• Aktuality

     • Kašava slavila úspěch s reportáží pro Paměť národa
      • Kašava slavila úspěch s reportáží pro Paměť národa

      • 27. 6. 2022
      • Světlana Divilková

       Mnoho hodin práce navíc, nové výzvy a cenné zkušenosti, to vše obnášel projekt Příběhy našich sousedů, do kterého se letos zapojily dva týmy z naší školy. Na konci tohoto náročného a dlouhodobého úkolu byla velká radost. Tým ve složení Pavlína Daňková a Jana Krčmová získal se svou reportáží o životních osudech paní Emílie Červenkové druhé místo v oblastním kole soutěže pořádané organizací Post Bellum - Paměť národa. Základní škola Kašava uspěla v konkurenci několik městských škol jako byly například 2. ZŠ Holešov, nebo ZŠ UNESCO Uherské Hradiště.

       „Celý projekt pro nás začal na konci února 2022, kdy školu navštívili zástupci organizace Post Bellum a hledali nadšence, kteří by chtěli zaznamenat vzpomínky pamětníků z jejich obce či okolí,“ uvedl ředitel školy Zdeněk Vlk. Vytvořily se dva týmy. Jeden tým ve složení Lola Milarová, Ema Roháčková a Erika Kráčalíková oslovil pamětnici z Držkové, paní Drahomíru Mrázkovou. Zmiňovaný druhý tým se rozhodl pro natočení reportáže o zaplavování Janůvek, ze kterých pochází paní Emílie Červenková.

       Děvčata absolvovala několik školení a workshopů, kde je profesionálové učili, jak správně vést rozhovor, jak pracovat s technikou, jak komunikovat s pamětníky. Několik hodin pak týmy věnovaly samotnému natáčení, přípravě scénáře, výběru přesných stopáží z nahrávky, vlastním textům a nahrávání v rozhlase. Finální stříhání reportáže už se neobešlo bez pomoci profesionálů ze zlínského studia Českého rozhlasu.

       Výsledky jejich práce jsou zveřejněny na stránkách Post Bellum.

       Emílie Červenková https://www.pribehynasichsousedu.cz/holesovsko/cervenkova-emilie/

       Drahomíra Mrázková https://www.pribehynasichsousedu.cz/holesovsko/mrazkova-drahomira/

       Na konci června se konala závěrečná prezentace všech projektů z našeho regionu. Účastnilo se jí osm týmů. Téma i zpracování reportáže o paní Emílii Červenkové, za které tým získal druhé místo, velmi zaujalo porotce soutěže a organizace Post Bellum se dokonce na základě reportáže rozhodla pro natočení podrobnějšího dokumentu.

     • Proč noc ve škole? Možná přijde i kouzelník
      • Proč noc ve škole? Možná přijde i kouzelník

      • 27. 6. 2022
      • Eva Lorencová

       Myslím si, že je fajn, když se se svými školními dětmi učitel setkává i mimo třídu a vyučovací proces. Jsem přesvědčena, že taková akce, jako je přespávání ve škole, jedinečně posiluje důvěru mezi pedagogem a žákem a navíc nám otevírá možnosti vzájemného poznávání se v jiných situacích. Jedna noc ve škole dokáže vytvořit i jiné vazby mezi všemi účastníky. V porovnání s mnoha běžnými školními dny, které školní rok přináší, je den s přespáváním ve škole zcela výjimečný. Můžeme-li s dětmi zažít ve škole aspoň jednu noc v roce, již jenom ta jedinečnost a nevšednost je také pro děti obrovským zážitkem. Když dáme třídě možnost přespat ve škole, dáváme jí i zážitek, tmelíme skupinu spolužáků a v neposlední řadě malí žáčci obdrží ještě jeden velmi důležitý bonus! Mohou si vyzkoušet někdy i první samostatné nocování bez rodičů.

       Když se moji žáčci ve škole ráno probouzeli, byli všichni ve výborné náladě a hned se mne snažili přemlouvat, abychom nocování ve škole protáhli i na další dny. Nedivím se jim, protože v setmělé škole zažili dobrodružství na „svíčkované procházce“, po které se vydali na večerní putování kolem školy. Ve třídě před usnutím mohli v pyžamku sledovat vystoupení malé kouzelnice Pavlínky a příjemně unaveni usínali s pohádkou, kterou jsem jim přečetla. Bylo, nebylo, věřme, že zase bude a společně si to opět krásně užijeme. Už nyní se těšíme.

     • Rozloučení s předškoláky
      • Rozloučení s předškoláky

      • 27. 6. 2022
      • Martina Nedělová

       V pátek 17. června jsme slavnostně pasovali předškoláky na školáky. Role pasujícího se ujal sám pan ředitel v královském převleku. Naši předškoláčci si pro "pana krále" a přítomné rodiče připravili krátké kulturní pásmo, poté postupně poklekli před "panem králem", který je mečem popasoval, převzali si od paní učitelek dárky k upomínce na Mateřskou školu Kašava a cestičkou, kde měli za úkol plnit různé úkoly došli až k ohništi. Tam jsme si společně s rodiči opekli špekáčky, občerstvili se a ti největší odvážlivci, kteří se rozhodli v mateřské škole tento den přespat,  se pomalu začali loučit s rodiči. S "12 statečnými" jsme se přesunuli do třídy, slavnostně si připili dětským šampaňským a odebrali se na další dobrodružství do školní tělocvičny. Po návratu byla pro děcka nachystána večeře v podobě pizzy a všichni se už těšili na avizovaného bobříka odvahy. Po jeho zvládnutí už byl čas jít na kutě. Ráno jsme si dali snídani, kterou pro nás nachystali rodiče dětí (DĚKUJEMEEEE!!!!) a postupně se rozcházeli domů. Ještě jednou děkujeme všem rodičům za připravené občerstvení a přejeme budoucím prvňáčkům mnoho úspěchů a spoustu příjemných nových zážitků v 1. třídě základní školy.

     • Dopoledne s Lískou
      • Dopoledne s Lískou

      • 27. 6. 2022
      • Martina Nedělová

       Jedno červnové dopoledne za námi přijely dvě lektorky z environmentálního centra Líska, aby nás zábavnou i poučnou formou seznámily se životem brouků a dalších drobných živočichů v trávě. Děti samy objevovaly tento skrytý svět svými lupami, pozorovaly život pod listy, z nasbíraných květin a jiných přírodnin vytvořily společnou mandalu, a nakonec si vyrobily a odnesly domů domeček pro „hmyzáčky“ (škvory) a látkové ptáčky.

     • Muzihrátky v mateřské škole
      • Muzihrátky v mateřské škole

      • 27. 6. 2022
      • Martina Nedělová

       V červnu za námi přijely lektorky s hudebním programem „Muzihrátek“. Jedná se o ucelený systém hravého a nenásilného „dívání se ušima“ pro nejmenší děti, který spojuje přirozenou touhu dětí učit se nové věci a jejich vrozenou muzikálnost a radost z pohybu. Děti vyzkoušely spoustu různých hudebních pomůcek, od velkého množství různě velkých ozvučených balonků, psychomotorický padák, který nám představoval květinku, na kterou sedá včelička v podobě barevného balonku. Ke všem činnostem jsme zpívali a byli doprovázení housličkami, za jejichž zvuku jsme na závěr relaxovali. Program si užily děti ze všech tříd a těšíme se na další setkání s tematickým vystoupením k podzimu.

     • Obhajoby absolventských prací
      • Obhajoby absolventských prací

      • 24. 6. 2022
      • Zdenka Krmášková

       V pondělí 20. června čekala deváťáky další zkouška. Po celoročním snažení měli představit své absolventské práce. Od rána mezi nimi vládla nervozita, ukápla i slzička. Ale v poledne byla třída vzorně připravena, na stolech lákalo občerstvení a žáci nastoupili do bitvy. Prezentovat svoji práci před početnou komisí a ještě před spolužáky byl docela náročný úkol. Ale všichni obstáli. Byla to přehlídka velmi zajímavých témat. Komise se zatajeným dechem naslouchala, jaké koníčky deváťáci mají a jak jsou zdatní ve svém oboru. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne, které korunovala prohlídka traktoru i čtyřkolky u školy.

       Deváťáci, blahopřeji, všichni jste obstáli na výbornou.

     • Pasování plaváčků
      • Pasování plaváčků

      • 24. 6. 2022
      • Eva Lorencová                                                                                                                     

       Od začátku měsíce května jezdí druháci na plaveckou výuku ve Zlínské plavecké škole. Mnoho z nich už se ve vodě pohybovaly jako doma, ale byli i tací co se s vodou teprve seznamovali.

       Protože všechny děti udělaly od začátku výcviku obrovský pokrok, zasloužily si odměnu. Proto 22. 6. 2022 uspořádaly s paní učitelkou a asistentkou zahradní slavnost „Pasování plaváčků“.

       Každý plaváček byl pasován proudem studené vody na důkaz toho, že se už nikdo vody nebojí. Za svoji statečnost a výborné sportovní výkony každý z nich obdržel i malý dárek a kšiltovku pro malé plavce. Na tuto velkou slávu se sešli rodiče i sourozenci. Všichni si společně s dětmi pochutnali na dobrotách, co upekly šikovné maminky a kotlíkovém guláši, co pomáhaly vařit samy děti. Celý podvečer se velmi vydařil a nechyběl ani zpěv při kytaře.

     • Rybičky a Kočičky byly u kraviček :-)
      • Rybičky a Kočičky byly u kraviček :-)

      • 23. 6. 2022
      • Martina Nedělové

       Ve středu 22. června, kdy Delfínci jeli zdokonalovat své plavecké dovednosti, jsme se třídou Rybiček a Kočiček navštívili kravičky v místním zemědělském družstvu. Většina z nich je v tomto roční období na pastvě, ale i tak bylo co k vidění. Ochotný pán, který se o kravičky stará, nás provedl kravínem a ukázal nám i telátka. Všechny děti byly nadšené. Cestou nazpět jsme si rozložili deky na louce, posvačili, prozkoumali okolí a vrátili jsme se zpět do školky, kde nás čekal výborný oběd.

     • Z veršů tvoříme rýmy, z rýmů básně
      • Z veršů tvoříme rýmy, z rýmů básně

      • 22. 6. 2022
      • Světlana Divilková

       Ve jedné ze závěrečných hodin literatury v šesté třídě se ze šesťáků stali spolupracovníci amerického básníka Shela Silversteina. Po úvodní debatě na téma „Cokdyže“, ve které jsme rozebírali své nejčastější pochybnosti a váhání, se žáci rozdělení do šesti skupin pustili do řazení veršů a tvoření rýmů. Báseň byla plná různých „cokdyží“. V některých skupinách dokonce děti doplnily vlastní rýmy. Ve všech týmech žáci bez potíží přišli na princip, jakým je básnička stavěná, že se jedná o sdružený rým – a,a, b,b.

       A zde je naše původní inspirace od Shela Silversteina.

        

       COKDYŽE

       S usnutím mám občas potíže,

       to když se objeví Cokdyže.

       Člověka to vážně udolá,

       když zpívají pořád dokola:

        

       Cokdyž mi ujede vlak?

       Cokdyž nám vypustěj plavečák?

       Co když mám jed v čaji?

       Cokdyž mě ve škole vyvolají?

       Co když mě někdo zmlátí?

       Cokdyž mi upadne knoflík z gatí?

       Cokdyž vypukne válka?

       Cokdyž mě všichni maj za hlupáka?

       Co když si zlomím prst?

       Cokdyž mi vyraší zelená srst?

       Cokdyž nevyrostu?

       Cokdyž zakopnu a spadu z mostu?

       Cokdyž se zblázním?

       Cokdyž se babička nevrátí z lázní?

       Cokdyž mi ve větru uletí drak?

       Cokdyž mi narostou zuby cikcak?

       Cokdyž zapomenu nákup?

       Cokdyž mě naši daj do děcáku?

       Cokdyž mě nikdo nemá rád?

       Cokdyž se nenaučím tancovat?

        

       Svět je bezva, než se přiblíží

       ta stará písnička mých strašných Cokdyží….

        

     • Děti z mateřské školy na výletě
      • Děti z mateřské školy na výletě

      • 22. 6. 2022
      • Martina Nedělová

       Ve čtvrtek 16. června jsme se všichni natěšení vypravili na náš společný výlet. Po snídani jsme vyjeli autobusem na první zastávku, kterou byla “Kozí farma” ve Vizovicích. Tam jsme si nejen prohlédli celé stádo koziček, ale dali i skvělou kozí zmrzlinu. Výběr jsme měli z vanilkové, jahodové a žvýkačkové, která slavila největší úspěch. Druhou zastávkou byl “Ranč Ellux”, který se rovněž nachází ve Vizovicích.

       Dětem byl k dispozici celý venkovní areál včetně vnitřních prostor. Venku jsme se vyřádili na skluzavkách, průlezkách, klouzali se v tunelu, využili houpačky a další atrakce. Ve vnitřních prostorách byl k dispozici pingpongový stůl, skluzavka s balonkovým bazénkem, fotbálek a další atrakce.

       Trochu jsme si odpočinuli při obědě, který všem moc chutnal a pokračovali ve hrách vesele dál. Na závěr našeho výletu nám majitel nejen poděkoval za návštěvu, ale zároveň si s námi zahrál na kytaru pár dětských písniček. Do školky jsme se všichni vraceli krásně unaveni, ale šťastní a plní zážitků.

     • Šesťáci hledali své silné stránky
      • Šesťáci hledali své silné stránky

      • 21. 6. 2022
      • Světlana Divilková

       Projektový den zaměřený na kariérové poradenství si v pátek 17. června vyzkoušeli žáci šesté třídy. Chlapcům a děvčatům se čtyři hodiny věnovala kariérová poradkyně Věra Stojarová, která jim nastínila, jak se může odvíjet jejich kariérní dráha a jak ji mohou ovlivnit. Společně si prošli těmito tématy: povolání v rodině, budoucí povolání, silné stránky, schopnosti a dovednosti, záliby a koníčky apod. Cílem projektového dne bylo vysvětlit dětem, že jsou strůjcem své budoucnosti a kariéry.

       Děti si z projektového dne zaměřeného na kariérové poradenství odnesly domů složku, ve kterých bylo i pár úkolů pro rodiče. Složka slouží jako základ portfolia, které se bude postupně rozrůstat a v deváté třídě pak pomůže dětem při výběru střední školy.


       Více zde: https://www.inspiracezlin.eu/pro-skoly/

     • Pasování na čtenáře
      • Pasování na čtenáře

      • 21. 6. 2022
      • Petra Drábková

       Konec školního roku se nezadržitelně blíží a jak jsem zjistila, naši šikovní prvňáčci se už kamarádí se všemi písmenky české abecedy. Než se ale k tomuto cíli dopracovali, prošli si cestu plnou náročných úkolů. Nejprve se učili poznávat písmenka, hláskovat slova, číst slabiky, vše pomalu spojovat až k plynulému čtení slov a nyní už i vět.

       A protože všichni složili čtenářskou zkoušku na výbornou, byli pasováni králem Knihomolem I. do Rytířského řádu čtenářského .

       Věřím, že budete využívat svých neskutečných znalostí a uděláte si z knížky kamarádku. Určitě ji častěji otevírejte a hledejte v ní nejen zábavu, ale i poučení.

      • Our village Kašava

      • 20. 6. 2022
      • Eliška Kořenková

       Téma My town v učebnici angličtiny přímo vybízelo vydat se ven a procvičit co umíme v terénu. A my jsme tuto výzvu přijali.

       Učení cizího jazyka je dlouhý proces, jsme teprve na začátku. Přesto ale, poskládáme-li všechno dohromady, zvládneme už v angličtině vyjádřit spoustu věcí. Třeba jednoduše popsat naši obec.

       Připravili jsme si pár vět o Kašavě a vytvořili krátká videa na konkrétních místech, jichž se týkají. Kromě samotné angličtiny bylo cílem také procvičit pečlivou výslovnost, práci s hlasem a projev tak, aby výsledná nahrávka byla srozumitelná. Slyšet a vidět se na videu není vždy příjemné, nicméně při učení jazyka je i toto cesta, jak se zlepšit.

       Víme, že máme ještě hodně na čem pracovat. I tak bychom se rádi podělili o výsledek naší práce…Let us introduce you our village!

     • Do Olomouce za zábavou i poznáním
      • Do Olomouce za zábavou i poznáním

      • 19. 6. 2022
      • Eliška Kořenková

       Obdivovat druhou nejvyšší kostelní věž v ČR, přiblížit se místu, kde po meči vymřeli Přemyslovci, rozhlédnout se po pro nás nezvykle nížinaté Hané, poznávat v Pevnosti poznání, nadchnout se na Přírodovědecké fakultě, vidět viset zloděje na římse nebo ochutnat jednorožčí zmrzlinu…a ještě mnohem víc zvládli páťáci během své výpravy do Olomouce.

       Co všechno zažili a jaké o tom sepsali zprávy, si přečtěte a prohlédněte v přiložených fotografiích.

     • Učíme se venku
      • Učíme se venku

      • 19. 6. 2022
      • Martina Vaculová a Pavla Holíková

       V pondělí 13. června se žáci ze 3. a 4. třídy zúčastnili projektového dne, který pro ně připravily lektorky z organizace Líska. Venku před školou si děti mohly prohloubit své znalosti nejen z přírodovědy. Lektorky s sebou totiž dovezly spoustu vzdělávacích materiálů, dalekohledy, lupy do ruky i krabičkové na chytání a pozorování hmyzu, šablony pro výrobu masek ptáků, puzzle a mnoho dalšího.  Děkujeme paní učitelce Krmáškové za zprostředkování a dětem za aktivitu. Ani deštík je v učení venku nevyrušil.

       Pokud máte rádi přírodu, podívejte se na: https://www.liska-evvo.cz/

        

     • Výlet do Olomouce a do ZOO na Svatém Kopečku
      • Výlet do Olomouce a do ZOO na Svatém Kopečku

      • 19. 6. 2022
      • Žáci 7. třídy

       Ve čtvrtek 9. 6. jsme se vypravili na školní výlet do Olomouce. Autobusem jsme se dopravili na vlakové nádraží a čekali jsme na vlak, který měl zpoždění. Náš první zážitek byla ZOO, poté jsme navštívili památky. Janička nám o nich řekla nějaké zajímavosti, bylo to velice obohacující. Výlet jsme zakončili v nákupním centru Šantovka. Díky bohu se nám nikdo neztratil. Domů jsme se dopravili autobusem, kde jsme se moc bavili. Byl to výborný výlet. Děkujeme paní učitelce za příjemně prožitý čtvrtek, doufáme, že si to zase zopakujeme.

     • Vodní cesta ze Znojma do Hrádku
      • Vodní cesta ze Znojma do Hrádku

      • 18. 6. 2022
      • Světlana Divilková

       Háček, zadák, cvaknout se. Tyto a další slangové výrazy, ale hlavně vodácké dovednosti si během tří červnových dní osvojila parta osmáků ze ZŠ Kašava na řece Dyji.

       Hlavní organizátor pobytu Vladimír Drápal naplánoval skvělý program, který neměl žádná „hluchá“ místa. První den ve Znojmě stihli osmáci kromě nácviku ovládání lodi také prohlídku tajemného znojemské podzemí a filmové představení v kině.

       Po oba následující dny, kdy se ze suchozemců stali vodáci, bylo nebe bez mráčku a osmáci zvládli cestu ze Znojma do Hrádku ve výborném čase. Na vodě i na souši dokázali, že jsou skvělá parta. Obstáli na výbornou ve všech náročných situacích a získali velkou pochvalu i od zkušené vodácké instruktorky Jany. Skvělá nálada a letní pohoda je zřejmá i z fotografií.

     • Radostné šití v 5. třídě
      • Radostné šití v 5. třídě

      • 17. 6. 2022
      • Hana Pospíšilová

       V hodinách pracovní výchovy se děti nejprve naučily šít tzv. zadním stehem. Byla to velká práce, mnohým to ze začátku nešlo, ale nakonec všichni po několika hodinách šití zvládli. Teď tuto dovednost děti využily a ušily si krásné výrobky – myši s oušky a ocáskem. Jejich tvůrci a paní učitelka z nich měli takovou radost, že jsme je museli vyfotit a zveřejnit.

     • Plavecká soutěž
      • Plavecká soutěž

      • 17. 6. 2022
      • Nikola Dlabajová, Kateřina Kubíková

       Dne 16. června vyrazili vybraní žáci III. třídy na plavecké závody o Stříbrný věnec. Závodů se zúčastnili Tobias Tkadlec, Jakub Výboh, Matěj Janata, Linda Pokrupová a Barbora Šarmanová. Soutěžili v disciplínách: znak, prsa, kraul a štafeta. Do finále se dostala Barbora Šarmanová a Matěj Janata. Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.