• Aktuality

     • Na kole na Rusavu
      • Na kole na Rusavu

      • 25. 6. 2021
      • Vladimír Drápal

       V úterý 22. června vyrazila devátá třída na plánovaný výlet na kolech na Rusavu. Ráno byla situace velmi nejasná, protože v době plánovaného odjezdu nad Kašavou zuřila bouřka. Počasí se nakonec umoudřilo, a tak jsme s hodinovým zpožděním vyrazili vstříc novým zážitkům. Pedagogický dozor tvořili Bára Geherová a třídní učitel Vladimír Drápal.

       Elektrokolo, na kterém vedoucí jel, se ukázalo jako špatný pomocník. V nejdelším kopci přestal fungovat elektromotor a tak 25 kg těžký stroj musel zvládnout vlastními silami. To se mu díky výborné fyzické kondici podařilo. Při jízdě z kopce již motor plně pracoval. Cílem 12 km daleké cesty bylo rusavské koupaliště. Na koupaliště nás pustili dvě hodiny před oficiálním otevřením a to díky Báře Geherové, která svým neformálním vystupováním zapůsobila na správce koupaliště. A tak na koupališti, kde bylo v neděli 1100 návštěvníků, se nás koupalo 15. K dispozici jsme měli jak tobogán, tak i perličku.

       Došlo také na závody v plavání. Pěkné třetí místo ze čtyř účastníků obsadil pan učitel. Původně myslel na lepší umístění, ale zapomněl, že už mu není 50. Slunce svítilo a tak se nám z koupaliště ani nechtělo. Cesta zpět proběhla v pohodě a na poslední společnou akci budou deváťáci určitě dlouho vzpomínat.

     • Laser Game Zlín
      • Laser Game Zlín

      • 23. 6. 2021
      • Žáci 6. třídy

       V pondělí 21. června jsme se vydali autobusem do Zlína. Z autobusového nádraží jsme vyrazili směr zimní stadion, kde se nachází Laser Game aréna. Vedoucí arény nás přivítal a poslal nás do šaten, kde jsme se mohli převléct. Oblékli jsme si vesty, vzali zbraně a pán nám vysvětlil, jak je používat. Hráli jsme tři hry, a kdo chtěl, si mohl koupit i čtvrtou. Potom jsme přešli na náměstí Míru, kde jsme měli rozchod na oběd. Po hodině jsme se sešli u kašny na náměstí a vyrazili společně na nádraží, odkud jsme jeli domů.

     • Preventivní programy online i přímo ve třídách
      • Preventivní programy online i přímo ve třídách

      • 22. 6. 2021
      • Aneta Miklová

       Virtuální klobouk

       V měsíci květnu absolvovaly děti od 4. do 9. třídy online preventivní programy s názvem Virtuální klobouk. Jelikož byla situace vzhledem k epidemii Covid-19 nepředvídatelná a termín otevření škol zůstávál nejasný, volila jsem výběr preventivních programů tak, abychom byli připraveni na vše.

       Začali jsme tedy s prevencí online. V červnu následovaly připravené preventivky prezenční formou. Pojďme se však nejdříve podívat na online preventivky. O čem byly a jak probíhaly?

       Než se děti připojily do videkonference, vyplňovaly malý dotazník na téma, kterého se program týkal. Mohly rovněž napsat otázky, které je u daného tématu zajímaly a kolegové z P-centra Olomouc (centra primární prevence) na všechny otázky odpověděli.

       Děti byly úžasné, byly otevřené, komunikativní a nebály se zeptat, když je něco zajímalo.

       Pokud byste chtěli o nabízených tématech  vědět více, můžete se seznámit s preventivními programy na youtube kanále:

       https://www.youtube.com/watch?v=X7JBixr6Vss&list=PLoBBxPXtn5dD3_OcSLrKbukRyDAAi_BA7&index=2.

       Každého preventivního programu se společně s dětmi a lektory účastnil třídní učitel, speciální pedagog, a pokud je ve třídě asistent i asistent pedagoga.

       Témata byla následující:

       4. a 5. třída – On-line Karkulka

       6. a 7. třída – Zachycen v sociální síti

       8. třída – Počítač a volný čas

       9. třída – Drogová prevence

        

       Prezenční preventivní programy

       V průběhu června děti čekaly preventivní programy prezenční. Tyto programy vedl Mgr. Ondřej Plaček z krajské pedagogicko-psychologické poradny.

       Děti se tak mohly dozvědět něco o zdravém životním stylu, bezpečnosti na internetu, prevenci alkoholu nebo kouření, o netolismus (chorobné závislosti na internetu) a jak mu předcházet.

       Preventivního programu se účastnil třídní učitel, asistent pedagoga a speciální pedagog (který byl přítomen alespoň online).

        

        

        

     • Den bez tabáku
      • Den bez tabáku

      • 22. 6. 2021
      • Aneta Miklová

       Každoročně si 31. května připomínáme Světový den bez tabáku. Letos jsme se tomuto tématu věnovali i na instagramu. Všichni sledující si mohli přečíst informace o tabáku, jaké jsou nejškodlivější způsoby užívání tabáku a rovněž mohli hlasovat, či se podělit o své zkušenosti. Zde se můžete mrknout na výsledky hlasování.

     • Má vaše dítě diagnózu dys… neboli SPU?
      • Má vaše dítě diagnózu dys… neboli SPU?

      • 22. 6. 2021
      • Aneta Miklová

       Máte dítě s „diagnózou“ která má název dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie a jiné dys…? Jedná se o takzvané specifické poruchy učení (SPU). Pokud dítě tyto obtíže má, nezoufejte! Neznamená to hned, že by bylo hloupé a mělo nízké IQ, znamená to jen, že jeho mozek funguje jinak. Informace, které se k němu dostanou, mozek vidí a zpracovává jinou formou, než u ostatních dětí, a proto je potřeba přijít na to, co Vaše dítě potřebuje, jak mu přizpůsobit způsoby učení a jak se ho snažit pochopit.

       Když pochopíme, jak se Vaše dítě dívá na svět, kde a co mu v učení dělá obtíž, je lehčí udělat změny v učení a fungování tak, aby vedlo plnohodnotný život bez zbytečného stresu navíc. I o to se s dětmi snažíme v předmětu speciálně pedagogická péče – pochopit, co je vlastně trápí.

       Podívejte se na přehled toho nejdůležitějšího, co by vám mohlo pomoci. Více (jaké metody využívat při učení, doporučenou literaturu aj.) se můžete taktéž dozvědět na instagramu @specialni_pedagog (Speckar na dědině).

     • Na vědomost se všem dává, že v naší škole byla sláva…
      • Na vědomost se všem dává, že v naší škole byla sláva…

      • 21. 6. 2021
      • Eva Lorencová

       Ve středu 16. června 2021 se část naší školní zahrady proměnila v hradní nádvoří, po kterém se procházeli udatní rytíři a rytířky, šašci, komorné a poddaní. Tuto za“hradní“ slavnost se rozhodli navštívit lidé z "kraje Kašavského", ale také z přilehlých panství - "Vlčkovského" a "Držkovského".

       Udatní rytíři a rytířky, naši prvňáčci, nejprve složili slavnostní slib a potom byli pasování královnou Abecedou a králem Knihoslavem I. na čtenáře.

       Tuto událost oslavili zpěvem a dobrým jídlem, které si připravili nad ohněm, jak už to na starých hradech bývá.

     • Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá
      • Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá

      • 21. 6. 2021
      • Eva Lorencová

       Měsíc červen přinesl nám prvňáčkům mnoho zajímavých akcí. Kromě Malé technické univerzity, kde jsme si mohli postavit své město, přišel na řadu i školní výlet. Vydali jsme se společně do Zoo Zlín - Lešná. Zažili jsme cestu linkovým autobusem bez maminek a tatínků a zahráli jsme si přírodovědnou soutěž na různých stanovištích zahrady. Protože jsme byli moc šikovní, získali jsme od paní učitelky medaili malého zoologa a krokodýli tetování. Společně jsme se na závěr projeli po zoo vláčkem. Chtěli bychom také poděkovat paní vychovatelce Radce Průchové za to, že se na výlet vydala s námi. Bylo to príma!

     • Cesta do Vrzavých skal
      • Cesta do Vrzavých skal

      • 20. 6. 2021
      • Martina Vaculová

       Ve čtvrtek 17. června jsme se přesvědčili, že v lese je chládeček a spousta zajímavých věcí k vidění. Cestou jsme hledali a nalezli mimo jiné choroš, otisk tlapky i ptačí hnízdo. Ve skalách byl čas k odpočinku, opékání přinesených dobrot a ke hrám. Poté jsme uklidili tábořiště i kus lesa, který nám byl pro jeden den tou nejlepší učebnou.

     • Šesťáci v Zoo Zlín
      • Šesťáci v Zoo Zlín

      • 20. 6. 2021
      • Žáci 6. třídy

       Ráno jsme přišli do školy a otestovali jsme se. Jako třída jsme si vybrali třídní výlet do Zoo Zlín - Lešná. Z Kašavy jsme vyrazili autobusem směr Lukov. Z Lukova jsme šli pěšky po cyklostezce až do zoo.

       V zoo jsme se rozdělili do skupinek a plnili jsme pracovní listy o zebře a nosorožci. Viděli jsme spoustu zvířat – žirafy, zebru, hyeny, plameňáky, surikaty atd.

       První sraz jsme měli u obědových stánků, kde jsme se naobědvali. Naše další kroky jsme namířili do nově zrekonstruovaného lanového centra.

       Poté jsme se museli dostavit ke vchodu/východu. Jelikož jsme měli ještě čas, tak jsme si mohli koupit nějaké suvenýry. Potom jsme se vrátili autobusem do Kašavy, čímž náš výlet úspěšně skončil.

     • Sedmáci opakují fyziku venku
      • Sedmáci opakují fyziku venku

      • 15. 6. 2021
      • Hana Pospíšilová

       Pomalu začínají teplé letní dny, a tak je stále obtížnější vydržet ve třídě, i když jsou otevřena všechna okna. Vydali jsme se proto opakovat fyziku před školu. Děti zde na různých místech hledaly lístky papíru s otázkami. Z nabízených odpovědí si vybraly a do svého lístku ve skupině napsaly písmeno tajenky, které příslušelo dané otázce. Tajenka byla naprosto neodhadnutelná, byl to desetimístný tajný kód, který většina z velké části odhalila. Nejtěžší prý bylo domluvit se ve skupině na odpovědi.

     • Praktická matematika
      • Praktická matematika

      • 14. 6. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Sluníčko zastihlo ve čtvrtek ráno osmáky před školou. S sebou měli sešity, kalkulačky, psací potřeby a měřidla. Pomocí měřidla zjišťovali například obvod a délku kmene, odpadkového koše, truhlíku na květiny.

       Každý žák měl za úkol změřit nějaký předmět válcového tvaru. A pak přišlo na řadu opakování vzorců. Nejprve si museli vypočítat poloměr daného předmětu, potom následoval výpočet objemu a povrchu.

       Nechyběly ani převody jednotek na litry. A samozřejmě úvaha, jestli třeba hrníček může mít objem 5 litrů.

       Žáci si vyzkoušeli v praxi, k čemu jsou jim nabyté znalosti z hodin matematiky.

     • Inspirace v Bystřici pod Hostýnem
      • Inspirace v Bystřici pod Hostýnem

      • 14. 6. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Žáci osmého ročníku mají před sebou už poslední rok školní docházky a samozřejmě je čeká volba, co dál. Abychom jim toto rozhodování ulehčili, společně jsme navštívili Střední školu nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Jeden den měli možnost naši žáci nasávat atmosféru této školy.

       Hned po příchodu se žáci seznámili s postupem práce při výrobě hmyzího domečku. A potom už jen měřili, vrtali, stloukali, brousili a v jejich rukou se postupně rýsovaly nové výrobky. Součástí dne byla i prohlídka školních dílen.

       Třešničkou na dortu byla komentovaná výstava výrobků, které zhotovují žáci posledního ročníku této školy. Funkční dřevěné kolo, moderní nábytek inspirovaný filmem Bohemian Rhapsody i repliky nábytku ze zámku v Kroměříži stojí opravdu za viděnou.

       Nám nezbývá, než obdivovat um a šikovnost těchto studentů.

     • Návštěva 3. třídy v ZOO Zlín
      • Návštěva 3. třídy v ZOO Zlín

      • 14. 6. 2021
      • Denisa Tučníková

       „V Africe je pěkně horko!“ O tom jsme se přesvědčili v pondělí 7. 6. během exkurze ve zlínské zoologické zahradě. Před začátkem programu nás čekalo pozvání na zmrzlinu, za které děkujeme paní Bednaříkové, a návštěva zátoky rejnoků. S panem průvodcem jsme zavítali mezi obyvatele pavilonu afrických kopytníků, podívali se do oblasti Etiopie a expozice slonů. Poté jsme se vydali napříč světadíly. Ve škole jsme společné zážitky a postřehy vepsali do myšlenkových map.

     • Výsadba stromků a úklid lesa
      • Výsadba stromků a úklid lesa

      • 11. 6. 2021
      • Zdenka Krmášková

       V naší zemi se hodně rozmohlo vysazování smrkových monokultur, protože smrkové dřevo má velmi výhodné vlastnosti pro opracování. Rozsáhlé smrkové lesy ale poskytují škůdcům dostatek potravy a příhodné podmínky k přemnožení. Kůrovec se objevil i v okolních lesích. Proto bylo nutné začít napadené stromy těžit. Aby bylo možné založit nový les, je potřeba vytěžené místo uklidit.

       Žáci 2. stupně se na jaře zapojili do úklidu lesa po těžbě a výsadby. Pod odborným dohledem správce lesa pana Němce vyčistili část obecního lesa. Ve volném čase si vyzkoušeli i nelehkou práci při výsadbě nových stromů. Vysazovali jedle, borovice, modříny, duby, javory i olše. Většina žáků vykonávala tuto práci poprvé. A tak jsou zase bohatší o zkušenost, jak mají postupovat při výsadbě lesních stromů.

     • Úklid studánek
      • Úklid studánek

      • 11. 6. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Jarní období je pravidelně ve znamení úklidu. I v letošním roce se žáci 8. ročníku domluvili a společně se pustili do práce. Jako mravenci oblehli studánky v okolí. Někdo čistil odtokový kanálek, další trhal plevel, jiní vybírali suché větve. Pomocí hrábí odstranili spadané listí a upravili okolí studánek. Děvčata ometala pavučiny. Při procházce lesem také sbírali odpadky, které tam nevychovaní návštěvníci odhodili. Na závěr své záslužné práce si všichni poseděli u ohně a opekli špekáčky. Všem účastníkům děkujeme za ochotu a pomoc.

     • Týden dětí v mateřské škole
      • Týden dětí v mateřské škole

      • 11. 6. 2021
      • Martina Nedělová

       Kde jinde než v mateřské škole je třeba oslavit Den dětí. My jsme zvolili celý týden oslav, činností vztahujících se ke Dni dětí a výpravu „z pohádky do pohádky“ se skřítkem Bambulínem. S dětmi jsme si povídali, proč slavíme tento den, zda všechny děti slaví na celém světě stejně a jak žijí jinde ve světě.

       Mile nás překvapilo, že děti z naší MŠ velmi dobře věděly, že ne všechny děti na světě se mají dobře, že mnohdy nemají co jíst, kde spát a nemají vše, co chtějí, včetně hraček, pokojíčku, hodných rodičů. A právě proto si také celosvětově Den dětí připomínáme. Cílem je upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby všech dětí. Koukněte na pár okamžiků našeho Dne (týdne) dětí.

       Samozřejmostí byla sladká tečka v podobě návštěvy cukrárny, kde zmrzlina a mlsání nemohlo chybět