• Aktuality

     • Projektový den s plyšákem
      • Projektový den s plyšákem

      • 2. 2. 2023
      • Eva Lorencová

       Nosné téma našeho projektu v českém a anglickém jazyce bylo velmi roztomilé a měkoučké. Ano, byli to naši plyšoví kamarádi. Přesněji řečeno náš nejoblíbenější plyšák. Možná byste čekali, že děti musely doma pořádně zapřemýšlet, kterého plyšáka si do školy přinesou. Většina dětí měla ale hned jasno. Ten NEJ je totiž vždy jen jeden!

       Ve středu 1. 2. 2023 nás celým vyučovacím programem provázeli naši chlupatí oblíbenci. V jazyce českém jsme si je nejprve vzájemně představili. Každý žák seznámil zbytek třídy s tím, jak se jeho plyšák jmenuje, kdy a kde ho dostal, jaké má vlastnosti, co rád dělá anebo naopak, co nesnáší.  Potom o něm napsal krátkou slohovou práci. V napsaném textu jsme si opakovali slovní druhy, naučili jsme se je vyhledat a označit. K tomu nám jako pomůcka posloužila myšlenková mapa na téma slovních druhů, kterou mohl každý žáček v případě nejasností použít. Na řadu pak přišly portréty plyšáků, které se dětem také velmi vydařily.  Naše projektové plyšové téma uzavřela angličtina, ve které žáci museli poznat, kterého plyšáka paní učitelka anglicky popisuje.

       Děti i paní učitelky si projektový den velice užily.

      • Prvňáčci zazpívali seniorům

      • 2. 2. 2023
      • Věra Vlková

       Děti byly pozvány na setkání seniorů 18. 1. do Orlovny, kde mohly svým vystoupením zahřát srdíčka starším občanům.

       I když je už po Vánocích, tak „předvánoční“ pásmo nikomu nevadilo. Diváci byli spokojeni. Při jedné písničce si s námi i zazpívali a zatleskali. Po vystoupení byli prvňáčci odměněni sladkostmi.

       Z celého vystoupení měly děti moc krásný pocit. A musím uznat, že jejich derniéra byla opravdu nejlepší ze všech představení. Byli pochváleni, že je šlo pěkně slyšet a krásně jim šlo rozumět. To pro ně bylo velké povzbuzení a věřím, že i motivace k dalším takovým akcím.

     • To to letí! Už je tady pololetí...
      • To to letí! Už je tady pololetí...

      • 2. 2. 2023
      • Eva Lorencová

       Před malou chvílí třeťáci společně oslavili Vánoce a už tu máme pololetní hodnocení. Poslední lednový den jsme prožívali všichni, děti i učitelé. Pedagogové si pro děti připravili sebehodnotící pracovní listy a různé aktivity, při kterých si děti mohly uvědomit, co vše se jim za první pololetí dařilo a čemu všemu se naučily.

       Také ve třetí třídě tomu nebylo jinak. Žáci si společně vytvořili koláž. Zamýšleli se nad nejoblíbenějšími hláškami a větami, které ve třídě zazněly. Uvažovali nad tím, co mají ve škole nejraději. Vzpomínali na nejhezčí společné zážitky. Vybírali nejpříjemnější chvíle, kdy jim bylo v kolektivu třídy dobře. To vše potom zakomponovali do koláže. Práce na ní je velmi bavila a s výsledkem byli spokojeni oni sami i paní učitelka.

       A protože i po rozdání pololetního vysvědčení ve třídě panovala radostná a veselá atmosféra, ve výtvarné výchově si děti vytvořily veselé šašky a klauny.

     • Výuka v laboratořích UTB
      • Výuka v laboratořích UTB

      • 1. 2. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       Na úterý 17. ledna a 31. ledna se naši žáci velmi nedočkavě těšili. V laboratořích na UTB na ně čekaly dvě výzvy. Pod taktovkou spolupracovníků paní prof. RNDr. Leony Buňkové, Ph.D. se pokusili izolovat DNA z banánu. Při této činnosti se naši šesťáci seznámili s novými pojmy. Dozvěděli se, co je chlorid sodný, poučili se o výrazech filtrát i filtrace. Během návštěvy se setkali se spoustou nových výrazů.

       Neméně zajímavá byla pro žáky i práce s mikroskopem. Prohlédli si buňky cibule a mnoho dalších preparátů. Všechny návštěvníky mikroskopování velmi bavilo a zaujalo. Návštěva laboratoře byla pro všechny zúčastněné velkým zážitkem a také motivací, kam mohou směřovat jejich další kroky.

       Paní Leoně Buňkové a jejím spolupracovníkům velmi děkujeme za čas, který našim žákům s ochotou věnovali.

     • Mladý ekonom
      • Mladý ekonom

      • 31. 1. 2023
      • Nikola Dlabajová

       V pondělí 30. ledna 2023 se vybraní žáci 8. a 9. třídy zúčastnili soutěže Mladý ekonom, která se konala na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické Zlín. První část byla zaměřena na základní znalosti z oblasti ekonomiky. Druhá část se soustředila na přesnost, rychlost a spolupráci týmu. V průběhu soutěžního dopoledne měli účastníci zajištěnou také prohlídku školy.

       Žákům děkujeme za účast.

     • Vařecha nebo vařečka?
      • Vařecha nebo vařečka?

      • 31. 1. 2023
      • Zdeňka Krmášková, Pavla Holíková

       Návštěva dílen ve Střední škole nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem patří vždy k vítanému zpestření výuky. Nejinak tomu bylo i v pátek 27. ledna. Tentokrát odjelo do dílen 22 žáků z šesté a deváté třídy. Za úkol dostali vyrobit vařečku. Výroba tohoto kuchyňského nástroje se našim žákům jevila hodně jednoduchá. S velkým elánem se všichni pustili do práce. Stálo je to hodně úsilí, námahy a potu, ale na konci pracovní doby měl každý před sebou krásný a funkční výrobek. Pracovitější žáci dokonce vyrobili dvě vařečky.

       Čas vyměřený na pobyt v dílnách uběhl velmi rychle, protože práce se dřevem byla hodně inspirativní.

     • Objem kapalin
      • Objem kapalin

      • 27. 1. 2023
      • Hana Pospíšilová

       V hodině fyziky si děti zkusily, jak se odměřuje objem kapalin v odměrném válci. Ve skupinách pak měly za úkol co nejpřesněji odměřit zadané množství vody. Zjistily, že to vůbec není jednoduché, a jen některé skupiny dosáhly požadované přesnosti. Kontrolu přesnosti jejich práce měl na starosti určený „komisař“, kterého jistila učitelka. Členové skupin, které uspěly, byli ohodnoceni jedničkou, pochvalu za práci si ale zasloužili všichni.

     • Do školy se těšíme
      • Do školy se těšíme

      • 27. 1. 2023
      • Věra Vlková

       V pondělí 9. 1. se do 1. třídy přišli podívat předškoláci – třída Delfínků z naší školky. Děti se mohly podívat, jak probíhá výuka ve škole. Zapojily se do společných činností a následně samy mohly zasednout do školních lavic a vypracovávat pracovní list. Zopakovali jsme si barvy, geometrické tvary, některá čísla i písmenka. Vytleskali jsme slova a určili, jakou hláskou začínají. Nechyběla ani písnička, při které se předškoláci pěkně zapojili. Delfínky u nás čeká ještě jedna návštěva v blízké době.

       Doufám, že program „Do školy se těšíme“ dostojí svému názvu a děti se do školy budou těšit.

     • Tajemný Zlín
      • Tajemný Zlín

      • 26. 1. 2023
      • Petra Drábková, Eliška Kořenková, Eva Lorencová

       Historii, pověsti z našeho regionu a hudbu propojili žáci z 2., 3. a 4. třídy na výchovném koncertě, který si přijeli vychutnat do zlínského Kongresového centra 25. ledna.

       Zapojili fantazii a už se díky napínavému příběhu ocitli v tajemných chodbách, jimiž cestovali nejen v prostoru, ale i v čase. Navštívili zámek ve Vizovicích a ve Zlíně, hrad v Malenovicích nebo kostel v Tečovicích, který je pravděpodobně jednou z nejstarších staveb východní Moravy. Prostřednictvím hudby zažili i boje, které Moravané sváděli třeba s Turky. Zjistili, jak lidé postupně vynalézali různé hudební nástroje, a nakonec se všichni rozveselili při lovu.

       Některé z dětí byly v sále Kongresového centra vůbec poprvé, o to víc si koncert v tak krásném prostředí užily. Všem patří pochvala za pěkné chování.

     • Leden v Rybičkách
      • Leden v Rybičkách

      • 25. 1. 2023
      • Lenka Janochová, Renata Zaoralová

       První týden jsme v Rybičkách začali příběhem Tří králů a jejich putováním do Betléma. Zpívali jsme s klavírem vánoční písně a naučili jsme se krátkou básničku Šlapy, šlapy, šlápoty. Ve svátek Tří králů jsme společně s celou mateřskou školou koledovali po Kašavě.

       Druhý týden jsme začali ve znamení zimních sportů. Při cvičení v tělocvičně si děti procvičily hrubou motoriku, rovnováhu na trampolíně, skok do dálky a běh s vyhýbáním. Na písničku Padá sníh jsme naznačovali, jak sněží.

       Třetí lednový týden jsme s tématem zimní radovánky s dětmi tvořili teplou čepici na zimní dny a zdokonalili jsme si jemnou motoriku a stříhání. Správné držení tužky jsme cvičili na grafomotorických listech jízdou z kopce na saních. Básničkou s ukazováním Čepice mi hodně sluší si děti uvědomily, na co čepice vlastně je 😊. Zkusili jsme si lyžování na papírech a písničkou Padá sníh jsme si i ten sníh přivolali.

       Přejeme všem krásné zimní dny.

     • Lyžařský kurz Čenkovice
      • Lyžařský kurz Čenkovice

      • 25. 1. 2023
      • Vladimír Drápal

       Minulý týden, ve dnech 16. 1.-20. 1. 2023, se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz. Opět jsme navštívili Čenkovice v Orlických horách. Ubytování jsme měli zařízené, tak jako vždy, v hotelu Atlas. V pondělí 16. ledna ráno usedlo 29 žáků do autobusu a vydali se vstříc lyžařskému dobrodružství. Do poslední chvíle jsme se rozhodovali, zda termín kurzu nepřesuneme na pozdější dobu, kdy snad bude více sněhu. Nakonec jsme se rozhodli, že termín měnit nebudeme a na kurz odjedeme.

       Udělali jsme dobře, protože v lyžařském středisku Červená Voda byla docela pěkně upravena sjezdovka, kam se sjížděly školy z celého okolí, protože jinde sníh nebyl.

       Po příjezdu jsme se naobědvali a pospíchali na kopec, kde došlo k rozdělení podle lyžařské výkonnosti do družstev. V posledním družstvu byli žáci, kteří stáli na lyžích poprvé v životě. Před paní učitelkou Martinou Nedělovou stála velká výzva – naučit za čtyři dny všechny „nelyžaře“ lyžovat. Perfektně to s celým družstvem zvládla a na závěr kurzu byli všichni členové družstva schopni absolvovat závod v obřím slalomu. Také ostatní družstva pod vedením instruktorů Zdeňka Vlka, Petry Lukešové a Kristýny Kocháňové udělala velký pokrok v lyžařské technice. Vždy odpoledne po výcviku si přebrala děti paní Katka Maděrová, která zde působila ve funkci vychovatele. V průběhu týdne se nám také podařilo kontaktovat horskou službu a její člen nám přijel vykonat přednášku o práci horské služby, nebezpečí na horách a o tom, jak bychom se měli na horách chovat, abychom neohrožovali sebe ani ostatní lyžaře.

       Poslední lyžařský den proběhl závod v obřím slalomu. Na prvním místě u děvčat skončila Pavlína Daňková, u chlapců zvítězil Tom Perdoch. Velkým úspěchem bylo, že závod absolvovali všichni žáci. Poděkování patří také paní Světlaně Divilkové, která ve funkci zdravotníka odvedla bezchybnou práci. Celý kurz jsme absolvovali bez jediného úrazu.  Dopravu nám zajišťoval pan Kolář, který strávil s námi celých 5 dní a když bylo třeba, také nám pomáhal.

       Celkově můžeme hodnotit tento kurz za vydařený a již se těšíme na lyžařský kurz v příštím roce.

     • Tříkrálové koledování dětí MŠ
      • Tříkrálové koledování dětí MŠ

      • 12. 1. 2023
      • Martina Nedělová

       Den 6. ledna se označuje jako svátek Tří králů. Je to svátek dvanáctého dne Vánoc a označuje konec těchto svátků.

       Děti z mateřské školy se také zapojily do tříkrálového koledování. Navštívily v obci Kašava nejen kostel, kde zazpívaly koledy, ale navštívily také obecní úřad, pekárnu, cukrárnu, květinářství, obchod a další společná místa. Všem, za doprovodu harmoniky a housliček, zazpívaly a také popřály vše nejlepší do Nového roku 2023, zdraví a spokojenost.

     • Podřevnická liga - florbal
      • Podřevnická liga - florbal

      • 10. 1. 2023
      • Vladimír Drápal

       V pátek 6. ledna se uskutečnilo ve Slušovicích další kolo Podřevnické ligy. Tentokrát si přítomné školy změřily síly ve florbalu.

       Hrálo se v kategorii chlapců a děvčat 6.-9. třídy. Do Slušovic se sjelo opět pět škol: Štípa, Trnava, Želechovice, Kašava a Slušovice. Hrálo se systémem „každý s každým“ a hrací doba byla 12 minut. Naši chlapci nastoupili v této sestavě: Antonín Holík, Kuba Hradil, Matúš Džatko, Dalibor Čihař, Kryštof Kráčalík, Adam Pavlíček, Vlastimil David, Radim Mahďák, Filip Štelc, Tomáš Holík, Tomáš Perdoch a Petr Skyba. Chlapci podali ve všech zápasech výborný výkon, o čemž svědčí to, že ani jednou neprohráli a s bilancí dvě výhry a dvě remízy skončili celkově na druhém místě za vítězným družstvem ze Slušovic.

       Děvčata nastoupila v redukované sestavě, protože ze zdravotních důvodů na poslední chvíli vypadly tři hráčky. Sestava děvčat: Vanesa Doubravská, Míša Křížková, Viktorie Klimentová, Ema Roháčková, Pavla Holíková, Lucie Třísková a Karolína Průchová. Vzhledem k tomu, že na hřišti bylo vždy šest hráčů a hráček, měli jsme na střídání pouze jednu dívku. I přes tuto nevýhodu podaly dívky nadšený výkon a obsadily pěkné třetí místo. I v této kategorii vyhrála děvčata ze Slušovic.

       Tato dvě umístění stačila k tomu, že naše škola obsadila celkově krásné druhé místo. Při této příležitosti chci také poděkovat panu Aleši Holíkovi, který se zúčastnil turnaje ve funkci trenéra chlapců.

       Na závěr ještě jednou děkuji všem chlapcům a dívkám za vzornou reprezentaci naší školy.

     • Tříkrálový projekt ve 2. třídě
      • Tříkrálový projekt ve 2. třídě

      • 10. 1. 2023
      • Petra Drábková

       V pátek 6. 1. 2023 byl den, kdy si připomínáme tři mudrce, kteří přinesli narozenému Ježíškovi dary. Toto datum nám také ukončuje dobu vánoční.

       Takové informace a spoustu dalších se druháci dověděli v pátečním projektovém vyučování, kde tématem byli právě tři králové. Jednalo se o skupinové práce, kde si žáci rozvíjeli svoje schopnosti spolupracovat a vzájemně si pomáhat.

       Žáci pracovali s textem, ze kterého získávali potřebné informace k vyplnění křížovky a kvízu. Popřemýšleli nad bludištěm, které je dovedlo do Betléma a v závěru ještě společně vytvořili obrázek Kašpara + Melichara + Baltazara.

       Po splnění úkolů jsme se vydali do místního kostela společně se třeťáky, kde jsme se byli podívat na betlém a jesličky. A když už jsme se v kostele sešli v tak hojném počtu, zazpívali jsme si pár známých koled. Nasáli jsme tak poslední doušky Vánoc.

     • Vánoční družina
      • Vánoční družina

      • 10. 1. 2023
      • Hana Metelová

       Po týdnu prázdnin na žáky 2.třídy čekalo velké překvapení. Ježíšek nadělil hromadu dárečků i do školní družiny a radost dětí byla neskutečná. Rozbalování nám zabralo více času, protože jsme „rozbalování“ dárků pojali hodně netradičně. Dárečky jsme si posílali v kruhu a pouze pomocí hmatu jsme hádali, co by v balíčku mohlo být. Ani nás nemrzelo pochmurné počasí – celý týden jsme si hráli s dřevěnou železnicí, tvořili výroky z plastelíny, tvrdnoucí hmoty, pletli náramky, hráli nové deskové hry a v neposlední řadě si povídali veselé zážitky z prázdnin.

     • Advent v 5. třídě
      • Advent v 5. třídě

      • 10. 1. 2023
      • Barbora Malíšková, Martina Vaculová

       V Uherském Hradišti nás čekalo pokračování preventivního programu. Společně jsme popsali pokrok i to, na čem budeme muset ještě zapracovat. Poté jsme šli na vánoční trhy, které jsou v Hradišti opravdu nádherné.

       Před vánočním posezením s rozdáváním dárků jsme opět nocovali ve škole. Užili jsme si bobování a stavění sněhuláků. Neodradil nás brzký příchod večera, ale až kručící žaludky. Párky v rohlíku do dětí jen zahučely. 😊

       Prožili jsme skvělý předvánoční čas plný zábavy a sportu.

     • Vážíme na různých vahách
      • Vážíme na různých vahách

      • 6. 1. 2023
      • Hana Pospíšilová

       Ve fyzice v 6. třídě si děti zkusily zvážit různé předměty na více typech vah od digitálních po mechanické kuchyňské. Nejprve hmotnost věcí odhadly, pak určily vážením ve skupině. Naučily se, že u vážení nemá docházet k otřesům, co znamená tárování a jak se odečítá hmotnost na stupnici. Porovnáním naměřených hodnot stejného tělesa na více vahách zjistily, jak se přesnost měření vah liší.

     • Ředitelské volno pro žáky ZŠ
      • Ředitelské volno pro žáky ZŠ

      • 5. 1. 2023
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Základní školy a Mateřské školy Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, vyhlašuje z organizačních důvodů (školení pedagogických pracovníků základní školy) na den 20. 2. 2023 ředitelské volno pro žáky základní školy.

       V tento bude přerušen i provoz školní družiny a školního klubu. Provoz mateřské školy a školní jídelny zůstává zachován.

       Žákům 1. stupně základní školy bude nabídnuta možnost hlídání dětí v době od 7:00 do 16:00 hodin.

       Ředitelské volno pro žáky základní školy (20. 2. 2023)