• Aktuality

     • Stavíme elektrické obvody
      • Stavíme elektrické obvody

      • 17. 5. 2022
      • Hana Pospíšilová

       V hodině fyziky si šesťáci zkusili zapojit vodiče, spotřebiče (žárovky) a spínače do jednoduchých elektrických obvodů. Využili jsme zdroje stejnosměrného proudu umístěné v učitelském stole v učebně fyziky – proud se z nich rozvádí do lavic. Děti si zapojily žárovky jak sériově, tak paralelně, někteří žáci zkoušeli vytvořit i jiné zajímavé obvody.

     • Soutěž mladých zdravotníků
      • Soutěž mladých zdravotníků

      • 17. 5. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Ve čtvrtek 12. května proběhla ve Zlíně po dvouleté přestávce soutěž v poskytování první pomoci. Po delším váhání nakonec žáci osmé a deváté třídy sestavili tři soutěžní týmy. I přes počáteční komplikace s registrací vše dopadlo dobře. Soutěžící si zdatně poradili s člověkem v bezvědomí, dokázali, že znají obvazovou techniku i transport raněných. Zvládli zasáhnout i při epileptickém záchvatu.  Problémy jim způsobila jen dvojice mladistvých pod vlivem drog. Rozhodně se ale za své výkony stydět nemusí, protože první pomoc opravdu ovládají. Body většinou ztratili za zbytečné chyby, protože nervozita vykonala své.

       A jak dopadlo hodnocení? Soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev. Naši soutěžící obsadili osmé, šesté a páté místo. Moc všem účastníkům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy.

        

     • Jarní kloboučky - výtvarka 6. třídy
      • Jarní kloboučky - výtvarka 6. třídy

      • 13. 5. 2022
      • Jana Šindelářová

       Naše výtvarka je většinou o kresbě nebo malbě obrázků na různá témata. Tentokrát jsme se pustili do prostorové tvorby a krásné jaro přivítali vlastnoručně vyrobenými a dozdobenými kloboučky. Povedly se, jsme šikovní!                                                                                                                         

     • Osmáci si prohlubují znalosti o lidském těle
      • Osmáci si prohlubují znalosti o lidském těle

      • 12. 5. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Učivo přírodopisu osmé třídy je zaměřeno na savce. Žáci se učí o buňce, orgánech i orgánových soustavách. Během svého života se většina lidí setká se spoustou situací, kdy může dojít k úrazu či nehodě. Proto jsme se zaměřili na praktickou výuku první pomoci. Osmáci se naučili, jak mají postupovat při krvácení z nosu, zlomeninách, popáleninách i dalších úrazech. Své znalosti si pojedou ověřit ve čtvrtek 12. května do Zlína. Přejeme hodně štěstí.

     • Florbalový turnaj
      • Florbalový turnaj

      • 12. 5. 2022
      • Barbora Geherová

       Minulý čtvrtek se nám podařilo uskutečnit florbalový turnaj žáků. Zúčastnil se i první stupeň v souboji dvou týmů. Vyhrálo družstvo Dominika Mahďáka.

       Druhý stupeň soupeřil mezi sebou v počtu pěti týmů. Nakonec zvítězil tým čtvrtý pod vedením Martina Pivoda a tím získal putovní pohár.

       Vítězové byli odměněni „předbíhačkami“. Poražených nebylo, všichni dostali sladkou odměnu.

       Děkuji za organizaci představitelům ŽP, ale i učitelům za trpělivost s případnými nedokonalostmi.

      • Příběhy z vyjmenovaných slov

      • 10. 5. 2022
      • Světlana Divilková

       Během opakování pravidel českého pravopisu dostali šesťáci za úkol napsat příběh, ve kterém použijí co nejvíce vyjmenovaných slov (nebo slov příbuzných). Všichni zadání zvládli a o pár „vyjmenovaných“ příběhů se s vámi podělíme.

        

       Jak žil býk?

       Napsala Hana Marušáková

       Jednou byl býk a ten měl obyčejný byt. Když šel zamykat, zbystřil pyšnou myš, která syčela na plyš. Pak začala výskat a čepýřit se. Náhle odběhla a způsobila povyk v bytech ostatních obyvatel Přibyslavi.

       Druhý den býk potkal kobylu a slyšel, jak se hádá s lysým syslem. V tom tam přiletěla sýkora a usedla na vysokou bylinu. Sýkora začala vzlykat, protože nemohla najít hmyz. Sysel jí poradil, ať se nachomýtne k dobytku a začne tam bydlit. Tak býk prožíval své dny.

        

       Co se děje v městě Přibyslav?

       Napsala Julie Julinová

       Byl jednou jeden obyvatel, který obýval svůj byt. Ve svém příbytku měl jen dřevěný nábytek. Na zahradě měl spoustu dobytka. Bydlel v Přibyslavi a byl velice bystrý. Měl však problémy s jednou kobylou. Tak mu bába bylinářka dala pelyněk, aby se uzdravila. Bydlel blízko mlýna, který byl slyšet na kilometry daleko. Sedl na kobylu a vydal se k mlýnu. Kobyla pořád klopýtala a přežvykovala trávu. Do cesty se jim však zamotali vydra, výr a sysel. Ptali se, jestli můžou jít s nimi. Cestou ke mlýnu výskali jako malé děti. Práce jim šla od ruky Sysel vymýtil les, výr dmýchal a obyvatel se smýkal s pytli mouky. Vydra se zase flákala, tak ji obyvatel zavřel do mlýna, aby zpytovala svědomí.

        

       O obyčejném Zbyňkovi

       Napsal Josef Cyril Březík

       Byl byt v Přibyslavi, ve kterém byl nábytek a taky bystrý Zbyněk. Zbyněk si zvykal na bydlo a na to, že mu tam lozí sysel a létá výr. Měl taky svůj mlýn, ve kterém byla výheň, do které sypal pyl. Měl taky psa, který povykoval na vydru. Zbyněk šel psa uklidnit, ale sesypal se na zem a zlomil si lýtko. Výskal až přišla jeho teta. Odvezla ho do nemocnice, nohu mu ošetřili, a nakonec dopadlo vše dobře.

        

       Stěhování

       Napsal Matěj Smýkal

       Byli jsme se zabydlit do nového bytu. Táta se podíval z okna a viděl obyvatele. Stěhováci vystěhovali nábytek z vozu. V ohradě naproti našeho bytu se splašil dobytek. A nesplašil se jen tak, byla to součást obyčeje. Bystrý bratr zahlédl kočku přes celé město a ta kočka jedla byliny. A bratr pak spatřil, že někomu utekla kobyla, kterou hnal býk a že prý utekla až do Přibyslavi.

        

     • Výuka sebeobrany
      • Výuka sebeobrany

      • 10. 5. 2022
      • Zdenka Krmášková

       V rámci projektu "Podpora sebeobrany" se žáci 9. třídy poprvé sešli v úterý 3. května se zkušeným trenérem Jiu Jitsu ze Zlína. Naše deváťáky toto umění zcela pohltilo. Někteří již měli za sebou kurzy juda a stali se tak pravou rukou trenéra při vysvětlování nových prvků. Během čtyř hodin se seznámili se základními principy bezpečného chování, učili se vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučili se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. Všichni byli pozorní a zcela zaujati výukou. Neměli zájem ani o přestávku. Na závěr byli pochváleni za své chování a mohli si za odměnu zahrát hru Hu – tu – tu – tu.

       Projekt "Podpora sebeobrany" je spolufinancován Zlínským krajem. Informace o projektu.

     • Speciální prohlídka Státního okresního archivu Zlín
      • Speciální prohlídka Státního okresního archivu Zlín

      • 9. 5. 2022
      • Světlana Divilková

       Čtveřice žaček naší školy se vypravila na speciální prohlídku Státního okresního archivu Zlín-Klečůvka. Exkurze v archivu byla součástí jejich práce na projektech Příběhy našich sousedů, které připravují pod záštitou organizace Post Bellum (Paměť národa).

       Ředitel archivu David Valůšek provedl děvčata zázemím této instituce, kam mají vstup pouze archiváři a kde je uloženo šest tisíc pět set metrů archiválií. To znamená, že kdybychom všechny šanony a složky vyskládali vedle sebe do řady, táhly by se z Klečůvky až do Slušovic na Nové Dvory.  

       Děvčata si mohla prohlédnout i originály dopisu s podpisem Tomáše Bati, dekret podepsaný Marií Terezií (i s císařskou pečetí) nebo nejstarší dokument uložený ve zlínském archivu, který je ze 14. století a vydal ho bratr Karla IV., Jan Jindřich Lucemburský.

       V archivu by se daly trávit hodiny a hodiny času. A každý, kdo rád odkrývá tajemství historie, si tady přijde na své. Badatelé do něj mají přístup až od osmnácti let. Ti mladší musí přijít v doprovodu rodičů.

     • Ukliďme Česko
      • Ukliďme Česko

      • 9. 5. 2022
      • Zdenka Krmášková, Martina Nedělová, Martina Vaculová

       Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Naše škola se po dvouleté přestávce také připojila k velké skupině dobrovolníků. Děti z mateřské školy se pustily do úklidu v okolí školy, mladší děti vyrazily do lesa a ti nejstarší se vydali uklízet skládku odpadků. Nasbírali několik pytlů skla, plastů a také hromadu železného odpadu.

       Všem, kteří svůj volný čas strávili úklidem přírody, patří náš velký dík.

        

        

     • Den matek
      • Den matek

      • 9. 5. 2022
      • Martina Nedělová

       Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic, např. jinak ve Velké Británii (čtvrtou postní neděli), jinak v arabských zemích (21. březen) a mnoho dalších. V Česku se slaví (podle amerického vzoru) druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Pro maminky jsme se v mateřské škole naučili krátké básničky, vyrobili přáníčka, vytvořili srdce na špejli, květinky, odlitky srdíček ze sádry a třpytek a také jsme odpověděli na pár otázek.

       Jaká je moje maminka, co bych jí koupil, kdybych měl peníze, co umí moje maminka nejlépe ze všech, co dělá maminka nejraději ve volném čase, jestli se maminka někdy zlobí a proč. Odpovědi byly občas velmi zajímavé a zjistili jsme, že maminky moc volného času nemají, protože stejně doma uklízí.

     • Čtení nás baví
      • Čtení nás baví

      • 8. 5. 2022
      • Světlana Divilková

       V letošním školním roce začala základní škola v Kašavě využívat novou službu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně „Knížka do lavice“. Prostřednictvím této služby si mohou školy vypůjčit celý soubor knih pro jednotlivé třídy.  Souborem se rozumí 30 exemplářů jednoho titulu. Učitelé mají zároveň k dispozici pracovní a metodické listy, které se ke knihám vztahují.

       Stačilo, aby se škola v knihovně zaregistrovala a půjčování mohlo začít. Celý březen si tak šesťáci četli v komiksovém zpracování české historie Obrázky z českých dějin a pověstí, zatímco třeťáci pracovali s knihou Martiny Drijverové Domov pro Marťany. V dubnu se do čtvrté a páté třídy nastěhovala Babička drsňačka a na začátku května dostal každý šesťák do lavice napínavou Prašinu. Atraktivního čtení se dočkali také osmáci, v hodinách literatury mohou sáhnout po vypůjčeném souboru knihy Sirotčinec slečny Peregrinové.

       „Společné čtení nás v hodinách češtiny opravdu baví. V prvním pololetí jsme sáhli do školní knihovny pro Klapzubovu jedenáctku. Ve druhém pololetí jsme rádi využili nabídku krajské knihovny v rámci projektu Knížka do lavice jsme se začetli do dobrodružného, vtipného a kapustou provoněného příběhu Babičky drsňačky,“ uvedla třídní učitelka páté třídy Eliška Kořenková.

       Knihovna nabízí více než patnáct zajímavých titulů v rámci služby Knížka do lavice, takže školáci v Kašavě se i v dalších měsících nebo v následujícím školním roce mají na co těšit. Nově zahájila další podobnou službu „Hra do lavice“. Více informací o službách pro školy se dočtete na webu https://www.kfbz.cz/sluzby-pro-skoly.

     • Maminkám ke Dni matek
      • Maminkám ke Dni matek

      • 6. 5. 2022
      • Petra Drábková

       Druhou květnovou neděli slaví všechny maminky „Den matek“, proto jsme se pustili do práce. Snažili jsme se dostat ze sebe to nejlepší, co jsme se doposud ve škole naučili, abychom svým maminkám udělali radost. Vyzkoušeli jsme si s prvňáky Pětilístek na téma MOJE MAMINKA. Jedná se o aktivitu, která rozvíjí kritické myšlení, vyjadřování pomocí stručných výrazů a co je podstatné – vyjádření svého pocitu a názoru. K Pětilístku ještě žáci vyrobili krepová srdíčka s básničkou.

     • Vrtule - svět her a poznání
      • Vrtule - svět her a poznání

      • 6. 5. 2022
      • Denisa Tučníková

       S batohem na zádech a baterkou v ruce jsme se v úterý 3. května vydali se čtvrtou třídou prozkoumat třípatrový dům her ve Valašském Meziříčí. Spletitými cestami Krtkova bludiště přes věž jsme prolezli do kavárny, kde nás čekala nejen ochutnávka horké čokolády se šlehačkou, ale i deskových her. Naši hbitost a postřeh jsme prověřili u postřehových her a dál pokračovali po rozkvetlé louce na Včelí palouček. Na závěr nás vtáhl svět optických klamů v expozici Kdo neviděl, neuvěří! – a to doslova.

        

     • Prvouka v záplavě pampelišek
      • Prvouka v záplavě pampelišek

      • 6. 5. 2022
      • Petra Drábková

       V prvouce jsme probírali jarní květiny a důležitost včel. Protože se nejlépe vše zapamatuje názornou ukázkou, vydali jsme se na obchůzku po okolí naší školy. Na školní zahradě nás zaujala záplava žlutých pampelišek, což nás inspirovalo k pletení věnečků. Na to, že jsme se to teprve učili, byly výtvory poměrně zdařilé. Do školy jsme odcházeli celí žlutí od pylu, ale vůbec nám to nevadilo.

     • Prvňáci se učí venku
      • Prvňáci se učí venku

      • 6. 5. 2022
      • Petra Drábková

       Klasická výuka v lavici byla od září obohacena o práci na koberci, kde jsme se učili pracovat převážně ve skupinkách.

       Nyní nám přeje počasí k výuce v přírodě, které jsme okamžitě využili. Čtení na čerstvém vzduchu a vypracovávání úkolů šlo znamenitě. Stejně dobře dopadla i hodina angličtiny, kdy nám do anglických slovíček krásně švitořili BIRDS a svítilo SUN.

        

     • Pohádkový tělocvik
      • Pohádkový tělocvik

      • 6. 5. 2022
      • Petra Drábková

       V pátek probíhal ve škole „Pohádkový den“, kdy děti přišly do školy v kostýmech. Prvňáčci měli ten den tělocvik, ale za žádnou cenu se nechtěli kostýmů vzdát, takže po hřišti a běžecké dráze běhala dýně, čarodějnice, sobík, medvěd, Sněhurka, medúza a spousta dalších postaviček. Užili jsme si tak spoustu legrace a hodina nám velmi rychle uběhla.

     • Zápis do první třídy
      • Zápis do první třídy

      • 6. 5. 2022
      • Učitelky I. stupně

       Ve středu 27. dubna odpoledne bylo ve škole nezvykle rušno. Na chodbě jste mohli potkat kašpárka, v jedné ze tříd seděli na trůně pan král s paní královnou, vodník posedával zas na vrbě, hned vedle Hloupý Honza naháněl dobytek a o kousek dál pletla babička čepici. Čarodějnice mumlala zaklínadla a míchala lektvary, hodný loupežník přemýšlel, komu co ukradl a jak to vrátit, a Karkulce se v košíčku rozsypaly dárky pro babičku. 

       Všichni si na chvíli odskočili ze svých pohádek, aby přivítali děti u zápisu do I. tříd. Prostředí školy předškolákům není cizí – byli se už před zápisem podívat na výuku v 1. třídě, a tak se po krátkém přivítání s panem ředitelem nebojácně vydali plnit úkoly, které si pro ně připravily pohádkové postavy. 

       Karkulce roztřídili věci v košíku, čarodějnici pomohli s kouzelnými formulkami, příběhem rozveselili královnu, a dokonce pomohli panu králi s rozvázanou tkaničkou. Poradili si se všemi nástrahami a prokázali, že se z nich v září mohou stát školáci. Už teď se na naše budoucí prvňáčky těšíme!

       Děkujeme našim ochotným žákům z II. stupně a absolventům za pomoc při organizaci pohádkového zápisu. 

        

     • Zápis do 1. třídy 2022/2023 - rozhodnutí o přijetí
      • Zápis do 1. třídy 2022/2023 - rozhodnutí o přijetí

      • 5. 5. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla ve věci řízení přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

       Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

       Rozhodnutí o přijetí - zápis do 1. ročníku základní školy 2022/2023