• Aktuality

     • Prvňáci ve škole
      • Prvňáci ve škole

      • 22. 9. 2021
      • Petra Drábková

       První dny v 1. třídě si náležitě užíváme. Poznáváme nové kamarády, zvykáme si na školní režim, v rámci výuky využíváme hezké počasí a trávíme čas venku.

       Všechno nám jde skvěle :-).

     • Výlet do Veselí
      • Výlet do Veselí

      • 15. 9. 2021
      • Zdenka Krmášková, Hana Metelová

       Deváťáci zahájili svůj poslední školní rok výletem do Veselí. V pondělí 6. září ráno po povinném testování naložili svá zavazadla do přistavených aut a vyrazili vstříc novým zážitkům. Nejprve je čekala návštěva Kovozoo. Po prohlídce se přesunuli do Veselí, kde se seznámili se zajímavostmi zámeckého parku, dozvěděli se něco o houbách a prohlédli si město. V úterý absolvovali plavbu na raftech po Baťově kanálu a po řece Moravě. Pro mnohé to byla první zkušenost s rafty a tak všichni dostali medaili za snahu a odvahu. Odpoledne zahájili přípravu plesu a večer měli možnost navštívit hvězdárnu. Povídání o noční obloze a pozorování hvězd bylo velkým zážitkem. V příjemné atmosféře dny ubíhaly velmi rychle. Než se nadáli, byla tu středa, balení zavazadel a přesun do Ratíškovic. Jízda drezínou proběhla za všeobecného veselí. Pohodu zkalil pohled na spoušť, kterou po sobě zanechalo tornádo i u Ratíškovic. A už se výlet chýlil ke konci. Zbývala návštěva Aquaparku v Uherském Hradišti, zastávka na Modré ve skanzenu Živá voda a potom už jen cesta domů.

       Počasí bylo nádherné, nálada výborná, zážitků spousta. Deváťáci si svůj výlet náležitě užili. Velké díky patří Gargulákům za bezplatné ubytování a manželům Holým za spolupráci. Všichni doufáme, že to nebyl poslední výlet.

        

     • Babí léto nás láká ven
      • Babí léto nás láká ven

      • 10. 9. 2021
      • Světlana Divilková

       Slunečné počasí na začátku září využíváme nejen v hodinách tělocviku, ale také třeba při výtvarné výchově. Okolní malebné kopce přímo vybízejí k tomu, aby se člověk pokusil zachytit jejich krásu. A tak šesťáci vyrazili do přírody s pastelkami a výkresy. Výsledek jejich práce pak mohli rodiče vidět na třídních schůzkách.

     • Mateřská škola zahájila školní rok
      • Mateřská škola zahájila školní rok

      • 6. 9. 2021
      • Martina Nedělová

       Ještě před začátkem školního roku strávily nově nastupující děti - rybičky, pár dní v mateřské škole se svými rodiči. Koncept adaptačního programu je ve školce letos novinkou a jeho smyslem je usnadnit dětem nástup do prostředí mateřské školy.

       V pátek 28. 8. a v pondělí 30. 8. se rodiče a děti seznamovali se školou ve venkovních i vnitřních prostorách. Ve středu 1. 9. již ti nejmenší nastoupili s rodiči jako praví školkáčci a prožili první společný den v MŠ. Čekalo je první společné seznámení s učitelkami, dětmi, společná snídaně, dopolední program, pobyt na hřišti a oběd.

       Naše zkušenější děti ze tříd kočiček a delfínků přicházely první školní den již neohroženě a užívaly si společné setkání po prázdninách. A jak nejlépe zahájit první dny?! No jedině na zmrzlině a potom šup do krásných bezstarostných předškolních dní plných her a milých povinností! :D

     • Šesťáci zakládají třídní kroniku
      • Šesťáci zakládají třídní kroniku

      • 6. 9. 2021
      • Světlana Divilková

       Sedmnácti žákům šesté třídy začal školní rok plný nových zkušeností. Přestup z prvního stupně na druhý totiž obnáší řadu změn. Ať už je to přestěhování do nové učebny (svou kmenovou třídu mají letos šesťáci v odborné učebně chemie a fyziky), odpolední vyučování, střídání vyučujících, nová třídní učitelka nebo noví spolužáci z Lukova. Proto byly první tři dny nového školního roku ve znamení seznamování.

       V pátek se šesťáci vydali i za starostou obce Kašava Petrem Černochem, aby si udělali představu o práci kronikáře. Dokonce měli možnost prohlédnout si dvě poslední obecní kroniky a debatovat s panem starostou. Na úřadě nabraly děti inspiraci, jak má kronika vypadat, jaké informace se do ní zapisují a jaké jsou povinnosti kronikáře. To vše jim pomůže při práci na jejích vlastní třídní kronice.

       Během prvních zářijových dní se našel čas také na venkovní aktivity. Slunečné počasí školákům umožnilo strávit část čtvrtečního dopoledne na hřišti u školy, kde hráli oblíbenou házenou, do které se s chutí zapojili i noví žáci z Lukova. V pátek šesťáci ukázali svým novým spolužákům trasu Kašavského běhu.

     • Zahájení školního roku 2021/2022
      • Zahájení školního roku 2021/2022

      • 3. 9. 2021
      • Zdeněk Vlk

       První školní den se žáci, učitelé, rodiče a hosté sešli v tělocvičně školy při slavnostní zahájení školního roku 2021/2022. Zde byla pozornost věnována hlavně 15 nedočkavým prvňáčkům a 8 novým žákům, kteří k nám přestoupili z jiných škol.

       Děkujeme všem rodičům, rodinným příslušníkům a přátelům školy, že jste se tak v hojném počtu zúčastnili této slavnostní chvíle.

       Všem žákům přejeme v novém školním roce mnoho úspěchů a zážitků v rámci třídních kolektivů, rodičům radost a trpělivost při vzdělávání.

     • Přerušení provozu MŠ
      • Přerušení provozu MŠ

      • 3. 9. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       v souladu s ustanovení, §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, jsem rozhodl o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen dne 16. 9. 2021 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v budově školy.

       Děkuji za pochopení.

     • Ředitelské volno pro žáky ZŠ
      • Ředitelské volno pro žáky ZŠ

      • 3. 9. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       v souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji na den 16. 9. 2021 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v budově školy ředitelské volno pro žáky základní školy.

       V tento bude přerušen i provoz školní družiny, školního klubu a školní jídelny.

       Děkuji za pochopení.

      • Třídní schůzky s rodiči ZŠ

      • 3. 9. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       srdečně vás zveme na schůzky třídních učitelů s rodiči, které se uskuteční ve čtvrtek 9. 9. 2021 od 16:30 hodin.

       Těšíme se na setkání.

     • Výuka náboženství
      • Výuka náboženství

      • 31. 8. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Výuka náboženství bude pro přihlášené žáky probíhat od 15. 9. 2021 v tyto termíny:

       1. stupeň ZŠ (Mgr. Jolanta Osial)

       1. a 2. třída: čtvrtek od 11:40 do 12:25 hodin

       3. třída: čtvrtek od 12:30 do 13:15 hodin

       4. a 5. třída: od 13:20 do 14:05 hodin

       2. stupeň ZŠ (P. Jan Mach)

       6. a 7. třída: středa 12:30 - 13:15 hodin

       8. a 9. třída: středa 13:20 - 14:05 hodin

       Přihlášky dostanou žáci od třídních učitelek první školní den, ke stažení jsou k dispozici zde: Přihláška do náboženství 2021/2022.

       Vyplněné přihlášky odevzdávejte třídním učitelkám do 3. 9. 2021.

        

     • Organizace prvního školního týdne
      • Organizace prvního školního týdne

      • 27. 8. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Vážení žáci a rodiče,

       konec letních prázdnin se nezadržitelně blíží, a proto vám přinášíme základní informace o tom, jak budou probíhat první dny nového školního roku:

       STŘEDA 1. 9. 2021

       8:00 - Slavnostní zahájení školního roku

       8:30 - Třídnické hodiny

       9:30 - Konec vyučování

       Žákům budou stačit přezůvky, prvňáčci si přinesou i aktovky na učebnice, které tento den dostanou.

       V tento den není v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna.

       ČTVRTEK 2. 9. 2021, PÁTEK 3. 9. 2021

       V provozu je pro žáky školní družina a školní jídelna, provoz školního klubu je přerušen.

       V tento den mají žáci na 1. stupni 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci na 2. stupni 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

       OD PONDĚLÍ 6. 9. 2021

       Výuka probíhá dle rozvrhu.

       Je zahájen provoz školního klubu.

       Podrobnější informace k provozu školy a k organizaci výuky budou žákům a rodičům aktuálně zasílány prostřednictvím školního informačního systému EduPage.

       V případě dotazů nás kontaktujte – zprávou na EduPage, e-mailem, telefonicky, po předchozí domluvě osobně.

       Informační leták pro žáky a rodiče ZŠ

     • Hledáte po této těžké době psychoterapii?
      • Hledáte po této těžké době psychoterapii?

      • 18. 8. 2021
      • Aneta Miklová

       Všem přeji hezký den,

       ráda bych se s Vámi podělila o jednu novinku z oblasti psychoterapie.

       Pokud hledáte psychoterapeuta pro sebe (své blízké, své dítě) pojišťovny VZP a ČPZP proplácí 10 sezení u vybraných terapeutů.

       Na stránkách těchto pojišťoven najdete podrobnější informace. Nebo se mě nebojte kontaktovat a já Vám pomohu.

       S pozdravem speciální pedagog Aneta Miklová

     • Tábor Olympijské hry
      • Tábor Olympijské hry

      • 6. 8. 2021
      • Vedoucí tábora

       Druhý příměstský tábor probíhal od 19. do 23. července, tentokrát v duchu Olympijských her s Asterixem a Obelixem.

       Děti i vedoucí si olympiádu náležitě užili, už se těšíme na třetí tábor, který je pro děti připraven poslední týden v srpnu.

     • Prázdninová školička
      • Prázdninová školička

      • 5. 8. 2021
      • Vedoucí školičky

       V době od 19. 7. do 23. 7. 2021 se uskutečnil tábor „Prázdninová školička“.

       V pondělí jsme se všichni seznámili, rozdělili se do dvou týmů (Modří a Červení). Tématem letošního táboru byli „Piráti“ a doprovázel je pokřik – „Hej, hej, hej, piráti jsou nej!“ Oba týmy si vytvořily vlastní vlajku a některé děti vyrobily i tajnou mapu k pokladu. Společně jsme nabatikovali trička a hráli hry venku na hřišti.

       V úterý nás čekal výlet autobusem do ZOO Lešná. Počasí nám vyšlo na jedničku! Vychutnali jsme si výbornou rybízovou zmrzlinu, viděli jsme spoustu zvířat, děti se vyřádily na dětském hřišti a projeli jsme se vláčkem.

       Ve středu jsme se vydali na túru na Vinohrádek. Po cestě jsme hledali houby, soutěžili a tvořili kotvu a kormidlo z přírodnin.

       Ve čtvrtek jsme vyrazili na výlet na hrad Lukov. Hodní místní hasiči nás hasičským autem a obecní Májou vyvezli „Na písečné“ a odtud jsme už šli po svých. Prošli jsme si celý areál, plnili jsme úkoly, hráli hry, vyzkoušeli místní hřiště a prozkoumali výstavu zbraní a dochovaných památek. Na sobě jsme měli naše nabatikovaná trička a několik kolemjdoucích nám je pochválilo 😊.

       Zpět do Kašavy jsme jeli autobusem z Lukova. Po příchodu zpátky do školky jsme společně nachystali ohniště a pustili se do opékání špekáčků a rohlíků. Po večeři následovala pyžamová párty – písničky na přání a společné spaní ve školce.

       V pátek ráno nás čekala vydatná snídaně, společný úklid, dokončování úkolů a také udělování diplomů a odměn.

       Celý týden nám přálo pěkné počasí, děti byly plné nadšení, s radostí plnily všechny úkoly a pomáhaly si navzájem.

     • Olympijské hry byly zahájeny
      • Olympijské hry byly zahájeny

      • 22. 7. 2021
      • V pondělí 19. 7. 2021 byly slavnostně zahájeny Olympijské hry, které se konají v rámci příměstského tábora Komunitní školy Kašava.

     • Cesta na tajuplný ostrov
      • Cesta na tajuplný ostrov

      • 22. 7. 2021
      • První ze tří letních příměstských táborů, který pro děti připravila Komunitní škola Kašava, probíhal od 12. 7. do 16. 7. 2021. 

       Účastníci tábora se spolu s vedoucími vypravili na tajuplný ostrov...