• Aktuality

     • Výuka venku
      • Výuka venku

      • 21. 9. 2023
      • Věra Vlková

       Sluníčko nás táhne ven zatím každou hodinu tělocviku. Proto jsme toho využili a spojili si pohyb venku i s prvoukou. Děti se v terénu učily poznávat dopravní značky a předpisy, kterými se musí řídit. Pak si své nově nabyté vědomosti mohly vyzkoušet při běhací hře, kdy třídily značky dle druhu a musely se ve skupině domlouvat a připomínat si, co už vědí.

       Ani v pracovní výchově nesedíme ve škole, ale už jsme se vrhli do úklidu okolí školy. Kromě viditelného výsledku jsme měli i příjemný pocit z dobře odvedené práce, která nás opravdu těší.

     • Zkoumáme skupenství látek
      • Zkoumáme skupenství látek

      • 20. 9. 2023
      • Hana Pospíšilová

       Ve fyzice v 6. třídě jsme objevovali některé vlastnosti skupenství látek. Vynechali jsme plazmu (plamen) a zjistili jsme, že zatímco plyn je stlačitelný, kapalinu v PET lahvi nezmáčkne ani ten největší silák. Pozorovali jsme, že plyn v balónku se zahřátím rozpíná, tedy zvětšuje objem, a ochlazením se zase zmenší. Plyn lze dokonce „přelévat“ pod vodou!

       Pokusů jsme provedli více, a teď si budeme svoje poznatky lépe pamatovat. Všem ochotným experimentátorům děkujeme.

     • Vodácký kurz na Dyji
      • Vodácký kurz na Dyji

      • 19. 9. 2023
      • Vanesa Lachová, žákyně 9. třídy

       V pondělí 11. září jsme se vydali na vodácký kurz do Znojma. Hned po příjezdu jsme měli rozchod na znojemském náměstí. Poté jsme navštívili znojemské podzemí, kterým nás provedla paní průvodkyně. Pak jsme mířili přímo do kempu, kde jsme si postavili stany a usadili se. Za chvíli nás čekal první výcvik na lodi, učili jsme se nejpotřebnější věci. Velmi nečekaně jsme se k večeru vydali do kina na Kazmův film. Došli jsme zpátky do stanu a večer si jen povídali.

       Další den ráno jsme měli budík na 7 hodinu ráno, v 9 jsme vyjížděli na první plavbu, čekalo nás 15 kilometrů a asi 5 jezů. Všechny jsme všichni zvládli. Kolem dvanácté hodiny jsme dojeli na oběd, pořádně nabrat sílu na pokračování v jízdě. Kolem páté hodiny jsme dojeli do dalšího kempu v Krhovicích, ve kterém jsme do druhého dne přespávali.

       Ve středu jsme opět vstávali kolem sedmé ráno a kolem deváté vyjížděli. Řeka nebyla už tak klidná, a proto se jelo o něco líp než předešlý den. Čekalo nás 12 kilometrů. Po cestě jsme si taky hráli na gondoliéry (jeli jsme na lodích ve stoje) a šlo nám to dost dobře. Jakmile jsme dojeli do úplného cíle, čekalo nás čištění a odnášení lodí. Pak jsme se všichni museli dát do pořádku. Už na nás čekalo auto, které nás zavezlo na vlakové nádraží. Jeli jsme nadvakrát, a proto jsme měli trochu obavy, že nestihneme vlak, každopádně jsme ho stihli a celý výlet jsme si moc užili.

     • Prázdninové příměstské tábory
      • Prázdninové příměstské tábory

      • 15. 9. 2023
      • Kateřina Maděrová

       Jako každý rok i tentokrát pořádala Komunitní škola Kašava z.s. letní příměstské tábory.

       Děti tak mohly prožít dobrodružství na táboře Divoký západ 17. – 21. 7. 2023 nebo na ostrově Madagaskar 28. 8. – 1. 9. 2023.

       Tábory byly realizovány z projektu Podpora komunitního života na území MAS Vizovicko a Slušovicko spolufinancovaného Evropskou unií.

     • Sedmáci nocují ve škole
      • Sedmáci nocují ve škole

      • 15. 9. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       Školní rok ještě ani pořádně nezačal a sedmáci již měli první přespávačku. Využili krásného letního počasí a hned v úterý 5. září se sešli k prvním společným zážitkům.

       Slunečné odpoledne je provázelo cestou na Vrzavky. Vycházka to nebyla jen tak lecjaká. Jedním z úkolů bylo využít přírodního materiálu a postavit jednoduchý příbytek. Další zkouška byla zaměřena na výkon. Na cestě ležely poražené stromy a tak se nabízel vrh kládou. Bylo ale potřeba šetřit síly a dorazit až ke skalám. Někteří byli znaveni u skal méně, jiní více. Odměnou všem byl výhled do okolí. Zpět se už vraceli za šera. Sluneční paprsky ozařovaly velmi zajímavě les a tak vznikaly velmi kouzelné fotografie. Na louce děvčata předvedla své gymnastické schopnosti. Na ohništi si nocležníci opekli špekáčky a zahráli večerní hry v přírodě.

       Na závěr dne starší spolužáci pro sedmáky ještě připravili stezku odvahy. Po vyhlášení večerky bylo během chvilky slyšet jen pravidelné oddechování. Ve středu pokračoval program hrami a tvorbou třídních pravidel.

       Věřme, že sedmáci jsou dobrým kolektivem, který si společných chvil užívá.

     • Vycházka do přírody
      • Vycházka do přírody

      • 15. 9. 2023
      • Barbora Malíšková

       Ve středu 6. září jsme si ve 4. třídě stanovili třídní pravidla, kterými se budeme řídit. Venku bylo opravdu hezky, proto jsme vyrazili ven do přírody na Vinohrádek. Děti si stavěly bunkry, společně jsme si zahráli hru „Já tě chytím“ a poté jsme se vrátili zpátky do školy. 

       Přeji dětem hodně štěstí a úspěchů ve školním roce 2023/2024.😊

     • Přerušení provozu MŠ - 22. 9. 2023
      • Přerušení provozu MŠ - 22. 9. 2023

      • 7. 9. 2023
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s ustanovením §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen z organizačních důvodů (školení všech zaměstnanců školy) dne 22. 9. 2023.

       Přerušení provozu mateřské školy

     • Ředitelské volno - 22. 9. 2023
      • Ředitelské volno - 22. 9. 2023

      • 7. 9. 2023
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Základní školy a Mateřské školy Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, vyhlašuje z organizačních důvodů (školení všech zaměstnanců školy) na den 22. 9. 2023 ředitelské volno pro žáky základní školy.

       V tento bude přerušen i provoz mateřské školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny.

       Žákům 1. stupně základní školy bude nabídnuta možnost hlídání dětí v době od 7:00 do 16:00 hodin, které bezúplatně zajistí spolek Komunitní škola Kašava, z. s.

       Ředitelské volno pro žáky základní školy

     • Zahájení školního roku 2023/2024
      • Zahájení školního roku 2023/2024

      • 4. 9. 2023
      • Zdeněk Vlk

       První školní den jsme již tradičně zahájili venku před školou, kde jsme se sešli všichni žáci, zaměstnanci, rodiče a pozvaní hosté.

       Největší pozornost byla věnována prvňáčkům, kterých se ve školním roce 2023/2024 sešlo 32. Ve dvou třídách se jim při vzdělávání budou věnovat paní učitelky Eva Lorencová a Michaela Baťová.

       Všem žákům přeji v novém školním roce mnoho úspěchů a zážitků v rámci třídních kolektivů, rodičům a učitelům radost a trpělivost při vzdělávání.

      • Provoz školního klubu

      • 30. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       provoz školního klubu v novém školním roce bude pro přihlášené žáky 2. stupně ZŠ zahájen ve čtvrtek 7. 9. 2023.

       Provozní doba: v době mezi dopoledním a odpoledním vyučování (pondělí, úterý, čtvrtek), po 5. vyučovací hodině (středa), po 4. vyučovací hodině (pátek).

       Přihláška do odpolední družiny: Přihláška do školního klubu

       Vyplněné přihlášky předávejte třídním učitelkám do středy 6. 9. 2023 (vytisknuté přihlášky budou k dispozici i u třídních učitelek).

       V případě, že žák nebude navštěvovat školní klub (nebude do školního klubu písemně přihlášen), bude v době polední přestávky a po skončení vyučování trávit tento čas mimo budovu školy (po tuto dobu škola nemá za dítě odpovědnost).

       Více informací o činnosti školního klubu: O škole > Školní klub

       V případě dotazů kontaktujte pana zástupce Tomáše Juříčka, tel. +420 731 440 494.

      • Provoz školní družiny

      • 30. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       provoz školní družiny v novém školním roce bude pro přihlášené žáky 1. stupně ZŠ zahájen v úterý 5. 9. 2023.

        

       RANNÍ DRUŽINA (Komunitní klub)

       Provozní doba: 6:30 - 7:30 hodin

       Úplata: zdarma (hrazeno z projektu EU)

       Pečovatelka: Hana Santo

       Přihláška do ranní družiny: Přihláška do ranní družiny

       Pro vstup do ranní družiny zvoňte na zvonek DRUŽINA u hlavního vchodu do školy.

        

       ODPOLEDNÍ DRUŽINA

       Provozní doba: 11:20 - 16:30 hodin

       Úplata: O škole > Školní družina > Úplata

       Vychovatelky: Kontakty > Školní družina

       Přihláška do odpolední družiny: Přihláška do odpolední družiny

        

       Vyplněné přihlášky předávejte třídním učitelkám do středy 6. 9. 2023 (vytisknuté přihlášky budou k dispozici i u třídních učitelek).

        

       Více informací o činnosti školní družiny: O škole > Školní družina

       V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní družiny paní vychovatelku Radku Průchovou, tel. +420 731 440 497.

      • Výuka náboženství

      • 30. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       výuka náboženství bude ve školním roce 2023/2024 probíhat následovně:

       1. a 2. třída: úterý 11:25 - 12:10 hodin

       3. třída: úterý 12:15 - 13:00 hodin

       4. a 5. třída: úterý 13:05 - 13:50 hodin

       6. - 9. třída: úterý 14:45 - 15:30 hodin

       Výuka začne probíhat od úterý 12. 9. 2023, vyučující Bc. Adéla Feitová.

       Přihlášky do náboženství budou k vyzvednutí u třídních učitelek nebo si ji můžete stáhnout zde: Přihláška do náboženství 2023/2024.

       Vyplněné přihlášky předávejte třídním učitelkám do pátku 8. 9. 2023.

      • Organizace 1. týdne školního roku 2023/2024

      • 23. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Vážení žáci a rodiče,

       níže Vám přinášíme základní informace o tom, jak budou probíhat první dny nového školního roku:

        

       PONDĚLÍ 4. 9. 2023

       8:00 - Slavnostní zahájení školního roku

       8:30 - Třídnické hodiny

       9:30 - Konec vyučování

       Žákům budou stačit přezůvky, prvňáčci si přinesou i aktovky na učebnice, které tento den dostanou.

       V tento den není v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna.

        

       ÚTERÝ 5. 9. 2023

       V tento den mají žáci I. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

       Od tohoto dne je pro přihlášené žáky v provozu školní jídelna.

       Od tohoto dne je v provozu pro přihlášené žáky I. stupně školní družina, provoz školního klubu pro žáky II. stupně je přerušen.

        

       STŘEDA 6. 9. 2023

       V tento den mají žáci I. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

        

       ČTVRTEK 7. 9. a PÁTEK 8. 9. 2023

       Výuka probíhá dle rozvrhu.

       Od tohoto dne je zahájen pro přihlášené žáky II. stupně provoz školního klubu.

        

       Podrobnější informace k provozu školy a k organizaci výuky budou žákům a rodičům aktuálně zveřejňovány prostřednictvím školního informačního systému EduPage.

     • Slavnostní ukončení školního roku
      • Slavnostní ukončení školního roku

      • 2. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Poslední den školního roku 2022/2023 jsme se žáci a učitelé shromáždili před školou, kde proběhlo závěrečné zhodnocení. Byly uděleny pochvaly třídních učitelů a ředitele školy, rozloučili jsme se s našimi absolventy. Nechyběla také závěrečná píseň v podání pedagogických pracovníků. Vysvědčení a další ocenění si žáci převzali z rukou třídních učitelek v učebnách.

       Děkujeme za účast rodičů a hostů, také za milá slova starostů z obcí Kašava a Držková.

       Všem přejeme krásné prázdniny a dovolenou plnou sluníčka a odpočinku.

     • Poslední týden v 1. třídě
      • Poslední týden v 1. třídě

      • 7. 7. 2023
      • Věra Vlková

       Poslední středu a čtvrtek jsme si užili naplno. Cestou na plavání jsme se šli podívat na štěňátka. V plavání děti zažily plavecké závody plné adrenalinu, kde mohly ukázat, co vše se naučily. Odpoledne jsme se sešli i s rodiči na hřišti. Zahráli jsme si pár her, zazpívali, opekli špekáčky a pustili prezentaci z našeho školního výletu. Děti se rozloučily s rodiči, kteří odešli domů. No, a nám pak patřila celá škola. Po uhašení ohně a uklizení jsme si ve třídě vybalili spacáky a zahráli si hry v pyžamkách. Následovalo čištění zubů, několik pohádek a písniček a pak se už spinkalo až do rána.

       Po vydatné snídani jsme vše uklidili a vydali se na naši exkurzi do ZOO. Autobus nás vyložil u brány, kde na nás čekal náš doprovod v podobě paní Bednaříkové. Prošli jsme téměř celou ZOO, děti si vyhrály na hřišti, dostali jsme párek v rohlíku i zmrzlinku, a nakonec zbyl i čas na nákup suvenýru.

       Počasí nám přálo a tento náš druhý výlet jsme si plně užili.

       Děkuji jménem všech prvňáčků za dobroty ke snídani a paní Bednaříkové ještě za občerstvení v ZOO.