• Aktuality

     • Sloh v 9. třídě
      • Sloh v 9. třídě

      • 11. 10. 2019
      • Daniela Zezulková

       FOTOGALERIE

       V hodině slohu si deváťáci zkoušeli zahrát si krátké scénky – v obchodě, v kině atd. Přinesli si k tomu různé rekvizity. Ukázali jsme si prakticky, jak vypadá nepřipravený rozhovor mezi zákazníkem a obsluhujícím personálem. Docela jsme se při tom i zasmáli.
        

     • Lesní pedagogika
      • Lesní pedagogika

      • 11. 10. 2019
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Dne 9. 10. 2019 se žáci 3. Třídy vypravili na zajímavou exkurzi , pořádanou LČR na Lukov. V budově LČR si lektoři připravili poznávací program o našich lesích. Na třech stanovištích si po skupinkách rozdělení žáci zkusili poznávat ptáky a jejich hlasy, rozpoznat podle srsti a stop lesní zvířata, zatroubit jako jelen, pohladit si vycpanou lišku či veverku, zjistit jak vypadá kůrovec a vytvořit si o něm kartičku, nebo si složit puzzle zvířat a ptáků. Hodina a půl utekla jako voda a žáci dozvěděli tolik nových informaci, že ještě ve škole o tom dlouze diskutovali.

     • Úspěšný biatlon
      • Úspěšný biatlon

      • 11. 10. 2019
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       V úterý 8. října pokračovala Podřevnická liga další soutěží. Tentokrát nás přivítala základní škola ze Štípy. Soutěžilo se v letním biatlonu. Závodníci museli absolvovat okruhy na velkých koloběžkách a v průběhu této jízdy stříleli z laserové pušky. Střílelo se  5 ran vleže a pět ran vestoje. Za každý chybný výstřel se jelo trestné kolo. Soutěžily dvě kategorie smíšených družstev. Každé družstvo tvořili dva chlapci a dvě dívky. Výsledný čas se vypočítal součtem časů obou družstev. Zvítězilo družstvo s nejnižším časem.

       Družstvo  mladší kategorie (6. a 7. třída) tvořili: Kája Průchová Erika Kráčalíková, Šimon Maděra a Martin Pivoda. Ve starší kategorii (8. a 9. třída) naši školu reprezentovali: Hanka Marušáková, Sabina Pavelková, Kuba Řezníček a Štěpán Průcha.

       Po velkém boji obsadili naši závodníci krásné druhé místo za vítěznou Štípou. Všem závodníkům blahopřejeme za předvedený výkon a doufáme, že i další soutěže budou  pro naši školu úspěšné.

     • Voda - život v každé kapce
      • Voda - život v každé kapce

      • 7. 10. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve středu 2. října se žáci 7. ročníku zapojili do projektové výuky na téma „Voda - život v každé kapce.“ Pomocí krátké videoprojekce si žáci připomněli základní poznatky o vodě. Odkud se bere, kam mizí, jaké jsou její vlastnosti. Společně vyplnili pracovní list a vysvětlili si, jak se voda v přírodě přirozeně čistí.  Sestavili si filtrační soustavu a vyzkoušeli si filtrování vody. Ve třídě jim zůstala tři akvária s různě čistou vodou. Žáci mají sledovat, jaké změny nastanou. Voda je téma velmi diskutované. Snad tato zajímavá hodina přispěla k tomu, že si všichni uvědomili, jak je důležité chránit čistotu našich toků.

     • Fyzika v 6. třídě
      • Fyzika v 6. třídě

      • 7. 10. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V 6. třídě si děti v hodině fyziky vyzkoušely, jaké jsou některé vlastnosti plynů a kapalin. Zatímco prázdnou PET lahev naplněnou jen vzduchem zmáčkly velmi snadno, lahev naplněnou vodou už ani ten nejsilnější ze třídy nestlačil. Také zjistily, že i plyn – oxid uhličitý vytvořený z octa a sody – teče, protože jeho vrstva nalitá do skleničky zhasila svíčku. Dařilo se také přelévání vzduchu z jedné kádinky do druhé pod vodou a i další pokusy.

     • Oddělování složek směsí
      • Oddělování složek směsí

      • 7. 10. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V chemii dostaly vybrané skupinky žáků za úkol podle návodu sestavit aparaturu a předvést třídě, jak by rozdělily některé směsi. Žáci si tak zkusili oddělit pomocí dělicí nálevky složky emulze (voda a olej), oddestilovat vodu z roztoku manganistanu draselného a přefiltrovat suspenzi (vodu a písek). Ne vše se podařilo, hlavně se však podařilo vysvětlit podstaty dějů, které jsme viděli.

     • Finále zdravotnické olympiády
      • Finále zdravotnické olympiády

      • 7. 10. 2019
      • Zdeňka Krmášková, Hana Metelová

       FOTOGALERIE

       Dne 2. 10. 2019 se na SZŠ  a VOŠ zdravotní  Zlín uskutečnilo finálové kolo  Zdravotnické olympiády, do kterého z naší školy postoupila žákyně 9. ročníku Barbora Adámková. Soutěžící měli za úkol prakticky poskytnout první pomoc, vyhledat zraněného, poznávat živočichy, rostliny a plnit spoustu dalších úkolů. Olympiáda nebyla jednoduchá, ale určitě soutěžící obohatila o nové poznatky. Děkujeme Báře za vzornou reprezentaci školy.

       Na závěr bohatého programu si všichni mohli prohlédnout prostory celé školy. Všem doporučujeme navštívit školu ve „Dnech otevřených dveří.“

     • Vzdělávání učitelů
      • Vzdělávání učitelů

      • 4. 10. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Ve škole se vzdělávají také učitelé. Hned začátkem školního roku si prošli několika semináři pro celou sborovnu, díky kterým se pedagogičtí zaměstnanci neustále zdokonalují ve své učitelské profesi:

       28. 8. 2019          Základy první pomoci (lektorka Tereza Dragúňová)

       30. 8. 2019          Budování týmu (lektorka Martina Frýdlová)

       3. 10. 2019          Šikana (lektor Marek Mikláš)

       Další semináře, školení a kurzy probíhají dle individuálních potřeb, a to s cílem profesního rozvoje všech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců.

     • Trnavský vrch
      • Trnavský vrch

      • 3. 10. 2019
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       Ve středu 25. 9. se konal další ročník Trnavského vrchu. Jedná se o běh terénem a pravidelně se ho zúčastňují nejlepší školy ve zlínském okresu. Také tentokrát jsme se tohoto závodu, který byl zároveň okresním přeborem, zúčastnili. Obsadili jsme všechny kategorie. Nejlepšího výsledku dosáhl Štěpán Průcha, který v kategorii nejstarších chlapců obsadil krásné páté místo. Kuba Řezníček po boji skončil čtrnáctý. V kategorii starších děvčat Nina Vašíková doběhla na 15. místě a Vanda Uvízlová byla celkově 26. V mladších žácích velmi dobře zvládli nástrahy tratě Dan Gargulák, který doběhl devátý a Dominik Drábek, který skončil na velmi pěkném 12. místě. V mladších žákyních naše děvčata také srdnatě bojovala, ale celkově skončila v druhé polovině startovního pole. Všem závodníkům blahopřejeme za bojovný výkon a velmi dobrou reprezentaci naší školy.

     • Přerušení provozu MŠ
      • Přerušení provozu MŠ

      • 30. 9. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       v souladu s ustanovení, §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů jsem rozhodl o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen dne 22. 11. 2019 z organizačních důvodů – celodenní školení pedagogických pracovníků.

     • Ředitelské volno pro žáky ZŠ
      • Ředitelské volno pro žáky ZŠ

      • 30. 9. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       v souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji na den 22. 11. 2019 z organizačních důvodů (celodenní školení pedagogických pracovníků ZŠ) ředitelské volno.

       V tento den bude přerušen i provoz školní družiny, školního klubu a školní jídelny.

     • Začíná výuka zájmových kroužků
      • Začíná výuka zájmových kroužků

      • 27. 9. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       od 30. 9. 2019 začíná výuka zájmových kroužků, které pro děti organizuje Komunitní škola Kašava spolu se ZŠ a MŠ Kašava.

       ZMĚNY:

       Klub zábavné logiky a deskových her: z důvodu velkého počtu přihlášených dětí bude určen pouze pro žáky 4. a 5. třídy

       Čtenářský klub: z organizačních důvodů povede kroužek Petra Drábková

       Více informací k provozu zájmových kroužků v rubrice O škole > Komunitní škola > Zájmové kroužky

     • Úspěchy v přespolním běhu v Trnavě
      • Úspěchy v přespolním běhu v Trnavě

      • 27. 9. 2019
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se vybraní žáci prvního stupně zúčastnili běžeckých závodů v Trnavě. Po stopách starších spolužáků, kteří měli závody předešlý den, se vydali na neméně náročnou trasu vzhledem ke svému věku.

       Všechny děti se do závodu pustily s velkou vervou a velkým nasazením. Všichni reprezentanti naší školy podali velmi obdivuhodné výkony. Nejvíce se běžecký závod vydařil Barunce Šarmanové, Lucce Třískové, Pavlínce Daňkové a Radimku Mahďákovi. Velmi gratuluji všem vítězům a děkuji i ostatním dětem, které vzorně reprezentovaly naši školu.

       Závody se velmi vydařily, počasí bylo skvělé a velký dík patří organizátorům a všem zúčastněným školám za skvělou atmosféru!

     • Podzimní odpoledne
      • Podzimní odpoledne

      • 27. 9. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Již 9. ročník Podzimního odpoledne s drakiádou se uskutečnil za krásného podzimního počasí 24. 9. 2019 v areálu školy.

       Nechybělo soutěžní pouštění draků, soutěže pro děti, posezení u táboráku a příjemná atmosféra při setkání rodičů, žáků a zaměstnanců školy.

       Děkuji rodičům a SRPŠ za přípravu občerstvení a cen pro děti, zaměstnancům školy za přípravu stanovišť pro děti a starším žákům za pomoc při organizaci tohoto vydařeného odpoledne.

     • Zdravotnická olympiáda
      • Zdravotnická olympiáda

      • 27. 9. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V letošním školním roce proběhl 1. ročník Zdravotnické olympiády. Každá škola mohla vybrat do školního kola tři soutěžící. Celkem bylo přihlášeno 70 soutěžících.

       Barbora Adámková, Veronika Nedomová a Sabina Pavelková se s odvahou přihlásily do této soutěže. Statečně bojovaly všechny tři. Nejlépe si vedla Barbora a postupuje do finále. Všem děvčatům patří pochvala za snahu a odvahu. Báře blahopřejeme k postupu a přejeme hodně štěstí.

     • Vykopávky
      • Vykopávky

      • 23. 9. 2019
      • Tomáš Juříček

       FOTOGALERIE

       V poslední hodině dějepisu se naši šesťáci změnili na archeology. Z vykopávek se jim podařilo získat různé části těl, které následně složili v kompletní kostry rozmanitých druhů dinosaurů.

     • Deváťáci na ÚP ve Zlíně
      • Deváťáci na ÚP ve Zlíně

      • 23. 9. 2019
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       V úterý 17. září navštívili žáci deváté třídy Úřad práce ve Zlíně. Čekala je beseda o volbě povolání.

       Besedu vedl pan  Mgr. Šrámek, který nás podrobně seznámil s možností studia na středních školách a učilištích. S každým individuálně probral jeho zájmy, pracovní výsledky a pokusil se nasměrovat a vybrat ten nejvhodnější obor. Po ukončení besedy jsme se odebrali na Střední průmyslovou školu ve Zlíně, kde už nás čekal tatínek našeho pana zástupce, pan Juříček. Byli jsme rozděleni do dvou skupin a každou skupinu měli na starosti žáci třetího ročníku, kteří nás provedli celou školou a ukázali nám ta nejzajímavější místa ve škole.  Věřím,  že tato návštěva školy a úřadu práce pomůže v rozhodování na kterou střední školu se budou žáci hlásit.