• Aktuality

     • Škola „naruby“
      • Škola „naruby“

      • 2. 6. 2021
      • Hana Pospíšilová

       Na Den dětí jsme si my učitelé se žáky vyměnili role – děti učily a my jsme sledovali jejich snahu zkusit si toto náročné povolání. Hodiny byly často důkladně připravené včetně pracovních listů na opakování a různých úkolů, i na opakovací hry došlo. Někteří učitelé se chovali opravdu jako žáci – a světe div se, také jako žáci vyrušovali! Ale byla to celé zábava, při které každý poznal něco nového. Kolik dětí by chtělo být učiteli, jsme ovšem nezjistili…

        

       Den dětí v 9. třídě

       Lucie Vyvlečková

       Jako dáreček na Den dětí jsme od našich učitelů všichni dostali možnost si vyzkoušet učit jakékoliv předměty a stát se na 45 minut vyučujícím. V českém jazyce jsme procvičovali pravopisná cvičení a něco málo z literatury s paní učitelkou Kristýnou Mahďákovou a Vandou Uvízlovou.

       Hodina konverzace anglického jazyka pod dozorem Markéty Poľakové se proměnila v hru na osvěžení naší paměti. V matematice se nás ujali učitelé Milan Březík a Jiří Pařenica. Obsahem hodin byla zkouška měření a počítání rozměrů umělého hřiště. Bylo připraveno několik úkolů na výpočet obsahu a objemu. Nakonec nám vše zkontrolovali a ohodnotili.

       Německý jazyk si vzaly na starost Terezie Machalová spolu s Lucií Vyvlečkovou, které si pro nás připravily dva pracovní listy, kde jsme trénovali a procvičovali vše, co jsme se v němčině naučili. V přírodopise si pozici učitele vyzkoušel Jiří Polášek. Jako náplň hodiny byla procházka přírodou. Ovšem po celou dobu jsme byli rozděleni do dvojic a museli jsme zapisovat rodové a druhové jméno rostlin a živočichů, které jsme cestou poznali. Nakonec si Jirka připravil za vítězství odměnu. 

       Myslím, že to byl skvělý nápad ze strany našich vyučujících a všichni si tento den moc užili.

        

     • Kdo si hraje, nezlobí... a učí se
      • Kdo si hraje, nezlobí... a učí se

      • 1. 6. 2021
      • Učitelé ZŠ Kašava

       Světový den her byl vyhlášen v roce 1999 Mezinárodní asociací knihoven hraček (International Toy Library Association). Iniciativa zdůrazňuje význam her v životě nejen v dětském, ale jakémkoli věku. V tomto roce byl zvláště vyzdvihován vliv her na mentální i fyzické zdraví. U dětí má hra specifický význam – pomáhá nenápadně v mnoha zásadních oblastech – socializuje, vede ke komunikaci, trénuje soustředění, představivost i vytrvalost… Díky hrám se každý učí, aniž by si to vůbec uvědomoval.

       Napříč ročníky jsme tak zvláště v pátek 28. května, na kdy je Světový den her stanoven, zařadili do výuky různé hry. Žáci 8. třídy si Den her připomněli v němčině. Zahráli si Bingo, při kterém si procvičovali číslovky. Následovalo Domino s časováním sloves, číslovkami a slovní zásobou. Hodina jim tak uběhla velmi rychle.

       V 7. třídě se karbanilo. Hráli si i šesťáci – Člověče, nezlob se a uč se. Prosadily se také osvědčené deskové a karetní hry.

       Čtvrťáci si hráli ve všech hodinách – vždy tak, aby procvičovali probírané učivo. Pracovali s velkým nasazením, navzájem si pomáhali a povzbuzovali se. Například v angličtině tvořili věty podle obrázku na Story Cubes a tichá pošta se slovíčky byla do poslední chvíle pořádně napínavá.

       Druháci dokonce zorganizovali burzu her. Jejich lákavým upoutávkám na jednotlivé hry šlo jen těžko odolat. Společně se seznámili s pravidly a na různých stanovištích pak měli možnost si představené hry na vlastní kůži vyzkoušet.

       Závěrem nutno podotknout, že si ve škole nehrajeme jen na Světový den her. Různé formy her se objevují ve výuce pravidelně, protože třeba jen obyčejná kostka nebo pexeso dá učení úplně jinou podobu.

     • Zásahová jednotka PČR v Kašavě
      • Zásahová jednotka PČR v Kašavě

      • 30. 5. 2021
      • Patrik Drábek, 8. třída

       Ve středu 26. května byla v Kašavě na cvičení zásahová jednotka Policie České republiky, která byla ochotna ukázat a popsat zájemcům ze školy zbraně, pyrotechniku, nářadí a neprůstřelné vesty, které jsme si také mohli vyzkoušet. Byl to mimořádný zážitek a těšíme se na další podobné akce.

     • Matematická soutěž Pangea
      • Matematická soutěž Pangea

      • 27. 5. 2021
      • Hana Šimková

       Během distančního vzdělávání se žáci 4. – 9. tříd mohli zúčastnit matematické soutěže Pangea. Učitelé matematiky žákům rozeslali jejich přihlašovací údaje. Žáci poté měli za úkol vyplnit zadané úlohy.

       Zúčastněným děkujeme za spolupráci i v této nelehké době.

     • Družinka v policejním
      • Družinka v policejním

      • 24. 5. 2021
      • Vychovatelky ŠD

       Když jsme se dozvěděli, že v Kašavě jsou na cvičení vojáci, ochotní se s námi podělit o své zážitky, neváhali jsme a vyrazili! Času bylo málo, ale i tak si děti mohly osahat vybavení, vyzkoušet si části výstroje a dozvědět se pár zajímavostí. Další akce se sice už musela konat bez přítomnosti publika, přesto to byl pro většinu z nás netradiční zážitek.

       Děkujeme. 

     • Vlaštovka s poselstvím
      • Vlaštovka s poselstvím

      • 20. 5. 2021
      • Barbora Geherová

       Jaký nápis si přeji vidět na obloze? Co přeji ostatním?

       Takto svá přání ztvárnili čtvrťáci.

     • Osmáci opět ve škole
      • Osmáci opět ve škole

      • 20. 5. 2021
      • Zdenka Krmášková

       V pondělí 17. května po dlouhých pěti měsících usedli do školních lavic i žáci osmého ročníku. Po nezbytných testech na Covid 19 začalo nesmělé povídání. Tématem byla pandemie a její klady a zápory. Ukázalo se, že osmáci už umí velmi dobře vyhodnotit, co jim nucená přestávka ve školním vzdělávání přinesla. Záporů bylo daleko víc než kladů. Bylo poznat, že za tuto dobu nám žáci hodně vyspěli.

       Vzhledem k nepřízni počasí jsme byli nuceni strávit celý den ve škole a tak se žáci setkali i s paní učitelkou Divilkovou a věnovali se recenzím počítačových her a reality show Like house. Během dne jsme si vyzkoušeli i hry na sebepoznání. Hra „Koláč“ spočívala v tom, že žáci museli přemýšlet, kterou kladnou vlastnost by si od svého spolužáka vybrali. Odstřihli si kousek z „osobnosti“ kamaráda a zapsali danou vlastnost. Na závěr poskládali svoji novou osobnost, která obsahovala kladné vlastnosti spolužáků.

       Nezbytné bylo i vydání pololetního vysvědčení. Den uběhl velmi rychle a čas strávený ve společnosti osmáků byl příjemný.

     • Zase všichni spolu
      • Zase všichni spolu

      • 20. 5. 2021
      • Martina Nedělová

       Již druhý týden se opět setkáváme se všemi dětmi u nás v mateřské škole. Užíváme si společné setkání, sdílíme zážitky z doby, kdy jsme se neviděli a probíráme vypracované úkoly z distanční výuky. Připravili jsme dárky pro maminky k jejich svátku, zavítala mezi nás odbornice z malé technické univerzity, tentokrát s tématem „malý vodohospodář“ a hlavně jsme využili krásné slunečné počasí.

       Chůze naboso byla pro některé děti něčím novým a velkým zážitkem. Pánové nám předvedli vypracovaná těla a v tělocvičně jsme se skvěle proběhli a zasportovali. Těšíme se na další společně prožité dny.

     • Vracíme se do lavic - šesťáci
      • Vracíme se do lavic - šesťáci

      • 17. 5. 2021
      • Hana Šimková

       Minulý týden se žáci šesté třídy po 21 týdnech opět sešli ve školních lavicích. Protože jsme jim chtěli návrat do školy udělat co nejpříjemnější, strávili žáci celé pondělí společně bez učení. Ráno proběhlo úspěšné negativní testování, které všichni žáci zvládli.

       Děti hrály hry, jednu hodinu měli s paní „češtinářkou“ a pak se šlo ven na hřiště. Společně jsme se věnovali utužování kolektivu třídy. V úterý, ve čtvrtek a v pátek se žáci učili podle rozvrhu.

       Ve středu jsme v rámci projektu Má-li náš les zdravý být, musíme strom zasadit, do kterého je škola zapojena, vyrazili do lesa, kde jsme měli za úkol vyčistit vybranou mýtinu. Žáci byli velmi šikovní a zaslouží si velkou pochvalu.

     • Družina sportovní a tvořivá
      • Družina sportovní a tvořivá

      • 16. 5. 2021
      • Vychovatelky ŠD

       Více nežli řeknou slova, zobrazí vám obrázky –

       v družince jsme hodně venku, zvládnem fotbal, procházky.

       Všechny stezky i studánky známe v širém okolí,

       kilometry polykáme, vzduch čistý dýcháme, nohy nás však (ne)bolí:-)

       Malujeme, lepíme, navlékáme, skládáme,

       družinku si vyzdobíme, mapu obří vyrobíme,

       za pokladem spěcháme.

       Pomůžem si, poradíme, hry společně vymýšlíme,

       soutěžíme, sportujeme, kondičku si zlepšujeme.

       To jsme prostě my –

       skvělé holky a správní kluci z družiny.

     • Výtvarka venku
      • Výtvarka venku

      • 14. 5. 2021
      • Eliška Kořenková

       Slunečné počasí využili čtvrťáci, aby v rámci výuky vyrazili ven. Ve výtvarné výchově vytvořili krásné mandaly z přírodních materiálů. Jarní alergie části žáků trochu zkomplikovaly situaci, ale i oni se do tvoření zapojili. V bezpečí třídy vznikly obrazce ze všeho možného, co bylo možné najít ve skříni, aktovce či pouzdře. Jak se dílo povedlo? Posuďte sami…

     • Vynálezci pro planetu Zemi
      • Vynálezci pro planetu Zemi

      • 14. 5. 2021
      • Eliška Kořenková

       Bezmála osmdesát zvídavých badatelů z celé republiky se zapojilo do výtvarné soutěže s AFO Junior. Mezi nimi i třináct našich žáků. Gabriele Poláškové ze 4. třídy se podařilo vymyslet, nakreslit a popsat takový vynález pro Zemi, který odborná porota zařadila do první desítky! Gabčo, gratulujeme. Děkujeme také ostatním žákům, kteří soutěži věnovali svůj čas. Za snahu byli oceněni poukazem na vstup do Pevnosti poznání v Olomouci a už teď se mohou těšit na všechna tamější lákadla.

       Soutěžní obrázky najdete v galerii.

        

     • Dopoledne s vynálezcem Alvou a králem Karlem IV.
      • Dopoledne s vynálezcem Alvou a králem Karlem IV.

      • 10. 5. 2021
      • Světlana Divilková

       Spisovatelka Klára Smolíková, autorka řady dětských knih, zavítala v pondělí 10. května do naší školy. Během dopoledne se setkala s dětmi v první, druhé a čtvrté třídě. Pro první dva ročníky měla připravený workshop o svém nejslavnějším literárním a večerníčkovém hrdinovi - vynálezci Alvovi. Děti například navrhovaly netradiční knihovnu a sestavovaly vlastního robota.

       Se čtvrťáky se Klára Smolíková prostřednictvím knihy Králík málem králem přenesla do doby panování císaře Karla IV. a během povídání a plnění nejrůznějších úkolů se při workshopu dostali až k husitům. Děti se například pobavily při konkurzu na budoucí královnu. Kluci se skvěle vypořádali s rolemi princezen jménem Hloupěna, Nafrněnka, Lenivka, Vřískalka, Stydlína. Děvčata se ujala rolí moderátorek.

       Děkujeme Kláře Smolíkové za skvěle připravený program!

       Více o Kláře Smolíkové se dočte na stránkách: http://klarasmolikova.cz/kdo-je-klara-smolikova

     • Páťáci přejí maminkám
      • Páťáci přejí maminkám

      • 9. 5. 2021
      • Petra Drábková

       Na Den matek jsme se vzorně připravili a vyrobili maminkám něco pro potěšení. Tvořili jsme opravdu s láskou a proto se výrobky tak povedly.

       Milé maminky, babičky……..jen pro Vás……

       Maminka je moje kráska,

       v duši klid a čistá láska,

       když se na mě usměje,

       hned mně ten den krásně je,

       je to poklad, který mám,

       nejcennější, jaký znám.

     • Žáci osmé třídy zvou zpět do školy
      • Žáci osmé třídy zvou zpět do školy

      • 9. 5. 2021
      • Světlana Divilková

       Na začátku května jsme s osmáky probírali v českém jazyce „pozvánku“. Zopakovali jsme si, že pozvánka musí obsahovat: na jakou akci zveme, přesný čas a místo konání této akce. Podle možností připojujeme také údaje o programu. Často používáme ustálená vyjádření: zveme vás, dovolujeme si vás pozvat, těšíme se na setkání apod.

       Úkolem osmáků pak bylo připravit pozvánku na konkrétní akci, která se blíží. A protože před námi není významnější událost, než je návrat 2. stupně do škol, měli osmáci pozvat své spolužáky zpátky do lavic.

       Upozorňujeme, že údaje v pozvánkách jsou smyšlené, jedná se o autorskou licenci žáků.

       Zuzana_Rexova.pdf

       Adam_Holub.pdf

       David_CHmelik.pdf

       Marek_Toufar.pdf

       Martin_Pivoda.pdf

       Patrik_Drabek.pdf

       Sofie_Koglerova.pdf

       Vaclav_Brezik.pdf​​​​​​​