• Aktuality

     • Evropa v komiksu
      • Evropa v komiksu

      • 19. 5. 2023
      • Eliška Kořenková

       V rámci učiva zeměpisu jsme s osmáky už procestovali celý svět. Posledních několik měsíců patřilo Starému kontinentu – Evropě.

       Částí Evropy jsme se tak trochu projedli – v Belgii jsme si smlsli na pralinkách, vyzkoušeli jsme pro nás netradiční kosovské želé a ve střední Evropě jsme nezapomněli na oblíbené Toblerone, vyráběné místo původního Švýcarska nově na Slovensku.

       Nezapomněli jsme ani na další smysly: potěžkali jsme islandskou lávu, ve Francii jsme přivoněli k parfémům světoznámých značek.

       Na závěr žáci vytvořili komiksy o vybraných zemích. Někteří pracovali sami, jiní ve skupině, všichni ale nakonec prostřednictvím jednoduchého příběhu představili svým originálním způsobem jeden evropský stát – jeho památky, historii nebo třeba i jídlo.

       Jak se jim to povedlo, posuďte sami ve fotogalerii.

     • Workshopy na filmové škole
      • Workshopy na filmové škole

      • 17. 5. 2023
      • Hana Marušáková, Adéla Škapíková, Hana Metelová

       Ve čtvrtek 27. dubna se vydalo pět vybraných žáků ze 7. třídy na Střední školu filmovou, multimediální a počítačovou do Zlína.

       Témat workshopu bylo opravdu mnoho. Jako první jsme zavítali do kino-sálu, kde jsme se navzájem seznámili a řekli si o sobě pár vět. Po seznámení jsme se dozvěděli základní informace při práci s moderní digitální audiovizuální technikou a také to, že má každý své místo a funkci ve filmovém štábu. Po načerpání velmi zajímavých informací jsme zavítali do studia, kde jsme se naučili poskládat koleje a začali jsme natáčet při kamerové jízdě (tímto způsobem se natáčí mnoho komerčních reklam). Následně jsme měli polední pauzu, kde jsme se sblížili s žáky jiné školy a vychutnali si oběd. Po obědě jsme si vyzkoušeli práci s jeřábem, která nás velice bavila. Jako perlička na závěr byla výzva v podobě dabingu. Dabování známého amerického televizního sitcomu FRIENDS. Dabing nás velmi bavil a hodně jsme se u něj nasmáli, také zde vznikla nezapomenutelná hláška: „to to ruplo“ 👌🏻.

       Ve zbývajícím čase jsme natáčeli, stříhali, zkoušeli filmové triky, zoomovali atd. Vyzkoušeli jsme si jak práci před kamerou: herec/herečka, moderátor/moderátorka, tak i za kamerou jako zvukař/ka, kameraman/ka, klapka, asistent/ka, režisér/ka aj.

       Tento den jsme si velmi užili a líbil se nám. Další den podobný program absolvovali vybraní žáci z 8.třídy a byli nadšení.

     • Koulelo se, koulelo červené jablíčko
      • Koulelo se, koulelo červené jablíčko

      • 17. 5. 2023
      • Eva Lorencová

       Ve čtvrtek 4. května u nás probíhala celoškolní akce nazvaná „Jablka do škol“. Také žáčci třetího ročníku se do této akce s chutí zapojili, protože akce byla opravdu „mňamózní“. 

       Děti si mohly ochutnat tři odrůdy jablíček a posoudit, které z nich jim nejvíce chutná.  Nejprve žáci zhlédli video o senzorickém hodnocení jablek povolanými odborníky - sadaři. Následně si děti zvolily samy kategorie, které budou na jablku hodnotit. A tak si do tabulky zapisovaly vše, co je zaujalo na slupce tří hodnocených odrůd jablek.

       Sledovali jsme tvrdost, tuhost a pevnost slupky, která ovlivňuje odolnost proti otlačení. U dužniny děti hodnotily chuť, aróma a šťavnatost. Na závěr zapojily čich – to, aby mohly vnímat vůni jablíček. Potom si každé dítě sestavilo stupně vítězů. Po celkovém sčítání bodů děti zvolily jablko třídy. Stalo se jím jablko odrůdy Jonaprince.

       Věříme, že nejenom třeťáci si školní „jablkobraní“ velmi užili.

     • Příprava na soutěž zdravotníků
      • Příprava na soutěž zdravotníků

      • 17. 5. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       V květnu tradičně probíhá ve Zlíně soutěž v poskytování první pomoci a žáci naší školy se tohoto klání pravidelně účastní. Proto se v úterý 2. května odpoledne sešla děvčata ze 6., 8. a 9. třídy a začala oprašovat své vědomosti. Nejprve to byla resuscitace, následovalo ošetření tepenného i žilního krvácení, ošetření zlomenin, transport raněných i první pomoc při epileptickém záchvatu či pokousání psem. Účastníci si vyzkoušeli šátkové, obinadlové i náplasťové obvazy, použití zaškrcovadla i prakového obvazu. Děvčata byla velmi šikovná a dokázala, že jsou schopna i v nečekaných situacích zareagovat včas a správně. Celé pracovní odpoledne se protáhlo do pozdního večera, proto se nocovalo ve škole. Bylo to hodně náročné, přesto si to všichni užili.

       Děvčatům přejeme hodně štěstí v soutěži.

     • Baskerville: Záhada Sherlocka Holmese
      • Baskerville: Záhada Sherlocka Holmese

      • 16. 5. 2023
      • Hana Marušáková, 7. třída

       V pátek 12. 5. se 7., 8. a 9. třída vydaly do Městského divadla ve Zlíně na divadelní představení Baskerville: Záhada Sherlocka Holmese. Sherlock tentokrát vyšetřoval záhadné úmrtí pána z Baskervillu a ku pomoci mu v tom byl jeho přítel doktor Watson, který byl zároveň vypravěčem příběhu. Sir Henry byl dědicem majetku zesnulého strýce a jeho přítele doktor Watson chtěl, aby Sherlock onu smrt prošetřil. Sherlock ale řekl, že se sirem Henrym pojede na jeho sídlo jen doktor Watson, jelikož on má nějaké povinnosti. Doopravdy to byla jen zástěrka k tomu, aby mohl doktora Watsona sledovat při práci.

       Nakonec přišli na to, že Henryho strýc zemřel na infarkt poté, co v zahradě viděl údajného baskervillského psa. Doopravdy to byl jen vyhladovělý pes, kterého tam vypustil další dědic. Sherlock na to ale samozřejmě přišel, a tak Henrymu již nehrozilo nebezpečí.

       Zajímavé bylo, že všech 35 postav ztvárnilo jen 6 herců. Nutno ale podotknout, že to představení na kvalitě neubralo.

        

       Zdroj fotografií z představení: Městské divadlo Zlín, www.divadlozlin.cz

        

     • Základy první pomoci
      • Základy první pomoci

      • 10. 5. 2023
      • Žáci 8. třídy

       Ve čtvrtek 20. dubna jsme měli projektový den První pomoci. S paní učitelkou Krmáškovou a paní učitelkou Šimkovou jsme se učili plno užitečných věcí. Zkoušeli jsme si, jak provést resuscitaci, uvádění postiženého do stabilizované polohy, jak postupovat při volání záchranky.

       Poté jsme se přesunuli ven na hřiště a tam si zkoušeli různé typy obvazů, přenášení zraněného a další. Moc jsme si to užili a odnesli jsme si plno nových informací. Paní učitelce Krmáškové moc děkujeme.

        

     • Malá kopaná v Trnavě
      • Malá kopaná v Trnavě

      • 10. 5. 2023
      • Vladimír Drápal

       V pátek 28. dubna se uskutečnilo další kolo Podřevnické ligy. Tentokrát se hrála malá kopaná a hostitelem byla ZŠ Trnava. Turnaj se uskutečnil ve sportovním areálu na Podkopné Lhotě a opět se ho zúčastnilo pět škol, mezi nimi i naše škola. Hrálo se systémem 2 x 7 minut a každý se utkal s každým. Naši školu reprezentovali tito žáci: Tomáš Hora, Kryštof Kráčalík, Štěpán Červenka, Tomáš Holík, Petr Skyba, Tomáš Sovadina, Tomáš Perdoch a také dvě děvčata Lucka Třísková a Kája Průchová.

       Naše škola byla jediná, která měla ve svém týmu také dívky. A ty rozhodně nezklamaly. V době přítomnosti na hřišti naše družstvo žádnou branku neobdrželo.  Celkově jsme se umístili na pěkném třetím místě, když jako jediní jsme dokázali s pozdějšími vítězi ze Želechovic remizovat. Na druhém místě skončila Štípa, třetí jsme byli těsně my, čtvrté skončily Slušovice a na pátém místě se umístila Trnava.

       Všechny zápasy měly velmi dobrou úroveň. Blahopřejeme našemu družstvu k pěknému třetímu místu a již se těšíme na další disciplínu, kterou bude u nás Kašavský běh.

     • Vyzkoušeli jsme si práci v Českém rozhlase
      • Vyzkoušeli jsme si práci v Českém rozhlase

      • 9. 5. 2023
      • Julie Julinová

       Společně s Pájou Daňkovou jsme se zapojily do projektu Paměť národa. V tomto projektu bylo naším úkolem zaznamenat vzpomínky pana Jiřího Červenky, rodáka z Kašavy, který pamatuje tragické události z doby 2. světové války. S Pájou jsme si tedy připravily otázky a nahrály rozhovor.

       Rozhovor jsme v půlce dubna jely sestříhat do budovy Českého rozhlasu. Bylo zajímavé vidět, jak to v takové budově vypadá. K rozhovoru jsme ještě nahrály naše hlasové vstupy. Šikovný střihač nám vše upravil a sestříhal k dokonalosti. Hned v rozhlase jsme si to tedy ještě mohly poslechnout.

       Pamětník, se kterým jsme rozhovor nahrávaly, pamatuje opravdu zajímavé události. Například i den, kdy nad Kašavou spadlo letadlo. Proto bychom vás chtěly pozvat na závěrečnou prezentaci naší práce, která se bude konat v pondělí 29. 5. 2023 od 16 hodin v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

     • Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2023/2024
      • Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2023/2024

      • 3. 5. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve věci řízení přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 následovně:

       Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

       Zápis do 1. třídy 2023/2024 - seznam přijatých dětí

     • Čarodějnický rej ve školce
      • Čarodějnický rej ve školce

      • 3. 5. 2023
      • Martina Nedělová

       U nás v mateřské škole jsme uspořádali čarodějnický rej v pátek 28.4. V tento den se ve školce slétlo velké množství čarodějnic a čarodějů, někteří opravdu na koštěti přiletěli.

       Celý den se nesl v duchu povídání o čarodějnicích, jak vypadá, jak by se mohla jmenovat, hledali jsme pohádky, kde čarodějnice vystupuje např. Perníková chaloupka, Malá mořská víla, Honza málem králem. Povídali si o dobru a zlu, tvořili košťata, soutěžili v čarodějnických disciplínách nejen ve třídě, ale i venku na školní zahradě, létali na koštěti slalom mezi pavouky, krysami, hady a pavučinami.

       Nakonec byli všichni odměněni diplomem pro čaroděje a někteří také leteckým průkazem :D.

     • Pohádkový zápis do 1. třídy
      • Pohádkový zápis do 1. třídy

      • 3. 5. 2023
      • Věra Vlková

       19. dubna se přízemí školy proměnilo v pohádkovou říši. Každého předškoláka uvítali kašpárci, kteří ho doprovodili i s rodiči do třídy. Zde se setkali s panem ředitelem a ujala se jich paní učitelka.

       Postupně si děti prošly stanoviště, kde na ně čekaly pohádkové postavy. Tak mohly děti potkat čarodějnici, se kterou si procvičily jazýčky a uvařily čarovný lektvar. Pomohly Červené Karkulce roztřídit věci v košíčku. Vodník se pochlubil svými „úlovky“ v podobě geometrických tvarů různých barev. Královně seřadily a převyprávěly roztrhanou pohádku a navlékly jí korále. U loupežníka se nebály, ale spolu s ním zjišťovaly a počítaly, co vše uloupil. Hloupého Honzu naučily poznávat zvířata a jejich rodiny a staré babičce byly pomocníky při „pletení“ různých vzorů.

       Budoucí prvňáčci si pak mohli vybrat pamětní dáreček v podobě placky, motýlka a lízátka. Před odchodem měli možnost vyfotit se s rodiči a kašpárky před pamětní stěnou. Dětem určitě zůstane krásná vzpomínka na jejich zápis.

       Děkuji všem žákům, kteří byli aktivně zapojeni do organizace zápisu.

     • Den otevřených dveří
      • Den otevřených dveří

      • 28. 4. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Ve škole i školce jsme v úterý 25. 4. 2023 měli Den otevřených dveří – a k vidění toho bylo tentokrát opravdu hodně. Kromě prohlídky školy a výuky se návštěvníci mohli aktivně zapojit do aktivit, které si na chodbách připravili žáci školy: pokusy, on-line vzdělávání, práce s mikroskopem, ukázka 3D tisku, robotů a dalších vzdělávacích aktivit a pomůcek, které běžně využíváme při vzdělávání na naší škole.

       Již tradičně byla pro hosty připravena ochutnávka dobrot ze školní jídelny, kterou připravily paní kuchařky. Den otevřených dveří zakončila odpolední ukázková hodina v 1. třídě.

       Děkujeme za hojnou účast a věříme, že vám v naší kašavské škole líbilo.

        

     • Návštěva krajské galerie ve Zlíně
      • Návštěva krajské galerie ve Zlíně

      • 27. 4. 2023
      • Štěpán Červenka, 9. třída

       Ve středu 26. dubna jsme se vydali do Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Lektor, který nás provázel skoro celou zlínskou galerií, se velice dobře poslouchal a seznámil nás s různými obrazy z období surrealismu. Poté jsme se pohodlně usadili a dostali jsme za úkol vyprázdnit a osvobodit svou mysl, když jsme tak učinili vybrali jsme si jeden ze tří obrazů a měli jsme popsat, co v něm vidíme. A nakonec jsme ze slov, která jsme viděli v obraze, poskládali nějakou myšlenku, někteří i báseň. Bylo to zajímavé, dozvěděli jsme se hodně informací o surrealismu, myslím si, že si to všichni užili a každý si z galerie něco odnesl.

      • Letní příměstské tábory

      • 27. 4. 2023
      • Kateřina Maděrová

       Vážení rodiče a žáci,

       v době hlavních prázdnin pořádá Komunitní škola Kašava, z. s. dva příměstké tábory, které jsou určeny pro děti navštěvující 1. - 6. třídu.

       Podrobnější informace k táborům jsou zveřejněny na webu školy v rubrice O škole>Komunitní škola>Příměstský tábor.

       Děti můžete na tábory přihlašovat do 31. 5. 2023.

     • Těšíme se do školy
      • Těšíme se do školy

      • 27. 4. 2023
      • Veronika Hlaváčová, Alexandra Gášková

       Ve čtvrtek 13. 4. jsme se s našimi předškoláky šli podívat do 1. třídy v rámci projektu „Do školy se těšíme“.

       Děti měly možnost se podívat, jak probíhá výuka ve škole a následně si to i vyzkoušet. Předškoláci zasedli do školních lavic a společně s paní učitelkou první třídy vypracovávali pracovní list a plnili zábavné úkoly. Všechny děti se velmi snažily a připravená výuka je moc bavila.

     • Druháci a Den Země
      • Druháci a Den Země

      • 27. 4. 2023
      • Petra Drábková

       22. dubna probíhá celosvětová událost, která nese název „Den Země“. Tento den je věnovaný planetě Zemi. Cílem dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, možné nápravy a v první řadě preventivní řešení ekologických problémů.

       A tak jsme se s druháky pustili do celodenního projektu, kde uplatnili své znalosti z oblasti ochrany životního prostředí. Nápady na realizaci byly znamenité a konečný výsledek vynikající.

       Protože se jednalo o skupinovou práci, procvičili si také vzájemnou pomoc, spolupráci, umění se dohodnout a rozdělit práci tak, aby se na konečném výsledku podílel každý.

     • Projekt Zdravá 5
      • Projekt Zdravá 5

      • 27. 4. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       Zdravá 5 je celorepublikový vzdělávací program pro školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

       V březnu vyhlásila Zdravá 5 kuchařskou soutěž, do které se mohly přihlásit tříčlenné týmy ze základních škol. Za naši školu se neohroženě pustila do výzvy trojice děvčat ze 6. třídy – Vaneska Doubravská, Míša Křížková a Anežka Morávková. Soutěžní recept byl vybrán ze školní kuchařky Zapomenuté recepty našich babiček.

       Děvčata si připravila potřebné suroviny pro pohankový nákyp, oblékla slušivé zástěrky a pustila se do vaření. Součástí soutěže bylo i zdobení a servírování pokrmu. Všechny úkoly zvládla děvčata naprosto bravurně. A teď nezbývá než čekat, jak bude jejich snaha porotou oceněna.

     • Delfínci v Městské knihovně Zlín
      • Delfínci v Městské knihovně Zlín

      • 21. 4. 2023
      • Veronika Hlaváčová, Alexandra Gášková

       S našimi předškoláky jsme se vydali navštívit Městskou knihovnu ve Zlíně. Hned u vstupu do knihovny nás přivítala milá paní knihovnice, která nás provedla knihovnou.

       Děti seznámila s rozdělením a umístěním knih v dětském oddělení. Paní knihovnice měla pro děti přichystanou přednášku o lidském těle. Předškoláci pečlivě poslouchali a plnili zadané úkoly k tématu. Po splnění všech úkolů, měli děti možnost si prohlédnout i některé dětské publikace.

       Dětem se návštěva v knihovně moc líbila a určitě sem rády znovu zavítají.

     • Outsider aneb jak z toho ven
      • Outsider aneb jak z toho ven

      • 21. 4. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       V úterý 11. dubna za žáky 6. třídy zavítali lektoři ze Sdružení D z Olomouce. Jejich program začínal zajímavým úkolem – zjistit, co mají žáci s ostatními lidmi ve třídě společného. Na tuto aktivitu navázal příběh Zdeňka, který neustále čelil násilnickým útokům Michalovy party. Při příběhu doslova naskakovala husí kůže, jak někdo dovede ubližovat. 

       Program nabídl žákům možnost nanečisto prožít a procítit, jak je nesnadné vymanit se z rozbujelé šikany. Žáci se zamýšleli nad možnostmi pomoci obětem násilí a nad způsoby, jak pracovat s agresorem a obnovit zdraví kolektivu.

       Během programu si děti vyzkoušely hry pro navázání spolupráce, trénink empatie, vytváření živých obrazů, improvizaci i řešení modelových situací.

       Doufejme, že šesťáci si v kolektivu dobře rozumí a nikdy se nedostanou do podobné situace jako Zdeněk.