• Aktuality

     • Bobřík informatiky
      • Bobřík informatiky

      • 3. 12. 2021
      • Zdeněk Vlk

       Každoročně se zapojujeme do předmětové soutěže Bobřík informatiky, která je podporována Ministerstvem školství. Cílem soutěže je seznamovat žáky a učitele s tím, co jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž, co ovládání počítače.

       Soutěžící od 4. do 9. třídy odpovídali ve třech kategoriích na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

       V letošním 14. ročníku soutěže se úspěšnými řešiteli stali:

       Antonín Holík, Jakub Esterka, Zuzana Pařenicová, Adéla Škapíková, Tereza Makovičková, Adam Holub, Jaroslav Holý, Václav Josef Březík, Sofie Köglerová a Leona Šarmanová.

       Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

       Soutěžní otázky nanečisto si můžete vyzkoušet na webu soutěže: https://www.ibobr.cz/test/archiv.

        

     • Ladíme se na Vánoce
      • Ladíme se na Vánoce

      • 2. 12. 2021
      • Světlana Divilková

       Hlásíme, že adventní čas a přípravy na Vánoce jsme v šesté třídě úspěšně zahájili. Všechno to začalo hned v pondělí 29. listopadu psaním vánočních přání. Ukázalo se, že klasické vánoční přání už je v dnešní době velká vzácnost. A tak si děti psaní pohlednic moc užívaly.

       Všichni dostali na výběr, jestli pošlou pohlednici svým příbuzným, nebo lidem, kteří žijí v Domově pro seniory v Lukově. Hádejte, jak to dopadlo?! Většina pohlednic směřovala do Lukova! Dětské vánoční přání udělá tamním obyvatelům určitě velkou radost.

       V polovině týdne byl čas na zdobení vánočního stromečku a písničky se zimní a vánoční tématikou.

       Teď všichni s napětím čekáme, zda příští týden nasněží. Plánujeme totiž společné bobování. Tak nám držte palce!

     • Přerušení provozu mateřské školy
      • Přerušení provozu mateřské školy

      • 2. 12. 2021
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 z organizačních důvodů.

       Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ

     • Přerušení provozu mateřské školy
      • Přerušení provozu mateřské školy

      • 22. 11. 2021
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem a s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen od 22. 11.  do 29. 11. 2021 z důvodu nařízení karantény dětem a zaměstnancům školy, kteří byli v kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19.

       Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

     • Proč nejdeme 17. listopadu do školy
      • Proč nejdeme 17. listopadu do školy

      • 18. 11. 2021
      • Eliška Kořenková

       Do doby komunismu se na chvíli vrátili páťáci, aby si alespoň trochu dovedli představit, v jakém světě vyrůstali jejich rodiče a prarodiče. Prostřednictvím dobových textů i videí zjišťovali, že říct nahlas vlastní názor, cestovat takřka kamkoli po světě, mít tričko se „západní“ značkou, přečíst si knihu třeba anglického autora nebo poslechnout si americkou hudební skupinu, nebylo vůbec samozřejmé. Dokonce se lidé právě kvůli takovým věcem mohli dostat do velkých problémů. Porovnávali současnou situaci s tou před sametovou revolucí. Stručně se seznámili s událostmi 17. listopadu 1989. Také si připravili transparenty s revolučními hesly. Nezapomněli ani zacinkat klíči, aby si co nejvíce připodobnili atmosféru podzimu 1989, kdy se do střední a východní Evropy začalo vracet demokratické uspořádání.

     • Podzim v mateřské škole
      • Podzim v mateřské škole

      • 18. 11. 2021
      • Martina Nedělová

       Tento způsob podzimu zdá se nám parádní. Podzimní aktivity, nové básničky a tvoření ve třídách je jasná věc - ježci, brambory, jablíčka, kaštany, proměnlivost podzimního počasí a mnoho, mnoho dalšího včetně poznávání lidského těla, seznámení s tradicí sv. Martina, vše v souladu se školním vzdělávacím programem. 

       Krásné počasí ale hlavně využíváme pro pobyt venku v přírodě. Pokud nám zafouká nebo nám spadne pár kapek, tak nás to nezastaví. Jsme o to víc šťastní. U malé technické univerzity jsme si zahráli na architekty, stavitele věží a také, když to počasí opravdu nevyjde, tak sportujeme v tělocvičně.

     • Svatý Václav, Halloween, Dušičky a Svatý Martin
      • Svatý Václav, Halloween, Dušičky a Svatý Martin

      • 16. 11. 2021
      • Pavla Holíková, Hana Šimková, Lucie Holíková

       Svátky a vše o nich patří k nejoblíbenějšímu učivu dětí na 1. stupni. Po svatém Václavovi, kterému jsme věnovali celý den, si třeťáci připomněli Halloween, svátek anglicky mluvících zemí. Naučili se nová slovíčka, zazpívali písničky a proběhla i promenáda v kostýmech. Dušičky jsme oslavili ve třídě, neboť nám nepřálo počasí (chtěli jsme jít na hřbitov), zavzpomínali jsme na své blízké, četli pohádku O smrti starého dubu, zapálili svíčky a někteří se i pomodlili. Svatý Martin sice na bílém koni nepřijel, ale dětem se moc líbila legenda, komiks i výroba koníka a svatého Martina s husou v rámci výtvarné a pracovní výchovy.

     • Čteme a baví nás to
      • Čteme a baví nás to

      • 16. 11. 2021
      • paní učitelky českého jazyka

       Čtenářské gramotnosti je v naší škole věnována zvýšená pozornost. Víme, že čtení a porozumění textu je základem veškerého učení. Paní učitelky využívají mnoho možností, jak motivovat žáky ke čtení- v každé třídě máme 50 knížek, děti prezentují čtenářské listy a deníky před třídou a využíváme i moderní technologie k záznamům o přečtené knize - padlet.com. Jednou měsíčně navštěvujeme obecní knihovnu a v rámci hodin ČJ probíhají čtenářské dílny- https://new.ctenarskekluby.cz/.

        

     • Družinkový Halloween
      • Družinkový Halloween

      • 16. 11. 2021
      • vychovatelky ŠD

       Do masopustu je zatím daleko, a tak jsme provětrali kostýmy v rámci Halloweenu. Tvořila se výzdoba i masky, starší děti pomáhaly při plnění úkolů a pouštění hudby k tanci. Nechyběl zelený sliz, trefování pyramidy z duchů, oblíbená židličkovaná ani drobné překvapení na závěr. Doufáme, že si to všichni strašně užili:-)

        

     • Vyráběli jsme ve školní družině
      • Vyráběli jsme ve školní družině

      • 16. 11. 2021
      • vychovatelky ŠD

       Děkujeme Míše Křížkové, která přišla se skvělým nápadem a Hance Metelové, která vše zorganizovala a vedla, oceňujeme rodiče za přípravu obrovského množství nejen přírodních materiálů a možná největší dík patří všem zručným a nápaditým dětem, jejichž nadšení, soustředění a hotové výrobky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

        

     • Podzimní družinka
      • Podzimní družinka

      • 16. 11. 2021
      • Vychovatelky ŠD

       Když nám počasí přeje, můžeme si babí léto užívat plnými doušky. Vyrážíme do nejrůznějších zákoutí v okolí naší školy, maximálně si užíváme přírody a poznáváme nová místa, která se snažíme udržovat v čistotě a pořádku.

       Při vycházce za dobrodružstvím si opakujeme znalosti z mnoha vzdělávacích okruhů – poznáváme rostliny, živočichy, místní studánky, sbíráme přírodniny, stavíme bunkry, opakujeme si pravidla silničního provozu a v neposlední řadě se snažíme zorientovat v přírodě pomocí turistických značek. Čas strávený spolu si užíváme a těšíme se na další prima dny ve školní družině!

        

     • Kroužek kování
      • Kroužek kování

      • 1. 11. 2021
      • Kateřina Maděrová

       I v tomto školním roce opět pod Komunitní školou Kašava pokračuje kovářský kroužek, se zaměřením na klasické ruční zpracování kovu. Kroužek se rozšířil o dvě nové posily. Všem klukům, kteří pronikají do tajů tohoto „černého řemesla“ přejeme, ať se jim práce daří a těšíme se na výrobky. Touto cestou děkujeme obci a případným dalším sponzorům za finanční podporu kroužku.

     • 72 hodin pro přírodu
      • 72 hodin pro přírodu

      • 28. 10. 2021
      • Světlana Divilková

       Žáci kašavské školy se v říjnu zapojili do celostátního projektu 72 hodin pro přírodu. Celý den věnovali úklidu kolem naučné stezky, turistických tras a dalších frekventovaných lesních cest.

       Děti z prvního stupně sbíraly odpadky v katastru obce Kašava. Šesťáci a sedmáci odjeli ráno do Držkové a pak cestou přes Humenec a Vančici došli zpátky do školy. Spolupráce s obecními úřady fungovala na jedničku. Uklízecí čety dostaly pytle na odpad a zaměstnanci obce pak projeli celou trasu, aby pytle naplněné odpadky posbírali. 

       Speciální úkol dostali dva deváťáci. Pomohli paní učitelce s výsadbou nových motýlích keřů na školním pozemku.

       Cílem 72 hodin je ukázat mladý lidem, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.

       Fotografie z této akce pořídily třídní učitelky. Speciální fotoalbum tvoří snímky Alexeje Kycky, žáka 6. třídy.

     • Počtáři v běhu
      • Počtáři v běhu

      • 27. 10. 2021
      • Eliška Kořenková

       Sešit, podložku, mapu, něco na psaní a sportovní boty a – můžeme jít na matematiku. Již několikrát v tomto školním roce si takovou přípravu na výuku vyzkoušeli páťáci, když netrávili hodinu matematiky v lavici, ale venku v okolí školy. Kdo správně spočítal výchozí příklady násobilky, získal indicii o místech, kde byla uložena jednotlivá zadání. Někteří zjistili na vlastní kůži (či spíš nohy), že ještě potřebují pořádně procvičovat, když je nesprávné výsledky několikrát vyslaly na místa, kde žádný příklad ukrytý nebyl… Uznání si rozhodně zasloužili všichni jak za sportovní, tak nakonec i za počtářské výkony. Ani přes dílčí neúspěchy a zjištění, že matematika opravdu může být běh na dlouhou trať, se nikdo nevzdal a všichni celou trasu dokončili. Pomocí grafického měřítka mapy, do níž si zaznamenávali pozice příkladů, nejrychlejší žáci spočítali, že během jedné takové hodiny zvládnou naběhat bezmála kilometr. A to počítáme-li tu nejpřímější trasu, bez „objížděk“ způsobených zmíněnými chybnými výpočty. Někteří jsou už v základních matematických operacích zběhlí, jiní musí ještě trochu trénovat, aby se jen tak nenechali doběhnout třeba při písemném dělení. Každopádně - našlápnuto mají všichni dobře.

     • Druháčci se učí také venku
      • Druháčci se učí také venku

      • 25. 10. 2021
      • Lucie Holíková

       Krásné podzimní počasí nás v prvouce vylákalo ven, kde jsme si mohli zopakovat to, co jsme se s dětmi v předchozích hodinách naučili. Poznávali jsme listnaté i jehličnaté stromy v okolí školy, všímali si tvarů jejich listů a jehličí, hledali jejich plody apod. Na závěr vlastivědné procházky si děti také trochu zaběhaly, když hledaly slova, která se nám z povídání o podzimu někam zatoulala.

     • Přerušení provozu mateřské školy
      • Přerušení provozu mateřské školy

      • 25. 10. 2021
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen v době podzimních prázdnin 27. 10. a 29. 10. 2021 z provozních a organizačních důvodů.

       Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

     • Umíme rozdělit tuto směs? Chemie v 8. třídě
      • Umíme rozdělit tuto směs? Chemie v 8. třídě

      • 19. 10. 2021
      • Hana Pospíšilová

       Dobrovolníci z řad žáků v 8. třídě se rozdělili do skupin a připravili si pro třídu demonstraci několika metod dělení směsí. Zjistili a ostatním vysvětlili, jak se rozděluje emulze v dělicí nálevce, filtruje vodná suspenze nebo extrahuje tuk ze semen pomocí organického rozpouštědla. Snad se jim tyto cizí názvy lépe zapamatují.