• Aktuality

      • Provoz školní družiny

      • 30. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       provoz školní družiny v novém školním roce bude pro přihlášené žáky 1. stupně ZŠ zahájen v úterý 5. 9. 2023.

        

       RANNÍ DRUŽINA (Komunitní klub)

       Provozní doba: 6:30 - 7:30 hodin

       Úplata: zdarma (hrazeno z projektu EU)

       Pečovatelka: Hana Santo

       Přihláška do ranní družiny: Přihláška do ranní družiny

       Pro vstup do ranní družiny zvoňte na zvonek DRUŽINA u hlavního vchodu do školy.

        

       ODPOLEDNÍ DRUŽINA

       Provozní doba: 11:20 - 16:30 hodin

       Úplata: O škole > Školní družina > Úplata

       Vychovatelky: Kontakty > Školní družina

       Přihláška do odpolední družiny: Přihláška do odpolední družiny

        

       Vyplněné přihlášky předávejte třídním učitelkám do středy 6. 9. 2023 (vytisknuté přihlášky budou k dispozici i u třídních učitelek).

        

       Více informací o činnosti školní družiny: O škole > Školní družina

       V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní družiny paní vychovatelku Radku Průchovou, tel. +420 731 440 497.

      • Výuka náboženství

      • 30. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       výuka náboženství bude ve školním roce 2023/2024 probíhat následovně:

       1. a 2. třída: úterý 11:25 - 12:10 hodin

       3. třída: úterý 12:15 - 13:00 hodin

       4. a 5. třída: úterý 13:05 - 13:50 hodin

       6. - 9. třída: úterý 14:45 - 15:30 hodin

       Výuka začne probíhat od úterý 12. 9. 2023, vyučující Bc. Adéla Feitová.

       Přihlášky do náboženství budou k vyzvednutí u třídních učitelek nebo si ji můžete stáhnout zde: Přihláška do náboženství 2023/2024.

       Vyplněné přihlášky předávejte třídním učitelkám do pátku 8. 9. 2023.

      • Organizace 1. týdne školního roku 2023/2024

      • 23. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Vážení žáci a rodiče,

       níže Vám přinášíme základní informace o tom, jak budou probíhat první dny nového školního roku:

        

       PONDĚLÍ 4. 9. 2023

       8:00 - Slavnostní zahájení školního roku

       8:30 - Třídnické hodiny

       9:30 - Konec vyučování

       Žákům budou stačit přezůvky, prvňáčci si přinesou i aktovky na učebnice, které tento den dostanou.

       V tento den není v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna.

        

       ÚTERÝ 5. 9. 2023

       V tento den mají žáci I. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

       Od tohoto dne je pro přihlášené žáky v provozu školní jídelna.

       Od tohoto dne je v provozu pro přihlášené žáky I. stupně školní družina, provoz školního klubu pro žáky II. stupně je přerušen.

        

       STŘEDA 6. 9. 2023

       V tento den mají žáci I. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

        

       ČTVRTEK 7. 9. a PÁTEK 8. 9. 2023

       Výuka probíhá dle rozvrhu.

       Od tohoto dne je zahájen pro přihlášené žáky II. stupně provoz školního klubu.

        

       Podrobnější informace k provozu školy a k organizaci výuky budou žákům a rodičům aktuálně zveřejňovány prostřednictvím školního informačního systému EduPage.

     • Slavnostní ukončení školního roku
      • Slavnostní ukončení školního roku

      • 2. 8. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Poslední den školního roku 2022/2023 jsme se žáci a učitelé shromáždili před školou, kde proběhlo závěrečné zhodnocení. Byly uděleny pochvaly třídních učitelů a ředitele školy, rozloučili jsme se s našimi absolventy. Nechyběla také závěrečná píseň v podání pedagogických pracovníků. Vysvědčení a další ocenění si žáci převzali z rukou třídních učitelek v učebnách.

       Děkujeme za účast rodičů a hostů, také za milá slova starostů z obcí Kašava a Držková.

       Všem přejeme krásné prázdniny a dovolenou plnou sluníčka a odpočinku.

     • Poslední týden v 1. třídě
      • Poslední týden v 1. třídě

      • 7. 7. 2023
      • Věra Vlková

       Poslední středu a čtvrtek jsme si užili naplno. Cestou na plavání jsme se šli podívat na štěňátka. V plavání děti zažily plavecké závody plné adrenalinu, kde mohly ukázat, co vše se naučily. Odpoledne jsme se sešli i s rodiči na hřišti. Zahráli jsme si pár her, zazpívali, opekli špekáčky a pustili prezentaci z našeho školního výletu. Děti se rozloučily s rodiči, kteří odešli domů. No, a nám pak patřila celá škola. Po uhašení ohně a uklizení jsme si ve třídě vybalili spacáky a zahráli si hry v pyžamkách. Následovalo čištění zubů, několik pohádek a písniček a pak se už spinkalo až do rána.

       Po vydatné snídani jsme vše uklidili a vydali se na naši exkurzi do ZOO. Autobus nás vyložil u brány, kde na nás čekal náš doprovod v podobě paní Bednaříkové. Prošli jsme téměř celou ZOO, děti si vyhrály na hřišti, dostali jsme párek v rohlíku i zmrzlinku, a nakonec zbyl i čas na nákup suvenýru.

       Počasí nám přálo a tento náš druhý výlet jsme si plně užili.

       Děkuji jménem všech prvňáčků za dobroty ke snídani a paní Bednaříkové ještě za občerstvení v ZOO.

     • Hurá do neznáma
      • Hurá do neznáma

      • 7. 7. 2023
      • Věra Vlková

       Celý den déšť, jedna hodina sucha, pak silné deště a bouřky… Tak vypadala předpověď počasí na náš první školní výlet. Ale děti chtěly jet za všech podmínek. Tak jsme šli do toho.

       Z domu si přinesly materiál, který si ve skupinkách rozdělily, nafasovaly kotlík, bombu a vařič a dozvěděly se, že pojedeme tam, kam dojede objednaný mikrobus, než mu dojde nafta. Však jídlo i kotlíky máme... Nastalo tichu, údivy, ale nikdo se nezaleknul. Pan řidič jel, kam ho kola vezla, až se dokodrcal do Kladerub.

       Když jsme vysedali z autobusu, atmosféra byla prodchnutá nejistotou. Vydali jsme se hledat místo, kde by nás nechali uvařit si aspoň něco k jídlu. Jako z pohádky se nám vynořil starý statek. Vrata nám otevřela paní, která nás srdečně přijala a nabídla nám upečený chleba se solí. Provedla nás stavením – ukázala nám starodávné stroje (mlátičku, fukar, …), zavedla nás do výminku s černou kuchyní, nahlédli jsme do starých chlévů, navštívili jsme sýpku. Najednou se na statku začaly objevovat různé zprávy a úkoly. Díky nim jsme získali rodinný recept na guláš a chleba. Děti krájely, loupaly, hnětly, vařily a pekly. Po výborném obědě se objevovaly další indicie, které nás dovedly k pokladu. V něm byl materiál na tvoření. Každý si tak mohl vyrobit svíčku z voňavých mezistěn, odlít si přírodní mýdlo, vrtat nebozízkem a vypalovat vzory do dřeva. Děti běhaly, luštily, pracovaly a hlavně spolupracovaly. Byli jsme už připraveni na to, že budeme muset na statku přenocovat, když se ozval pan řidič, že už se mu podařilo sehnat naftu a může nás odvézt domů.

       Celý výlet byl jedno velké překvapení, které jsme si plně užili. A světe div se, nezmokli jsme, i když jsme byli stále venku.

     • Obhajoba absolventských prací
      • Obhajoba absolventských prací

      • 4. 7. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Ještě před koncem školního roku měli žáci 9. třídy před sebou náročný úkol – před komisí a spolužáky obhájit své absolventské práce, na kterých pracovali od začátku školního roku.

       Všichni se na obhajobu své závěrečné práce velmi dobře připravili. Komise složená z pedagogických pracovníků prezentace žáků hodnotila velmi pozitivně.

       Žáci vypracováním dokazují schopnost dlouhodobější samostatné práce, vyhledávání a zpracování informací, integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, napsat vlastní úvahu na dané téma, výtvarného a grafického zpracování tématu, vyjádření v cizím jazyku, zpracovat text pomocí textového programu a prezentovat svou práci před veřejností.

     • Příroda naostro
      • Příroda naostro

      • 4. 7. 2023
      • Zdeňka Krmášková a žáci 6. třídy

       Poslední červnový týden odjížděli šesťáci za dobrodružstvím do Krásenska. Čekaly je tři dny naplněné nevšedními zážitky.

       Hned po příjezdu to byl boj s povlékáním postelí. Následoval pěší přesun na louku, kde zkoumali a lovili hmyz, motýly a další bezobratlé živočichy. U blízkého rybníka si oblékli broďáky a vyrazili lovit vodní živočichy. Po večeři je čekal táborák a hry na hřišti. V úterý ráno se přesunuli do Jedovnice, aby se seznámili se zajímavostmi Moravského krasu. Návštěva větrného mlýna v Rudicích pomohla objasnit mnohé záludné otázky lektorů při procházce Rudickým propadáním. V lomu Seč hledali geody, otisky pravěkých rostlin nebo mohli vyzkoušet teplotu vody v jezírku. Po pozdním obědě na Rychtě je zaujal velký bublifuk a večer byl zakončen stezkou odvahy.

       I středeční program byl zajímavý. Hned ráno žáky čekala hra zaměřená na potravní řetězce. A celý pobyt byl zakončen povídáním o nevšedních mazlíčcích. Chameleon, želva, kobra i další živočichové se těšili velkému zájmu. Šesťáci těžko hledali odpověď na otázku, co bylo nejlepší.

       Všichni se vrátili nabiti novými dojmy a zážitky.

     • Mokré vysvědčení
      • Mokré vysvědčení

      • 4. 7. 2023
      • Petra Drábková

       Na konci června byl poslední plavací den pro druháky. Všech 10 lekcí zvládli s přehledem a na vysvědčení se bylo radost podívat, protože všichni plavci dostali velkou 1. Dnešní lekce byla náročná, protože byla plná závodů. Děti plavaly štafety všech stylů, které se během lekcí naučily. O pořádné povzbuzování nebyla nouze a na bazéně tak bylo velmi rušno.

     • Zvířátko ve třídě
      • Zvířátko ve třídě

      • 4. 7. 2023
      • Petra Drábková

       Snaha a aktivita se vyplatí! Za nasbírané pochvaly si děti mohly vybrat odměny v podobě kartiček s několika možnostmi. A tak si někteří vzali kartičku s názvem „Zvíře do třídy“. V jeden den se nám tak ve třídě sešel křeček, králík a také poník. Ten teda nebyl ve třídě, ale užili jsme si ho venku.

       Děti představily svoje domácí mazlíčky nejen ve třídě, ale vzbudily zájem po celé škole. A jako bonbónek bylo hřebelcování, čištění kopyt a závěrečná jízda na poníkovi.

     • Čtecí strom ve 2. třídě
      • Čtecí strom ve 2. třídě

      • 4. 7. 2023
      • Petra Drábková

       Celý školní rok se druháci snažili zdokonalovat ve čtení a to tím, že si vybírali knížky, které je zaujaly a bavily, aby jich přečetli co nejvíce. Díky jejich píli se jim podařilo zaplnit celý náš čtecí strom sovičkami, které získali za každou přečtenou knihu.

       Moc chci všechny pochválit za velké pokroky. JEN TAK  DÁL...

     • Pasování prvňáčků na čtenáře
      • Pasování prvňáčků na čtenáře

      • 4. 7. 2023
      • Věra Vlková

       Nechce se tomu ani věřit, ale první rok našich nejmladších žáků už končí. Důkazem bylo i pasování prvňáčků do řádu čtenářů. Žáci byli králi představeni. Potom před ním a královnou musely dokázat, že si pasování opravdu zaslouží. Poté, co každý přečetl část pohádky, společně odříkali Slib čtenáře.

       Následovala ta očekávaná chvíle. Každý pokleknul a král ho pasoval mečem mezi čtenáře. Jako upomínku každý obdržel dekret, který mu má tento slavnostní den a jejich slib připomínat.

     • Kamarádi z ptačí říše
      • Kamarádi z ptačí říše

      • 4. 7. 2023
      • Eliška Kořenková

       Česká společnost ornitologická každoročně vybírá jeden druh ptáka, který se pro daný rok stane Ptákem roku. Udělením tohoto čestného titulu se snaží představit široké veřejnosti druhy více či méně známé, často však druhy, které mohou být nějakým způsobem ohroženy například kvůli úbytku vhodných přirozených hnízdišť.

       Pro rok 2023 byl vybrán polák velký – celkem nenápadný vodní pták podobný kachně. Přiblížit tuto iniciativu snaží také společnost Líska, do jejíž výzvy Kamarádi z ptačí říše jsme se se čtvrťáky v jaře zapojili. Za úkol bylo zjistit informace o ptákovi roku a výtvarně či literárně toto téma zpracovat. Čtvrťáci propojili kresbu a různé drobné literární útvary do velké koláže. Navíc měli možnost využít nabyté znalosti také v přírodovědě v tématu zaměřeném na ekosystém rybník, do něhož polák velký patří.

       Na začátku června dostali za svoji práci drobnou odměnu v podobě lízátek, nálepek s obrázky ptáků, přehledu na našem území častých ptačích druhů a třeba také podložky s přehledem dalších akcí Lísky.

     • Závěr školního roku u sedmáků
      • Závěr školního roku u sedmáků

      • 4. 7. 2023
      • Světlana Divilková

       Poslední červnový týden měli sedmáci hodně pestrý. V pondělí navštívili Domov pro seniory v Lukově, kde si s klienty zahráli deskovky. V úterý pro ně byl připraven preventivní program Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. Celé středeční dopoledne strávili na výšlapu z Lukova, kolem letiště Štípa, k větrnému mlýnu na Větřáku a potom ke kostelu ve Štípě. A prohlédli si také interiér větrného mlýna, kde je majitel seznámil s historií mlynářské rodiny i technickými zajímavostmi stavby. Ve čtvrtek se žáci vydali do Zlína na film Flash do Golden Apple Cinama, kde v předsálí potkali svou bývalou spolužačku Sofii Moroz. Týden utekl jako voda a v pátek už se mohlo rozdávat vysvědčení.

     • Cyklistika, turistika i koupání na Rusavě
      • Cyklistika, turistika i koupání na Rusavě

      • 25. 6. 2023
      • Hana Marušáková, Julie Julinová

       V úterý 20. června jsme vyjeli na kolech směrem na Rusavu. Jeli jsme z Kašavy přes Držkovou a Hutě, až na Jestřabí. Cesta sice byla na konci hodně do kopce a většina z nás už nemohla, ale zatli jsme zuby a dojeli až do cíle. Čekal nás krásný kemp s krásným výhledem. Tam jsme si rozebrali chatky a vybalili věci. 

       Dopoledne jsme si trochu odpočinuli a po výborném obědě nás čekal skvělý program. Ten byl sice také náročný, ale zato plný suprových her a velmi zábavný. Po konci programu jsme si opět odpočinuli, následně jsme šli nasbírat dříví k táboráku. 

       Další den jsme si sbalili věci, které nám potom odvezli obecním autem. Nechali jsme si jen batohy a  potřebné věci. Šli jsme na snídani a poté si dali výšlap na Pardus. Tam jsme se pokochali krásným výhledem a šli zase zpátky. Vzali jsme kola a opustili kemp. Zastavili jsme se na koupališti na Rusavě, kde jsme si dali oběd a zažili spoustu zábavy. Po náročné, ale úspěšné cestě jsme dorazili zpět do Kašavy. 

       Všichni jsme si výlet moc užili.

       P.S. Ještě bych chtěla poděkovat paní učitelce Divilkové a Maděrové, že naplánovaly tak skvělý výlet a celou dobu na nás dohlížely. 

        

     • Páťáci se práce nebojí
      • Páťáci se práce nebojí

      • 23. 6. 2023
      • Barbora Malíšková, Martina Vaculová

       Na Farmářský trh žáci páté třídy připravili výborné dýňové sušenky. V pondělí 12. 6. se sešli po vyučování ve školní jídelně a rozdělili se do skupinek. Děti do mísy pečlivě připravily všechny suroviny, těsto pořádně zamíchaly a na plech tvořily sušenky. Ty po upečení vážily a balily do ubrousku. Páťáci můžou být na sebe velmi pyšní, neboť se všechny sušenky prodaly a na děti za to čeká odměna.

       Kromě pečení děti zvládají také práci u zvířat. Ve středu 14. června jsme se vydali na vycházku do Vlčkové na Ranč v Sedle. Paní Škapíková pomocí lístečků rozdělila děti do skupin. Každá skupina měla na starost jinou práci, např. vyčistit boxy u koní, nakrmit králíky, prasátka, kuřata, vykydat stáje, atd. Práce dětem utekla rychle, protože spolupracovaly. Díky ochotě paní Škapíkové se pár zájemců za odměnu svezlo na koni. Moc děkujeme!

       Dopoledne na ranči jsme ukončili opékáním špekáčků a poté šli procházkou zpátky do Kašavy.

     • Farmářský den
      • Farmářský den

      • 23. 6. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       V úterý 13. června se uskutečnil již třetí ročník Školního farmářského dne. Hlavními tématy projektového dne byl původ jídla, význam sezónních a místních surovin pro přípravu pokrmů.

       Dopolední část byla zaměřena na práci dětí a vrstevnické učení. V okolí školy bylo rozmístěno 18 stanovišť, na kterých si děti mohly prohloubit své znalosti v oblasti zdravé výživy, zdravého životního stylu i první pomoci. Vyzkoušely si šifrování, poznávaly ryby, obiloviny i koření. Velmi zajímavá byla i stanoviště, na kterých si děti mohly ověřit své znalosti o lese i o léčivých bylinách. Na dalších stanovištích si děti mohly vyzkoušet svoji zručnost v paličkování a barvení přírodními barvivy. Nabízela se i práce s lupenkovou pilkou, výroba štípaných holubiček a předení na kolovrátku. Bylo tu k vyzkoušení mnoho netradičních řemesel.

       Díky krásnému slunečnému počasí si to všichni užili a v poledne odcházeli obohaceni o nové zážitky.

        

       Odpolední program se přesunul na náves. Tato část dne byla prezentací výstupů práce dětí rodičům a široké veřejnosti.

       Ve dvě hodiny se rozjel trh a žáci zde nabízeli své výrobky. Ke koupi tu byly různé sušenky, perníčky, pagáčky, pažitkáč, palačinky, zdravá lízátka, plátěné sáčky, netřesk, bylinné sirupy a spousta dalších výrobků. Každá třída i školní družina se na tento den velmi pečlivě připravila. Stánky byla vyzdobeny poutači a reklamami. Výrobky žáků doplnili i místní farmáři a drobní podnikatelé. Zájemci si mohli zakoupit vynikající dobroty Od srdéčka, koláčky od Adamů, produkty ze Zdravé výživy, z květinářství, šité hračky, štípané holubičky i drobné dřevěné výrobky.

       Za povšimnutí stála i návštěva cukrárny. Všichni zájemci si mohli ověřit svoji zručnost při práci s pedigem, vyřezávání lupenkovou pilkou, paličkování či práci na kolovrátku. Odpoledne bylo zpestřeno i kulturním vystoupením. Nejprve se předvedly děti z mateřské školy. Poslechnout jsme si mohli i pěvecký sbor Slunéčko. Své umění předvedl i Kašavjánek, Zumbička a Zumba. Na závěr celého dne zahrál na cimbál a krásně zazpíval Jakub Esterka.

       Nádherné slunečné počasí doplnilo velmi příjemnou atmosféru. Kdo přišel, určitě nelitoval.

       Velké poděkování patří nejenom Lísce Vsetín, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje, ale i všem účastníkům, kteří přispěli k pohodě celého dne.