• Aktuality

     • Hra na detektivy v krajské galerii
      • Hra na detektivy v krajské galerii

      • 28. 9. 2021
      • Světlana Divilková

       Šesťáci pátrali v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně po stopách smutné dívky z obrazu Jakuba Schikanedra. Díky indiciím zjistili, jaký byl její osud. Ostatním to ale neprozradíme... Zajděte si do galerie na program, který připravil Petr Nýdrle. Budete se dvě hodiny dobře bavit, a přitom se i hodně naučíte!

     • Hledáme možnosti budoucího povolání
      • Hledáme možnosti budoucího povolání

      • 28. 9. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Žáci devátého ročníku mají před sebou v letošním roce nelehký úkol. Musí se rozhodnout, kde budou pokračovat v dalším vzdělávání. Aby se mohli opravdu zodpovědně rozhodnout, postupně se seznamují s různými pracovními možnostmi. Chlapci navštívili Autoservis Holý v Kašavě.

       Díky ochotě zaměstnanců si v praxi vyzkoušeli montáž převodovky s vysvětlením její funkce. Pod odborným dohledem svařovali a také se dozvěděli spoustu dalších zajímavých informací o opravách a konstrukci automobilů. Mohli si tak udělat jasnou představu o náplni práce automechanika.

       Děvčata navštívila mateřskou školu a vyzkoušela si v praxi práci s dětmi. Seznámila se v krátkosti s povoláním učitelky v mateřské škole. Učitelkám v mateřské škole i panu Holému děkujeme za vstřícnost, čas a ochotu věnovat se našim žákům.

     • Vančický vrch - 1. ročník
      • Vančický vrch - 1. ročník

      • 23. 9. 2021
      • Vladimír Drápal

       V pátek 17. září naše škola uspořádala závod v běhu do kopce, který jsme nazvali: Vančický vrch aneb „Co nejrychleji na Vančicu“. Trať měřila 1 200 metrů a závodníci museli během závodu překonat velké převýšení.

       Závodu se zúčastnili všichni žáci školy. Takřka všichni se snažili dosáhnout co nejlepšího času a vyvíjeli maximální úsilí při zdolávání kopce.

       Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií na druhém stupni a do dvou na stupni prvním. 1.třída běžela samostatně. Startovalo se intervalově, závodníci vybíhali v půlminutových intervalech.

       Žáci první třídy absolvovali závod hromadně s paní učitelkou Petrou Drábkovou a celá třída dosáhla velmi dobrého času.

       V kategorii chlapců 2. a 3. třídy zvítězil David Hroš před Matějem Janatou a Ondřejem Čihařem (všichni ze 3.tř.)

       U děvčat v této kategorii zvítězila Barborka Šarmanová (3.tř.) před Terezkou Hýžovou (2.tř.) a Zuzkou Makovičkovou (2.tř).

       V kategorii  chlapců 4. a 5. třídy zvítězil Adam Hýža (5.tř.) před Petrem Sovadinou (4.tř.) a Dominikem Mahďákem (4.tř.)

       U děvčat z 4. a 5. třídy zvítězila Sabina Daňková (4.tř.) před Marianou Klosovou (4.tř.) a Vanesou Doubravskou (5.tř.)

       V kategorii chlapců 6. a 7. třídy zvítězil Radim Mahďák (7.tř.)  před Tomášem Horou (6.tř.) a Víťou Skalníkem (6.tř.).

       U děvčat této kategorie se stala vítězkou Lucka Třísková (7.tř.) před Pavlínou Daňkovou (7.tř.) a Julií Julinovou (6.tř.)

       V kategorii chlapců 8. a 9. třídy zvítězil Štěpán Červenka (8.tř.) před Jarkem Holým (9.tř.) a Šimonem Maděrou (9.tř.)

       V této kategorii děvčat zvítězila Kája Průchová (8.tř.) před Aničkou Michalíkovou (8.tř.) a Terezkou Makovičkovou (8.tř.)

       Nejlepšího času dosáhli Štěpán Červenka z osmé třídy : 0:05:37 a Lucka Třísková ze sedmé třídy: 0:07:24

       Tyto časy se staly základními rekordy, které se budou v budoucnu snažit překonat další závodníci.

       Na závěr mohu konstatovat, že hodnocení průběhu závodu jak žáků, tak pedagogů  bylo velmi dobré a už se všichni těší na další ročník.

                                                                                

        

        

     • Domeček pro skřítky
      • Domeček pro skřítky

      • 22. 9. 2021
      • Petra Drábková

       V rámci pracovní výchovy jsme se vydali do lesa a dostali úkol – „Postavit domeček pro skřítky“. Úkol to nebyl zrovna jednoduchý, protože jsme museli pracovat jako jeden tým. Někdo byl zásobovač, někdo stavitel, další stavbyvedoucí, architekt …

       Po dokončení díla nás všechny paní učitelka pochválila za bezvadnou souhru a spolupráci. Do takového domečku se už jistě nějaký skřítek nastěhoval.

     • Prvňáci ve škole
      • Prvňáci ve škole

      • 22. 9. 2021
      • Petra Drábková

       První dny v 1. třídě si náležitě užíváme. Poznáváme nové kamarády, zvykáme si na školní režim, v rámci výuky využíváme hezké počasí a trávíme čas venku.

       Všechno nám jde skvěle :-).

     • Výlet do Veselí
      • Výlet do Veselí

      • 15. 9. 2021
      • Zdenka Krmášková, Hana Metelová

       Deváťáci zahájili svůj poslední školní rok výletem do Veselí. V pondělí 6. září ráno po povinném testování naložili svá zavazadla do přistavených aut a vyrazili vstříc novým zážitkům. Nejprve je čekala návštěva Kovozoo. Po prohlídce se přesunuli do Veselí, kde se seznámili se zajímavostmi zámeckého parku, dozvěděli se něco o houbách a prohlédli si město. V úterý absolvovali plavbu na raftech po Baťově kanálu a po řece Moravě. Pro mnohé to byla první zkušenost s rafty a tak všichni dostali medaili za snahu a odvahu. Odpoledne zahájili přípravu plesu a večer měli možnost navštívit hvězdárnu. Povídání o noční obloze a pozorování hvězd bylo velkým zážitkem. V příjemné atmosféře dny ubíhaly velmi rychle. Než se nadáli, byla tu středa, balení zavazadel a přesun do Ratíškovic. Jízda drezínou proběhla za všeobecného veselí. Pohodu zkalil pohled na spoušť, kterou po sobě zanechalo tornádo i u Ratíškovic. A už se výlet chýlil ke konci. Zbývala návštěva Aquaparku v Uherském Hradišti, zastávka na Modré ve skanzenu Živá voda a potom už jen cesta domů.

       Počasí bylo nádherné, nálada výborná, zážitků spousta. Deváťáci si svůj výlet náležitě užili. Velké díky patří Gargulákům za bezplatné ubytování a manželům Holým za spolupráci. Všichni doufáme, že to nebyl poslední výlet.

        

     • Babí léto nás láká ven
      • Babí léto nás láká ven

      • 10. 9. 2021
      • Světlana Divilková

       Slunečné počasí na začátku září využíváme nejen v hodinách tělocviku, ale také třeba při výtvarné výchově. Okolní malebné kopce přímo vybízejí k tomu, aby se člověk pokusil zachytit jejich krásu. A tak šesťáci vyrazili do přírody s pastelkami a výkresy. Výsledek jejich práce pak mohli rodiče vidět na třídních schůzkách.

     • Mateřská škola zahájila školní rok
      • Mateřská škola zahájila školní rok

      • 6. 9. 2021
      • Martina Nedělová

       Ještě před začátkem školního roku strávily nově nastupující děti - rybičky, pár dní v mateřské škole se svými rodiči. Koncept adaptačního programu je ve školce letos novinkou a jeho smyslem je usnadnit dětem nástup do prostředí mateřské školy.

       V pátek 28. 8. a v pondělí 30. 8. se rodiče a děti seznamovali se školou ve venkovních i vnitřních prostorách. Ve středu 1. 9. již ti nejmenší nastoupili s rodiči jako praví školkáčci a prožili první společný den v MŠ. Čekalo je první společné seznámení s učitelkami, dětmi, společná snídaně, dopolední program, pobyt na hřišti a oběd.

       Naše zkušenější děti ze tříd kočiček a delfínků přicházely první školní den již neohroženě a užívaly si společné setkání po prázdninách. A jak nejlépe zahájit první dny?! No jedině na zmrzlině a potom šup do krásných bezstarostných předškolních dní plných her a milých povinností! :D

     • Šesťáci zakládají třídní kroniku
      • Šesťáci zakládají třídní kroniku

      • 6. 9. 2021
      • Světlana Divilková

       Sedmnácti žákům šesté třídy začal školní rok plný nových zkušeností. Přestup z prvního stupně na druhý totiž obnáší řadu změn. Ať už je to přestěhování do nové učebny (svou kmenovou třídu mají letos šesťáci v odborné učebně chemie a fyziky), odpolední vyučování, střídání vyučujících, nová třídní učitelka nebo noví spolužáci z Lukova. Proto byly první tři dny nového školního roku ve znamení seznamování.

       V pátek se šesťáci vydali i za starostou obce Kašava Petrem Černochem, aby si udělali představu o práci kronikáře. Dokonce měli možnost prohlédnout si dvě poslední obecní kroniky a debatovat s panem starostou. Na úřadě nabraly děti inspiraci, jak má kronika vypadat, jaké informace se do ní zapisují a jaké jsou povinnosti kronikáře. To vše jim pomůže při práci na jejích vlastní třídní kronice.

       Během prvních zářijových dní se našel čas také na venkovní aktivity. Slunečné počasí školákům umožnilo strávit část čtvrtečního dopoledne na hřišti u školy, kde hráli oblíbenou házenou, do které se s chutí zapojili i noví žáci z Lukova. V pátek šesťáci ukázali svým novým spolužákům trasu Kašavského běhu.

     • Zahájení školního roku 2021/2022
      • Zahájení školního roku 2021/2022

      • 3. 9. 2021
      • Zdeněk Vlk

       První školní den se žáci, učitelé, rodiče a hosté sešli v tělocvičně školy při slavnostní zahájení školního roku 2021/2022. Zde byla pozornost věnována hlavně 15 nedočkavým prvňáčkům a 8 novým žákům, kteří k nám přestoupili z jiných škol.

       Děkujeme všem rodičům, rodinným příslušníkům a přátelům školy, že jste se tak v hojném počtu zúčastnili této slavnostní chvíle.

       Všem žákům přejeme v novém školním roce mnoho úspěchů a zážitků v rámci třídních kolektivů, rodičům radost a trpělivost při vzdělávání.

     • Přerušení provozu MŠ
      • Přerušení provozu MŠ

      • 3. 9. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       v souladu s ustanovení, §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, jsem rozhodl o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen dne 16. 9. 2021 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v budově školy.

       Děkuji za pochopení.

     • Ředitelské volno pro žáky ZŠ
      • Ředitelské volno pro žáky ZŠ

      • 3. 9. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       v souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji na den 16. 9. 2021 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v budově školy ředitelské volno pro žáky základní školy.

       V tento bude přerušen i provoz školní družiny, školního klubu a školní jídelny.

       Děkuji za pochopení.

      • Třídní schůzky s rodiči ZŠ

      • 3. 9. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       srdečně vás zveme na schůzky třídních učitelů s rodiči, které se uskuteční ve čtvrtek 9. 9. 2021 od 16:30 hodin.

       Těšíme se na setkání.

     • Výuka náboženství
      • Výuka náboženství

      • 31. 8. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Výuka náboženství bude pro přihlášené žáky probíhat od 15. 9. 2021 v tyto termíny:

       1. stupeň ZŠ (Mgr. Jolanta Osial)

       1. a 2. třída: čtvrtek od 11:40 do 12:25 hodin

       3. třída: čtvrtek od 12:30 do 13:15 hodin

       4. a 5. třída: od 13:20 do 14:05 hodin

       2. stupeň ZŠ (P. Jan Mach)

       6. a 7. třída: středa 12:30 - 13:15 hodin

       8. a 9. třída: středa 13:20 - 14:05 hodin

       Přihlášky dostanou žáci od třídních učitelek první školní den, ke stažení jsou k dispozici zde: Přihláška do náboženství 2021/2022.

       Vyplněné přihlášky odevzdávejte třídním učitelkám do 3. 9. 2021.

        

     • Organizace prvního školního týdne
      • Organizace prvního školního týdne

      • 27. 8. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Vážení žáci a rodiče,

       konec letních prázdnin se nezadržitelně blíží, a proto vám přinášíme základní informace o tom, jak budou probíhat první dny nového školního roku:

       STŘEDA 1. 9. 2021

       8:00 - Slavnostní zahájení školního roku

       8:30 - Třídnické hodiny

       9:30 - Konec vyučování

       Žákům budou stačit přezůvky, prvňáčci si přinesou i aktovky na učebnice, které tento den dostanou.

       V tento den není v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna.

       ČTVRTEK 2. 9. 2021, PÁTEK 3. 9. 2021

       V provozu je pro žáky školní družina a školní jídelna, provoz školního klubu je přerušen.

       V tento den mají žáci na 1. stupni 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci na 2. stupni 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

       OD PONDĚLÍ 6. 9. 2021

       Výuka probíhá dle rozvrhu.

       Je zahájen provoz školního klubu.

       Podrobnější informace k provozu školy a k organizaci výuky budou žákům a rodičům aktuálně zasílány prostřednictvím školního informačního systému EduPage.

       V případě dotazů nás kontaktujte – zprávou na EduPage, e-mailem, telefonicky, po předchozí domluvě osobně.

       Informační leták pro žáky a rodiče ZŠ

     • Hledáte po této těžké době psychoterapii?
      • Hledáte po této těžké době psychoterapii?

      • 18. 8. 2021
      • Aneta Miklová

       Všem přeji hezký den,

       ráda bych se s Vámi podělila o jednu novinku z oblasti psychoterapie.

       Pokud hledáte psychoterapeuta pro sebe (své blízké, své dítě) pojišťovny VZP a ČPZP proplácí 10 sezení u vybraných terapeutů.

       Na stránkách těchto pojišťoven najdete podrobnější informace. Nebo se mě nebojte kontaktovat a já Vám pomohu.

       S pozdravem speciální pedagog Aneta Miklová