• Aktuality

     • Zkoumáme možnosti zelektrovaných těles
      • Zkoumáme možnosti zelektrovaných těles

      • 19. 10. 2021
      • Hana Pospíšilová

       Ve fyzice se zkušení experimentátoři z řad žáků přihlásili, že předvedou spolužákům pokusy se statickou elektřinou. Měřením například zjistili, že balónek nabitý třením o plastovou plochu se udrží na stěně po dobu 15 min. Nebo vyzkoušeli, jak je snadné pohybovat lehkou plechovkou pomocí zelektrované tyče nebo přitáhnout touto tyčí malý pramínek vody. Prostě věda je zábava!

     • Čtvrťáci a páťáci na dopravním hřišti
      • Čtvrťáci a páťáci na dopravním hřišti

      • 18. 10. 2021
      • Denisa Tučníková

       Ve čtvrtek 14. října žáci 4. a 5. třídy navštívili dopravní hřiště ve Zlíně-Malenovicích. V teoretické části pod vedením pana Dřevojánka si děti připomněly povinné vybavení kola, základní pravidla bezpečnosti při jízdě na komunikaci a dopravní značky. V praktické části prokázali své znalosti a um cyklisty v „reálném“ provozu. Po úspěšně zvládnutých testech a jízdách mohli žáci 5. třídy získat Průkaz mladého cyklisty.

        

        

     • Sázíme stromy pro budoucnost
      • Sázíme stromy pro budoucnost

      • 18. 10. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Všichni víme, že stromy mají na naší planetě nezastupitelné místo. Neplní jen funkci estetickou, ale také se významně podílejí na kvalitě ovzduší. Často jsou také zdrojem obživy. A tak se žáci 9. ročníku zapojili do sázení stromů. V pracovním vyučování společně zasadili čtyři ovocné stromy. Doufáme, že i v dalších letech se připojí deváťáci do této prospěšné činnosti. Postupně tak vznikne za školou krásný ovocný sad.

        

     • Canisterapie aneb terapie za pomoci psů v naší MŠ
      • Canisterapie aneb terapie za pomoci psů v naší MŠ

      • 18. 10. 2021
      • Martina Nedělová

       Při našem setkání s pejsky Ágneskou a Aničkou, tentokrát na školním hřišti, jsme se zaměřili na rozvoj citových schopností (hlazení, mazlení, komunikace se psem), na rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby), na rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá motorika, házení míčků), relaxaci (vliv na psychiku a duševní rovnováhu).

       Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu a úsměv. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívají se různé druhy plemen, s průkazem původu, ale i bez něj, při vzdělávání za pomoci psů, kde pedagogové využívají pozitivní vliv psů na děti jako součást zážitkové výuky.  Tentokrát si vše s námi užily i nejmenší děti ze třídy Rybiček. Všechny děti byly statečné a těšíme se brzy na setkání v dalším, třeba vánočním, vystoupení.

        

     • Vodník a rytíř
      • Vodník a rytíř

      • 12. 10. 2021
      • Světlana Divilková

       V hodinách českého jazyka a literatury probíráme v šesté třídě literární žánry. Začínáme pohádkami. Jedna z aktivit zahrnovala i práci s pohádkovými postavami. Ze dvanácti různých pohádkových postav byly náhodně vybrány dvě – rytíř a vodník. Děti měly za úkol vymyslet vlastní pohádku s těmito dvěma pohádkovými postavami. Jedna práce byla opravdu mimořádná a rádi bychom ji tímto rozšířili mezi další čtenáře. Jedna spolužačka to ve svém pohotovém komentáři vystihla přesně: „Kdyby rodiče četli svým dětem takové pohádky, tak by je to víc zaujalo.“

       Přejeme příjemné čtení.

        

       Vodník a rytíř

       Napsala Julie Julinová (6. třída)

       Byl jeden královský rytíř, který byl jako králova pravá ruka. Ale po nějaké době se rytíř rozhodl, že pro krále přestane pracovat. Král byl totiž zlý a rytíři se to nelíbilo.

       Jednou ráno šel za králem, aby mu oznámil, že pro něj již nepracuje. Když mu to řekl, král se rozzlobil a vyhnal ho z království.

       Když rytíř překročil hranice království, spatřil malou dřevěnou chaloupku. Měl hlad, a tak šel dovnitř. Uviděl starou babičku. Dala mu jídlo a pití, potom mu řekla: „Když půjdeš dál, je tam rozcestí, vpravo je jezero s vodníkem a vlevo je ohnivý drak. Je na tobě, kam půjdeš.“ Rytíř poděkoval a šel.

       Když přišel k rozcestí, rozmýšlel se, kam půjde. Nakonec zatočil vpravo. Zahlédl velké jezero a uprostřed něj stála vrba, na které seděl vodník. Rytíř na něj zavolal: „Buď zdráv, vodníku. Pomůžeš mi zabít draka a dostat se za mojí ženou?“ Vodník mu řekl, že za ním nejdřív musí doplavat. Rytíř tedy poslechl a připlaval k vodníkovi, vylezl na vrbu a vodník mu řekl: „Pomůžu ti, jen když pomůžeš ty mně.“ „Dobře, s čím tedy potřebuješ pomoci?“ zeptal se rytíř. „Moje dcera ztratila pět zlatých šupin. Najdi je a já ti pomůžu zabít draka.“

       Rytíř tedy poslechl a skočil do vody. Hledal a hledal, až po nějaké době našel první zlatou šupinu mezi kameny. Řekl si, že by potřeboval pomoc. Šel zpět za babičkou do chaloupky a všechno jí to vylíčil. Babička mu dala vodního hada, aby mu pomohl najít zbylé čtyři šupiny. Rytíř tedy poděkoval a šel. Jakmile vlezl do vody, had se mu vysmeknul z rukou a už byl v jezeře. O chvíli později se had vrátil se všemi šupinami zpět k rytíři. Dal mu šupiny a odplazil se zpátky do chaloupky. Rytíř doplaval zpět k vodníkovi a dal mu všech pět šupin. Vodník na něj vykulil oči a řekl: „Dobrá, děkuji ti, svůj úkol jsi splnil. Nyní ti tedy pomůžu zabít draka. Nejdřív se na to ale musíme vybavit.“ Vodník dal rytíři suché oblečení a nový meč a sebe jen polil vodou. Vypravili se tedy za ohnivým drakem.

       Přišli na rozcestí a zatočili vlevo. Vešli do obrovské jeskyně, která smrděla uhlíky a spálenou ovčí vlnou. Drak spal, vodník s rytířem šli co nejtišeji, aby ho nevzbudili. Jenomže rytíři spadl meč a rána draka probudila. Drak se postavil, zhrozil se a řekl: „Kdo mě to vzbudil?! Ať je to kdokoli, zabiju ho!“ A začal boj. Drak se nažhavil a začal chrlit oheň na všechny strany. Vodník s rytířem začali se svým plánem. Rytíř se rozběhl se svým mečem proti drakovi. A jak drak otevřel tlamu, aby vychrlil oheň, rytíř mu zarazil meč mezi jeho horní a spodní patro v jeho tlamě. Tím pádem drak nemohl zavřít tlamu. Vodník vyčaroval z vody kouli, kterou hodil drakovi do tlamy. Drak začal hýkat a sténat. Voda ho zchladila a drak zkameněl. Rytíř poděkoval vodníkovi za pomoc, rozloučil se a odešel za svou ženou.

     • Workshop ve filmové škole
      • Workshop ve filmové škole

      • 11. 10. 2021
      • Zuzana Rexová (9.třída) a Nikola Dlabajová

       V pondělí 4. října měli někteří z nás možnost zúčastnit se workshopu ve Střední filmové škole ve Zlíně na Kudlově. Ve škole na nás čekal velmi bohatý program. Nejprve nám vyučující z této školy představili nejrůznější kamery, fotoaparáty, studia a techniku související s filmovou projekcí.

       Kdo měl zájem, mohl si zkusit práci s kamerou – ze své zkušenosti mohu říct, že to není tak jednoduché, jak to vypadá. Poté jsme si vyzkoušeli, jaké je moderování hlavních zpráv a počasí ve virtuálním studiu. A perličkou na závěr byla práce s kamerou pohybující se na kolejích, které jsme si předtím museli sestavit. Všichni měli možnost si zkusit, jak je zajímavá, ale i těžká práce nejen herců, ale celého televizního týmu. Myslím si, že celý workshop pro nás byl poučný a velmi zajímavý.

       V úterý 5. října se vybraní žáci 8. třídy zúčastnili projektu „Modernizace odborné učebny – Ateliéru Karla Zemana“. Čekal je bohatý program – workshop Filmových triků, workshop na Klíč a interaktivní exkurze. Studenti se dozvěděli, jak se točil film Cesta do pravěku, Ať žijí duchové, Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách až po moderní filmy. Zjistili, jak se tvoří atmosférické, pyrotechnické, ohňové a mechanické efekty. Studenti si zahráli i AZ- kvíz a vyzkoušeli si roli soutěžících, moderátora, osvětlovače, kameramana, zvukaře a režiséra. Pro děti byla tato akce velkým přínosem, odjížděli se spoustou nových zážitků a zkušeností. Budeme se těšit na další pozvání  Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií.

        

     • Hrajeme si s elektrickými náboji
      • Hrajeme si s elektrickými náboji

      • 10. 10. 2021
      • Hana Pospíšilová

       V 6. třídě jsme ve fyzice využili toho, že děti předtím spaly ve škole a měly s sebou ve škole polštářky. Ukázali jsme si tedy s jejich pomocí, jak se třením uvolňuje z látek elektrický náboj. Všichni zkoušeli, komu budou při pokusu „stát“ vlasy nejvíce a dobře se tím bavili. Nejlepší výsledky bádání vidíte na fotkách.

     • Nocování ve škole
      • Nocování ve škole

      • 10. 10. 2021
      • Světlana Divilková

       První říjnový týden jsme se šesťáky zahájili návštěvou kašavské knihovny, kde si děti navzájem předaly pár tipů na zajímavé knihy. Největší událostí tohoto týdne však bylo čtvrteční nocování ve třídě.

       Děti mají se spaním ve škole zkušenosti z minulého školního roku, a tak všichni přišli správně vybavení. Na programu byly nejdřív stmelovací hry, při kterých většině pořádně vyhládlo. Přesunuli jsme se tedy do školní jídelny, kde si děti samy připravily zapékané toasty.

       Potom přišlo na řadu překvapení – do školy za námi přijeli bubeníci s africkými bubny. Každý z nás dostal velký buben djembe a muzicírování mohlo začít. Zvuky bubnů se zřejmě rozléhaly po celém kašavském údolí, s takovou vervou všichni hráli. Pozdě v noci jsme pak usínali ještě celí rozvibrovaní a s bolavými dlaněmi. Děkujeme tímto za skvělou zábavu Radkovi a Lukášovi z organizace Rytmus pro život!

     • Fotbalový turnaj žáků ZŠ
      • Fotbalový turnaj žáků ZŠ

      • 8. 10. 2021
      • Tomáš Juříček

       Ve čtvrtek 7. října 2021 se místo odpolední výuky konal fotbalový turnaj žáků 5. - 9. třídy. Z těchto tříd se rozdělilo 27 žáků do 4 věkově vyvážených družstev, která spolu hrála systémem „každý s každým“. Kvůli nepříznivému počasí se turnaj odehrál v tělocvičně. Celkovým vítězem se stal tým „Chábři“ se ziskem 9 bodů a skóre 18:5. Vítězům gratulujeme a ostatním sportovcům děkujeme za účast!

     • Kariérové poradenství
      • Kariérové poradenství

      • 7. 10. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Kariérové poradenství představuje široké spektrum aktivit zaměřených na poskytování kariérových informací. Ve Zlínském kraji tuto službu zabezpečuje Informační a poradenské středisko Zlín.

       Aby se žáci devátého ročníku v nabídce škol lépe orientovali, využili jsme nabídku IPS. V září přijela na naši školu Mgr. Lenka Piňosová a přiblížila žákům možnosti dalšího studia. V říjnu jsme uspořádali schůzku pro rodiče. Rodiče získali informace o síti středních škol, o studijních a učebních oborech i o podmínkách přijímacího řízení. Získali informace i o burzách středních škol.

       Žákům i jejich rodičům přejeme, aby nabídka naplnila jejich přání a představy o dalším studiu na středních školách.

        

     • Držíme spolu
      • Držíme spolu

      • 7. 10. 2021
      • Zdenka Krmášková, Hana Metelová

       V rámci utužování přátelských vztahů se žáci deváté třídy vydali v pondělí 27. září do Zlína. Cílem bylo vyzkoušet si Laser game a užít si spoustu akční teamové zábavy. Třída se rozdělila do tří skupin a strategie byla jasná. Zvítězit! Všechny síly byly soustředěny na hru a účastníci se pořádně zapotili. Unavení, ale v dobré náladě opouštěli sportoviště. Společně strávené chvíle si moc užili.

     • Adaptační září v 7. třídě
      • Adaptační září v 7. třídě

      • 5. 10. 2021
      • Hana Šimková

       V září jsme se v 7. třídě věnovali stmelení kolektivu. V prvním týdnu jsme byli spolu celé tři dny. První den jsme se přivítali a sdělili jsme si zážitky z prázdnin, další dny jsme věnovali sestavování pravidel a zdobení třídy, aby nám v ní bylo společně dobře.

       Ve čtvrtek 23. 9. jsme vyrazili na výlet do Zlína na motokáry. Další den jsme měli objednaný preventivní program na téma Naše třída, při kterém jsme se lépe poznávali pomocí her. Ráno se moc vydařilo a třída dostala velkou pochvalu za třídní kolektiv.

       V pondělí 27. 9. jsme se ráno věnovali připomenutí pravidel a jejich hodnocení, jak se nám daří je plnit. Další hodinu jsme se dozvěděli něco o sv. Václavovi. Poté jsme se vydali na procházku po kašavské naučné stezce k místu pádu letadla.

       Měsíc jsme zakončili společným spaním ve škole, které jsme strávili turnajem v ping pongu, stezkou odvahy a na dobrou noc jsme shlédli animovanou pohádku o Shrekovi.

      • Kašavský kros

      • 4. 10. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       velké i malé závodníky zveme na 5. ročník terénního běžeckého závodu Kašavský kros. Poběží se v neděli 10. 10. 2021. Jsou připraveny trasy pro běžce všech věkových kategorií.

       Více informací a registrace na webu http://www.kasavskykros.cz.

     • Prvňáci ztvárnili svoji rodinu
      • Prvňáci ztvárnili svoji rodinu

      • 29. 9. 2021
      • Petra Drábková

       Ve výtvarné výchově měli žáci za úkol namalovat svoji rodinu do prstů obkreslené ruky. Za pomocí relaxační hudby všichni soustředěně pracovali a díla se velmi zdařila.

     • Výšlap na Vančici
      • Výšlap na Vančici

      • 29. 9. 2021
      • Petra Drábková

       Tak jsme si vyšlápli na Vančici.

       Ráno to moc slibně nevypadalo. Bylo po dešti, a když jsme vycházeli ze školy, dokonce ještě poprchalo. Ale my jsme byli vybaveni vhodným oblečením, takže nás nic nezastavilo. Cestou jsme se učili poznávat stromy, podzimní plody a řekli si nějaké zajímavosti o přírodě. Po příchodu na Vančici se ozval hlad, a tak jsme si udělali piknik a posvačili. Zpáteční cesta nám za pomocí písniček a her strašně rychle uběhla.

       Už se těšíme na další výuku v přírodě – bylo to super !

     • Osmička ve Zlíně
      • Osmička ve Zlíně

      • 28. 9. 2021
      • Jana Šindelářová

       Osmáci v rámci třídních aktivit navštívili dne 27. 9. Baťův institut ve Zlíně, kde se seznámili s počátky Baťova podnikání, viděli nejen různorodé výrobky firmy Baťa, ale také tehdejší reklamu a mohli tak porovnat jak délku, tak obsah s reklamou současnou. Na závěr si vyrobili jednoduchý reklamní flipbook.

       Druhou část prožili „na bojišti“ – v Laser aréně Zlín si prověřili své fyzické možnosti i střelecké oko. Pomyslnými vítězi se stali všichni, hlavně proto, že celý kolektiv se bavil a spolupracoval. A o to nám hlavně šlo. Už se těšíme na další podobnou akci!

     • Hra na detektivy v krajské galerii
      • Hra na detektivy v krajské galerii

      • 28. 9. 2021
      • Světlana Divilková

       Šesťáci pátrali v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně po stopách smutné dívky z obrazu Jakuba Schikanedra. Díky indiciím zjistili, jaký byl její osud. Ostatním to ale neprozradíme... Zajděte si do galerie na program, který připravil Petr Nýdrle. Budete se dvě hodiny dobře bavit, a přitom se i hodně naučíte!

     • Hledáme možnosti budoucího povolání
      • Hledáme možnosti budoucího povolání

      • 28. 9. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Žáci devátého ročníku mají před sebou v letošním roce nelehký úkol. Musí se rozhodnout, kde budou pokračovat v dalším vzdělávání. Aby se mohli opravdu zodpovědně rozhodnout, postupně se seznamují s různými pracovními možnostmi. Chlapci navštívili Autoservis Holý v Kašavě.

       Díky ochotě zaměstnanců si v praxi vyzkoušeli montáž převodovky s vysvětlením její funkce. Pod odborným dohledem svařovali a také se dozvěděli spoustu dalších zajímavých informací o opravách a konstrukci automobilů. Mohli si tak udělat jasnou představu o náplni práce automechanika.

       Děvčata navštívila mateřskou školu a vyzkoušela si v praxi práci s dětmi. Seznámila se v krátkosti s povoláním učitelky v mateřské škole. Učitelkám v mateřské škole i panu Holému děkujeme za vstřícnost, čas a ochotu věnovat se našim žákům.

     • Vančický vrch - 1. ročník
      • Vančický vrch - 1. ročník

      • 23. 9. 2021
      • Vladimír Drápal

       V pátek 17. září naše škola uspořádala závod v běhu do kopce, který jsme nazvali: Vančický vrch aneb „Co nejrychleji na Vančicu“. Trať měřila 1 200 metrů a závodníci museli během závodu překonat velké převýšení.

       Závodu se zúčastnili všichni žáci školy. Takřka všichni se snažili dosáhnout co nejlepšího času a vyvíjeli maximální úsilí při zdolávání kopce.

       Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií na druhém stupni a do dvou na stupni prvním. 1.třída běžela samostatně. Startovalo se intervalově, závodníci vybíhali v půlminutových intervalech.

       Žáci první třídy absolvovali závod hromadně s paní učitelkou Petrou Drábkovou a celá třída dosáhla velmi dobrého času.

       V kategorii chlapců 2. a 3. třídy zvítězil David Hroš před Matějem Janatou a Ondřejem Čihařem (všichni ze 3.tř.)

       U děvčat v této kategorii zvítězila Barborka Šarmanová (3.tř.) před Terezkou Hýžovou (2.tř.) a Zuzkou Makovičkovou (2.tř).

       V kategorii  chlapců 4. a 5. třídy zvítězil Adam Hýža (5.tř.) před Petrem Sovadinou (4.tř.) a Dominikem Mahďákem (4.tř.)

       U děvčat z 4. a 5. třídy zvítězila Sabina Daňková (4.tř.) před Marianou Klosovou (4.tř.) a Vanesou Doubravskou (5.tř.)

       V kategorii chlapců 6. a 7. třídy zvítězil Radim Mahďák (7.tř.)  před Tomášem Horou (6.tř.) a Víťou Skalníkem (6.tř.).

       U děvčat této kategorie se stala vítězkou Lucka Třísková (7.tř.) před Pavlínou Daňkovou (7.tř.) a Julií Julinovou (6.tř.)

       V kategorii chlapců 8. a 9. třídy zvítězil Štěpán Červenka (8.tř.) před Jarkem Holým (9.tř.) a Šimonem Maděrou (9.tř.)

       V této kategorii děvčat zvítězila Kája Průchová (8.tř.) před Aničkou Michalíkovou (8.tř.) a Terezkou Makovičkovou (8.tř.)

       Nejlepšího času dosáhli Štěpán Červenka z osmé třídy : 0:05:37 a Lucka Třísková ze sedmé třídy: 0:07:24

       Tyto časy se staly základními rekordy, které se budou v budoucnu snažit překonat další závodníci.

       Na závěr mohu konstatovat, že hodnocení průběhu závodu jak žáků, tak pedagogů  bylo velmi dobré a už se všichni těší na další ročník.

                                                                                

        

        

     • Domeček pro skřítky
      • Domeček pro skřítky

      • 22. 9. 2021
      • Petra Drábková

       V rámci pracovní výchovy jsme se vydali do lesa a dostali úkol – „Postavit domeček pro skřítky“. Úkol to nebyl zrovna jednoduchý, protože jsme museli pracovat jako jeden tým. Někdo byl zásobovač, někdo stavitel, další stavbyvedoucí, architekt …

       Po dokončení díla nás všechny paní učitelka pochválila za bezvadnou souhru a spolupráci. Do takového domečku se už jistě nějaký skřítek nastěhoval.