, Martin Pivoda a Dominik Drábek. Přesto,  že jsme neměli nikoho na střídání, naši chlapci obsadili pěkné třetí místo. Vítězství nám uniklo vždy až na závěr zápasu. V kategorii starších žáků nás reprezentovali tito chlapci: Milan a Vojta Březíkovi, Tomáš Křižka, Karel Ševčík, Tadeáš Vyvlečka a v bráně výborně zachytal Luboš Luňáček. Chlapci zabojovali a obsadili celkově druhé místo za vítěznými Slušovicemi. Také tentokrát jsme neměli nikoho na  střídání.

       Celkově jsme obsadili  v Podřevnické lize druhé místo a dotáhli jsme se bodově na Želechovice. Za Štípou už jsme pouze pár bodů. Všem chlapcům za předvedený výkon blahopřejeme.

     • Exkurze do Planetária
      • Exkurze do Planetária

      • 24. 4. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Ve středu 17. dubna 2019 jsme s žáky 5., 6., 7. a několika žáky 8. třídy navštívili Planetárium Brno na Kraví hoře. Děti v kopuli planetária viděly nejen mapu hvězdné oblohy, různá souhvězdí a přiblížené planety Sluneční soustavy, ale mohly se i „proletět“ hvězdami a galaxiemi Mléčné dráhy, pozorovat mlhoviny, Měsíc a naši Zemi z vesmíru. Pořad EXPLORE: Klíč k cestě na Mars jim pak názorně ukázal, jak si lidé v minulosti představovali Sluneční soustavu, jak vypadají oběžné dráhy planet kolem Slunce a cesta k Marsu. Před planetáriem si potom všichni vyzkoušeli několik interaktivních exponátů včetně vesmírného vozítka, spektroskopu, koule simulující vzdušné víry a dalších.

     • Exkurze a workshop na SŠ v Bystřici
      • Exkurze a workshop na SŠ v Bystřici

      • 24. 4. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Osmáci se v pondělí 15. dubna 2019 vydali do truhlářských dílen nedaleké střední školy v Bystřici pod Hostýnem, kde si sami vyrobili krmítko z připravených dílů. Ale nebylo to tak jednoduché: museli si naměřit správné rozměry, navrtat otvory, nařezat dřevěné lišty a vše stlouct. Všem se to zdařilo, obzvláště některá děvčata byla velmi chválena za svou šikovnost. Staral se o nás pan mistr odborného výcviku Blažek, který nám také ukázal mnoho úžasných výrobků místních studentů. Za vše mu srdečně děkujeme. Na závěr jsme se vyfotili u slavného Otesánka, kterého vyrobili zdejší studenti a učni – truhláři.

      • Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku - školní rok 2019/2020

      • 17. 4. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

       Registrační číslo     Výsledek o rozhodnutí

       ZSKAS-023/2019      přijat/a

       ZSKAS-024/2019      přijat/a

       ZSKAS-025/2019      přijat/a

       ZSKAS-026/2019      přijat/a

       ZSKAS-027/2019      přijat/a

       ZSKAS-028/2019      přijat/a

       ZSKAS-029/2019      přijat/a

       ZSKAS-030/2019      přijat/a

       ZSKAS-031/2019      přijat/a

       ZSKAS-032/2019      přijat/a

       ZSKAS-033/2019      přijat/a

       ZSKAS-039/2019      přijat/a s odkladem

       ZSKAS-040/2019      přijat/a

       ZSKAS-041/2019      přijat/a

       ZSKAS-042/2019      přijat/a

       ZSKAS-043/2019      přijat/a

       Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
       a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

        

     • Páťákoviny
      • Páťákoviny

      • 17. 4. 2019
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       10. 4. 2019 uspořádala ZŠ Lukov hravé dopoledne pro žáky pátých tříd z blízkého okolí Kašavy a Fryštáku. Dopoledne plné her a soutěží mělo žáky za úkol žáky vzájemně seznámit a navázat bližší kontakt, protože mnozí z nich, zasednou po prázdninách do společných lavic. Děti se výborně bavily, hodně si zasportovaly a samozřejmě se i poznaly. Ohlas na tuto akci byl velký. Vzpomínky máme krásné a těšíme se na nové spolužáky v příštím roce.

     • Šesťáci vyrábí dekorace
      • Šesťáci vyrábí dekorace

      • 16. 4. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Šesťáci si procvičovali v pracovním vyučování jemnou motoriku. Vyráběli dekorace. Každý dostal polystyrenový kužel a ostatní už záleželo na jejich fantazii. Někdo si vyrobil zajíčka, jiní zkoušeli postavičky Mexičanů. Hotové výrobky už zdobí učebnu.

     • Zápis do 1. třídy
      • Zápis do 1. třídy

      • 15. 4. 2019
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Ve středu 10. dubna se uskutečnil zápis do 1. třídy. Přišlo 16 šikovných dětí, budoucích prvňáčků. Každý z nich se ocitl v pohádkové říši. Pohádkové postavy je hezky vtáhly do svých příběhů. Děti procházely kolem rybníka vodníka Česílka do království královny Elišky a krále Adama.  Nezapomněly navštívit hloupého Honzu s babičkou Luckou. Vousatý loupežník sice působil přísným dojmem, ale s dětmi rozluštil záhadu ztracených školních pomůcek. Po cestě jsme potkali Karkulku s červeným čepečkem, která spěchala k babičce na návštěvu. Nikdo se nemusel bát návštěvy u hodné ježibaby Kristýnky, kde si každý pohladil kouzelného králíčka.  Všichni předškoláci cestu pohádkovou říší hezky zvládli. Těšíme se na ně ve škole.Ve středu 10. dubna se uskutečnil zápis do 1. třídy. Přišlo 16 šikovných dětí, budoucích prvňáčků. Každý z nich se ocitl v pohádkové říši. Pohádkové postavy je hezky vtáhly do svých příběhů. Děti procházely kolem rybníka vodníka Česílka do království královny Elišky a krále Adama.  Nezapomněly navštívit hloupého Honzu s babičkou Luckou. Vousatý loupežník sice působil přísným dojmem, ale s dětmi rozluštil záhadu ztracených školních pomůcek. Po cestě jsme potkali Karkulku s červeným čepečkem, která spěchala k babičce na návštěvu. Nikdo se nemusel bát návštěvy u hodné ježibaby Kristýnky, kde si každý pohladil kouzelného králíčka.  Všichni předškoláci cestu pohádkovou říší hezky zvládli. Těšíme se na ně ve škole.

     • Exkurze do Osvětimi
      • Exkurze do Osvětimi

      • 10. 4. 2019
      • Tomáš Juříček

       FOTOGALERIE

       Dne 8. dubna 2019 se žáci naší školy zúčastnili exkurze do Osvětimi. Konkrétně se jednalo o žáky z 8. a 9. ročníku, kteří se tak seznámili s historií tohoto neblaze proslulého místa. Děkuji všem zúčastněným, včetně dospělého doprovodu, za hladký průběh akce.

     • Recitační soutěž pro 1. stupeň
      • Recitační soutěž pro 1. stupeň

      • 10. 4. 2019
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       Dne 4. dubna 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.

       V první kategorii se utkalo 6 prvňáčků. Pouze tři se však mohli umístit na vítězných pozicích. Jednoznačně nejlepší výkon a právem první místo získal Václav Vesecký. Na druhém místě skončil Alex Vičík a třetí místo vybojovala Sabina Daňková.

       Ve druhé kategorii výrazně zazářili malí recitátoři z druhé třídy. První místo patří Michaele Křížkové, na druhém místě skončil Antonín Holík a třetí místo si vysoutěžil Vojtěch Minařík.

       V poslední kategorii se mezi sebou utkali žáci 4. a 5. třídy. První místo si krásným výkonem získala Pavla Holíková. Na druhém místě se umístila Lucie Třísková a třetí místo obsadila Pavlína Daňková.

       Všem malým recitátorům děkujeme za skvělé výkony a ostatním děkujeme za účast. Velké poděkování patří také spravedlivé hodnotící komisi a všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci celé akce.

     • Ředitelské volno
      • Ředitelské volno

      • 9. 4. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Základní školy a Mateřské školy Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, vyhlašuje z provozních důvodů (rekonstrukce elektroinstalace v budově školy) na dny 9. 5. a 10. 5. 2019 ředitelské volno pro žáky základní školy.

       V tento bude přerušen také provoz školní družiny, školního klubu, školní jídelny a dětského klubu.

     • Přerušení provozu mateřské školy
      • Přerušení provozu mateřské školy

      • 9. 4. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       v souladu s ustanovení, § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2019 z důvodu rekonstrukce elktroinstalace v budově školy.

     • Skupinovka ve 3. třídě
      • Skupinovka ve 3. třídě

      • 9. 4. 2019
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Dnešní vyučování ve třetí třídě proběhlo formou skupinové práce. Žáci byli rozděleni do tří skupin a pracovali tak „JEDEN ZA VŠECHNY – VŠICHNI ZA JEDNOHO.„

       Vzájemně si vysvětlovali zadání, pomáhali při řešení, opravovali každou chybičku a upevňovali si tak probrané učivo.

       Všichni byli se svými výkony spokojeni a tři hodiny nám uběhly jak voda.

      • Než užiješ alkohol, užij svůj mozek

      • 9. 4. 2019
      • Vladimír Drápal

       Takto se jmenovala přednáška, kterou absolvovali žáci sedmé třídy. Na toto téma velmi poutavě vyprávěl člověk, který se touto problematikou již velmi dlouho zabývá. Dělá kurátora pro mládež ve Zlíně a jmenuje se Martin Plášek. V průběhu celé hodiny byli žáci velmi pozorní a měli mnoho dotazů ohledně problematiky alkoholu. Pan Plášek na všechny dotazy odpověděl. Žákům se přenáška velmi líbila a na závěr ocenili pana Pláška potleskem.

     • Co je možné vidět pod mikroskopem?
      • Co je možné vidět pod mikroskopem?

      • 9. 4. 2019
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Co se všechno zkoumá v laboratoři?  Jak vypadá kapka krve pod mikroskopem?  Co je to krvinka a krevní destička? ……..  Tyto otázky a spoustu dalších nám zodpověděla paní Janatová, která si pro třeťáky připravila velmi zajímavou prezentaci. Děti se dozvěděly funkci krvinek, krevních destiček a rozdíl mezi červenými a bílými krvinkami.

       Poté jsme si prohlédli motýlí křídlo a vlas s vlasovou cibulkou pod nově zprovozněným mikroskopem.

       Tímto ještě jednou děkuji paní Janě Janatové za ochotu a dokonalou přípravu prezentace. Zároveň děkujeme za poskytnutí věcného daru (tří mikroskopů) od manželů Janatových. Přístroje nám tak obohatí výuku ve všech ročnících.

     • Sedmáci seznamují spolužáky s přečtenou knihou
      • Sedmáci seznamují spolužáky s přečtenou knihou

      • 5. 4. 2019
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       V sedmé třídě celoročně žáci seznamují ostatní s obsahem knihy, kterou přečetli. Každý si připraví text sloužící jako podklad pro ústní prezentaci knihy, kde nechybí obsah knihy, charakteristika hlavní postavy nebo postav ani základní údaje o autorovi. Prezentující také zhodnotí, jak se mu kniha líbila, zda byla čtivá a komu by ji především doporučil. Posluchači si nachystají otázky, týkající se knihy, a ptají se především na zajímavé nebo napínavé momenty a podrobnosti v ději knihy. Žáci se takto učí pracovat s uměním zpracovat stručný obsah příběhu a výběrem důležitých informací o dané knize a autorovi.

     • Vítáme jaro ve školce
      • Vítáme jaro ve školce

      • 5. 4. 2019
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Když odejde zima spát,

       začne slunko znovu hřát.

       Tak odložte čepice,

       jsou tu jarní měsíce.

       …Tento jarní měsíc jsme si začali náramně užívat. Sluníčko nás hezky vítá každé ráno do oken školky, nabíjí nás energií, kterou poté využíváme na učení se nových věcí, básniček, písniček, ke cvičení a taky k tvoření.

       Při procházkách pozorujeme měnící se přírodu a pojmenováváme kytičky a brouky – na toto téma „Jaro v trávě“ jsme si zvýtvarnili svůj kousek louky, kde jsme se snažili zachytit vše, co nás zaujalo.

       Myslíme i na blížící se Velikonoce, a proto raději trošku s předstihem jsme si nasadili/vyrobili „travnaté mužíčky“. Moc nás to bavilo, teď už  jen každý den pozorujeme, jak nám začínají klíčit první klíčky obilí.