• Aktuality

     • Trampolínový park byl "jen náš"
      • Trampolínový park byl "jen náš"

      • 1. 3. 2023
      • Světlana Divilková

       Báječné místo, kde se můžete vyřádit, objevili sedmáci v Uherském Hradišti. Na konci února se totiž vydali do Střediska výchovné péče Help, aby zde zhodnotili fungování svého třídního kolektivu. Odměnou za "práci" pak byla hodinová návštěva Sportcentra Morava, které se nachází asi patnáct minut chůze od autobusového nádraží. Trampolínový park měli kluci a holky ze sedmé třídy celou hodinu jen pro sebe a odcházeli maximálně nadšení a s jednoznačným přáním: "Tady chceme znovu!" 

      • Preventivní aktivity v 1. pololetí

      • 1. 3. 2023
      • Kateřina Maděrová

       Během 1. pololetí na naší škole probíhaly dva projekty „Škola v pohodě“ a „Podpora sebeobrany“. Díky realizaci pilotního projektu sebeobrany pro žáky 6. – 9. tříd si žáci mohli zdokonalit fyzickou i psychickou připravenost včas odhalit nebezpečí, ubránit se mu a zároveň napomohl uvědomit si respektovat hranice jak své vlastní, tak i těch druhých. Děti si tak užívaly hodiny tělocviku plné pohybu, smíchu a praktických rad od trenéra Jiu-Jitsu pana Ondřeje Bárty, který žáky dokáže opravdově zaujmout a cenné rady názorně předat.

       Souběžně probíhal na škole ještě další projekt „Škola v pohodě“ zaměřen na preventivní programy. Díky němu se mohly ve třídách realizovat programy na stmelování třídy či na různá témata spadající do oblasti rizikového chování (šikana, násilí, záškoláctví, drogové závislosti, alkoholismus, vandalismus, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání, rasismus a patologické hráčství).

       Těší nás nejen to, že programy se na škole daří realizovat, ale především, že děti se do nich rádi zapojují a někdy i sami přinášejí nápady na další témata, čehož si velmi ceníme.

       Projekty „Škola v pohodě“ a „Podpora sebeobrany“ jsou spolufinancovány Zlínským krajem.

     • Prvňáci se učí spolupracovat
      • Prvňáci se učí spolupracovat

      • 1. 3. 2023
      • Věra Vlková

       Prvňáci už si přečtou, co potřebují. Dovedou počítat i náročnější úkoly a neustále si rozšiřují obzor. Proto jsme jeden den věnovali propojení všeho dohromady a děti se zaměřily na práci ve skupině, kde uplatnily své dovednosti a znalosti podle svých možností.

       Žáci byli rozděleni do základních skupin. Každý člen obdržel lístek se šifrou. Z každé skupinky se shromáždili k sobě ti, kteří mají stejnou zprávu, a společně ji řešili. Aby si ji mohli přečíst, potřebovali spočítat příklady, které byly na chodbě. Následně s výsledkem zajít k bankéři pro správné písmenko. Po vyluštění se vrátil každý zpět do své základní skupiny, aby „svou troškou přidal do mlýna“. Tak získala každá skupina cennou informaci.

       Tím práce nekončila. Následoval brainstorming, kdy děti měly dávat dohromady všechny informace, které o daném tématu ví. Následně každá skupina pracovala s textem, který je obohatil. A protože jednotlivé skupiny měly různé texty, pomocí střídání členů se postupně všichni vzájemně naučili i informace ostatních skupin. Výsledkem bylo nejen velké množství zajímavostí ze života pštrosa dvouprstého, ale hlavně zkušenost se spoluprací v různých skupinách, různými způsoby a také zjištění, že každý člen má ve skupině nezaměnitelné místo.

     • Školkový karneval
      • Školkový karneval

      • 1. 3. 2023
      • Martina Nedělová

       Na páteční ráno 24. února se všechny děti mateřské školy obzvlášť těšily, protože na ně ve školce čekal maškarní karneval plný her, soutěží a tancování. Třídy byly vyzdobeny balónky, barevnými fáborky a papírovými girlandami. Pak už se jen čekalo, až se dostaví děti ve svých kostýmech.

       Sešly se překrásné masky. Víly, princezny, Elzy, mažoretky, indiáni, fotbalisté, včelky, piráti, Buzz Rakeťák , Harry Potter a mnoho dalších. Následoval karnevalový rej, kde se jednotlivé masky představovaly a účastnily se různých her a soutěží.

       Za účast byli všichni odměněni malou sladkostí a moc si to společně užili.

     • Seminář Líného učitele
      • Seminář Líného učitele

      • 28. 2. 2023
      • Zdeněk Vlk

       V pondělí 20. 3. 2023 v době ředitelského volna se všichni pedagogičtí pracovníci základní školy pilně učili – a to s lektorem Robertem Čapkem, tzv. Líným učitelem. Ten všechny přítomné seznámil s novými trendy vzdělávání zaměřených na metody výuky, hodnocení a motivaci žáků.

       Seminář byl plný praktických nápadů, které jistě využijeme při vzdělávání v naší škole.

     • Únor v Rybičkách
      • Únor v Rybičkách

      • 28. 2. 2023
      • Lenka Janochová

       Únor bílý, pole sílí.

       Únor v Rybičkách jsme zahájili bílým snížkem a s dětmi jsme se věnovali hlavně svému tělu, zdraví a zimnímu oblečení.

       Cvičení s padákem a barevnými míčky je u dětí moc oblíbené a baví je.

       Opakujeme si počet do pěti a barvičky, cvičíme s míčky na svém těle, procvičujeme si postřeh, hrubou i jemnou motoriku.

       Koulovačka se sněhovými vločkami, které si děti sami vyrobily, děti moc bavilo a pěkně se vyřádily. Pracovní list upevnil u dětí vědomost, jak se v zimě správně obléknout. Venku na zahradě jsme si postavili malého sněhuláčka, kterého děti pojmenovaly „Pepa“.

       Další týden jsme se věnovali ptáčkům v zimě. Písničkou „Kdo to ťuká na okénko“ se děti dozvěděly, že mají ptáčci v zimě hlad, a proto jsme koupili zrníčka a společně jsme jim nasypali do krmítka na zahradě.

       A takové krmítko s ptáčky jsme si vyrobili. Práce dětem trvala déle, ale výsledek se jim moc povedl a děti byly nadšené.

       Chystáme se na karnevalový rej v maskách, který se blíží a těšíme se.

       Hezké dny přejí všem děti z Rybiček a paní učitelky Lenča a Renča :-).

      • Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 2023/2024

      • 27. 2. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

       ve středu 19. 4. 2023 bude probíhat Pohádkový zápis dětí do 1. ročníku 2023/2024. Více informací k zápisu je zveřejněno na webu školy v rubrice Žáci a rodiče>Zápis do 1. třídy.

       Zároveň Vás srdečně zvu na Informační schůzku k zápisu, která se uskuteční ve čtvrtek 9. 3. 2023 od 16:00 hodin ve školní jídelně.

       Těšíme se na setkání.

     • Přerušení provozu MŠ
      • Přerušení provozu MŠ

      • 27. 2. 2023
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen dne 13. 3. 2023 z technických důvodů.

        

       Odůvodnění:

       V tento den bude na základě oznámení EG.D, a.s. z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka elektrické energie.

       Přerušení provozu MŠ

     • Ředitelské volno pro žáky ZŠ
      • Ředitelské volno pro žáky ZŠ

      • 27. 2. 2023
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Základní školy a Mateřské školy Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, vyhlašuje z technických důvodů na den 13. 3. 2023 ředitelské volno pro žáky základní školy.
       V tento den bude přerušen i provoz školní družiny a školního klubu.

       Odůvodnění:
       V tento den bude v budově školy na základě oznámení EG.D, a.s. z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka elektrické energie.

       Vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ

     • Vybít, vyhnout, vybít
      • Vybít, vyhnout, vybít

      • 24. 2. 2023
      • Barbora Malíšková

       Ve středu 22. února 2023 se uskutečnilo další kolo Podřevnické ligy - turnaj ve vybíjené, který se konal na základní škole ve Štípě. Naši školu reprezentovali vybraní žáci ze 4. ročníku (Knedlová Karolína, Procházková Barbora, Šarmanová Barbora, Hroš David, Pokrupa Pavel, Zbranek Jan) a 5. ročníku (Daňková Sabina, Klosová Mariana, Minaříková Petra, Bednařík Adam, Mahďák Dominik, Sovadina Petr). Každá škola odehrála 4 zápasy.

       Žáci šli do každého zápasu naplno, a i když se jim nedařilo tak, jak by si představovali, vybojovali krásné 3. místo. Jsem na ně pyšná, že se nevzdali a bojovali až do konce. Tleskám 😊

     • Dětský karneval
      • Dětský karneval

      • 24. 2. 2023
      • Zdeněk Vlk

       V neděli 19. 2. 2023 bylo v kašavské Orlovně veselo – Sdružení rodičů a přátel školy spolu se školní družinou pro děti uspořádali karneval. Pestře vymóděné děti si v průběhu odpoledne zasoutěžily a zatančily, měly také možnost vyhrát zajímavou cenu či poukaz v dětské tombole. Díky šikovným rodičům jsme si na karnevalu moli také něco dobrého smlsnout…

       Děkuji všem rodičům, starším žákům i zaměstnancům školy za skvělou akci nejen pro děti, ale i pro dospělé.

     • Lyžařský kurz na 1. stupni
      • Lyžařský kurz na 1. stupni

      • 24. 2. 2023
      • Barbora Malíšková

       Lyžařského výcviku v Horní Bečvě se zúčastnilo 30 žáků ze 3. – 5. třídy. Zkušení lyžaři testovali své dovednosti na sjezdovce Rališka, začátečníky vozil skibus. Počasí bylo ideální, svahy upravené, instruktoři vlídní a program více než nabitý. Lyžovali jsme ráno i po odpoledním klidu, po večeři byly pro děti přichystané hry.

       Během dne si zájemci mohli zahrát ping – pong, jednou jsme absolvovali i turnaj v bowlingu. Děti si samozřejmě užily i dobře zásobený bufet.

       V průběhu kurzu sbírali Jeťáky – žetony za snahu a dobré výkony na svahu, za službu dne, ale také za pomoc kamarádovi apod. Poslední den byli vyhodnoceni nejlepší sběrači a také oceněni ti, kdo dokázali udržet největší pořádek na pokoji.

       Jako shrnutí celého kurzu je potřeba pochválit všechny děti, protože i díky jejich dobrému chování a žádnému zranění se lyžák opravdu vydařil.

     • Exkurze v Osvětimi
      • Exkurze v Osvětimi

      • 21. 2. 2023
      • Tomáš Juříček

       Ve čtvrtek 9. 2. 2023 vybraní žáci 8. a 9. třídy absolvovali celodenní exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. S pomocí průvodce se dozvěděli vyčerpávající informace a tomto ponurém místě.

     • Hravý den ve škole
      • Hravý den ve škole

      • 21. 2. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Na konci pololetí probíhala ve škole netradiční výuka formou deskových a jiných společenských her. Děti si do školy přinesly místo učebnic různé hry, které si spolu s učiteli a spolužáky v průběhu dne všichni zahráli.

     • Turnaj ve stolním tenise
      • Turnaj ve stolním tenise

      • 21. 2. 2023
      • Tomáš Juříček

       Ve středu 8. února 2023 se odehrál turnaj ve stolním tenise. Na soupisce bylo zapsáno 32 žáků a žákyň z 2. stupně základní školy.

       V nabité konkurenci nakonec zvítězil Radim Mahďák z 8. třídy, následován na 2. místě Adamem Oškerou (9. třída) a Tomášem Horou (7. třída) na místě třetím.

       Všichni výše uvedení obdrželi medaili, diplom a sladkou odměnu. Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast!

     • Pololetní nocování ve škole
      • Pololetní nocování ve škole

      • 7. 2. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       Čas plyne velmi rychle. To mohou potvrdit i šesťáci. V úterý dostali své pololetní vysvědčení a sami se divili, jak rychle ten čas utekl. Za své vysvědčení se nemusel stydět žádný z nich. A tak se dohodli, že si užijí společné chvíle v kolektivu a přespí ve škole.

       Na odpoledne byla připravena beseda se členem klubu vojenské historie. Po večeři proběhlo rozdělení do družstev a následovaly soutěže. Nejprve to byla pohybová hra, při které měli za úkol najít kartičky se slovy a sestavit příběh. Potom následovaly skrývačky, hádanky, přesmyčky, osmisměrky a mnohé dalších úkoly. Všichni tak mohli zapojit svůj um a důvtip. Završením celého večera byla diskotéka. Tam se mnozí opravdu vyřádili. Jejich zpěv byl slyšet hodně daleko. Po nezbytné večerní hygieně se konečně uložili ke spánku. Ještě dlouho trvalo, než se všichni zklidnili a usnuli.

       Společné zážitky snad přispějí k upevnění dobrých přátelských vztahů ve třídě.

     • Prvouka ve vyšším levelu
      • Prvouka ve vyšším levelu

      • 7. 2. 2023
      • Petra Drábková

       S druháky jsme v prvouce probírali téma lidské tělo, a protože nás toto téma zaujalo a baví, poposunuli jsme naše vědomosti o level výš. V rámci skupinové práce jsme vypracovali projekt s názvem „Orientace v lidském těle“. Nejprve jsme jednotlivé orgány vystříhali, vybarvili, umístili na správné místo v těle a nalepili. Nakonec jsme popsali vše, co jsme si z hodin zapamatovali.

       Práce na projektu nás velmi bavila a je to znát i na výsledku práce.

     • Beseda se členem klubu vojenské historie
      • Beseda se členem klubu vojenské historie

      • 7. 2. 2023
      • Zdeňka Krmášková, Hana Metelová

       Ve středu 1. února navštívil žáky šestého ročníku pan David Juříček, který je členem Klubu vojenské historie HP 19. Nejprve mu museli hoši pomoci vynést do třídy velké množství válečných propriet. Na lavice rozložili uniformy vojáků z 1. i 2. světové války, zbraně, osobní věci, polní lopatky, ovinky i dobové obvazy. Žáci si mohli vyslechnout poutavé vyprávění o bojích, prohrách i vítězstvích armád během první i druhé světové války. Ani v současné době není válka slovo neznámé. Proto je důležité, aby se žáci nedívali na historii jen jako na stránku v učebnici.

       Na závěr si všichni účastníci besedy mohli zblízka prohlédnout vojenskou výstroj i zbraně. Možnost vše si vyzkoušet a vzít do ruky i zbraně ocenili hlavně chlapci. Mohli si prohlédnout i nálezy z bojů, které probíhaly ve Slovinsku. Byly to části granátů a další věci, které ocení všichni zájemci o vojenskou historii.

       Děkujeme panu Davidu Juříčkovi za ochotu, za ukázky všech zajímavostí i strhující vyprávění.