• Aktuality

     • Naše třída jako stát
      • Naše třída jako stát

      • 2. 12. 2022
      • Hana Šimková

       Žáci 8. třídy tvoří projekt Naše třída jako stát. V občanské výchově si děti zkoušely všechny náležitosti demokratického občana.

       Vymyslely a odhlasovaly si název státu, státní vlajku, národní barvy a napsali i pověst. Další hodiny žáci tvořili vnitřní a vnější funkce státu, které se jim podařily velmi pěkně zformulovat.

       Proběhla i kandidatura a volby předsedy a dvou místopředsedů třídy. V poslední hodině jsme dávali dohromady jejich funkce, práva a povinnosti. Ještě nejsme zdaleka na konci.

       Žáci jsou velmi tvořiví a přemýšliví. Za práci na projektu jim patří velká pochvala.

     • S Rybičkami o lidském těle
      • S Rybičkami o lidském těle

      • 2. 12. 2022
      • Lenka Janochová, Renata Zaoralová

       „Svoje tělo rádi máme, a proto si zacvičíme“ - to byla náplň tematického týdne, kdy se děti seznamovaly se svým tělem a opakovali jsme si, co je pro naše tělo zdravé. Hodně jsme cvičili zdravotní a protahovací cviky. S básničkou „Když já se natáhnu“ jsme se protahovali až do stropu 😊.

       Pohybovou říkanku „Hlava, ramena, kolena, palce“ zná snad každý, a děti cvičení moc bavilo.

       Z kaštánků jsme skládali obrys svého těla a každý si chtěl udělat ten svůj. Ve výtvarném koutku jsme se snažili správně spojit jednotlivé části těla. S dřevěnými kolíčky děti hledaly i stíny orgánů a snažili jsme se je správně pojmenovat a přiřadit.

       V tělocvičně jsme trénovali hrubou motoriku, skoky a poskoky, překonávání překážek a rovnováhu.

       Chválíme všechny děti, moc se snažily.

     • Skupinová práce šesťáků
      • Skupinová práce šesťáků

      • 2. 12. 2022
      • Hana Pospíšilová

       V hodině pracovní výchovy dostaly děti za úkol postavit hrad – jen z kartonových krabic a ruliček. Musely se ve skupinách domluvit nejen na vzhledu, ale i na postupu a rozdělení práce. Byly pak hodnoceny nejen za výsledek, ale především za ochotu spolupracovat.

     • Svatý Martin v Rybičkách
      • Svatý Martin v Rybičkách

      • 1. 12. 2022
      • Lenka Janochová, Renata Zaoralová

       V týdnu, kdy měl přijet Martin na bílém koni, jsme si s nejmenšími dětmi v Rybičkách povídali o legendě, která provází svatého Martina.

       Ale počasí tuto pranostiku nevyplnilo, a naopak bylo moc krásné a teplé počasí, které jsme ještě využili na hrátky s listy na zahradě u mateřské školy.

       Jezdil jako rytíř na koníkovi a děti si svého koníčka s dopomocí udělaly.

       Skládali jsme podkovičky dle předlohy s barevnými vršky, kdy si děti zdokonalovaly jemnou motoriku. V tělocvičně jsme si procvičili klus koníka s hudebním doprovodem cválajícími koňmi. Seznámili jsme se i s písní „Martin jede, má bílého koníka“, kterou jsme zpívali za doprovodu kláves a hudebních nástrojů.

     • Vesmírné tvoření
      • Vesmírné tvoření

      • 29. 11. 2022
      • Barbora Malíšková

       Tématem, kterým se momentálně zabývají páťáci, je vesmír. Tohle téma je moc baví a rádi se dozvídají nové informace.

       V rámci mezipředmětových vztahů se ve výtvarné výchově žáci rozdělili do čtyř skupin a každá skupinka pracovala na jiném tématu. Každý žák se aktivně a kreativně zapojil.

       Poté si svoje výtvory pověsili na nástěnku.

     • Bobřík informatiky
      • Bobřík informatiky

      • 29. 11. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V průběhu listopadu se žáci 4.-9. třídy zapojili do on-line soutěže Bobřík informatiky. Cílem soutěže je u žáků vzbudit zájem o svět technologií, o programování, seznámit je s informatickými otázkami a problémy. Dále u žáků rozvíjí logické a informatické myšlení.

       Úspěšnými řešiteli se stali:

       Kategorie Mini: Václav Vesecký, Patrik Škapík, Alexej Vičík, Jakub Ševců, Petr Sovadina, Oliver Spurný, Michal Mertos, Sabina Daňková a Mariana Klosová.

       Kategorie Benjamin: Vojtěch Minařík, Antonín Holík, Jakub Esterka, Julie Julinová, Ondra Urbánek a Kristiana Klosová.

       Všem úspěšným žákům gratulujeme a těším se na další ročník soutěže.

       Archivní testy všech ročníků soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách www.ibobr.cz v rubrice Archiv testů.

     • Přerušení provozu MŠ
      • Přerušení provozu MŠ

      • 28. 11. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 z organizačních důvodů.

       Přerušení provozu mateřské školy - vánoční prázdniny

     • Začínáme s druhým cizím jazykem
      • Začínáme s druhým cizím jazykem

      • 25. 11. 2022
      • Lucie Holíková

       Žáci na naší škole se od 1. třídy učí angličtinu, od 7. třídy jim k tomu přibude němčina jako druhý cizí jazyk. Jedno známé přísloví sice praví, že každý začátek je těžký, my jsme se ale společně se sedmáky přesvědčili o tom, že tohle pravidlo nemusí platit vždycky. Během dvou měsíců se žáci naučili spoustu nových věcí – přeříkají německou abecedu, umí napočítat do dvaceti, vyjmenovat dny v týdnu, znají názvy barev, německé pozdravy aj. Dokáží se představit, říci kde bydlí, odkud pochází či jaké je jejich telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

       Po ukončení každé lekce v učebnici je nutné zopakovat nově nabytou slovní zásobu, a abychom stále jen neseděli v lavicích, opakovali jsme tentokrát na stanovištích. Myslím, že se sedmákům tento způsob učení docela líbil, protože jej všichni ohodnotili palcem nahoru. A když po procvičování následovala mezi žáky obecně neoblíbená otázka „A kdo chce být zkoušen na známku?“, budete se divit, ale hlásilo se tolik zájemců, že jsem je ani nestihla všechny vyzkoušet. Tak snad to příště napravím… 😊

     • Brambory pečený...
      • Brambory pečený...

      • 25. 11. 2022
      • Martina Nedělová

       Listopadová středa začala jako obvyklý podzimní den v mateřské škole. Ovšem ihned po příchodu dětí jsme začali tvořit z brambor razítka a připravovat věci ke tvoření na školní zahradě. Omytí a balení brambor do alobalu a povídáním si, jak že jsou brambory pečené ve slupce zdravé, jsme pokračovali.

       Po snídani nás čekal pobyt venku. Oheň nám připravil pan školník a musíme říct, že nám skvěle vydržel celou dobu. Venku jsme si představili hry s bramborami jednotlivých tříd – tiskání korálků, hledání brambor v kupce listí a přenesení brambor na své místo. Mezi tím si všichni hodili svou bramboru do ohně a čekali, kdy asi bude upečená.

       Prostě „Den erteplí“ byl moc fajn a všem moc nám chutnalo.

     • Nocování ve škole
      • Nocování ve škole

      • 25. 11. 2022
      • Zdeňka Krmášková, Hana Metelová

       Na úterý 15. listopadu se šesťáci hodně těšili. Měli v plánu nocování ve škole.

       V pět hodin odpoledne už byli ve třídě a pod vedením Vanesky a Viktorky vyráběli z papíru krásné hvězdy. Potom se bavili prací se dřevem – malovali obrázky nebo tvořili vánoční svícny. Následovaly hry v tělocvičně a ve třídě. Po večeři už byli všichni netrpěliví a nemohli se soustředit na žádnou činnost. Čekala je stezka odvahy, kterou pro ně připravili osmáci a deváťáci pod taktovkou Terezky Makovičkové. I když se někteří hodně báli, nakonec si to všichni užili. Následovala večerní hygiena, společné povídání a noc ve škole. Někteří se lekali každého šramotu a trvalo dlouho, než usnuli.

       Společně strávený čas se všem moc líbil a brzy si chtějí nocování ve škole zopakovat.

     • Výroba dřevěné hrací kostky
      • Výroba dřevěné hrací kostky

      • 22. 11. 2022
      • Zdeňka Krmášková

       V pátek 18. listopadu šesťáci opět zavítali do dílen SŠNO v Bystřici pod Hostýnem. Pod odborným dohledem pana Juráska a pana Blažka se pustili do výroby hracích kostek. Na připravené polotovary si označili místa, která si vyvrtali a následně doplnili dřevěnými kolečky. Potom už zbývalo jen obrousit kostku do závěrečné podoby. Někteří si dali hodně záležet a jejich výrobky už vypadaly opravdu profesionálně.

       Sněžení za oknem navodilo vánoční atmosféru, a tak si zájemci ještě zhotovili svícínky na čajovou svíčku.

     • Na svatého Martina...
      • Na svatého Martina...

      • 22. 11. 2022
      • Eva Lorencová

       "Na svatého Martina zima chod svůj začíná..."

       Jakmile v kalendáři spatříme jméno Martin, víme, co by nás v příštích dnech mohlo čekat. Pokud z okna vidíte dočerna zataženou oblohu, je to téměř jisté. Bude padat sníh. Ne nadarmo se říká, že Martin přijíždí na bílém koni.

       První letošní sněhové nadílky se třeťáci dočkali až v pátek 18.11. a velice je potěšila. Měli z ní obzvláště velkou radost, protože ji už týden vyhlíželi. Pověst O svatém Martinovi se učili v hodinách českého jazyka i prvouky, ale hodně času věnovali i pranostikám s Martinem spojeným.

       V dramatické výchově si zase nacvičili malé vystoupení o Martinovi, který přijíždí na bílém koni. Bavilo je jak nacvičování divadelní scénky, tak potom i obě vystoupení v první i druhé třídě. Děti si vyzkoušely, že není úplně lehké naučit se svoji roli, spojit ji s pohyby či doprovodnými zvuky. Dílo se jim nakonec velice podařilo a hodně dětí i z jiných tříd poučilo a potěšilo.

     • Hudební povídání pro zvídavé děti
      • Hudební povídání pro zvídavé děti

      • 18. 11. 2022
      • Martina Nedělová

       Naše krásné podzimní dopoledne v mateřské škole nám obohatily skvělé hudebnice s pohádkou „Jak princezna Adélka ke svému harfovému štěstí přišla“.

       Princezna Adélka je velmi zvídavá. Jednoho dne, při šmejdění v pokoji svého bratra prince Joachina, najde luk. Zkouší na něj hrát, ale to se jí moc nedaří. Poprosí svého otce pana krále, aby jí vyrobil nástroj, který nazve drnkoluk. Na ten se jí také nedaří hrát, a tak je velmi smutná. Pan král a královna pozvou na zámek různé kejklíře, aby princeznu rozveselili.

       Vše se rázem změní, když v lese potká náhodně kouzelné skřítky, kteří jí půjčí malou harfičku. Na tu se princezna časem naučí hrát a začne být zase veselá. Pan král nechá vyrobit nakonec velkou královskou harfu i královně, která se na ni také naučí hrát. Po otevření harfové školy a založení orchestru si královská rodině žije šťastně a radostně až dodnes. Hudba je totiž lék na všechna trápení na světě…

     • Úspěch v Podřevnické lize – badminton
      • Úspěch v Podřevnické lize – badminton

      • 18. 11. 2022
      • Vladimír Drápal

       Ve středu 16. listopadu se uskutečnilo další kolo Podřevnické ligy. Hostitelem byla naše škola a sport, ve kterém se soutěžilo, byl badminton. Změřit své síly přijelo opět pět škol včetně naší. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.

       Za mladší žáky (do 7. třídy včetně) nás reprezentovali Míša Křížková, Adéla Geletová, Vojta Marcoň a Toník Holík. Za starší žáky (8. a 9. třída) nastoupili Lucka Třísková, Lola Milarová, Radim Mahďák a Filip Štelc. Každý ze závodníků odehrál 12 zápasů. Roli favorita splnila škola ze Želechovic, která měla ve svých řadách dva reprezentanty. To nakonec rozhodlo v závěrečném účtování. Želechovice vyhrály o tři body před našimi borci. Vzhledem k tomu, že jsme měli málo času na větší přípravu, je druhé místo výborným výsledkem. Třetí skončila Štípa, čtvrté byly Slušovice a páté místo obsadili borci z Trnavy.

       Blahopřejeme našim závodníkům za předvedený výkon. Na velmi dobré organizaci soutěže se podíleli také rozhodčí z řad našich žáků. Poděkování patří Nikole Drábkové, Adamovi Klívarovi, Ondrovi Urbánkovi, Alexi Kyckovi a našemu bývalému žákovi Matěji Drábkovi.

     • Seznámení se zdravotnickou školou
      • Seznámení se zdravotnickou školou

      • 17. 11. 2022
      • Žáci 9. třídy

       Ve středu 16. listopadu jsme se vydali na Střední zdravotnickou školu ve Zlíně. Škola se nachází nedaleko Krajské nemocnice Tomáše Bati. Ve škole nás přivítal ředitel Hynek Steska se svou asistentkou Janou Novákovou. Paní Nováková nás provedla po celé škole. Škola má pět pater. Patra jsou rozdělena podle barev a učiva. Bílé, modré, červené, žluté a zelené. „Paní Nováková byla sympatická a hezky nám to vysvětlila a provedla nás. Škola se mi líbila a mám z toho dobrý pocit,“ zhodnotil exkurzi Štěpán Červenka.

       Odborné učebny jsou výborně vybaveny. „V učebnách jsou figuríny v postelích, aby se žáci měli kde učit a mohli si vyzkoušet různé věci v praxi. I my sami jsme si vyzkoušeli první pomoc na různých figurínách. Šli jsme se podívat i na tělocvičnu a do dalších učeben. Já sama můžu říct, že škola je velmi krásná a příjemná a budu se hlásit na tuto školu,“ uvedla Erika Kráčalíková.

       Děkujeme řediteli SZŠ Zlín Hynku Steskovi za možnost uspořádat tuto exkurzi pro zájemce z osmých a devátých tříd ZŠ Kašava.

     • Podzim ve třídě Delfínku
      • Podzim ve třídě Delfínku

      • 16. 11. 2022
      • Alexandra Gášková, Veronika Hlaváčová

       Letošní krásné podzimní počasí jsme s dětmi využili k procházkám po okolí Kašavy, abychom si ukázali, jak je podzim barevný a krásný.

       Společně jsme pozorovali měnící se přírodu, listy stromu zbarvené nejrůznějšími barvami. Na našich procházkách jsme sbírali listy a různé přírodniny, které jsme potom využili k různým tvořícím aktivitám. Z nasbíraných přírodnin děti tvořily na školní zahradě dle své fantazie – nápisy, skřítky, domeček pro ježka.

     • Učíme se programovat výukové roboty Edison
      • Učíme se programovat výukové roboty Edison

      • 13. 11. 2022
      • Světlana Divilková

       Oranžová krabička, dvě kola, motor, senzory a spousta způsobů využití. To jsou programovatelní roboti Edison, které nám do školy na tři měsíce zapůjčila zlínská společnost Edhouse.

       Deváťáci mají za sebou první seznamovací hodinu. Robotům začali říkat „autíčka“. Zatím zkoušeli pouze programování robotů pomocí čárových kódů. To je podobný princip, jako u známých ozobotů, které používali v nižších ročnících, a které lze programovat pomocí barevného kódu. Největší úspěch měl program sumu, při kterém se roboti navzájem vytláčejí z ohraničeného území. V příštích hodinách žáky čeká programování v blokovém programu EdScratch.

       Programovatelný robot Edison je zábavný výukový nástroj pro kódování a výuku robotiky s komplexním systémem výukových materiálů. Robot v sobě ukrývá senzor zvuku, bzučák, LED diody, tlačítka, motory, světelný senzor, detektor překážky, sledovač čáry a infračervený vysílač a přijímač. Je to ideální nástroj pro výuku a hraní dětí ve věku 4 až 16 let. Robot je kompatibilní s kostičkami stavebnice Lego.

       Děkujeme firmě Edhouse za zapůjčení sady dvaceti robotů, které můžeme do konce ledna využívat ve výuce informatiky.

     • Žákovský parlament
      • Žákovský parlament

      • 11. 11. 2022
      • Tomáš Juříček

       V pondělí 7. 11. 2022 se uskutečnily volby do žákovského parlamentu. Kandidovalo celkem 41 žáků (3. - 9. třídy), ze kterých bylo zvoleno 14 zástupců. Voleb se zúčastnilo 148 žáků, volební účast dosáhla 89,69%. V pátek 11. 11. 2022 tak mohla proběhnout ustavující schůze parlamentu. 

        

     • Smích, zábava i poučení v divadelním představení
      • Smích, zábava i poučení v divadelním představení

      • 11. 11. 2022
      • Světlana Divilková

       Divadelní představení plné smíchu a zábavy si v úterý 8. listopadu užili žáci naší základní školy. Divadélko pro školy z Hradce Králové přijelo se svým představením až za námi. Pro děti z prvního stupně si herci připravili představení Nová dobrodružství veverky Zrzečky. Tato barevná pohádka volně navazuje na motivy slavné dětské knížky. Jde o kombinované loutkoherecké představení, vyprávění ze života lesních zvířátek, ztvárněných maňáskovými loutkami, kterým dodává život především komunikace s živými herci i s dětmi z publika.

       Maličká veverka, spolu s ostatními zvířátky pomohla vypátrat, kdo ukradl hodinky panu hajnému, v druhé části představení pak společně vytrestali člověka-darebáka, který se v lese choval nehezky. V obou veselých příbězích, plných hereckých gagů a překvapení, bylo zakomponováno i mnoho poučných myšlenek, například jak chránit přírodu a jak se chovat v lese. Děti se také dozvěděly něco nového třeba o ježkovi, strace či jezevci, na jaké houby si mají dávat pozor a tak dále. Smyslem celého představení bylo vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a všem živým tvorům.

       Představení pro druhý stupeň mělo název Divadelní cestopis, aneb Evropou od renesance po realismus a bylo souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po České národní obrození. Herci začali anglickou renesanční tragédií - Shakespearovým Hamletem a jeho nesmrtelným monologem Být, či nebýt… Poté se přesunuli do Francie za Molliérovým Zdravým nemocným. Následovala návštěva Itálie v polovině 18. století prostřednictvím známé scény z hostiny z představení Sluha dvou pánů od Carla Goldoniho, dále čistě romantická "balkónová" scénu Cyrana z Bergeracu od Edmonda Rostanda, která vyžadovala spolupráci jedné dívku z publika. Poslední zastávkou bylo zobrazení nejslavnější divadelní vraždy v dějinách českého divadla, tedy ukázka z Maryši bratří Mrštíků, včetně hanáckého nářečí, v jakém byla Maryša prvně uvedena.

       Mezi jednotlivými ukázkami se žáci formou volnějších moderátorských vstupů v krátkosti seznámili s životem autorů či původem jednotlivých děl. Hry byly vybírány dle učebních osnov a povinné školní literatury, zároveň všechny dodnes naleznete v repertoárech současných divadel. Navíc vše bylo prodchnuto vtipem a osobitým zpracováním dvou herců královehradeckého divadélka, takže po skončení obou představení se žáci okamžitě nechali slyšet, že toto divadlo chtějí ve škole znovu.

     • Den plný zážitků
      • Den plný zážitků

      • 10. 11. 2022
      • Petra Drábková

       Tak by se dal doslova nazvat pondělní den, který jsme s druháky prožili na farmě u Procházků.

       Po vyšlápnutí kopce nás vítalo stádo koní na pastvině a hlavně milí majitelé s několika psy. Batohy jsme si odložili do krásné sedlovny plné postrojů a vydali se na prohlídku stájí. Velkým zážitkem pro všechny děti bylo, když si na vlastní kůži mohly vyzkoušet, co všechno musí nejprve udělat, než se svezou na koni. Děti si nejprve koně vyhřebelcovaly, vyčistily kopyta, nahodily dečky a pak už se konečně dočkaly vytouženého ježdění. Na projížďku jsme měli k dispozici dva poníky a odvážlivci si vyzkoušeli i klus na velkém koni.

       Tím ale naše zážitky neskončily. Na řadu přišlo opékání špekáčků. Když se všichni pořádně posilnili, vydali jsme se k lesu, kde v ohradě vegetil pořádný pašík a kousek od něho na pastvinách stádo kozí. Když jsme se vraceli zpět a procházeli obrovskou jízdárnou, upozornila Terezka na lanovku, kterou jim tam tatínek vybudoval. Všechny děti se opět projely senzační lanovkou s brzdnou dráhou v balíkách slámy.

       Pak už jsme poděkovali za krásné přijetí, za čas, který nám věnovali a plni zážitků jsme se vydali zpět do školy. Cestou jsme ještě nasbírali i pár hřibů.

       Procházkům ještě jednou VELKÉ DÍKY, těšíme se na další zážitky.