• Aktuality

     • Šesťáci poznávají koření
      • Šesťáci poznávají koření

      • 26. 9. 2022
      • Hana Pospíšilová

       V hodině pracovní výchovy jsme se seznámili s některými běžnými a méně běžnými druhy koření, děti si ochutnaly a očichaly vzorky, a pak se vzájemně otestovaly, jak dané koření poznají. Bylo to těžké, ale zábavné! Vítězové byli oceněni, všem pak patří dík za aktivní podíl na tomto veselém konání.

     • Táborák rodičů s dětmi – 1. třída
      • Táborák rodičů s dětmi – 1. třída

      • 26. 9. 2022
      • Věra Vlková

       V pátek 16. září proběhl na školkové zahradě táborák první třídy. Sešlo se nás opravdu hodně a bylo živo. Děti rodičům zazpívaly dvě veselé písničky. Všichni jsme si zahráli hry, opekli špekáčky a pochutnali si na přinesených dobrotách. Rodiče byli svým dětem příkladem a do her šli naplno.

       Mohli jsme tak spolu strávit příjemné neformální dopoledne. Děkuji všem zúčastněným a budu se těšit na další společnou akci.

      • Podzimní odpoledne - změna termínu

      • 26. 9. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       podzimní odpoledne s drakiádou se z důvodu nepříznivé předpovědi počasí přesouvá na jiný termín, o kterém vás budeme včas informovat.

     • Setkání s programátorem
      • Setkání s programátorem

      • 22. 9. 2022
      • Světlana Divilková

       Letos v září jsme poprvé využili program Nadace Česká spořitelna Den pro školu a pozvali jsme do osmé a deváté třídy odborníka z praxe. S žáky se setkal programátor a autor aplikace Záchranka Martin Dybal. Představil svou profesi a profesní dráhu, po které se už na střední škole vydal a popsal možnosti, které dnešní doba nabízí v oblasti IT. Jeho zkušenosti se mohly stát motivací pro žáky, kteří se rozhodují, jakou profesi by rádi v budoucnu vykonávali.

        

       Den pro školu spojuje učitele s prověřenými dobrovolníky z celé republiky, kteří mají chuť předávat své zkušenosti z praxe studentům, motivovat je, inspirovat a podpořit v rozhodování a plánech. Program je zdarma a mohou se do něj zapojit všichni učitelé základních a středních škol z celé republiky. Více na www.denproskolu.cz

        

     • Táhneme za jeden provaz
      • Táhneme za jeden provaz

      • 21. 9. 2022
      • Zdeňka Krmášková

       Školní rok už je v plném proudu. Na šesťáky se sesypala spousta novinek. Nová třída, noví spolužáci, nové předměty, náročnější učivo, noví učitelé.

       Aby pro ně přestup na druhý stupeň byl co nejpříjemnější, čekal je v pátek 16. září adaptační pobyt v Ekocentru ve Velíkové. Objekt je velmi zajímavý. Žáci se seznámili nejen s funkcí zelené střechy, ale i s netradičním materiálem použitým na stavbu. Ale to nebyl pravý důvod návštěvy. Hlavním důvodem byly hry, které byly zaměřeny na poznávání spolužáků a na ochotu spolupracovat. Část dne strávili šesťáci v budově, část venku na louce a v lese.

       Nejzajímavější byly určitě lanové překážky, při kterých si žáci vzájemně velmi pěkně pomáhali. Uměli se vzájemně povzbuzovat při překonávání překážek a potleskem odměnili každého, kdo překonal náročné úkoly. Dokázali, že jsou schopni a ochotni v případě potřeby poskytnout pomoc svým kamarádům.

       Věřím, že příjemně strávený den ovlivní dobré vztahy mezi dětmi.

     • Třídní pravidla
      • Třídní pravidla

      • 21. 9. 2022
      • Barbora Malíšková a Tereza Holíková

       Na začátku září jsme s 5. třídou vyrazili ven do přírody na Vinohrádek. Společně se školní speciální pedagožku Terezou Holíkovou jsme tvořili třídní pravidla. Poté jsme si zahráli pohybové hry a cestou kolem bažiny s potopeným kostelem jsme se vrátili zpátky do školy.

     • Jak se sedmáci učili odzemek
      • Jak se sedmáci učili odzemek

      • 20. 9. 2022
      • Světlana Divilková

       Žijeme na Valašsku, jméno naší obce nese jeden z nejslavnějších folklorních souborů a lidová hudba patří do života velké části obyvatel vesnic „za Rablinú“. Využili jsme toho v hodině hudební výchovy a pozvali jsme si do sedmé třídy mladé odzemkáře, aby své starší spolužáky naučili tento tradiční a fyzicky velmi náročný tanec.

       Jakub Esterka a Matthias Tkadlec ze šesté třídy se odvážně postavili na podium, předvedli společný tanec i sóla a pokusili se sedmáky naučit základní „cifry“ z odzemku. Oběma jim patří velký dík za perfektně zvládnuté vystoupení a opravdu živou hodinu hudební výchovy.

     • Ředitelské volno pro žáky ZŠ
      • Ředitelské volno pro žáky ZŠ

      • 19. 9. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       V souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Základní školy a Mateřské školy Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, vyhlašuje z organizačních důvodů (školení pedagogických pracovníků základní školy) na den 25. 10. 2022 ředitelské volno pro žáky základní školy.

       V tento bude přerušen i provoz školní družiny a školního klubu.

       Žákům 1. stupně základní školy bude nabídnuta možnost hlídání dětí v době od 7:00 do 16:00 hodin, které bezúplatně zajistí spolek Komunitní škola Kašava, z. s.

     • Zábavná informatika s veselými kostkami
      • Zábavná informatika s veselými kostkami

      • 16. 9. 2022
      • Světlana Divilková

       Veselé kostky, aneb Happy Cube se staly v září součástí hodin informatiky napříč všemi ročníky. Soubor třiceti kusů této logické hry jsme si vypůjčili v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, kde již od loňského roku využíváme službu „Kniha do lavice“. Nově letos knihovna přidala „Hru do lavice“. 

       Happy Cube si děti hned oblíbily a během skládání si ani neuvědomovaly, že procvičují své logické myšlení. 3D puzzle kostky z pěnové hmoty totiž provětrají mozkové závity, zlepšují koncentraci, rozvíjí prostorové myšlení a koordinaci a snižují stres. Základním úkolem je sestavit kostku z šesti stejně barevných dílů. Existuje pouze jediný způsob, jak kostku složit. Dalším úkolem je naskládat dílky zpět do dvojrozměrného rámu. Je možné volit různou obtížnost úkolů.

       Některé děti logická hra zaujala natolik, že po skončení hodiny plánovaly pořízení Happy Cube jako vánočního dárku pro své rodiče nebo prarodiče. Hra s Happy Cube totiž není omezená věkem.

       Půjčování souborů zajišťuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

       Kontakt pro registraci školy, objednání, půjčení a vrácení souborů: oddělení pro děti v ústřední knihovně, tel. 573 032 403, e-mail: detske@kfbz.cz.

     • Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?
      • Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?

      • 15. 9. 2022
      • Světlana Divilková

       Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš? Tak zní název preventivního programu, který pro sedmou a devátou třídu připravili odborníci z organizace Etické dílny. Lektorka se v programu zaměřila na prevenci závislosti na alkoholu, různých typů sebepoškozování, poruch příjmu potravy; posílení schopnosti odmítat, posílení sebevědomí a schopnosti rozhodování.

       Cílem programu bylo, aby se žáci seznámili s riziky spojenými s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. Učili se, jak nepodlehnout tlaku skupiny ke konzumaci alkoholu. Zahráli si na obhájce, žalobce a porotce v kauze, kde hlavním obžalovaným byl právě alkohol. A s lektorkou se bavili také o rizicích, kterou plynou z toho, když mladý člověk bere své tělo jako rukojmí při řešení problémů (sebepoškozování, nebezpečné módní trendy) a učili se, že k řešení otázek a problémů dospívání jsou jiné vhodnější formy.

       https://www.etickedilny.cz/a2-stupen/

        

     • Exkurze v autoservisu
      • Exkurze v autoservisu

      • 13. 9. 2022
      • Světlana Divilková

       Žákům deváté třídy nastává čas rozhodování o budoucím povolání. Za pár měsíců budou podávat přihlášky na střední školy. Proto se letos v hodinách pracovní výchovy věnují seznamování s různými druhy povolání. V září se vydali do autoservisu pana Holého v Kašavě, kde se dozvěděli užitečné informace o profesích jako je automechanik, autotronik a autokarosář. A dostali také tipy na konkrétní střední školy a odborná učiliště nabízející tento obor. Na první pohled se jedná o ryze mužskou profesi, ale jak nás ujistil pan Holý, například obor autotronik v dnešní době studují i děvčata.

      • Nábor do Šachového kroužku

      • 5. 9. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       klub Šachy Hošťálková z.s. organizuje nábor dětí do Šachového kroužku, který bude probíhat ve škole každou středu od 13:00 hodin.

       Přihlášky jsou k dispozici u třídních učitelek nebo ke stažení ZDE. Vyplněné přihlášky předejte třídním učitelkám do 16. 9. 2022.

       Více informací u trenéra Josefa Fuksy, tel.: 774 215 602.

     • Návštěva u profesionálních hasičů
      • Návštěva u profesionálních hasičů

      • 4. 9. 2022
      • Světlana Divilková

       Sedmáci zahájili nový školní rok exkurzí ve zlínské centrále Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Navázali tak na projekt Poznáváme povolání svých rodičů, do kterého se pustili na konci šestého ročníku.

       Hasičskou stanicí provedli žáky dva profesionální hasiči Marek Pavelka a Patrik Doležel. Ukázali sedmákům všechno nezbytné vybavení, se kterým hasiči v různých situacích pracují a děti si většinu z toho mohly vyzkoušet, nebo alespoň potěžkat.

       Žáci se také dozvěděli, jak by měli postupovat, kdyby se chtěli stát profesionálním hasičem. Prohlédli si zázemí stanice, kde hasiči tráví čas mezi výjezdy a na závěr zažili taky ostrý poplach, který byl vyhlášen kvůli vosímu hnízdu na Kolektivním domě. Od vyhlášení poplachu stačily hasičům dvě minuty k tomu, aby se svým autem vyjeli k zásahu.

       Zlínským hasičům děkujeme za čas, který nám věnovali a všem doporučujeme, aby se s jejich prací seznámili. Například při dni otevřených dveří, který se koná vždy, když třináctý den v kalendáři vychází na pátek.

     • První školní den
      • První školní den

      • 1. 9. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Po dvou měsících prázdnin jsme se všichni žáci a učitelé sešli před školou, abychom společně zahájili nový školní rok 2022/2023. Za účasti rodičů a vzácných hostů jsme přivítali devatenáct prvňáčků, kteří se na svůj první školní den těšili nejvíc.

       Po slavnostním zahájení se žáci spolu s třídními učitelkami přesunuli do učeben, kde probíhaly třídnické hodiny.

       Všem žákům přeji v novém školním roce mnoho úspěchů a zážitků v rámci třídních kolektivů, rodičům a učitelům radost a trpělivost při vzdělávání.

     • Výuka náboženství
      • Výuka náboženství

      • 31. 8. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Výuka náboženství ve školním roce 2022/2023 bude pro přihlášené žáky probíhat od 21. 9. 2022 v tyto termíny:

       1. stupeň ZŠ (Mgr. Jolanta Osial)

       1. a 2. třída: čtvrtek od 11:25 do 12:10 hodin

       3. třída: čtvrtek od 13:05 do 13:50 hodin

       4. a 5. třída: od 12:15 do 13:00 hodin

       2. stupeň ZŠ (P. Jan Mach)

       6. - 9. třída: středa 12:30 - 13:15 hodin

       Přihlášky si mohou žáci vyzvednout u třídních učitelek, ke stažení jsou k dispozici zde: Přihláška do náboženství 2022/2023.

       Vyplněné přihlášky odevzdávejte třídním učitelkám do 9. 9. 2022.

     • Organizace začátku školního roku
      • Organizace začátku školního roku

      • 25. 8. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Vážení žáci a rodiče,

       konec letních prázdnin se nezadržitelně blíží, a proto vám přinášíme základní informace o tom, jak budou probíhat první dny nového školního roku:

       ČTVRTEK 1. 9. 2022

       8:00 - Slavnostní zahájení školního roku

       8:30 - Třídnické hodiny

       9:30 - Konec vyučování

       Žákům budou stačit přezůvky, prvňáčci si přinesou i aktovky na učebnice, které tento den dostanou.

       V tento den není v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna.

       PÁTEK 2. 9. 2022

       V tento den mají žáci 1. - 6. třídy 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci 7. - 9. třídy 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

       Je zahájen provoz školní družiny a školní jídelny, provoz školního klubu je přerušen.

       PONDĚLÍ 5. 9. 2022

       V tento den mají žáci 1. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

       Provoz školního klubu je přerušen.

       OD ÚTERÝ 6. 9. 2022

       Výuka probíhá dle rozvrhu.

       Je zahájen provoz školního klubu.

       Podrobnější informace k provozu školy a k organizaci výuky budou žákům a rodičům aktuálně zasílány prostřednictvím školního informačního systému EduPage.

       V případě dotazů nás kontaktujte – zprávou na EduPage, e-mailem, telefonicky, po předchozí domluvě osobně.

       Kontakty na pedagogické pracovníky: Kontakty>Učitelé ZŠ